Månedsarkiv: maj 2014

Kollektiv nordvestjysk transport op i tempo og kapacitet

Jubeltransportreportage: Crass Børsting
Foto: Yollah Børsting, Siri Schneckelfritz m.fl. 

For miljøets, økonomiens og den ranke morals skyld vil kollektiv transport i de kommende måneder og år blive dramatisk oprustet i vore nordvestjyske hjemsogne. Al tarmgas, som hidtil er forsvundet ud gennem landproletariatets buksebage, vil blive dirigeret ind i de transportmidler, der skal varetage opgaverne, og alle dertil egnede vehikler vil ligeledes blive forsynet med pedalaggregater til muskulær fremdrift.

Kollektiv transport

Indledningsvis vil Nordvestjysk Landproletarforbund tilbyde daglig kørelejlighed fra Klamhuse og Nørre Usseldrup mod de talrige arbejdspladser i Blodhavn. Påstigning kl. 05.17 prc. i Klamhuse, 05.29 i Nørre Usseldrup, fælles hjemfart fra Blodhavn Midtermole kl. 21.04 prc.

Griserytter

Mange af vore private transportmidler sættes ligeledes ind i denne kampagne. Veltrænede husdyr skal færdes på sognevejene det meste af døgnet og således gøre mere nytte, end de hidtil har gjort.

Skinnevehikel

Som overordnet transportkoordinator er indsat postmester R. Schneckelfritz, Vester Klamhuse, der siden 1989 har vist et fremragende talent for effektivisering af brevomdelingen. Mens 17 brevbude ved hans tiltrædelse udbragte ialt ca. 180 daglige forsendelser, er det nu 15 bude, der klarer ca. 191 forsendelser. Postvæsenets administration er i samme periode forøget fra 2 til 11 medarbejdere, men da de fleste af disse er masturbationsidrætsmænd med permanent orlov, er omkostningerne uden betydning.

Det samlede storprojekt er understøttet af Den Knockelske Samfundsfond med 8,76 kr. og flere tusinde tilrettevisende færdselslussinger.

SE OGSÅ:

HenvVEHIKELKRISE

 

Puddelbordel bliver til SFO i Klamhuse

StürwoltLOGO

Kommunalreformen effektueres i Nordvestjylland. Og der tænkes stort.

Nyt borgerhjem: Drømmen er en SFO, pogeskole, gamlehjem og tugthus samlet i en fælles rytmisk organisme.

SFO’en og skolen er allerede åbnet i det forhenværende puddelbordel.  De andre kommunale funktioner må følge efter, når de kan, og når tilbygningerne er på plads og i orden. Huset er ombygget af badehusarkitekt Walldorff Hüllemeter, som har brugt hele paletten med sprudlende kreativitet.

SFO1

Det er ingen hemmelighed, at der i starten vil være tale om en topmoderne konkurrent til Pogeskolen, og her vil bortauktionering af overskydende brugere som noget nyt være en mulighed.

Det skal også lægges åbent frem, at dette borgerhjems funktioner ikke vil kaldes ved eufemismen “Tilbud” som i resten af kommunerne her i landet. Her i sognene lyves der ikke for befolkningen.

SFO2

Interiøret er tidløst og stilrent – kreativt og børnevenligt. Og samtidigt smagfuldt inspirerende for de ældre brugere, når de engang skal indtage 1. salen. Trappen er kunstnerisk spændende og vil styrke både lårmuskulatur og nervesystem.

SFO3

Skolens rektor, Maximus Urologius (i midten), der i modsætning til Ruben Angst  ikke ønsker at modtage EU-apanage, udtaler at ‘lutring’ er et nøglebegreb i pædagogikken. Han synger her for ved sommerfesten, sammen med nogle af sine egne fremavlede børn.

Maximus_Urologius

Undervisningen og lærerkræfterne:
Lærerne underviser og forbereder sig nu efter kommunalreformen udelukkende inden for tidsrummet 8-16, og har heldigvis ikke længere kontakt med børn og forældre uden for dette tidsrum.

Her forberedes et kursus for de lidt ældre brugere på 1. salens gamlehjem: Masturbationsidræt uden selvantændelse.

laerewre_forbereder_sig2

En nærmere præsentation:

Overlærer Scrotum Scissor og hans 2 halvbrødre står morgenklar til at levere de eftertragtede og varmende kropslussinger. Scrotums højre hånd er pga vedholdende træning blevet større end den venstre, og holdes diskret parat bag ryggen.

LaererScrotum

En dreng og hans mor glæder sig fromt og godt til den første time med den flinke overlærer Scrotum Scissor. Far er ikke hjemme, han er pilot.

mor_og_barni

Mange discipliner skal indpodes de unge:

Træning i de klassiske roller ved kamp.

dreng-skyder-soester

Her øver børnene sig, iført kamouflageudstyr, i at agere jaget vildt

dyreudklaedninger

Redaktør Knockel kommer forbi 1 gang om ugen og gør træningen mere realistisk med gummikugler. Det styrker kredsløbet, også hos hr. Knockel, der nyder vibrationerne fra Gatlingen.

Knockel_skyder5

Der vil pga den skærpede EU-konkurrence også blive undervist i rygning. – Vi skulle nødigt ligge efter Rumænien og Bulgarien, udtaler rektor Maximus Urologius til avisen og lægger sig hermed i sporet af Sognerådets linie på området.

Foto fjernet

 

Forventningsfulde poder flokkes om børnehavelærerinder og lektorer, når det samlende og taktfaste terperi i klasserne er slut . Hvad kan der ikke ske på sådan en eftermiddag!

boern_og_laerere

En af børnehavelærerinderne læser her højt i skolegården, mens sommerfuglestøvet drysser ned på børnene.

laererinde_laeser

Her ses danselærerinde Hellga Kraftwerk – forhenværende heroisk bulgarsk traktorfører, nu moralsk optugter udi bevægelseskunst og contortionisme.

danselaererinden

Gymnastik- og kampsportslærerinde Glutea Sartorius på vej i bad efter træningen.

gymnastiklaererinde

Sundheds- og hygiejnelærerinde Frk. Phiseldeck fremviser værktøj til amputeringsøvelserne.

pige-med-sav

Der er ofte et nært forhold mellem lærer og elev.

firbenet-dame

Der stilles store krav til personellet:

Forhenværende lektor i sammenlignende billeddannelse, Hasselbalch Hummeluhr, der gentagne gange, og på trods af klare advarsler, er blevet taget i offentligt, at anvende ordet ’narrativ’ , ses her for sidste gang på denne side af sognegrænserne. Redaktør Knockel tændte personligt lunten med sin cigar.

hummeluhr

Bladet vil følge udviklingen på borgerhjemmet med stor nidkærhed og interesse. Fremskridtene her kan kun vække til misundelse i hele landet.

Retur til forsiden

Ny oplysningstjeneste: Usseldrupegnens Landproletarbibliotek anbefaler lødig lokal litteratur

Avisens ærede læsere, som i tusindtal strømmer hertil for at finde oplysning og åndelig berigelse, vil glæde sig over, at Usseldrupegnens Landproletarbibliotek herunder præsenterer nogle af hjemstavnens bedst sælgende bognyheder.

Forfatterne er for de fleste vedkommende ranke lokale personligheder, og såvel Louis B. Knockel som bibliotekets leder, hr. Asgeir Judassen, har gennemset og approberet de fremlagte titler. Der er således garanti for lødige oplevelser til hele familien:

Flatulensdrama02

Katastroferoman02

Zoologiskroman

Grandonkelroman

Syfilishåndbog

Hildegardroman

Hunderoman01

Slangeroman

Hunderoman02

Hovedløsroman

 

BEMÆRK: NORDVESTJYSK BOGNYT ER OGSÅ PÅ FACEBOOK
Se mange flere værdifulde titler og deltag i den livlige debat her

24 LOKALE KORTROMANER KAN LÆSES HER I AVISEN:

Henv24KNALDROMANER

Tilbage til forsiden

Hjemad pr. gummiflåde

HalunkLOGO

KÆLTRINGSØ AFSNIT 4:4

Bladhuset halede i morges et telegram, adresseret direkte til redacteur Knockel, op ved Blodhavn. Brevet er fra hr. Nidding Halunk. Han skriver:

Højtærede hr. Knockel

Hvis mit brev er vådt, beklager jeg dybt, men jeg var nødsaget til at sende en flaskepost frem for den vanlige fax. Mit tekniske udstyr er gået tabt. Jeg sidder netop nu i en gummibåd, jeg fandt begravet i strandkanten.

Da de indfødte fik nys om mit korrespondentembede og min plan om flugt, gik jagten ind på min person. Fakler og høtyve blev grebet.

Jagten på Halunk

Det var på et hængende hår, at jeg fik pustet flåden op og bakset den i vandet. Jeg måtte efterlade min kuffert på stranden. Moskusoksen Holm er gået under jorden.

Trods knubs og skrammer er jeg i god behold og ved godt mod.

Før jeg rejste til ferieøen, stillede De mig følgende spørgsmål:
“Er Kæltringsø et lødigt mål for en ferie?”

Mit svar er ja, hvis man er suicidal, kriminel eller dendrofil. Er man derimod ved sine sansers fulde fem, bør man dog holde sig langt væk fra dette såkaldte ferieparadis.

Jeg vil stærkt anbefale Dem at advare alle, De kender, om ikke at lade sig narre af det festlige flyveblad. Annoncen er milevidt fra sandheden. Læserne må vide besked.

Halunk_gummibåd

Jeg regner med at være tilbage i Blodhavn om et par dage. Jeg padler så hurtigt, det er muligt.

De mest trofaste hilsner til Dem, Deres hustru, tyende og husdyr fra
Deres altid tjenstvillige medarbejder

Baryl_signatur

REDAKTIONEL TILFØJELSE:

Avisens læsere kan nu trække vejret lettere. Hr. Nidding Halunk klatrede ved middagstid op på midtermolen i Blodhavn, noget udmagret og med furer i ansigtet, som bevidnede de trængsler, han havde gennemlevet. Men uforfærdet og klar til fornyet indsats.

De knockelske husdyr blev tilkaldt og flokkedes straks omkring vor ranke unge ven for at give ham varme og nyt livsmod. Samtidig blev en balje brun flæskevælling sat over ilden i bladhusets kælderkøkken. Resten af døgnet hører privatlivet til, men talrige nye værdikorrespondancer fra hr. Nidding Halunk vil bekræfte, at han har overlevet og snart vil være i bedre form end nogensinde.

Bemærk til slut: Al trafik til og fra Kæltringsø er suspenderet, og øens snarlige undergang i røg og flammer kan imødeses. Borgervæbningens ekspeditionskorps vil vise kæltringerne, hvad der sker, når man driver ondsindet gæk med den nordvestjyske befolkning og dens presse.

SE OGSÅ:

HenvHalunkKÆLT01

HenvHalunkKÆLT02

HenvHalunkKÆLT03

Tilbage til forsiden

Er der grund til bekymring, hr. Knockel?

HalunkLOGO

KÆLTRINGSØ AFSNIT 3:4

Min redegørelse er denne gang noget kortfattet. Jeg har ikke tid til at skrive udførligt, da de indfødte holder et vågent øje med mig. Alle virker mere offensive.

I går aftes affotograferede jeg øens hemmelige propagandavirksomhed og dennes bestyrelse. Det er her flyvebladene trykkes, pakkes og lastes på flyvemaskinerne.

Propaganda-bestyrelsen

For mig virker det som om, øboerne er ved at iværksætte en djævelsk plan. Det lugter råddent både i bogstaveligste forstand og i overført betydning.

Propagandavirksomheden

Nu spørger jeg Dem, ærede hr. Knockel, bør vi være bekymrede?

DEN KNOCKELSKE EXPRESBESVARELSE:

Allermest ærede unge ven

En syndflod af bekymring ville oversvømme Nordvestjylland, hvis Deres øjeblikkelige situation blev kendt i offentligheden. Absolut tavshed er derfor pålagt avisens personel, tyende og husdyr.

Redningsaktionen, som skal bringe Dem hjem fra Kæltringsø, kan heller beskrives nøjere, da den beror på overraskelsesmomentet. Lad mig blot sige, at Borgervæbningen er i alarmberedskab, og at alle lokale søtransportmidler i disse timer og minutter beslaglægges til formålet.

Hjælpen er på vej, hold ud og hold hovedet højt, unge ven! Deres fjender er også avisens fjender, og avisens fjender bliver altid før eller senere nedkæmpet og knust.

Med højagtelse signeret i denne alvorlige stund,
Deres

louissign

SE DEN DRAMATISKE AFSLUTNING HER:

HenvHalunkKÆLT04

 

Iværksætternyt: Sverker Suhrströmming præsenterer enkeltmandsmoske

StürwoltLOGO

SUPERAKTUELT ERHVERVSNYT

Erhvervsmanden og globetrotteren Sverker Suhrströmmings ry som opfinder iler verden rundt; ordrerne suser ind, og alle mand er i sving på værkstedet. Her demonstrerer Sverker personligt en nyskabelse:
Den mobile enkeltmandsmoské.

enkeltmandsmoske

For nogle uger siden indløb der i udviklingsafdelingen en forespørgsel fra nogle erklærede badeturister i Syrien og omegn. Man havde et presserende behov for en moderne og praktisk løsning til udførelsen af  visse religiøse ritualer:

Resultatet præsenteres her:
Den mobile enkeltmandsmoské; der i sammenklappelig tilstand kan rummes i en Fjällräven eller militær oppakning. Korrekt anbragt sikrer den, at brugeren også i tilfælde af en fuldtræffer under bønnen kan holde retningen mod Mekka.

Et større exporteventyr forventes hermed skudt i gang.

 

 

 

SE OGSÅ:

HenvStürwoltHUSMORNYT

Nødråb: Hvordan kommer jeg levende hjem fra voldskriminalitet, sexuelt vanvid, anarki og kaos?

HalunkLOGO

KÆLTRINGSØ AFSNIT 2:4

Efter et ubehageligt hotelbesøg undersøgte jeg øens byliv. Jeg prajede en taxa, hvilket viste sig at være mit livs værste beslutning. Det var først efter, chaufføren havde trykket gaspedalen i bund, at jeg opdagede, at han var en blind, enarmet og skødesløs slubbert. Førerhunden gav ham instrukser om retningen og forhindringer forude.

Den tøjlesløse hyrevognschauffør er øens transportansvarlige. Skal man transporteres, er det med ham bag rattet, i hans vogn til overpris. Jeg overlevede turen trods problemer med bremseklodserne.

Taxatur

Huse og forretninger falder sammen om ørene på mig. Intet fungerer. Strømmen afbrydes konstant, der er rovdyr i gaderne, befolkningen er utilregnelig. Dødeligheden er i vejret. Kæltringsø er knudepunktet for anarki og kaos.

En forbryder iført hestedragt springer rundt på øen og uddeler spontane skridtprygl i flæng. Han er hurtig og næsten umulig at undslippe. Krapylet har taget mig på sengen flere gange i dag.

Heste-forbryder

Naturområderne er heller ikke noget at prale af. Skovene hjemsøges af træbefamlere. På en kort spadseretur forvildede jeg mig ind i et dendrofilt swingerarrangement. Da de ville tvinge mig til at bedække en rododendronbusk, besluttede jeg mig for, at det var på tide at vende snuden hjemad. Kæltringsø er et dybt foruroligende sted.

Kæltringsø

Det er desværre gået op for mig, at der ingen transport er væk fra øen. Beboerne er ikke interesserede i, at turisterne rejser hjem. De skal blive her og smelte sammen med uordenen i en uhyggelig kaossymbiose. Jeg er tilsyneladende strandet mellem kriminelle, dendrofile, rovdyr og jammerlige sækkepibemusikanter. Det huer mig ikke.

Derfor har jeg allieret mig med moskusoksen Holm. Han har vist sig at være den eneste habile/stabile indfødt, jeg er stødt på gennem mit alt for lange ophold. Mod betaling er han yderst behjælpelig og en pålidelig bodyguard.

Oksen Holm

I første omgang vil jeg selv forsøge at hitte ud af en flugtmulighed, men i sidste instans må jeg bede hjemsognene om hjælp. Hvis bladhuset ikke hører fra mig efter et par døgn, bedes borgervæbningen sende et redningsfartøj.

GÅ STRAKS VIDERE TIL:

HenvHalunkKÆLT03

 

Livsfarlig turistfælde afsløres af avisens stjernereporter

HalunkLOGO

KÆLTRINGSØ AFSNIT 1:4

Gennem den seneste måned er der dukket festlige flyveblade op på gader og stræder i vore hjemsogne. De fra luften dalende tryksager har vist sig at være annoncer for rejser til et ferieparadis, beliggende langt ude i Vesterhavet, kaldet Kæltringsø.

HalunkKÆLTRINGSØ1-1

Min højtrespekterede overordnende Louis B. Knockel bad mig personligt drage til Kæltringsø for at afgøre, om stedet var lødigt nok til redaktørens og dennes hustrus sommerferie. Min opgave bestod i at sondere terrænet og løbende sende min tanker om turistmålet.

Jeg iførte mig mit fineste feriedress og pakkede det mest nødvendige i min kuffert: Min notatblok, skrivemaskine, mit fotografiapparat og min mobile telefaxmaskine. Da alt var klart, tog undertegnede af sted i det knockelske privatfly.

Knockelsk Privatfly 2

I går aftes ankom jeg til destinationen, og med det samme kan jeg fastslå følgende:
Kæltringsø er ikke, hvad den giver sig ud for at være. Her er livsfarligt.

Mærk Dem min ord. Øen rummer et særdeles skræmmende dyreliv, de fleste af de lokale er kriminelle, og maden er smagløs.

Kæltringsø

Da jeg tjekkede ind på hotellet, var det umiddelbare indtryk udmærket. Der var rent og pænt, servicen var i særklasse, og der lå sukkergodt på hovedpuden. Men der var noget mystisk ved stedet. Jeg var skeptisk. Det hele virkede for perfekt.

Min onkel Hermod Halunk har lært mig flere brugbare egenskaber i årenes løb, heriblandt metoder til fremsnusning af beviser på mine mistanker, samt evnen til at kunne gennemskue løgnere. Med disse værktøjer i rygsækken inspicerede jeg etablissementet.

Intuitionen talte sandt.

Efter en kort gennemgang af omgivelserne og snilde trickspørgsmål til personalet, konstaterede jeg straks, at jeg befandt mig på et nedrigt slyngelhotel.

Direktøren er en ækel rad, der laver ydmygende eksperimenter på de sovende gæster hver nat.

I aftes brød han ind i min suite og kørte en af sine ubehagelige påfund i stilling: Verdens første og største bemandede stikpille.

Bemandet Stikpille

Jeg tog ham på fersk gerning, da jeg lod, som om jeg sov. Havde jeg ikke slået øjnene op i tide og gjort anskrig – ja, så havde det varet år, inden jeg kunne sidde ned igen.

Det er tydeligt, at jeg ikke skulle tilbringe mere tid i disse lokaler. Jeg tog flugten og sidder i skrivende stund beskyttet i en affaldscontainer, hvori jeg har i sinde at overnatte resten af mit ophold.

Husk på én ting: Selv om mit liv er i fare, slipper jeg aldrig blokken og pennen. Alt skal dokumenteres.

Gå straks videre til næste dramatiske afsnit:

HenvHalunkKÆLT02

Banjoparade, festlussinger og fækaliepyramide

LOUIS B. KNOCKEL 100 ÅR

Vor hjemstavns ranke førerskikkelse nærmer sig en historisk milepæl, og da hans ønske om at lade dagen passere i stilhed ikke kan opfyldes, har han udstedt følgende (endelige og uomstødelige) anvisninger for festligholdelsen:

BanjoGirl
1. BANJOPARADE
Samtlige certificerede banjospillende medborgere træder an på Stationsvej i Nørre Usseldrup, hvor de lader instrumenterne yde det maksimale, indtil fødselaren med hasselkæppeprygl tilkendegiver, at nu er det nok.
Landsdelens voksne, oppegående landproletarer er i mellemtiden mødt frem og har taget opstilling som anvist, ranke og med renskurede ansigter.

BanjoBoys
2. LUSSINGDANS
Nordvestjysk folkemusiks siamesiske mesterbrødre, Hilbert og Hubert Schneckelfritz, Klamhuse Vestermark, leverer derefter i præcis syv minutter og 32 sekunder akkompagnement til den traditionelle folkedans, vi kender under navnet lussingkarrusellen.
Mens leende og jublende dansere hvirvler omkring i stramt formerede storkredse, vil titusinder eller endog hundredetusinder af lussinger blive udvekslet.

Fækalieudgravning
3. FÆKALIEPYRAMIDEAFSLØRING
Fødselaren har under trussel om dødsstraf frabedt sig personlige gaver. Til varigt minde om hans lange og fortjenstfulde virke i fækaliesagens tjeneste er 30-40 tons brunvare gravet op fra depoter i omegnen, tørret, håndklappet og stablet i pyramideform på Klamhuse Hede.
Individuelle donationer i form af friske faconfækalier eller andet højkvalitetsmateriale kan henlægges på pyramidens nederste trin. Blomster, gratulationskort og andre distraktioner frabedes.

Betler
4. ADGANGSBETINGELSER
Nordvestjyske landproletarer, disses hustruer, børn, husdyr og tyende forventes undtagelsesløst at møde frem. Udensogns gæster, herunder svenske turister og akademiske velhavere fra Holstebro, vil blive tolereret, så længe de følger lokalt opsynspersonels anvisninger og uden mindste tøven betaler, hvad der bliver forlangt af dem.

Festens varighed er planlagt til 23 1/2 minut, og den gentages ikke. Mød altså frem i strålende humør, med barberede og olierede lussingkinder, gerne også med en dampende frisk brunkage eller to til den ovenfor omtalte hæderspyramide.

SE OGSÅ:

HenvNYTÅRSTALE2

Retur til forsiden

Kæmpeinsekter oplæres til disciplinær indsats

NYE HJÆLPERE FRA DYBET

Vidunderligt nyt ruller netop nu ind over de nordvestjyske kyster. Årtiers disciplinkrise står foran en løsning. Ikke blot familie-, husdyr- og turistkontrollen, også sexuallivet og fækalieproduktionen vil finde et stabilt leje takket være den indsats, som dresserede kæmpeinsekter kan tilføre.

Insekt01

Næsten alle slags insekter har vist sig anvendelige. De skal blot være over fire meter lange og helst veje mere end 250 kg. Flyvende insekter fanges i net, og nogle af de omkringvandrende går i en fælde, lokket af ost eller postej, men de fleste trækkes op af Vesterhavet.

Insekt02

Når disse smukke og livskraftige dyr er landsat, får de et intensivt kursus i alle gængse former for disciplinhåndhævelse. – De lærer ikke hurtigt, men når de først har forstået en kommando, sidder den fast, udtaler domptør F. Madsen, Klamhuse, der indtil videre er eneansvarlig for insektoplæringen.

Insekt03

– Disse dyr betegner det største samfundsmæssige fremskridt, siden fuldfigur-pryglomaten blev sat i gang, udtaler Louis B. Knockel, som har fulgt dressurarbejdet og sluttet personligt venskab med flere af gigant-insekterne. – Jeg glæder mig til at se den modtagelse, de vil give årets velhaver-turister fra Holstebro, Sverige og Dubai. Dette bliver et jubelår for vore hjemsogne.

MBDFLYY EC003

SE OGSÅ:

HenvHalunkGYLPEGØJ