LUSSINGKURSUS (fortsat)

Hånddrevet disciplin for viderekomne:
Lussingkursus afsnit 2

Corona

Af Asmuld CORONA,
f. 1932, førstelærer ved Nørre Usseldrup Eksamensskole 1944,
disciplinansvarlig siden 1967

Gennem et langt liv i lussingfaget har jeg suppleret den ordinære, flade lussing med forskellige varianter, som jeg på De Knockelske Blades opfordring gerne delagtiggør en interesseret offentlighed i.

Kontralussingen har haft sin største udbredelse på Østfyn, hvor jeg første gang så den anvendt af fhv. underkorporal Valdemar Busch (1861-1954). Han drev på sine ældre dage en verdslig søndagsskole, hvor børn af ikke-troende familier blev beskæftiget med forskellig udenadslære, mens lussingerne faldt i tætte, krappe byger. Valdemar Busch slog en hård, flad højrehåndslussing, som lå skråt op ad lussantens hoved, og specialiteten bestod så i, at en lynhurtig venstrehånd kom svirpende nedefra, bragte hovedet tilbage i stilling og muliggjorde endnu et højrehåndsslag, kraftigere end det første. Valdemar Busch trådte derefter rask til side og gik videre. Ikke nogen påfølgende inspektion af slagets virkning, ikke nogen tomgangssnak, lussanten stod alene og glødende tilbage.

Op- og nedadgående svirpelussinger er min variation af denne teknik. For den uøvede iagttager kan disse lette, glidende lussinger, som udføres samtidig på begge kinder, minde om kærtegn, men tro mig, lussanten oplever dem ikke sådan. Det er en teknik, der skal trænes længe, og den forudsætter en rank og lydig lussant, idet der jo ikke er nogen hånd ledig til et eventuelt stabiliserende greb i øret eller håret.

Masselussering har jeg praktiseret enkelte gange, når en hel klasse havde gjort sig skyld i disciplinære forseelser, og jeg mindes også en søndag, da vor fodboldklubs førstehold havde tabt en oprykningskamp mod Gisselrød. De unge mænd blev da opstillet efter højde i to rækker med cirka halvanden meters mellemrum. Jeg gik ned imellem dem, mens begge arme roterede, og der faldt en byge af smældende slag. Da jeg nåede til enden af rækken, blev de med et råb beordret 180 grader rundt, og jeg kunne så gå tilbage og ramme dem på den anden side af hovederne. Denne min straffende vandring blev gentaget nogle gange, og bifaldet var langvarigt.

Lussinger med tør eller våd handske kender jeg bedst fra min forgænger på eksamensskolen, førstelærer Borgfred Ambjørn (1851-1938). På sine ældre dage havde han vanskeligt ved at opnå fuld slagstyrke, især hen på eftermiddagen, og han lod derfor sin hustru tilvirke en kradsuldshandske, som gjorde, at den gamle arms slag alligevel ikke blev glemt lige straks. Når Ambjørn i vintertiden skulle patruljere i skolegården, dyppede han sin handske i koldt vand. Fra min tid som hans elev husker jeg den på én gang isnende og glødende fornemmelse af disse lussinger, og jeg så gerne, at handsketeknikken fik en opblomstring, især øst for Storebælt.

Luftlussinger. Her skal afstanden mellem lussantens hoved og den straffende hånd beregnes med millimeters nøjagtighed, og det er følgelig nødvendigt at gribe om lussantens øre og holde det ventende hoved helt stille. Den let hulede slaghånd trækkes tilbage og flyver mod målet, men standser 3 til 5 mm fra kindhuden, så der kun afsættes en fornemmelse af trykluft og en form for omvendt chok, fordi kinden ikke fik det ventede slag. Efter to-tre luftlussinger kommer naturligvis det fuldgyldige smæld, og man slipper som ovenfor straks lussanten og går videre.

Endnu i den forløbne vinter har jeg haft en del vikartimer på eksamensskolen, og jeg modtager i mit hjem enkelte privatlussanter til lektiehjælp og almen afretning. Ligesom den aldrende Borgfred Ambjørn må jeg lejlighedsvis gøre brug af hjælpemidler, og jeg har gjort nogle lovende forsøg med den her på egnen fabrikerede lussingmaskine. Til kvantumslussering synes den at gøre glimrende fyldest.

Jeg håber hermed at have bibragt mine kursister så megen viden, som det nu engang er muligt, når de befinder sig uden for rækkevidde af en erfaren lærers bøffellæderagtige håndflader.

Til lussingkursus lektion 1

Til lussingkursus lektion 3

Til forsiden