Den knockelske nytårstale

Louis B. Knockel holder igen i år sin nytårstale i Nørre Usseldrup Bedehus. Når sognebørnene og de medbragte husdyr er dirigeret på plads, vil Louis oplæse en tale, som med få og små ændringer er identisk med den, hans fader, Albert Knockel, holdt hvert år fra 1937 til sin alt for tidlige død efter en tarmgaseksplosion i maj 2003.

Den fulde ordlyd:

Venner og brødre, børn, tyende, hunde, geder og dresserede avlssøer. Endnu et frugtbart og arbejdsomt år er henrundet for vor by og egn. Disciplin og ubetinget lydighed er opretholdt med de enkle midler, som vore forfædre gennem århundreder opdyrkede til fuldkommenhed. Først og fremmest den velrettede lussing, uden hvilken al civilisation vil forvitre. Også i det nye år skal der lusseres utrætteligt i hjem og skole, på værksteder og i markerne, på landevejen og i butikkerne.

Gristilhospital

Vort værn mod fremmed påvirkning, skatteopkrævning og anden folkefjendsk aktivitet er nu som tilforn de opstillede fækaliekanoner ved sognegrænserne. Vi har afholdt vore to årlige skydeøvelser med omrørt fækaliemasse efter levende mål. Kanonerne er skudklare og døgnbetjente, ammunitionen holdes frisk ved overrisling. Det skal indskærpes, at pligtafleveringen af overskudsfækalier – altså den mængde råvare, der ikke anvendes til industriel eller håndværksmæssig forarbejdning – stadig er gældende for alle husstande i sognet. De afleveres sorteret efter farve og størrelse på oplagspladserne bag vore kanonstillinger. Sjusk og forsømmelighed vil heller ikke i det nye år blive tolereret.

festpoebel

Vort erhvervsliv har under de givne omstændigheder klaret sig tilfredsstillende. Alle arbejdsføre personer over 11 år er i beskæftigelse 362 dage om året.

Blandt fritidsforanstaltningerne skal nævnes husmandsforeningens lussingkursus, der varetager en værdifuld grunduddannelse af vor yngre mandlige befolkning. Mange af de ranke karle herfra møder vi også i idrætslivet, hvor traditionen for opvisningsmasturbation efter nogle års slaphed nu er under genrejsning, til dels med tvangsmidler.

Alle rejser sig, Louis hæver stemmen:

Jeg ser frem til et nyt år, som på alle væsentlige områder vil være en gentagelse af det foregående. Arbejdsomhed og disciplin er de værdier, vi skal stå fast på. Husdyravl og -pleje nyder fremme; det velafrettede husdyr er hjemmets pryd og husherrens kilde til glæde døgnet rundt. De, der har plads, holder husgris i soveværelset, småkårsfolk må stille sig tilfreds med geder eller hunde. Det skal der ikke knurres over, for misundelse er en plante, som ingensinde får lov at slå rod i vor muld.

Vi råber nu det traditionelle 18-foldige leve for det sammenlagte Usseldrup Storsogn, og straks efter går vi til langbordene, hvor der serveres granuleret kødfoder og blå drikkepetroleum. Man danner kø efter højde; jeg selv og mit ranke personel er ansvarligt for ro og orden. Genlyden af raske lussinger vil brage under bedehusets bræddeloft. Det nye år er godt begyndt.

Nørre Usseldrup, Klamhuse
og Blodhavn længe leve!

Officinet

SE OGSÅ:

BilletLOUIS100

8 tanker om "Den knockelske nytårstale"

  1. admin Forfatter

   Mange tak, hr. Bjarke. Alle seriøse lokalhistorikere kaldes straks (med hasselkæp og lussinghandske) sammen til ekspresudredning af dette samfundsvigtige personalhistoriske spørgsmål.

   Svar
  2. admin Forfatter

   Meget ærede hr. Bjarke. Deres spørgsmål kan besvares udførligt og definitivt. Det sker med dette citat:

   “Ved sin faders alt for tidlige død, fremkaldt af en kollektiv tarmgaseksplosion i Nørre Usseldrup Bedehus, stod Louis fornemt rustet til at føre bladene ind i det nye årtusinde.”

   Kilden finder De her.

   En statistik over nordvestjyske dødsfald år 1901-2012 viser følgende:
   42,2 procent dør efter tarmgaseksplosioner
   31,9 procent ved gebisulykker
   16,4 procent under fysiske øvelser i forbindelse med husdyravl
   5,7 procent af tilstoppet næse
   3,0 procent ved vehikelkatastrofer
   0,8 procent: Alle andre dødsårsager tilsammen

   Svar
 1. Merlyn55

  Højst ærede redaktør Louis B. Knockel.

  Modtag hermed mine hjerteligste ønsker om et godt og lykkebringende Nytår til Dem selv og Deres kære, heri indbefattet såvel tjenestefolk og avlsdyr af enhver art.

  Må der tilflyde Usseldrup Storsogn uendelige mængder af førsteklasses brunvare, så man i det nye år vil kunne erfare ikke alene en fastholdelse af det allerede opnåede – men også gerne en sand stigning i niveauet af sund og ægte lussingdisciplineret velstand.

  Med højagtelse

  Merlyn55

  Svar
  1. admin Forfatter

   Min allervarmeste tak til Merlyn55 for denne sympatiserende og smukt udformede erklæring. I lige måde de allerbedste ønsker for det nye år. Sammen er vi stærke!

   Svar
 2. Muhammad

  Kære højagtede hr knockel.

  Først og fremmest et højlydt godt nytår herfra de muslamiski kredse.
  Stokkeslag er og vil altid være vejen frem,omend stening også kan være ganske
  Givtigt i forbindelse med nødvendig afstraffelse.
  Hunden Muhammed med ansigt som et svin,vil altid stå til deres rådighed.

  Ærbødigst stormufti Allah achrabahr den grusomme

  Svar
 3. Sølvtanden

  Så hjerteligen tak for tale og endnu et lykkebringende år. Enkelte af os landproletarer har dog fortsat et beskedent ønske om ikke hvert kvartal at få udbetalt gagen i lutter brændevin og brunede kartofler. Bare en lille 5 øre af og til i kontanter ville gøre godt , eventuelt til de som har mere end 72 års tro tjeneste både bag sig og for sig

  Svar
  1. Louis B Knockel

   Varm tak igen i dag, hr. Sølvtand. Deres forslag bærer frugt: Ved udgangen af januar kvartal 2022 vil enhver nordvestjysk landproletar, der kan dokumentere 72 eller flere års tro tjeneste, være berettiget til en donation på kr. 1,37 fra storsognets fælleskasse, suppleret med kr. 0,42, en pose brune naturkarameller og et par opfriskende lussinger fra Den Knockelske Belønningsfond.

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image