Månedsarkiv: februar 2013

Husdyr lærer atter at lystre

Den senere tids uhyggelige eksempler på husdyrulydighed i vore nordvestjyske hjemsogne synes nu omsider overvundet, og midlerne var af den velkendte slags: Hårdhændet kropslig og mental disciplin.

Lydighund
Krematoriebestyrer J. Skambusch kan glæde sig over, at hans
tjenestehund Karo nu rydder op efter sig, overalt hvor den færdes.

 Til min store glæde ser jeg, at såvel familiedyr som de indvandrende arter er på vej tilbage mod en naturlig tilstand af lydighed og tjenstvillighed, udtaler Louis B. Knockel, der har støttet disciplineringskampagnen med flere tusinde kropslussinger og hasselkæppeslag.

Lydigabe
Også velhaverfamiliernes fastansatte underholdningsaber
lystrer atter enhver rimelig ordre.

– Situationen er klart vendt til det bedre, udtaler redaktør Knockel.  Og jeg kan garantere, at de indhøstede disciplinære erfaringer vil blive bragt i anvendelse uden skånsel, når årets første turister indfinder sig.

SE OGSÅ:

HenvSNYLTEDYR

Flydende brunvare med naturlig alkoholprocent

En vidunderlig fødevarenyhed fik i går jublende skarer til at samles omkring Anthonsens Folkecafeteria i Nørre Usseldrup. For første gang i landsdelens kulinariske historie blev der opskænket en letflydende, skumtoppet brun naturdrink indeholdende akohol, helt præcist 8,4 procent, altså på niveau med en kraftig luxusøl.

Festmiddag02
Seniormedlemmer af Nordvestjysk Drankerforbund kom først til disken og smagte den læskende og stimulerende brune drink, som på stedet blev døbt “En dobbelt Dora” til minde om drankernes alt for tidligt afdøde æresmedlem, enkefru Dora Bänno (1908-2011), grandtante til avisens nyligt tiltrådte eksekverende redaktør Jalbert Bänno.

Festmiddag

Den festlige nye drink opstod ved et heldigt tilfælde. Folkecafeteriets køkkenchef, Jollah Æ. Anthonsen, jr., og hans hustru Hilborg havde glemt en junge med brun budding, som derfor fik lov at gære i et par uger, indtil presset indefra fik låget til at flyve af.

“Produktet havde nu en kraftig lugt og smag. Vi filtrerede det og beholdt kun den lettest flydende del, som blev beriget med pisket æggehvide. En laboratorieundersøgelse, foretaget af certificeret veterinærbøddel Yamborg II Hahne, godtgør, at alkoholprocenten i den færdige drink er 8,4,” fortæller hr. Anthonsen.

Drinken, som opskænkes til en pris af kr. 0,47 pr. 3 centiliter, blev hurtigt udsolgt, men en større seriel produktion er sat i gang. “En dobbelt Dora” er kommet for at blive, og den vil i månederne og årene, der kommer, gøre tilværelsen som nordvestjysk dranker yderligere righoldig og fornøjelig.

Ny eksekverende medredaktør: Jalbert Bänno

Opmærksomme læsere af vor nordvestjyske folkepresse vil have bemærket visse nylige ændringer i bladenes udseende. Dette, såvel som en igangværende modernisering af indholdet, hænger sammen med en dramatisk foryngelse og forstærkning af den redaktionelle ledelse.

Banno

Tiltrådt som ny eksekverende medredaktør er cand.philos & phallos Jalbert Bänno, søn af fækalieforvalter Hubert Bänno (1879-1981) og dennes hustru, certificeret puddelfrisør Bibbi Bänno (f. 1965).

– Jalbert Bänno har allerede nu gjort en stor frivillig indsats, når det gælder nordvestjysk friluftsmasturbation og turistlussering, udtaler avisens mangeårige redaktør, Louis B. Knockel. – Som medredaktør vil han i særdeleshed beskæftige sig med de mest aktuelle emner: Muhammedanere, hesteslagtning og afføringskvalitet.

Unge Bänno har gennemgået en intensiv tre-ugers universitetsuddannelse i Roskilde, Nørre Usseldrup og (pr. korrespondance) Riyadh, Saudi Arabien. Han er tiltrådt sin stilling og har fået kontor til højre for styrtlatrinen på bladhusets 11. etage.

Banno2

De vidtgående studier har på ingen måde forvandlet unge Jalbert til en dødbider. Stimuleret af hestepilsner og tangcigarer opretholder han et smittende humør 23 timer i døgnet.
Herunder ses hans søstre, Irmgard og Hermina Bänno, der samtidig med Jalberts tiltrædelse er indsat i betroede stillinger som kaffe- og brunkageansvarlige på bladhusets chefetager.

Banno3

SE OGSÅ: Fremtrædende nudist er avisens nye it-chef

Rakitisk festmusiker smugler brunt guld til Holstebro

Den 42-årige kapelmester og sopransaxofonist Lambert Bryde (stående forrest med avlshund), der for nylig fik afklemt begge testikler ved en jernbaneulykke, er nu under skarp mistanke for at smugle koncentrerede buddingråstoffer til Holstebro, hvor de kan tænkes anvendt til homofile, socialistiske eller andre subversive formål.

Festmusikeren med saxofonen skal pågribes og overleveres til myndighederne.

Lambert Bryde er udeblevet fra hornorkesterets øvetimer inden byfesten på lørdag, hvilket i sig selv anses for højforræderi mod de samfundsbærende nordvestjyske værdier. Hvis han derudover findes skyldig i smugling af brunt kødgranulat, vil han være hjemfalden til elektrisk aflivning.

Kapelmesteren, der er født som rakitisk dværg, måler i støvler med plateausåler max. 144 cm, kropsvægt efter tab af testikler er næppe over 30 kg. Han bærer blå kasket og løstsiddende blå uniform med røde galoner. Øjnene er dybtliggende, tænderne i overmunden af støbejern. Hans penis skal angiveligt stadig være intakt og kendelig på en tatovering af fregatten Jylland med udspilede sejl. Han ledsages dag og nat af avlshunden Nullah, et mørkebrunt spaniellignende dyr, der muligvis har illegale buddingråvarer indgnedet i pels og ører.

Oplysninger om det kriminelle par rettes ufortøvet til bladenes redaktion (benyt kontaktsiden og bemærk venligst, at aflivning må ikke ske, før Louis B. Knockel og De Knockelske Blades tjenestgørende reportagefotograf er nået frem.)

SE OGSÅ:

HenvPOPSANGERSTRAF

Kalle Kyx død, 139 år gammel

Reportage og nekrolog: Crass Børsting
Foto: Kyx Family Foundation m.fl.

Kalle P. Kyx, en af Nordvestjyllands førende folkedigtere og komponister, meldes død i en alder af 139 år, fem måneder, 11 dage og syv en halv time.

Sorg og medfølelse var mærkbar overalt i hjemsognene, da det uventede dødsfald blev bekendtgjort fra Klamhuse Festkrematoriums udråbstårn. Ganske vist er det mange år siden, at nogen har set digteren i bevægelse eller kommunikeret med ham på nogen måde, men hans sange og viser lever overalt, hvor nordvestjyder træffer sammen for at udveksle lussinger, dyrke masturbationsidræt eller inspicere det seneste døgns kollektive fækaliepræstationer.

Strofer som “Brun er døgnets høst, knug den mod dit bryst” og “Kom, sig goddag til Kalle, han la’r en lussing knalde” vil for evigt minde os om den arv af munter og folkelig visdom, Kalle Kyx efterlader.

Billede

Kalle var ældste søn af landsnedker, senere hundehusfabrikant Lupus Kyx-Kräuterwaffel, Klamhuse Vestermark. Allerede som tre-årig udviste han musikalsk interesse, og efter nogle få timer ved klaveret blev han anbragt som plejebarn hos kapelmester Harding Æ. Prügelwaffel, Blodhøj.

Her gjorde han karriere i de følgende næsten 100 år, indtil orkesteret blev tvangsopløst og et flertal af musikerne udvist til Holstebro. På dette tidspunkt havde Kyx dog for længst slået sit navn fast som viseforfatter og forsanger ved folkelige begivenheder, og han kunne derfor blive i barndomshjemmet. Storsognerådet tildelte ham en årlig hæderspension på kr. 14,39, senere pristalsreguleret til kr. 16,11 samt en pose granuleret kødfoder.

Kalle Kyx levede i et lykkeligt og trofast parforhold med fru Kylle Eurabia Kyx-Plauderwaffel, der delte hans kunstneriske interesser og var en habil stepdanser. Efter fruens alt for tidlige død som 104-årig omgav han sig med selskabskalkuner og andre betroede husdyr, hvoraf flere lærte at spille jødeharpe.

Dødsfaldet indtraf, da den gamle digter for første gang nogensinde havde søgt lægehjælp. Han led af tørhed i svælget og sad i venteværelset hos naturlægen, homosociopat Haburi Landkrave, Nørre Usseldrup, som pludselig hørte en knagende lyd derude fra. – Det var som et hustag, der styrtede sammen.

Naturlægen viklede den gamle mand ud af digterfrakken, og det viste sig, at hans torso var flækket bagtil, og at den i øvrigt var så godt som tom. – Han var simpelthen knastør, udtalte dr. Landkrave efter at have foretaget en hastig obduktion og sammenfejning af resterne.

I overensstemmelse med Kalle Kyx’ nøjsomme livsprincipper besluttede familien at bortspare den bekostelige kremering i Klamhuse og brændte i stedet liget udendørs ved hjælp af et lager af æselgødning, importeret fra Grækenland i 1944 og for nylig erklæret uegnet til menneskeføde. Bålet samlede hundreder af syngende nordvestjyder og flammede mange meter i vejret, men var overstået på få minutter.

Louis B. Knockel dirigerede fællessangen og lovede højtideligt at tage hånd om de efterladte kalkuner såvel som det kyxske løsøre. – Ikke en krumme skal gå til spilde, udtalte han, mens han med trøstende lussinger sendte den vemodige landpøbel hjemad.

SE OGSÅ:

Henv2 Husmandskirurg