Kalle Kyx død, 139 år gammel

Reportage og nekrolog: Crass Børsting
Foto: Kyx Family Foundation m.fl.

Kalle P. Kyx, en af Nordvestjyllands førende folkedigtere og komponister, meldes død i en alder af 139 år, fem måneder, 11 dage og syv en halv time.

Sorg og medfølelse var mærkbar overalt i hjemsognene, da det uventede dødsfald blev bekendtgjort fra Klamhuse Festkrematoriums udråbstårn. Ganske vist er det mange år siden, at nogen har set digteren i bevægelse eller kommunikeret med ham på nogen måde, men hans sange og viser lever overalt, hvor nordvestjyder træffer sammen for at udveksle lussinger, dyrke masturbationsidræt eller inspicere det seneste døgns kollektive fækaliepræstationer.

Strofer som “Brun er døgnets høst, knug den mod dit bryst” og “Kom, sig goddag til Kalle, han la’r en lussing knalde” vil for evigt minde os om den arv af munter og folkelig visdom, Kalle Kyx efterlader.

Billede

Kalle var ældste søn af landsnedker, senere hundehusfabrikant Lupus Kyx-Kräuterwaffel, Klamhuse Vestermark. Allerede som tre-årig udviste han musikalsk interesse, og efter nogle få timer ved klaveret blev han anbragt som plejebarn hos kapelmester Harding Æ. Prügelwaffel, Blodhøj.

Her gjorde han karriere i de følgende næsten 100 år, indtil orkesteret blev tvangsopløst og et flertal af musikerne udvist til Holstebro. På dette tidspunkt havde Kyx dog for længst slået sit navn fast som viseforfatter og forsanger ved folkelige begivenheder, og han kunne derfor blive i barndomshjemmet. Storsognerådet tildelte ham en årlig hæderspension på kr. 14,39, senere pristalsreguleret til kr. 16,11 samt en pose granuleret kødfoder.

Kalle Kyx levede i et lykkeligt og trofast parforhold med fru Kylle Eurabia Kyx-Plauderwaffel, der delte hans kunstneriske interesser og var en habil stepdanser. Efter fruens alt for tidlige død som 104-årig omgav han sig med selskabskalkuner og andre betroede husdyr, hvoraf flere lærte at spille jødeharpe.

Dødsfaldet indtraf, da den gamle digter for første gang nogensinde havde søgt lægehjælp. Han led af tørhed i svælget og sad i venteværelset hos naturlægen, homosociopat Haburi Landkrave, Nørre Usseldrup, som pludselig hørte en knagende lyd derude fra. – Det var som et hustag, der styrtede sammen.

Naturlægen viklede den gamle mand ud af digterfrakken, og det viste sig, at hans torso var flækket bagtil, og at den i øvrigt var så godt som tom. – Han var simpelthen knastør, udtalte dr. Landkrave efter at have foretaget en hastig obduktion og sammenfejning af resterne.

I overensstemmelse med Kalle Kyx’ nøjsomme livsprincipper besluttede familien at bortspare den bekostelige kremering i Klamhuse og brændte i stedet liget udendørs ved hjælp af et lager af æselgødning, importeret fra Grækenland i 1944 og for nylig erklæret uegnet til menneskeføde. Bålet samlede hundreder af syngende nordvestjyder og flammede mange meter i vejret, men var overstået på få minutter.

Louis B. Knockel dirigerede fællessangen og lovede højtideligt at tage hånd om de efterladte kalkuner såvel som det kyxske løsøre. – Ikke en krumme skal gå til spilde, udtalte han, mens han med trøstende lussinger sendte den vemodige landpøbel hjemad.

SE OGSÅ:

Henv2 Husmandskirurg

9 tanker om "Kalle Kyx død, 139 år gammel"

 1. Bjørn

  Kom til at tænke på om navnet “Kyx”, skulle være en lokal afart af kendte familie navn “Klyx”, der stod bag lanceringen af det særdeles virksomme middel mod træg brunvare ?
  Er der reelt nogen forskel på en subbert og en kæltring, eller er det mest alderen der er afgørende her,
  forstået på den måde at man udvikler sig fra at være en ung slubbert til at blive en gammel kæltring?

  Svar
 2. Louis

  Meget ærede hr. Bjørn

  Familierne Kyx og Klyx er gennem mange år flettet sammen i kraft af ægteskaber og anden fælles avl. For at markere sammenholdet er en del af efterkommerne gået over til at kalde sig Kyx-Klyx. Det gælder således Aurelius Kyx-Klyx, Blodhøj, nuværende indehaver af den landskendte farmakologiske afføringsvirksomhed.

  Deres sproglige observation er ganske korrekt. Slubberter er overvejende yngre personer, mens slamberter spreder sig over alle aldersgrupper, og kæltringer er de ranke oldinge, der holder fast ved slubbert- og slambertidentiteten til det sidste.

  Med elskværdigste hilsner og bedste nytårsønsker signeret, Deres

  Louis

  Svar
  1. Bjørn

   Kære Hr. Knockel
   tillad mig først takke Dem for deres venlige svar og nytårshilsner, det er mig en udsøgt fornøjelse at korrespondere med en så beleven og velorienteret frontfigur og repræsentant for den traditionsrige og smukke gamle brunvarekultur.
   Så vidt jeg er orienteret, bragte familien Klyx formlen på det farmakologiske mirakkelmiddel, med sig, fra den lille landsby i de Østrigske alper, hvorfra familien udvandrede i midten af 1800 tallet.
   Klyx midlet blev hurtigt populært, men pga den relativt høje kostpris, gik mange tilbage til de traditionelle 4 knaldende lussinger og et stokkeslag i mellemgulvet. På det tidspunkt var familien Klyx’s familieformue dog allerede en realitet, og familien blev mest kendt for deres uforsvarlige brug af sportsvehicler i og omkring Blodhavn. Sagerne blev dog som oftest dysset ned, og ordnet i mindlighed. Historien stammer fra den gamle købmand i Sindal, der i mange år havde eneforhandlingen af Klyx midlet i det Vendsysselske.
   I den forbindelse, skal det lige nævnes, at i samme område anvendes begrebet “en slog” om en yngre slubbert. Begrebet kæltring anvendes stort set ikke, hvorimod “usselryg” forekommer jævnligt, og formentlig i daglig brug erstatter benævnelsen “kæltring”.
   Med de mest venlige hilsner
   Hr. Bjørn

   Svar
 3. admin Forfatter

  Allermest ærede hr. Bjørn

  Min begejstrede tak for disse supplerende højværdioplysninger. En samlet, udtømmende artikel om Klyx-midlet og familien bag det står højt på listen over det nye års redaktionelle opgaver.

  Hvis De vil påtage Dem at sammenskrive artiklen, vil vor tusindtallige læserskares jubel være Deres belønning.

  I aften og i nat skal jeg sammen med personel og et par brunvarehunde håndsortere flere tons lokal højtidsafføring. Eventuelle underlødige bidrag (pladdermasse, karryklumper og den slags) bliver eftersporet, og de skyldige disciplineres, så de ikke lige straks glemmer lektien.

  Med fremdeles højagtelse signeret, Deres

  L.

  Svar
 4. Bjørn

  Min gode Louis B. Knockel,
  købmænd er ofte glimrende kilder til ellers glemte højværdioplysninger, de har et glimrende overblik over de lokale slubberts gøren og ikke mindst laden. Med hensyn til at samskrive en artikel om den nævnte familien Klyx, og deres noget sammenfiltrede forhold til familiedynastiet Kyx, forudser jeg, at dette kan gå hen at vise sig at blive en omfattende affære, der inkluderer flere tjenesterejser til meget isolerede egne af Østrig, med overnatninger i både Berlin, Wien, Pragh og Bratislava idet mange af de for sagen relevante sagsakter, er arkiverede i de nævnte byer.
  Skulle det i midlertid lykkedes at skrive en udtømmende beretning om familien Klyx, ville dette uden tvivl kunne danne grundlag for en senere drama serie til tv, eller en egentlig spillefilm. Jeg forestiller mig Bubber som den unge Von Klyx, og måske Georg Klunø eller evt Bræt Pit, som den mere livstrætte og bedagede rigmand.
  Der kunne i filmen, lægges særlig vægt på den dramatiske tid under besættelsen, hvor den unge Von Klyx, gentagne gange, ganske uopfordret og under stor personlig risiko, hjalp mangen en faldskærmand med igen at få skred i brunvareproduktionen. Glemmes skal heller ikke episoden på Holstebro banegård, hvor vores unge vovehals havde snarrådighed nok til, at franarre den tyske værnemagt adskillige ruller krigsvigtigt lakridsbånd, som skulle havde været sendt til Kystbatteriet i Hanstholm.
  Jeg vil afsluttende lykønske dem med Deres, for vor brunvarekulturs så vigtige indsats, som de og deres hærdebrede personel, sammen med de utrættelige brunvarehunde udfører denne nat. Det er af største betydning for befolkningens ranked og trivsel i øvrigt, at der er styr på især højtidsafføringen.
  Deres ærbødige
  Hr. Bjørn

  Svar
  1. admin Forfatter

   Allermest ærede hr. Bjørn

   Excellente forslag! De kan regne med al tænkelig moralsk støtte samt et rejse- og forskningslegat på op til kr. 2,78 herfra. Den senere filmatisering vil givetvis indbringe millioner af dollars, men den tid, den glæde.

   I stedet for Bubber vil jeg dog foreslå popsangeren Basim i rollen som den unge Von Klyx. Basim kan dels tilføre rollen multietnisk glans, dels kan han lejlighedsvis bryde ud i sang, f.eks. i den afgørende scene, hvor 4 tons afføringsmiddel eksploderer på fabrikken. Den sodsværtede yngling træder frem fra ruinerne, iført pjaltet og svedet heldragt, og løfter sin røst:

   Vidt og bredt her på planeten
   får mit publikum at vide:
   Fabrikanten var i puberteten,
   derfor kom han ud at skide.

   (Dette oversat til engelsk og tilsat de sædvanlige vulgære rytmiske effekter.)

   Svar
 5. Bjørn

  Ærede redactør Knockel,
  tillad mig allerførst at takke dem for det rundhåndede legat, det er for mig en klar indikator på, at vi har fat i noget med en god del substans.
  Deres ide med at lade Basim få hovedrollen er en genial finte. Hvad ville De synes om ideen med at lade Basim spille den unge Von Klyx til og med eksplotionen af de 4 tons Ekspress Klyx de Lux, og så derefter lade Remee være en slags fugl Fønix, der iført leopardskinds lændeklæde, rejser sig af de sodsværtede ruiner. Akkompagneret af Blodhøj Pigeskoles Marimbaorkester iført ens håndhæklede laksefarvede badhætter, og garneret med ranke slubberter, der simuleret kamp på krumsabler, kunne det blive en slutscene der ville gå over i filmhistorien på linje med trappescenen fra storfilmen \”Sidste Panserkrydser fra Blodhavn\”.
  Deres ærbødigste Hr. Bjørn

  Svar
 6. Louis

  Allermest ærede hr. Bjørn

  En af dette årtusindes største filmsucceser er 98,7 procent sikker.

  Jeg ser frem til et tæt samarbejde om projektets virkeliggørelse, herunder især den vedvarende disciplinering af alle medvirkende. Hasselkæppene skal svinges morgen, middag og aften.

  Atter begejstrede taksigelser fra Deres

  Louis

  Svar
 7. Pingback: Kendt digter eksploderet under kollektive nudistøvelser | Landsbytossen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image