Månedsarkiv: marts 2015

Afskedsbrevet fra Pubert

Kære far og mor

Ja, så er den tid kommet, hvor vi må skilles.

Jeg er sammen med Vanilla Skyr flyttet til hovedstaden, hvor jeg agter at gå ind i landspolitik. Det er jo efterhånden det eneste erhverv, der står åbent for mennesker med et lidt markant udseende og en total mangel på reel livserfaring.

Dette er ikke nogen kritik af jer eller mit liv i trækassen i kælderen – men nu må det være min tur til at prøve kræfter med gratis luxusrejser på 1. klasse, rødvin, Hugo Boss og kransekage ad libitum.

Så kære forældre, vær ikke bekymrede, der er nok af fjollede partier, der står klar med åbne arme. Jeg skal nok klare mig og gøre jer og Blodhavn stolte.

Jeres Pubert

Efterlysning

SE OGSÅ:

HenvAngsteksplosion

Sangskole genoprettes med alle nødvendige midler

Ny rektor bebuder stramninger fra top til bund

Efter en mangeårig stjernekarriere i den bulgarske musicalindustri er kordirigent og arrangør Gubert Skodhave, søn af veterinærbøddel Hilbert Skodhave, Klamhuse, vendt tilbage til sin hjemstavn med én og kun én stor opgave foran sig: En genopretning af Usseldrupegnens Obligatoriske Sangskole.

Sangskole01

Gubert Skodhave, der allerede som dreng blev kendt ikke blot for sin sopranstemme, men også som virtuos på jødeharpe og forskellige rytmiske lommeinstrumenter, vil fra sin første dag på posten gøre det klart, at falske toner ikke længere tolereres.

Sangskole02

Sangskolen, grundlagt i 1898 af feltbarber Lubert Popp-Petersen, havde sine store år i 1930’erne og 40’erne. Blandt hundreder af unge lokale sangere var redaktør Louis B. Knockel, dengang overcykelbud i familieavisens tjeneste. “Jeg husker det som en herlig tid, fuld af velklang og godt humør. Raske lussinger løftede de klare stemmer til det ypperste, de kunne præstere.”

Disciplinær slaphed bredte sig, efter at grundlæggerens barnebarn, makrelsorterer Ola Popp, i 1971 tiltrådte som musikskolens rektor. Deltagelse i undervisningen var nu obligatorisk, men de sanglige resultater blev stadig ringere, og de seneste år har man måttet tvangsindlægge nogle hundrede landproletarer som publikum til koncerterne, ligesom svenskere, Holstebro-socialister og andre tilrejsende i turistsæsonen blev opmarcheret som tilhørere ved de timelange friluftsstævner på Blodhavn Nordstrand.

Sangskole03

“Al denne elendighed lægger vi nu bag os,” udtaler hr. Skodhave på sin første dag i rektorsædet. “Disciplineringen af eleverne omfatter ikke blot deres sanglige evner, rytmesans osv., nej, alle deres kropslige funktioner kommer under den strammeste kontrol.”

Sangskole04

“Vi kan lære meget af bulgarerne. Deres militære historie gør dem ære, og deres musicalbranche havde ikke blomstret, som tilfældet er, uden de foranstaltninger, som jeg nu bringer med mig hjem til Nordvestjylland. I mit daglige virke vil jeg blive støttet og akkompagneret af en anden international musikalsk frontfigur, ingen ringere end regimentsmusiker Habert Yerngumme, som vi sidst så her på egnen i de første majdage 1945.”

Sangskole05

Den Knockelske Familiefond har støttet hr. Yerngummes rejse op gennem Jylland med et par støvler, og Louis B. Knockel vil deltage i den fortsatte musikalske genoprustning hen over sommeren. “Min stemme er ikke til de store sangpartier, men jeg kan stadig smække rytmisk velplacerede lussinger under øvelser og opførelser, og disse bidrag vil der ikke blive sparet på.”

Også den nyopfundne pryglomat vil blive taget i brug i de kommende uger og måneder. “Vi er på vej mod en ny guldalder i nordvestjysk musikliv,” erklærer Louis B. Knockel.

FLERE GODE NYHEDER:

HenvNYSANGER

Lokale naturprodukter forædles til festpilsner

FORBRUGERNYT  En helt ny, højt forædlet festpilsner kommer på markedet i begyndelsen af næste måned. Klamhuse Sognebryggeri, hidtil bedst kendt for den traditionsrige gule hestepilsner, starter i disse timer produktionen af en stærk og frodigt skummende luksusøltype, baseret på 100 procent lokale råvarer.

Sognebryggeri

Egnens husmoderforeninger har givet tilsagn om støtte i form af over 800 liter filtreret husholdningsgylle i døgnet. I turistsæsonen skal der desuden foregå tvangsaftapning overalt, hvor fremmede sprog høres. Også denne råvare filtreres og kvalitetskontrolleres omhyggeligt, inden den hældes på lagertanken.

Festaften02

Festpilsneren vil efter gæring blive tilsat aromatiske urter og omrørt ved hjælp af et pedalsystem, som opfinderen Nathan Mandrik har bidraget med. Det færdige bryg opnår en styrke på en halv snes procent og tappes på flasker og stendunke samt i 40-liters plastballoner til brug i større familier, ved landarbejdermøder, masturbationsstævner og andre folkelige begivenheder.

festpilsner

Den nye øltype bakkes op med en omfattende propaganda. Louis B. Knockel, der personligt har sendt 78 liter førsteklasses råvare ned i gæringstanken, vil anføre en festparade med lussingdans på Usseldrup Stationstorv.

SE OGSÅ:

HenvALKOKAMPAGNE

Livsfarlig alpehue skyld i 199 ulykker på et døgn

HalunkLOGO

I strandkanten ved Blodhavn fandt ornitologen Marlo Flucks i forgårs en alpehue. Uden tøven valgte han at samle den op og benytte den.

“Den så jo ganske uskyldig ud, som den lå der,” fortæller hr. Flucks.

Men hatten var alt andet end harmløs. I samme øjeblik ornitologen placerede alpehuen på hovedet, begyndte ulykkerne at ramme ham som spredehagl.

Alpehue02

Straks blev han påkørt af en bulgarsk cirkustrup, der uden varsel susede imod ham på ethjulede cykler og andre abnorme befordringsmidler. Lynet slog derefter ned i ham, selv om himlen var skyfri, og en løve fik færten af ham og jagtede ham hen over sandet. I kampens hede slog han til et hvepsebo. Straffen ramte ham prompte og nådesløst.

“Det er jo slet ikke højsæson for hvepse,” påpeger ulykkesfuglen i chok.

I løbet af det følgende døgn blev den stakkels mand ramt af den ene smertefulde ulykke efter den anden. 199 uheld i alt, hvoraf halvdelen var underlivsrelaterede.

Alpehue03

“Det måtte være alpehuen, der var skyld i katastroferne, for da jeg tog den af, var alt fredeligt som før,” konstaterer den stærkt medtagne hr. Flucks i sygesengen med næsten alle knogler brækket, blå og gule mærker og bidemærker fra mere end 50 forskellige dyrearter.

En række lokale forskere analyserer nu den farlige hovedbeklædning, som er navngivet »Ulykkens Alpehue«.

“Vi må for alt i verden have svar på, hvor den kommer fra, og hvem der har syet den. Der er faktisk tale om et livsfarligt våben,” udtaler certificeret sognevidenskabsmand Bambo Plankenzaun.

Hr. Flucks er ikke henrykt over, at hatten nu er beslaglagt.

“Jeg havde planer om at forære den til min svigermor. Pokkers,” siger en utilfreds Marlo Flucks.

Alpehue01

Louis B. Knockel støtter forskningsarbejdet med kr. 2,38 samt nogle hundrede stimulerende lussinger. “Alpehuer, eller som de hedder i min familie: Baskenmützen, har tidligere været en del af den gængse, respektable og nyttige herrevinterbeklædning. At farlige huer nu smugles ind i vore hjemsogne er en trussel, som må blotlægges og nedkæmpes med alle midler.”

SE OGSÅ:

HenvHalunkLANDVILLA

Afgørende triumf for Borgervæbningen

Sagen om flyvende fallos er opklaret, den ansvarlige stilles til regnskab

JørnTidevandLOGO

Efter et kort ophold i rum sø,  hvor fru Hybbelbank modtog den annoncerede maritime begravelse, sejlede HMS Knockel videre med retning mod Kæltringsø. Med fuldt damptryk på begge fækaliereaktorer var det et stolt syn, da Vesterhavets ukronede konge, med sin 3000 mand store besætning, skar sig vej gennem bølgerne som en varm kniv gennem en nybagt smørkage. Den fremstormende 60.000 tons tunge krigsmaskine ledte tankerne hen på en angribende olm tyr og varslede ondt for alle, der måtte være så uheldige at komme på tværs af den.

Endnu inden HMS Kockel var fremme ved sit mål, gik et lille civilt fly på vingerne fra dets dæk. Flyets besætning var ingen ringere end kong Hilbert og den modige unge kronprins Folmer samt dennes næsten lige så modige ukrainske au-pair pige.

Fallosopklaring01

Ganske kort før solopgang, indledte man fra HMS Knockel en intensiv beskydning af befæstningsanlæggene på Kæltringsø, og et landgangsfartøj blev derefter sendt til kysten ved Kæltringsø Hotel. Uden at møde nævneværdig modstand indledte landgangsstyrken en undersøgelse af bygningerne ved hotellet, hvor de fandt det famøse falliske luftvehikel parkeret i en værkstedshal sammen med andre besynderlige konstruktioner, der alle skulle vise sig at tilhøre samme mand.

Fallosopklaring04

Landgangsmandskabet beslaglagde således både verdens første bemandede stikpille, en testikelgarotte og et apparat, der ved hjælp af elektriske impulser og citronthe i flere tilfælde havde udvirket ufrivillig natlig vandladning hos ældre kvindelige hotelgæster. Det viste sig, at disse kvinder så senere var blevet mobbet og kanøflet af hoteldirektør Hartmut Dinckelwasser.

Fallosopklaring02

Under en meget grundig afhøring vedgik samme direktør ejerskabet til de i værkstedshallen lokaliserede apparater og vehikler. Han fortalte endvidere uopfordret, at han var af tysk herkomst og tidligere havde arbejdet som fængselsinspektør for Stasi,  men at han efter 1989 ikke længere havde kunnet finde ansættelse som sådan, og derfor havde søgt stillingen som hoteldirektør på Kæltringsø Hotel, da denne blev opslået i Vereinte Deutsche Vehikelbesitzeres (VDV) medlemsblad.

Den sygelige trang til at genere sine medmennesker, som Dinckelwasser i gode gamle DDR havde fået så stor annerkendelse for, lå stadig dybt i ham, og han havde da heller ikke kunnet dy sig for at lave “ein bischen Spass” med hotellets gæster, som han udtrykte det. Derudover var han ivrig samler af tyske masturbationsredskaber  fra perioden 1930 til 45, og det var da også i den forbindelse, at han hos en fynsk pantelåner var blevet opmærksom på en bog med titlen “Der fliegende Phallos Thor”.

Pantelåneren, hvis tyske ordforråd begrænsede sig til gloserne “Scheisse” og “verdammt”, mente at det var en instruktionsbog til noget tysk sexlegetøj, og at selve apparatet stadig stod opmagasineret i et drivhus hos en tidligere frugtgrosserer i Bellinge, hvor han havde købt bogen. Det viste sig at være en prototype som havde været anvendt over større nordtyske byer i 1942 til 43 med henblik på at kompensere for fraværet af parringsdygtige hankønsvæsner. De skader, den havde forvoldt, var ikke blevet registreret, idet man havde betragtet dem som resultater af fjendtlig aktivitet.

Efter en del justeringer og udskiftning af diverse smådele, var det lykkedes hotelejeren at få liv i gamle Thor, og planen var, at den ved egen kraft og i lav højde skulle tilbagelægge distancen mellem Bellinge og Kæltringsø, og det var i den forbindelse, at vehiklet hin skæbnesvangre eftermiddag i skumringstiden passerede tæt forbi Blodhavn på ruten over Klamhuse ud mod Blodhavn Vig.

Fallosopklaring03

Efter en kort rådslagning blev følgende bestemt ved kongelig resolution:

Alle udgifter opstået ved overflyvningen dækkes af skadevolderen, Hartmut Dinckelwasser, Kæltringsø, inden månedens udgang. Samlingen af tyske masturbationsredskaber tilfalder kongehuset. Resten af samlingen af forskellige installationer overgår til deling mellem Klamhuse og Blodhavns offentlige institutioner. Faldstammen på Kæltringsø Hotel betragtes som krigsbytte, tømmes for evt. indhold, demonteres og overdrages til Blodhavn Storhotel.

Som kompensation for tabet af velgører tildeles Gylpegøj et livslangt legat på 10 kr. pr. år. Skadevolder hæfter herfor. For at understrege sagens alvor, idømmes skadevolder en ekstra straf, idet han dømmes til aflivning  ved en revolverskydningskonkurence. (Her er der dog tale om en fingeret henrettelse, men det skal nok blive underholdende.)

Sign. Hilbert III Rex, øverstbefalende i Blodhavn Borgervæbning

FØLG FALLOS-DRAMAET AFSNIT FOR AFSNIT:

HenvTidevandFLYVENDEFALLOS

HenvTidevandFLYVENDEFORTSAT

HenvTidevandFLYVENDE03

HenvTidevandFALLOS3

HenvTidevandSTØTTEOPVISNING2

Tilbage til forsiden

Styrt kan spolere cykelrytters karriere

JørnTidevandLOGO

Alvorligt nyt fra sportens verden

Den kendte tjekkiskfødte sportscykelrytter Manisko Waldhorn, også kendt som ”Kalven fra Brno”, var i sidste uge på en træningskørsel, der nær endte fatalt. Manisko Waldhorn havde i sine bestræbelser på at tabe sig indtaget store mængder energifattig, men meget fiberholdig kost – og dette sammenholdt med, at han netop havde taget et nyt pedalvehikel af mærket ”Bastantus” i brug, resulterede i, at han ganske hurtigt og uforvarende opnåede og passerede spurthastighed.

Føreren af den bil, der blev impliceret i uheldet, var en ældre fodermester ved navn Spiros Makitos, bosiddende på Nr. Usseldrup Overdrev. Ved siden af ham sad hans ægteviv, den kendte langdistanceskøjteløberske Mira Sutkops, der tidligere på dagen havde modtaget en vellykket behandling mod søvnapnø og ufrivillig masturbation på Blodhavn Fiskepulpfabriks infirmeris Søvn- og Masturbationslaboratorium (SML). Ægteparret blev involveret i en klassisk højresvingsulykke, da de efter at  havde overstået den ugentlige proviantering i Blodhavn ville svinge ind og tanke deres persontransportvehikel (PTV), en sort DKW årgang 1931 med totaktsmotor, inden hjemturen til Nr. Usseldrup. Midt i deres svingbane blev de med voldsom kraft torpederet af den tjekkiske pedalartist, der med et projektils hastighed kom sydfra.

Blodhavnulykke

Ved kollisionen blev DKWen stort set revet midt over, og en blanding af bilstumper, afrevne kropsdele og charcuterivarer forurenede for en stund hovedgaden i Blodhavn. Det viste sig dog senere, at både kropsdele og flere af varerne kunne indgå i dagens granulatproduktionen.

Braget fra kollisionen var så voldsomt, at det kunne høres helt til Holstebro, og Manisko Waldhorn landede, efter en noget tumultarisk lufttur, hvor han beskadigede højspændingsledningen til Lodbjerg Fyr, som han derved satte midlertidigt ud af drift, i indkørslen til en mindre landproletarejendom et stykke uden for Blodhavn.

Han var noget fortumlet og havde tabt sine briller samt, hvad værre var, sit gode humør. Cyklen blev senere fundet i et nærliggende hindbærkrat, hvor den havde boret sig et pænt stykke ned i jorden.

Waldhorn

Straks efter ulykken blev Manisko rutinemæssigt indlagt til undersøgelse for skader, og dr. med (og i den grad uden) Frigga Hvirvelstorm kunne konstatere, at han havde forvredet neglebåndet på både venstre og højre hånds ringfinger og havde et fået et alvorligt blåt mærke midt på højre balde.

Spekulationerne går nu på, om han kan blive klar til forårets store cykelsportsbegivenhed ”Blodhavn rundt på to hjul”, eller om han vælger at tage imod tilbuddet om at komme i lære som elektriker hos Blodhavn El og Kraft. Only time can tell.

AnnonceFODERMESTER

SE OGSÅ:

HenvRAKETCYKEL

Stammer pizzaen i virkeligheden fra Blodhavn?

JørnTidevandLOGO

Alle har hidtil antaget, at pizzaen, som vi kender den idag, er et italiensk fænomen, men et dramatisk fund i brunkulslejerne øst for Blodhavn har i den grad sat byen på det arkæologiske gastronomiske verdenskort.

Blodhavn Videnskabelige Fakultet (BVF) er på den anden ende. “Hvis vores antagelser holder stik, vil det få uoverskuelige konsekvenser, ja hele verdenshistorien står til revision,” fortæller lektor Dunkelholm, videnskabelig leder af den forskergruppe, der arbejder på sagen.

Stenalderpizza

For 2 år siden gjorde en opmærksom landproletar, der var beskæftiget med oprydning i det gamle brunkulsleje, under gravning af et affaldshul et sensationelt fund. I en velbevaret trææske på ca 40 x 40 cm lå det, der i første omgang blev betragtet som et rituelt eller religiøst relikvie, som muligvis symboliserede himmellegemernes faseinddelte bevægelser hen over firmamentet. Men det skulle vise sig, at der ikke var tale om en astrologisk evighedskalender, men noget, som grundige analyser skulle vise bestod af spelt, gedeost, løgringe og små skiver festpølse med paprika, med andre ord: Ingredienserne til en herlig pizza.

“Her gik vi rundt og troede, at vi havde med en kultur at gøre, der havde styr på indviklede astronomiske beregninger, men så var det rent faktisk gastronomien, der var i højsædet. Det giver stof til eftertanke, og spørgsmåler er, om ikke Blodhavn i virkeligheden er fast food-kulturens arnested. Med tilskud fra den Knockelske Kullturfond, der igen beredvilligt er trådt til med ikke mindre end tre forskningslegater, vil det være muligt at foretage en grundig undersøgelse af området,” afslutter lektor Dunkelholm.

Pizzaovn

Blodhavn Bageri har taget ideen op, og man kan her bestille en tro kopi af den historiske pizza, dog er trææsken udskiftet med en almindelig papæske. Som et kuriosum kan nævnes, at festpølsen med paprika den dag i dag fremstilles hos slagtermester Flackwabel i Blodhavn, så på den måde er der tale om en lækker mundfuld af en ægte historisk tidslomme.

SE OGSÅ:

HenvFESTMENU

Pas på kønsorganerne: Ondsindet klunkekalkun går amok

HalunkLOGO

Sognet er i undtagelsestilstand, efter at en kalkun med testikelstjælende tendenser er begyndt at hjemsøge landevejene. Det uhyggelige og stærkt aggressive fjerkræ har på to døgn angrebet og kastreret femten borgere, en akademiker og to svenske turister. Og den har ikke i sinde at stoppe.

“Jeg var blot på spadseretur med min doberman Plaks og hørte med et en puslen i krattet,” fortæller det seneste offer, Dolmer Larsen. “Før jeg vidste af det, manglede både jeg og hunden testiklerne.”

Storkalkun

Det tager i gennemsnit 45 sekunder, fra kalkunen antaster ofret, og til den pludrende forsvinder med testiklerne dinglende i næbbet.

“Vi står over for en trussel, der kan ødelægge sognets håb og fremtid,” erklærede Louis B. Knockel tidligere i dag og tilføjede: “Derfor kan jeg på det kraftigste anbefale at anskaffe sig et skridtværn med indvævede metaltråde som det, jeg selv har iført mig.”

Testikelværn

En flok af raske børn og unge har via budcykler fordelt de omtalte skridtværn til forbipasserende borgere.

Jagten er gået ind på klunkekalkunen. Borgervæbningen er på dette tidspunkt i færd med at gennemsøge området for at fange og aflive det skruppelløse fjerkræ.

Sidste nyt: Kalkun udryddet

Den unge fårehyrde Rocko Malm fandt ved et rent og skært tilfælde frem til en grotte, som viste sig at være klunkekalkunens tilholdssted.

“Jeg var ude med dyrene, da jeg hørt en ondsindet pludren inde fra grotten,” erklærer den hæderlige unge mand.

Sporenstregs kontaktede han borgervæbningen, der først prøvede at ryge bæstet ud. Det hjalp ikke.

grotte

“Vi så ingen anden udvej end at bortsprænge hulen samt den omkringliggende mark og skov for at være på den sikre side,” siger premierløjtnant Ælmer Skraa. “Med ondt skal ondt fordrives.”

Klunkekalkunen er nu erklæret udryddet, og alle borgere kan hermed tage skridtværnene af og vende tilbage til deres gøremål.

SE OGSÅ:

HenvHalunkURTIDSPATRULJEN