Tag-arkiv: Jørn Tidevand

Storhotellets nye faldstamme klar til montering

JørnTidevandLOGO

Blodhavn Storhotels nye faldstamme er ankommet til byen og hilses med jubel. Faldstammen er en gave fra kong Hilbert, der på den måde ønsker at vise sin taknemlighed over, at han ved en tidligere lejlighed genfandt sit royale gebis. 

Faldstamme

Faldstammen, som er fremstillet i ægte Krupp-stål og opdelt i 6 sektioner, står i øjeblikket på torvet foran Blodhavn Storhotel og vil fra i morgen tidlig kl. 06.14 prc. blive installeret af folk fra Klamhuse Maskinsnedkeri, assisteret af frivillige fra Borgervæbningen.

Det var de samme borgervæbnere, der for nylig under dramatiske omstændigheder demonterede faldstammen på Kæltringsø Hotel og bragte den med sig hjem til Blodhavn.

Der vil på lørdag kl. 19.03 prc. være en kort indvielsesceremoni med taler af kong Hilbert, redactør Knockel, fækaliebaron Hvidtjørn samt Aage Hvistelpurk. Herefter vil kong Hilbert som den første anvende faldstammen til dens egentlige formål. Hele seancen vil blive transmitteret live i den bedste sendetid.

SE OGSÅ:

HenvTidevandFALDSTAMME

Afgørende triumf for Borgervæbningen

Sagen om flyvende fallos er opklaret, den ansvarlige stilles til regnskab

JørnTidevandLOGO

Efter et kort ophold i rum sø,  hvor fru Hybbelbank modtog den annoncerede maritime begravelse, sejlede HMS Knockel videre med retning mod Kæltringsø. Med fuldt damptryk på begge fækaliereaktorer var det et stolt syn, da Vesterhavets ukronede konge, med sin 3000 mand store besætning, skar sig vej gennem bølgerne som en varm kniv gennem en nybagt smørkage. Den fremstormende 60.000 tons tunge krigsmaskine ledte tankerne hen på en angribende olm tyr og varslede ondt for alle, der måtte være så uheldige at komme på tværs af den.

Endnu inden HMS Kockel var fremme ved sit mål, gik et lille civilt fly på vingerne fra dets dæk. Flyets besætning var ingen ringere end kong Hilbert og den modige unge kronprins Folmer samt dennes næsten lige så modige ukrainske au-pair pige.

Fallosopklaring01

Ganske kort før solopgang, indledte man fra HMS Knockel en intensiv beskydning af befæstningsanlæggene på Kæltringsø, og et landgangsfartøj blev derefter sendt til kysten ved Kæltringsø Hotel. Uden at møde nævneværdig modstand indledte landgangsstyrken en undersøgelse af bygningerne ved hotellet, hvor de fandt det famøse falliske luftvehikel parkeret i en værkstedshal sammen med andre besynderlige konstruktioner, der alle skulle vise sig at tilhøre samme mand.

Fallosopklaring04

Landgangsmandskabet beslaglagde således både verdens første bemandede stikpille, en testikelgarotte og et apparat, der ved hjælp af elektriske impulser og citronthe i flere tilfælde havde udvirket ufrivillig natlig vandladning hos ældre kvindelige hotelgæster. Det viste sig, at disse kvinder så senere var blevet mobbet og kanøflet af hoteldirektør Hartmut Dinckelwasser.

Fallosopklaring02

Under en meget grundig afhøring vedgik samme direktør ejerskabet til de i værkstedshallen lokaliserede apparater og vehikler. Han fortalte endvidere uopfordret, at han var af tysk herkomst og tidligere havde arbejdet som fængselsinspektør for Stasi,  men at han efter 1989 ikke længere havde kunnet finde ansættelse som sådan, og derfor havde søgt stillingen som hoteldirektør på Kæltringsø Hotel, da denne blev opslået i Vereinte Deutsche Vehikelbesitzeres (VDV) medlemsblad.

Den sygelige trang til at genere sine medmennesker, som Dinckelwasser i gode gamle DDR havde fået så stor annerkendelse for, lå stadig dybt i ham, og han havde da heller ikke kunnet dy sig for at lave “ein bischen Spass” med hotellets gæster, som han udtrykte det. Derudover var han ivrig samler af tyske masturbationsredskaber  fra perioden 1930 til 45, og det var da også i den forbindelse, at han hos en fynsk pantelåner var blevet opmærksom på en bog med titlen “Der fliegende Phallos Thor”.

Pantelåneren, hvis tyske ordforråd begrænsede sig til gloserne “Scheisse” og “verdammt”, mente at det var en instruktionsbog til noget tysk sexlegetøj, og at selve apparatet stadig stod opmagasineret i et drivhus hos en tidligere frugtgrosserer i Bellinge, hvor han havde købt bogen. Det viste sig at være en prototype som havde været anvendt over større nordtyske byer i 1942 til 43 med henblik på at kompensere for fraværet af parringsdygtige hankønsvæsner. De skader, den havde forvoldt, var ikke blevet registreret, idet man havde betragtet dem som resultater af fjendtlig aktivitet.

Efter en del justeringer og udskiftning af diverse smådele, var det lykkedes hotelejeren at få liv i gamle Thor, og planen var, at den ved egen kraft og i lav højde skulle tilbagelægge distancen mellem Bellinge og Kæltringsø, og det var i den forbindelse, at vehiklet hin skæbnesvangre eftermiddag i skumringstiden passerede tæt forbi Blodhavn på ruten over Klamhuse ud mod Blodhavn Vig.

Fallosopklaring03

Efter en kort rådslagning blev følgende bestemt ved kongelig resolution:

Alle udgifter opstået ved overflyvningen dækkes af skadevolderen, Hartmut Dinckelwasser, Kæltringsø, inden månedens udgang. Samlingen af tyske masturbationsredskaber tilfalder kongehuset. Resten af samlingen af forskellige installationer overgår til deling mellem Klamhuse og Blodhavns offentlige institutioner. Faldstammen på Kæltringsø Hotel betragtes som krigsbytte, tømmes for evt. indhold, demonteres og overdrages til Blodhavn Storhotel.

Som kompensation for tabet af velgører tildeles Gylpegøj et livslangt legat på 10 kr. pr. år. Skadevolder hæfter herfor. For at understrege sagens alvor, idømmes skadevolder en ekstra straf, idet han dømmes til aflivning  ved en revolverskydningskonkurence. (Her er der dog tale om en fingeret henrettelse, men det skal nok blive underholdende.)

Sign. Hilbert III Rex, øverstbefalende i Blodhavn Borgervæbning

FØLG FALLOS-DRAMAET AFSNIT FOR AFSNIT:

HenvTidevandFLYVENDEFALLOS

HenvTidevandFLYVENDEFORTSAT

HenvTidevandFLYVENDE03

HenvTidevandFALLOS3

HenvTidevandSTØTTEOPVISNING2

Tilbage til forsiden

Styrt kan spolere cykelrytters karriere

JørnTidevandLOGO

Alvorligt nyt fra sportens verden

Den kendte tjekkiskfødte sportscykelrytter Manisko Waldhorn, også kendt som ”Kalven fra Brno”, var i sidste uge på en træningskørsel, der nær endte fatalt. Manisko Waldhorn havde i sine bestræbelser på at tabe sig indtaget store mængder energifattig, men meget fiberholdig kost – og dette sammenholdt med, at han netop havde taget et nyt pedalvehikel af mærket ”Bastantus” i brug, resulterede i, at han ganske hurtigt og uforvarende opnåede og passerede spurthastighed.

Føreren af den bil, der blev impliceret i uheldet, var en ældre fodermester ved navn Spiros Makitos, bosiddende på Nr. Usseldrup Overdrev. Ved siden af ham sad hans ægteviv, den kendte langdistanceskøjteløberske Mira Sutkops, der tidligere på dagen havde modtaget en vellykket behandling mod søvnapnø og ufrivillig masturbation på Blodhavn Fiskepulpfabriks infirmeris Søvn- og Masturbationslaboratorium (SML). Ægteparret blev involveret i en klassisk højresvingsulykke, da de efter at  havde overstået den ugentlige proviantering i Blodhavn ville svinge ind og tanke deres persontransportvehikel (PTV), en sort DKW årgang 1931 med totaktsmotor, inden hjemturen til Nr. Usseldrup. Midt i deres svingbane blev de med voldsom kraft torpederet af den tjekkiske pedalartist, der med et projektils hastighed kom sydfra.

Blodhavnulykke

Ved kollisionen blev DKWen stort set revet midt over, og en blanding af bilstumper, afrevne kropsdele og charcuterivarer forurenede for en stund hovedgaden i Blodhavn. Det viste sig dog senere, at både kropsdele og flere af varerne kunne indgå i dagens granulatproduktionen.

Braget fra kollisionen var så voldsomt, at det kunne høres helt til Holstebro, og Manisko Waldhorn landede, efter en noget tumultarisk lufttur, hvor han beskadigede højspændingsledningen til Lodbjerg Fyr, som han derved satte midlertidigt ud af drift, i indkørslen til en mindre landproletarejendom et stykke uden for Blodhavn.

Han var noget fortumlet og havde tabt sine briller samt, hvad værre var, sit gode humør. Cyklen blev senere fundet i et nærliggende hindbærkrat, hvor den havde boret sig et pænt stykke ned i jorden.

Waldhorn

Straks efter ulykken blev Manisko rutinemæssigt indlagt til undersøgelse for skader, og dr. med (og i den grad uden) Frigga Hvirvelstorm kunne konstatere, at han havde forvredet neglebåndet på både venstre og højre hånds ringfinger og havde et fået et alvorligt blåt mærke midt på højre balde.

Spekulationerne går nu på, om han kan blive klar til forårets store cykelsportsbegivenhed ”Blodhavn rundt på to hjul”, eller om han vælger at tage imod tilbuddet om at komme i lære som elektriker hos Blodhavn El og Kraft. Only time can tell.

AnnonceFODERMESTER

SE OGSÅ:

HenvRAKETCYKEL

Stammer pizzaen i virkeligheden fra Blodhavn?

JørnTidevandLOGO

Alle har hidtil antaget, at pizzaen, som vi kender den idag, er et italiensk fænomen, men et dramatisk fund i brunkulslejerne øst for Blodhavn har i den grad sat byen på det arkæologiske gastronomiske verdenskort.

Blodhavn Videnskabelige Fakultet (BVF) er på den anden ende. “Hvis vores antagelser holder stik, vil det få uoverskuelige konsekvenser, ja hele verdenshistorien står til revision,” fortæller lektor Dunkelholm, videnskabelig leder af den forskergruppe, der arbejder på sagen.

Stenalderpizza

For 2 år siden gjorde en opmærksom landproletar, der var beskæftiget med oprydning i det gamle brunkulsleje, under gravning af et affaldshul et sensationelt fund. I en velbevaret trææske på ca 40 x 40 cm lå det, der i første omgang blev betragtet som et rituelt eller religiøst relikvie, som muligvis symboliserede himmellegemernes faseinddelte bevægelser hen over firmamentet. Men det skulle vise sig, at der ikke var tale om en astrologisk evighedskalender, men noget, som grundige analyser skulle vise bestod af spelt, gedeost, løgringe og små skiver festpølse med paprika, med andre ord: Ingredienserne til en herlig pizza.

“Her gik vi rundt og troede, at vi havde med en kultur at gøre, der havde styr på indviklede astronomiske beregninger, men så var det rent faktisk gastronomien, der var i højsædet. Det giver stof til eftertanke, og spørgsmåler er, om ikke Blodhavn i virkeligheden er fast food-kulturens arnested. Med tilskud fra den Knockelske Kullturfond, der igen beredvilligt er trådt til med ikke mindre end tre forskningslegater, vil det være muligt at foretage en grundig undersøgelse af området,” afslutter lektor Dunkelholm.

Pizzaovn

Blodhavn Bageri har taget ideen op, og man kan her bestille en tro kopi af den historiske pizza, dog er trææsken udskiftet med en almindelig papæske. Som et kuriosum kan nævnes, at festpølsen med paprika den dag i dag fremstilles hos slagtermester Flackwabel i Blodhavn, så på den måde er der tale om en lækker mundfuld af en ægte historisk tidslomme.

SE OGSÅ:

HenvFESTMENU

Hjælp ofrene for den flyvende fallos

Støttekoncert og opvisning  i Blodhavn næstkommende søndag kl. 15.05 prc.

JørnTidevandLOGO

Fleskum Herred Borgervæbnings 7. battalion af ruhårede gravhunde har (efter at vagthavende via motorordonnans modtog den forfærdelige nyhed om gårdhundene i Blodhavn Herred, der under overflyvningen af det vibrerende falliske vehikel blev hensat i en så ekstrem grad af desperation og forvirring, at der forekom flere tilfælde af selvpåført skambidning) besluttet at gennemføre en støtteopvisning.

Dachs02

På programmet står eksercits med tændte fakler og indlagte varierede serier af trampolinspring for enkelthund, rappelling fra luftvehikel og til slut en dramatisk tårnlinedans fra taget over silotårnet på Blodhavn Fiskepulpfabrik uden sikkerhedsnet, iført skotsk kilt og med synlig sækkepibe. For at det ikke skal være løgn: Også med indlagte luftlussinger. En detalje, der vist ikke skulle være set tidligere i Blodhavn.

Fleskum landeværnsmøde

Overskuddet vil ubeskåret gå til dækning af de udgifter af veterinær art, der opstod som følge af vehikeloverflyvningen. Der vil i den forbindelse ikke blive sondret mellem stambogsførte hunde og bastarder.

I pauserne vil Anders fra Sønder Tranders underholde med harmonikasammenstød og en eksperimentel blanding mellem kædedans og mandestrip.

Fleskumplade

Pedellen fra Storvorde Latrinskole har udført en serie fluxus-installationer i en blanding af fåretalg og brunvare på lamineret elmetræ, som han har skænket til formålet, og som vil blive bortauktioneret efter opvisningen.

I den forbindelse vil der være et let traktement med vand, serveret i skåle, lakridspiber og hundekiks ad libitum, sponsoreret af fækaliebaron Hvidtjørn og frue.

Louis B. Knockel støtter arrangementet med sin tilstedeværelse og knap fire hundrede velrettede lussinger. “I disse svære tider må vi alle stå sammen, og jeg betragter Fleskum-hundene som førsteklasses kampfæller,” udtaler han.

SE OGSÅ:

HenvTidevandFLYVENDEFALLOS

 

 

Blodhavn Pyrotekniske Institut bag sensationel videnskabelig landvinding

JørnTidevandLOGO

Så er det endeligt og entydigt bevist, at kejthåndede finske mænd med rødt hår og stritører udvikler tarmgas med en stærkt forøget brændværdi. På den rette diæt, som man på BPI (Blodhavn Pyrotekniske Institut) ikke ønsker at afsløre den nøjagtige sammensætning af, men hvor surkål, chili, bønner, svedsker og udsøgte fornærmelser indgår, er det lykkedes at forøge molekyletætheden i kulstofatomerne med 62%, sammenlignet med almindelig tarmgas – og der er ved forsøg i partikelaccelerator opnået hastigheder, der får andre gasmolekyler til at se ud, som holdt de parkeret.

Finsk tarmgas

“Det er nu muligt, uden videre modifikation, at erstatte gammel ineffektiv drivgas med denne nye supergas, hvilket fx betyder, at vi kan forøge den effektive rækkevidde af Borgervæbningens kanoner med over 50%, blot de får friske pakninger, således at de kan holde til trykforøgelsen. Man skal dog påregne at veksle mellem løbene lidt oftere, på grund af den forøgede varmeudvikling,” beretter manuduktør ved BPI, Uffe Pikstøj-Skram, der er til dagligt er kendt som UP-S.

Tarmgas02

“Det er jo ofte sådan, at konflikter presser videnskaben til nye landvindinger, og konflikten med Kæltringsø har ikke været nogen undtagelse,” siger UP-S, der erkender, at det i perioder har været op ad bakke med gasudvindingen. Det var en opgave at opdrive det nødvendige antal finner med de rette kvalifikationer, men her har det Finske Institut for Livsstilsforskning i Helsinki været en glimrende samarbejdspartner.

Reelt set handler det om en viden, der har været kendt i hundreder af år i Finland, hvor der så længe, man kan huske tilbage, har været håndhævet den regel, at der max måtte være 2 mænd af den type ad gangen i en almindelig brændefyret sauna. Var der flere, kunne der under ugunstige omstændigheder opstå en kritisk massefylde i atmosfæren i saunaen, og hele foretagendet forandredes så lynhurtigt fra at være en hyggelig optakt til weekenden til noget, der på sørgelig vis varede et godt stykke ind i den efterfølgende uge.

Artilleri

Der har været andre mindre gasudvindingsforsøg med personer fra andre etniske grupperinger, men ingen er kommet op på siden af finnerne. I et tilfælde skulle der bruges så uforholdsmæssig mange kik-ærter og hvidløg i diæten, at budgettet hurtigt blev overskredet.

“Vi forventer at være oppe på fuld gasbeholdning inden udgangen af denne måned, og at bruge den resterende del af året, på at eksperimentere med nye anvendelsesmuligheder for “Yksi-gas” som produktet kommer til at hedde,” afslutter UP-S.

HenvJAKKERENS

Retur til forsiden

HMS Knockel melder: Klart skib

Dramatisk nyt om kampen mod den flyvende fallos

JørnTidevandLOGO

Med en god portion indædt stålsathed og en vilje langt ud over det sædvanlige er det lykkedes mandskabet at få Borgervæbningens flagskib, HMS Knockel, gjort kampklart på rekordtid. Som gammel Blodhavnslubbert har selveste smadremanden nu medt sig frivilligt til togtet.

“Je smadrer krafteme det lille lorte vehikle, den skal døøø…” skreg Smadremanden, da han entrede HMS Knockel. Det var lige præcis den motivation, besætningen havde brug for. Gylpegøj fik ordre om at komme ud af trækassen og tage tyve armbøjninger og så eller skure hangarskibets dæk og pudse alle vinduer og alt synligt messing.

HMSKnockel

Skibet ligger p.t.  for anker i Blodhavn Havn, med fækaliereaktorene i tomgang, og afventer nærmere ordrer.

Under stor hæder og højtidelighed blev enkefru Amalie Hyppelbanks afsjælede legeme her til morgen sejlet, eller måske rettere cyklet ud til hangarskibet, hvor det blev taget ombord.  Fru Hybbelbank var anbragt i en faldskærmscontainer, der var svøbt i Borgervæbningens kampfane, og anbragt på en lille slæbepram, der i dagens anledning var betrukket med stemningsfuldt blank sort velour. Prammen blev trukket efter en sort tandemvandcykel, betjent af Gunnar Trondheim og en tilfældigt udpeget tankpasser, der fejlagtigt havde fået den ide at bruge Blodhavn Hovedgade til at flanere i.

Kampfly

Fru Hyppelbank vil, når HMS Knockel når åbent farvand, modtage en maritim begravelse under fuld honnør, så rygtet om, at hun skulle indgå i proviantbeholdningen, er derfor pure ondsindet opspind. Folkene på HMS Knockel vil roligt kunne sige “ja tak” til en portion af den sammenkogte middagsret. Den indeholder kun det kødgranulat, den plejer, forklarer hovmesteren, der ikke vil have sit navn frem, men som til daglig er kendt som Aage Langeland.

“Vi afventer egentlig kun de sidste friske forsyninger af fækalieammunition og så kong Hilberts endelige ordrer til afgang. Hans kampfly er allerede ombord, så vi er så klar, som vi næsten kan være”, fortæller overfænrik J.F. Gyldenkerne og tager et ordentligt hiv af lakridspiben.

Fallossanger

SE ALLE AFSNIT AF FLYVENDE FALLOS-DRAMAET:

HenvTidevandFLYVENDEFALLOS

HenvTidevandFLYVENDEFORTSAT

HenvTidevandFLYVENDE03

Tilbage til forsiden

Flyvende fallos kræver sit første dødsoffer

Tabet af hædret enkefrue spreder sorg og krisestemning

JørnTidevandLOGO

Kvinden. der overlevede både vinterkrigen i Finland, Cubakrisen og finanskrisen, er død. Det var hendes ven gennem mange år, den forhenværende sværvægtsbokser og valutaeksportør Gunnar Trondheim, der ved kaffetid fandt enkefru Amalie Hybbelbanks afsjælede legeme, kun få døgn efter, at Nordvestjyllands højeste ære var tildelt hende.

tandem2

Det var ikke ualmindeligt, at enkefruen bød på et glas årgangsmetanollikør, inden hun og Gunnar besteg det pedalvehikel, der bragte dem rundt i Blodhavn og omegn. Som Gunnar Tronheim fortæller:

“Amalie var en vidunderlig kvinde. Mange antog hende for at være selvoptaget, men hun var aldrig bange for at stoppe op og knalde et par opmuntrende lussinger ud, hvis vi mødte en ung landproletar, der gik og hang med næbbet. Det var også hende, der overtalte Borgervæbningen til at tage den legendariske Gylpegøj til sig, da den stod til bortskydning.”

Flyvende03a

Gunnar Trondheim tørrer en drilsk vanddråbe bort fra sin kind med bagsiden af sin enorme næve og fortsætter:

“Vi har på tragisk vis mistet en sand humanist og dyreven. Vores samfund er i forvejen ude i sin dybeste krise siden den store brunvarekonflikt, og så dette…” Han ryster opgivende på sit karseklippede hoved med braktuden og blomkålsørerne.

Overlæge ved infirmeriet på Blodhavn Fiskepulpfabrik, dr. med. og uden Frigga Hvirvelstorm, vurderer, at fru Hybbelbank døde som følge af de kvæstelser, hun pådrog sig, da hun på vej ned at trappen til vinkælderen efter friske forsyninger af metanollikør, pludselig blev overrasket af en for en kvinde i hendes alder fuldstændig uventet “erotisk tildragelse af særdeles fysisk karakter”, som dr. Frigga vælger at beskive fænomenet.

“Hun mistede ganske enkelt førligheden i bentøjet og blev pludselig fuldstændig blød i knæene,” afslutter en trist dr. Frigga.

Foto fjernet

Stemningen hos Blodhavn Borgervæbnings mandskab er forståeligt nok på et absolut nulpunkt. De hærdebrede mænd, der ellers aldrig mangler anledning til at fremkomme med en tåbelig kommentar, er tavse og knugede. De sidder i en rundkreds og holder hinanden i hænderne  i hangarskibets mandskabskantine, mens de lytter til en piratudgave af “Vi voksne kan også være bange”, som Gylpegøj har anskaffet til lejligheden.

Gylpegøj selv er fuldstændigt knust over tabet af sin velgører og har låst sig inde i en blå trækasse, hvorfra der uophørligt høres høje gylpe og hulkelyde. Som overfænrik J. F. von Gyldenkerne udtrykker det:

“Lige nu er det svært at se, hvordan vi kommer videre, men vi må tage en dag og en kamp ad gangen, og så blive ved med det, og se, hvor det bærer henad – men lige nu slikker vi vores sår”.

DRAMAETS FORHISTORIE OG OPTRAPNING:

HenvTidevandFLYVENDEFALLOS

HenvTidevandFLYVENDEFORTSAT

Tilbage til forsiden

Brunmølle Udflugtskro udsat for groft bedrageri

JørnTidevandLOGO

“Vi havde tillid til, at det var ordentlige mennesker,” fortæller en tydeligt frustreret direktør Ludhorst Poppelkrage, der nu må imødese et betragteligt indtægtstab grundet ualmindeligt frække gæster, der efter flere overnatninger og udsøgte middage med rigelig drikkepetroleum og husets bedste rhinskvin forlod stedet uden at betale.

Kroko

Ikke nok med, at de vedvarende havde forlangt særligt udsøgte retter som fritteret bjergged og moset vildand med fyld af kødgranulat, de havde også den frækhed at stjæle samtlige kroens stearinlys og tømme skålen med blodkarameller, der stod på skranken i receptionen. Det blev senere konstateret, at der ligeledes havde været ubudne gæster i køkkenlageret, hvor stedets beholdning af hvid abe henkogt i ahornsirup syntes at være forsvundet sporløst.

Landhygge01

Gæsterne beskrives som et velnæret ægtepar af mellemeuropæisk herkomst, midt i halvtredserne, med en måske lidt tyndslidt aristokratisk patina, men tydeligvis vant til livet på de lakerede parketgulve. Kvinden beskrives som en anelse hysterisk, svær at forstå, men ellers harmløs og upåfaldende. Manden optrådte derimod brysk og befalende, med tendens til at ville befamle kroens kvindelige personale og ellers stikke lussinger ud og slynge om sig med spanske eder og forbandelser.

På værelset blev fundet en tom patronæske af mærket Ghüntherberg og en stak ubetalte regninger fra Holstebro Færgekro.

For oplysninger, der kan føre til pågribelse og afstraffelse af det bedrageriske ægtepar, udloves en festmiddag for to personer, værdi op til kr. 8,35.

SE OGSÅ:

HenvHalunkBARONFORBRYDELSE

Overflyvning deler samfundet i to

Borgervæbningen går ind sagen om den flyvende fallos. Det var en direkte fjendtlig handling, tilsigtet eller ej

JørnTidevandLOGO

Overfænrik og delingsfører ved Blodhavn Borgervæbning, Jens Frimodt Gyldenkerne, er i disse dage i færd med at opgøre skaderne på korpsets lager af fækalieammunition, der blev påvirket uheldsvangert af de voldsomme vibrationer fra luftvehiklet, der i går krænkede Blodhavns luftrum.

I de stadigt ulmende rester af Borgervæbningens lerklinede ammunitionsbunkere møder avisens udsendte denne krigsmand, der distræt forsøger at få ild på en lakridspibe.

“Her taler vi om apokalyptisk terror af værste skuffe”, fortæller han, medens han vipper på fodballerne, en gammel uvane fra hans tid som ponypasser ved Nr. Usseldrup Livregiments Musikkorps. “Det værste er ikke de materielle skader, der væltede ned over os, dem kommer vi os nok over. Nej, det værste er, at overflyvningen har delt vores samfund i to lejre”, fortsætter J. F. Gyldenkerne.

FlyvendefallosB02

“De fleste af egnens kvinder oplevede jo en ufrivillig og ganske langvarig orgasme, da dette modbydeligt vibrerende vehikel krænkede vores luftrum. Med sin vibrende fremfærd kan man sige, at det samtidigt krænkede selve samfundets bærende kraft, nemlig den maskuline seksualitet. På det område er vores evner aldrig før blevet anfæget, for der eksisterede ikke noget sammenligningsgrundlag”, fortæller en tydeligvis berørt overfænik. “Men jeg skal da love for, at tiden, hvor vi kunne hvile lidt på laurbærrene, er forbi. Nu vil selv den mest frigide landproletarkvinde have daglig penetration, og gerne mere end en. Forbi er den behagelige tid med kærtegn, flæskesvær og kold hestepilsner under dynerne. Flere af mine mænd er allerede fuldstændig udmattede og udtørrede og går rundt med kolde omslag omkring noget, som ligner en pølse. der blevet glemt på en tændt havegrill.”

FlyvendefallosB03

Overfænriken sparker vredt til et sort paphylster, hvor den gule skrift indikerer, at det engang har indeholdt en 12 kilos fækaliemine. “Reelt har vi kun én mulighed, og det er at udruste HMS Knockel til langfart, så vi kan få ram på det falliske vehikel og dem, der står bag, én gang for alle. Først da, og når vi entydigt kan bevise, at det ikke kommer igen, får vi ro, så man atter kan blive herre i eget hus.”

SAGENS ALVORLIGE BAGGRUND HER:

HenvTidevandFLYVENDEFALLOS