Tag-arkiv: luftvehikel

Lufttrafikal hændelse med dødelig udgang

Stahl-EisenmannLOGO

FØRSTE OFFER FOR NORDVESTJYSK STORNEDLUKNING

Lufttrafik01
Den iranske handelsrejsende Bülderi Röven mistede på sit flyvende tæppe i gårsdagens tågebanke orienteringen, og forvildede sig uheldigvis ind over det karantæneramte område, hvorefter et pludseligt og uforklarligt højdetab bragte ham i nærkontakt med lokale beboere.

Foto fjernet
Folkepensionist og næstformand i Ligusterfacistisk Grundejerforening, den tidl. østfront-frivillige hr. Heinrich von Ramstein, affyrede ved synet af det uidentificerede flyvende objekt prompte og med imponerende præcision det dræbende skud mod den i uhensigtsmæssigt lav højde forbipasserede etnoaviatiker.

Lufttrafik03
Den uheldige rejsende styrtede derefter med sit luftbårne vehikel ned i friluftslatrinen bag hybenkrattet for enden af parcelhusbebyggelsen på Lergraven. Alle genoplivnings-forsøg, inklusive snesevis af hårde lussinger, vristspark og vrid med knibtang, var desværre forgæves.

Lufttrafik04b
På billedet ses i førersiden indgangshullet for det fatale projektil, der, hvis man ellers under disse dybt tragiske omstændigheder har overskud til en enkelt morsomhed, må siges at have ramt Röven lige i røven.

Foto fjernet
Selve nedskydningen blev på nærmeste hold observeret af ægteparret Debba og Krillo Fjogstrup, der omgående via walkie-talkie informerede humørredaktionen på Gustenhuse Ugeavis om deres usædvanlige oplevelse, og som derfor honoreres for deres udviste årvågenhed og samfundssind med 62 præmielussinger, samt 3 citronhalvmåner fra Gustenhuse Brugsforenings madspildsordning.

Rövens jordiske rester efterlades på ulykkesstedet, og det gennemhullede tæppe overlades til nærmere laboratorisk analyse ved hr. Staniol Lakmussen, på Gustenhuse Teknologiske Institut.

SE OGSÅ:

HenvEisenmannSKOLEMAD

Retur til avisens forside

Nyt storpassagerfly klar til afgang

SE PASSAGERADFÆRDSREGLEMENT HERUNDER

Trofaste avislæsere vil med tårer i øjnene erindre, at et nordvestjysk luftfartseventyr endte i ruin og tragedie, da et gigantisk nybygget vand-til-luft vehikel med kurs mod Namibia havarerede kort efter starten fra Blodhavn Nordstrand.

Vehiklet var konstrueret af visesangeren Moses Birk Lallesen (nært beslægtet med den frygtede storpamper Lalle Birk Lallesen). Straks efter havariet flygtede Moses til Holstebro, hvor han nu ernærer sig som pausemusiker på et puddelbordel.

Landsbyflyvning03

Forbindelsen til Namibia har i næsten et år været afbrudt, men kan nu genoptages ved hjælp af et nyanskaffet bulgarsk storfly, der sikkert og komfortabelt vil bringe såvel to- som firbenede passagerer til det populære rejsemål.

Flykomitelogo

I forbindelse med rutens åbning har Nordvestjysk Flypassageradfærdsreguleringskomité offentliggjort et sæt regler for opførsel under flyrejser. Arbejdet er foregået under ledelse af fhv. disciplininspektrice Isadora Pretzel, Nørre Usseldrup Eksamensskole, hvis righoldige erfaring med grise- og hundeforspændte kareter (og ved vintertid slæder) nu kommer den moderne tids rejsende til gavn.

REGLEMENTETS 4 ENKLE FORSKRIFTER:

1.
Får man siddeplads ved et af flyets vinduer, har man pligt til at holde skarpt udkig, så man i tide kan advare medpassagerer og personel mod farer, der måtte nærme sig.

2. Tarmgasudslip må ikke overstige 150 kbcm (ukomprimeret) pr. halve time. For krydderpølse-, shawarma- og anden stærkt markeret gas dog maksimalt 75 kbcm.

3. Masturbation under flyvningen er af pladsmæssige og hygiejniske grunde ikke tilladt. På flyvninger over 5 timers varighed opsættes udvendige masturbationsstativer under vingerne. Disse benyttes på eget ansvar. Flyets personel assisterer udelukkende med karbolafvaskning og aftørring.

Pretzel

4. Snorkende, gispende, vrælende eller på anden måde generende medpassagerer irettesættes (uanset disses alder) med raske, velrettede lussinger. Smækker man over 25 passagerlussinger på en enkelt flyrejse, har man krav på selskabets guldnål.

SE OGSÅ:

HenvTidevandFLYVENDEFALLOS

Hjælp ofrene for den flyvende fallos

Støttekoncert og opvisning  i Blodhavn næstkommende søndag kl. 15.05 prc.

JørnTidevandLOGO

Fleskum Herred Borgervæbnings 7. battalion af ruhårede gravhunde har (efter at vagthavende via motorordonnans modtog den forfærdelige nyhed om gårdhundene i Blodhavn Herred, der under overflyvningen af det vibrerende falliske vehikel blev hensat i en så ekstrem grad af desperation og forvirring, at der forekom flere tilfælde af selvpåført skambidning) besluttet at gennemføre en støtteopvisning.

Dachs02

På programmet står eksercits med tændte fakler og indlagte varierede serier af trampolinspring for enkelthund, rappelling fra luftvehikel og til slut en dramatisk tårnlinedans fra taget over silotårnet på Blodhavn Fiskepulpfabrik uden sikkerhedsnet, iført skotsk kilt og med synlig sækkepibe. For at det ikke skal være løgn: Også med indlagte luftlussinger. En detalje, der vist ikke skulle være set tidligere i Blodhavn.

Fleskum landeværnsmøde

Overskuddet vil ubeskåret gå til dækning af de udgifter af veterinær art, der opstod som følge af vehikeloverflyvningen. Der vil i den forbindelse ikke blive sondret mellem stambogsførte hunde og bastarder.

I pauserne vil Anders fra Sønder Tranders underholde med harmonikasammenstød og en eksperimentel blanding mellem kædedans og mandestrip.

Fleskumplade

Pedellen fra Storvorde Latrinskole har udført en serie fluxus-installationer i en blanding af fåretalg og brunvare på lamineret elmetræ, som han har skænket til formålet, og som vil blive bortauktioneret efter opvisningen.

I den forbindelse vil der være et let traktement med vand, serveret i skåle, lakridspiber og hundekiks ad libitum, sponsoreret af fækaliebaron Hvidtjørn og frue.

Louis B. Knockel støtter arrangementet med sin tilstedeværelse og knap fire hundrede velrettede lussinger. “I disse svære tider må vi alle stå sammen, og jeg betragter Fleskum-hundene som førsteklasses kampfæller,” udtaler han.

SE OGSÅ:

HenvTidevandFLYVENDEFALLOS

 

 

Overflyvning deler samfundet i to

Borgervæbningen går ind sagen om den flyvende fallos. Det var en direkte fjendtlig handling, tilsigtet eller ej

JørnTidevandLOGO

Overfænrik og delingsfører ved Blodhavn Borgervæbning, Jens Frimodt Gyldenkerne, er i disse dage i færd med at opgøre skaderne på korpsets lager af fækalieammunition, der blev påvirket uheldsvangert af de voldsomme vibrationer fra luftvehiklet, der i går krænkede Blodhavns luftrum.

I de stadigt ulmende rester af Borgervæbningens lerklinede ammunitionsbunkere møder avisens udsendte denne krigsmand, der distræt forsøger at få ild på en lakridspibe.

“Her taler vi om apokalyptisk terror af værste skuffe”, fortæller han, medens han vipper på fodballerne, en gammel uvane fra hans tid som ponypasser ved Nr. Usseldrup Livregiments Musikkorps. “Det værste er ikke de materielle skader, der væltede ned over os, dem kommer vi os nok over. Nej, det værste er, at overflyvningen har delt vores samfund i to lejre”, fortsætter J. F. Gyldenkerne.

FlyvendefallosB02

“De fleste af egnens kvinder oplevede jo en ufrivillig og ganske langvarig orgasme, da dette modbydeligt vibrerende vehikel krænkede vores luftrum. Med sin vibrende fremfærd kan man sige, at det samtidigt krænkede selve samfundets bærende kraft, nemlig den maskuline seksualitet. På det område er vores evner aldrig før blevet anfæget, for der eksisterede ikke noget sammenligningsgrundlag”, fortæller en tydeligvis berørt overfænik. “Men jeg skal da love for, at tiden, hvor vi kunne hvile lidt på laurbærrene, er forbi. Nu vil selv den mest frigide landproletarkvinde have daglig penetration, og gerne mere end en. Forbi er den behagelige tid med kærtegn, flæskesvær og kold hestepilsner under dynerne. Flere af mine mænd er allerede fuldstændig udmattede og udtørrede og går rundt med kolde omslag omkring noget, som ligner en pølse. der blevet glemt på en tændt havegrill.”

FlyvendefallosB03

Overfænriken sparker vredt til et sort paphylster, hvor den gule skrift indikerer, at det engang har indeholdt en 12 kilos fækaliemine. “Reelt har vi kun én mulighed, og det er at udruste HMS Knockel til langfart, så vi kan få ram på det falliske vehikel og dem, der står bag, én gang for alle. Først da, og når vi entydigt kan bevise, at det ikke kommer igen, får vi ro, så man atter kan blive herre i eget hus.”

SAGENS ALVORLIGE BAGGRUND HER:

HenvTidevandFLYVENDEFALLOS

Krænkelse af luftrummet over Klamhuse

Enormt erigeret luftvehikel skræmmer dyr og mennesker

JørnTidevandLOGO

Adskillige landproletarer måtte sent i går eftermiddags indlægges på intensivafdelingen på Blodhavn Fiskepulpfabriks infirmeri med symptomer på posttraumatisk stress syndrom og legionærsyge. Overlæge dr. med. og uden Frigga Hvirvelstorm forklarede, at patienterne samstemmende fortalte om noget, de beskrev som en enorm flyvende fallos, der i lav højde og under stort spetakel havde overfløjet et område fra Klamhuse til Blodhavn Vig. Efter en kortvarig mellemlanding på stranden forsvandt vehiklet ud over havet.

Flyvende phallos

Adskillige husdyr havde bisset, og der var eksempler på gårdhunde, der havde skambidt sig selv i den efterfølgende forvirring. To mindre gårde og et husmandssted var gået op i flammer, da de spontant selvantændte,  og en del af Borgervæbningens oplagrede fækalieammunition var detoneret pga de voldsomme vibrationer.

Der var kort sagt opstået kaos og stor ståhej langs den 15 km lange rute, flyet havde bevæget sig ad. Larmen fra selve flyet, blandet med bragene fra den eksploderende fækalieammunition, vilde hunde, der knurrede og bjæffede, huse i flammer og udrykningsvehiklernes sirener, havde tilsammen skabt en stemning, som var den sidste time kommet.

Flyvende Phall 02

Adskillige landproletarer havde ment, at det var et tegn fra gud, og havde kastet sig over hinanden og parret sig i vildskab. Andre, der ikke var så heldige, havde nedsvælget deres forråd af drikkepetroleum. Der herskede en stemning, der fik scenerier fra Dantes helvede til at minde om Alfons Aaberg, og selv garvede redningsfolk havde svært ved at bevare fatningen.

Borgerbevæbningens flagskib HMS Knockel lå tilfældigvis i Blodhavn Havn, men ingen havde nået at reagere, da mandskabet stadig var trætte efter den foregående aftens gallafest. En frisk matros nåede dog at forevige flyet, inden det forsvandt.

Flyet havde retning mod Kæltringsø, og det formodes have base her. Lokalredaktør Tidevand vil følge op på sagen, så såre der er nyt.

SE OGSÅ:

HenvHalunkPHALLOS14

Luftfartsnyt: To ugentlige afgange til Namibia

Den fejlagtige antagelse, at vi nordvestjyder skulle være provinsielle og indadvendte, bliver nu påny manet i jorden. Det sker i begyndelsen af næste uge, når et storslået nybygget vand- og luftvehikel bliver sat i fast rutefart mellem Blodhavn og venskabsbyen Swakopmund i Namibia.

Lufogvandtvehikel

Bag konstruktionen af vehiklet står en af egnens kendte musikere og sangskrivere, hr. Moses Birk Lallesen, som har familierødder i den sydafrikanske nation.

Luftvehikel05

– Luftfart har altid haft min interesse, og i samarbejde med Klamhuse Maskinsmedie har jeg indrettet et komfortabelt fly med plads til 48 passagerer og ca. 12 mellemstore husdyr på hver rejse. Der er fodringsanlæg, køleskabe, masturbations- og defækeringsstativer på vehiklets underdæk. Kaptajn på den første flyvning bliver min nevø, politikeren Lalle Birk Lallesen, som vil kaste danske pengesedler ud over Swakopmund inden landingen.

Luftvehikel03

Louis B. Knockel har støttet udviklingsarbejdet med 6,50 kr. og nogle hundrede arbejdslussinger.

– Jeg ser store muligheder for handel og andet samkvem, herunder også erotiske eventyr, med den muntre og villige afrikanske befolkning, udtaler redaktør Knockel. En af hans betroede geder vil være med om bord, når vehiklet for første gang går i luften. 

Luftvehikel02

– Min travle hverdag på avisen forhindrer mig desværre i selv at rejse lige nu, men jeg vil fra udsigtsplatformen på Klamhuse Fækaliesilo følge og applaudere den første opstigning.

Luftvehikel2014

Opfinderen og hans producent står klar med planer om flere nye vehikler, der kan gøre nordvestjysk transportteknologi kendt verden over. Lokalpressen vil løbende rapportere om disse tekniske nybrud.

Sidste nyt: Sverker Suhrströmming chokeret

Reaktionerne strømmer ind, allerede før hr. Birk Lallesens vehikel er gået i luften. Avisens uvurderlige ven og redningsmand, hr. Eberhard Stürwolt, rapporterer, at opfinderen, storhædersmanden Sverker Suhrströmming er chokeret.

Suhrströmming har prøvefløjet en del  luftvehikelkonstruktioner i den senere tid, heraf mindst en, som er i stand til at bevæge sig baglæns gennem luftrummet.

Sverkervehikel

Det er giganternes luftkamp, vi i disse timer og døgn overværer. Følg med her i avisen!

Allersidste nyt: Ubalance førte til kollaps

EXPRESBILLEDTELEGRAM FRA BLODHAVN NORDSTRAND

Opstigningen ved daggry i morges begyndte lovende. Det mægtige vehikel piskede sig vej gennem bølgetoppene, men netop som pontonerne slap vandoverfladen, indtraf en skæbnesvanger ubalance, og den nederste vinge i højre side ramte vandet.

Luftvehikelkollaps

Sekundet efter var det meste af konstruktionen kollapset. Passagerer og husdyr blev fragtet i land af tililende småbåde. Louis B. Knockel var til stede på stranden og sørgede for, at ynk og jammer straks blev bragt til ophør. Moses og Lalle Birk Lallesen modtog hver en dragt hasselkæppeprygl samt tilsagn om gardinstænger, snedkerlim og andet materiel til vehiklets genopretning.

SE OGSÅ:

HenvHalunkPARTIKEL