Månedsarkiv: oktober 2014

Årets gang – Landboliv her og der

StürwoltLOGO

Efterårets traditionelle sysler er i gang, mulden skal vendes, og hr. Spartacus Ormeråd pløjer atter lystigt i dybden med veninden Hilbert, det glade muldyr .
De har varm kompot og 7½ liter hestepilsner med, som de sammen smager på for enden af hver 47’ende plovfure.

40-acres-and-a-mule-1930-1

Spartacus og Hilbert bor tæt ved sognegrænsen, og på den anden side arbejdes der ligeså ihærdigt, men i en anden stil.
2 mand må man være dér. En til at holde retningen, og en assistent til at kontrollere denne og taktfast spille march på orglet, mens arabisk drivmiddel fører pløjevehiklet larmende og osende fremad mod nye heroiske triumfer og ditto horizonter.

traktor_stalin

Spartacus Ormeråd lader sig ikke afficere af agitprop’en, og efter endt dont gi’r han den gas  bag spækhøkerens gavl.
Her svinger han efter alle kunstens regler jomfru Ellinor Buddingmølle til Klamhuse Redekamsensemble’s udgave af “Jeg en gård mig bygge vil”. Imens hviler Hilbert hjemme i høet.

532261

Som første mand på dansegulvet vandt Spartacus i øvrigt en rejse til Lauenborg Badeland.

I Holstebro-Æsken fester man også, og det traditionelle høstkarneval er en populær ‘event’ med deltagelse fra nær og fjern. En venskabsby i Sverige er således repræsenteret (dem i blåt).

Karneval-Holstebro2

Hvert år udpeges en vinder af det bedste kostume. Kilder vil vide, at Birk Lallesen et år sneg sig over sognegrænsen for at deltage og vandt en trøstepræmie.

I et forsøg på at hindre, at dette sker igen, har enkelte bønder udlagt marker med brunvareminerede højeksplosive græskar. Man håber hermed også at nedbringe smugleri og sortbørshandel, udført af pensionister, får, gelændersnedkere og andre taskenspillere.

pumpkinfield

SE OGSÅ:

HenvStürwENMANDSMOSKE

 

Familien Svedegaard eneansvarlig for lokalt rekordklima

Videnskabelig dom afsagt

Med 99,87 procent sikkerhed er det nu videnskabeligt fastslået, at en enkelt familie kan gøres ansvarlig for de klimaforandringer, som gennem de sidste cirka 10 år har forvandlet Blodhavn, Usseldrup og Klamhuse sogne til subtropisk område.

Klima01

Det er den mangeårige hobbymeteorolog, fhv. kommunekasserer Q. C. Qualm, der efter grundige studier såvel i marken som ved skrivebordet derhjemme kan placere eneansvaret hos gårdejerfamilien Svedegaard, residerende på den ejendom nær Blodhøj, som de nulevende Svedegaarders oldefar, Hubert Mbeko Svedegaard (1804-1907) tog navn efter.

– Det er almindeligt kendt, at Hubert var indvandret fra Afrika og ofte talte med længsel om forholdene i Sahara, det frie liv på kamelryg osv. Hans temperament og medfødte temperatur er gået i arv ned gennem generationerne, og de tre søskende, som nu driver gården, afgiver mere overskudsvarme end ca. 40.000 normale nordvestjyder tilsammen. Selv ved midvinter damper det usundt omkring ejendommen, siger meteorologen i en kommentar til sin rapport.

Klima02

– Siden de tre blev voksne og for alvor gik ind i masturbationsidrætten, har vi set en uafbrudt stigende temperatur på egnen, og sammenhængen burde for længst være gået op for alle, også for mig.

Rapporten foreslår, at de nulevende Svedegaard-efterkommere udvises til et land syd for Middelhavet, men en talsmand for turistindustrien sagde sent i aftes, at dette kunne føre til en lokal erhvervsnedtur.

Klima03

– Situationen må regnes igennem og overvejes nøje, før noget besluttes, udtalte strandsexualitetsinspektør Joseph Schleimhuber-Svendsen. – En yderligere temperaturstigning på tre-fire grader vil være til gavn for bl.a. naturistbevægelsen og vil også gøre det muligt at udsætte tropefisk i de lokale farvande. Jeg har ikke noget mod torsk og rødspætter, men tiderne skifter, og vi bør følge med udviklingen.

SE OGSÅ:

HenvHalunkBORDELGED

Slobodan Kraftwerks omvendelse og tilbage igen

Den gale iværksætter, kalif og profet – Slobodan Kraftwerk /Ali Muliman

StürwoltLOGO

Et portræt af, hvor galt det kan gå

Allerede som barn var Slobodan kreativ ud over det sædvanlige.. Han forsøger her at komme i kontakt med overnaturlige væsener.

brille-barn

Han hævder allerede i 7-års alderen at have mødt en på et æsel flyvende profet.

Slobodans_far

Hans far så skeptisk til, men havde ikke kraft til at tildele de nødvendige lussinger.

Slobodan voksede til, blev en meget vital iværksætter og slog sig op som erhvervsmogul. Uden for sognet skrev aviserne at han “vækstede”.

Testning af hjelme i galvaniseret brunvareflet og gasbeton blev hans økonomiske gennembrud, men Slobodans hjerne tog uheldigvis yderligere skade.

hjelm-test

Her ses hans langvarige rekonvalescens, med rigelige mængder portvin, styrtlatrinsambra og flittig læsning af Morten Korchs samlede eventyr samt en dårligt skrevet ørkenbibel, forfattet af en hr. Muhammed..

Slobodan_til_sengs

Det var dog de af lægen ordinerede varmende omslag fra ‘De Flyvende Masturbatricer’, som fik ham på højkant. Et sikkert middel, der også virker på simulanter.

Han fik hurtigt storhedsvanvid, talte om genopstandelse, og indlogerede sig som lensgreve og profet på Nørre Usseldrup Slot under navnet Ali Muliman.

Foto fjernet

Her i slottets sale fostrede Slobodan Kraftwerk idéerne om sognenes fordums storhed, om deres genrejsning og hans egen kommende plads i verdenshistorien som kalif med ret til at bære turban og tale endeløst og vredt. – Desværre foregik dette helt uden den nødvendige justering fra øvrighedens besindige folk. Storsognerådet står til en røffel.

Øverst fra slottets venstre gavl, mod gården, indkaldte Slobodan hver fredag til bøn for en udvalgt skare. Mange importeret fra Holstebro.

Slobodans-tilbedere

Som det ses herover havde en del af de fremmødte flair for både ny hattemode og sandmyre-entomologi.

Fantastiske idéer opstod. Nogle udvalgte af  disciplene (CO2-kvotehandlere, personalekonsulenter, projektledere, HR-vindbøjtler og astrologer)  ses her under i færd med, under ledelse af hr. Kraftwerk/Muliman, at udpønse en strategi for at nivellere Skjern Ådal.

a-bomben

Lykkeligvis fik øvrigheden nys om udviklingen pga observationer fra  2 cyklende mejerister fra Scientology. Og da 241 kg højeksplosiv plastisk brunvaredej blev kørt ind på slottet, måtte man skride ind mod Slobodan og hans hellige fusentaster.

Her ses de 2 scientologer, mens de kommunikerer med Ron L. Hubbard, der efter eget ønske har taget ophold på en fjern planet.

Scientol

Redaktør Knockel har doneret en erkendtlighed i form af tre kg kondenseret fåremælk som tak.

Slobodan er nu under kyndig pleje og i behandling på Klamhuse Sanatorium.comewithmeplease

Med henblik på den varme luft, han repræsenterede, er  mulig optræning og evt. genudsættelse som certificeret cykeldæksflatulør under overvejelse.

Andre, bl.a. Redaktør Knockel, mener at et forbud mod strammende hovedbeklædning og nogle års arbejde i cirkus som demonstratør af pedaldrevne lussingmaskiner, formodentlig ville have en langt bedre virkning. Det lidt nyere portræt herunder giver anelser om, at redaktøren nok har ret.

Foto fjernet

Tiden vil vise det.

Struds01

Hvad der skal blive af Slobodan, og hans yndlingshusdyr, Suzannah XIV af Klamhuse er således svævende. Men hun har et fremragende overblik og giver ham altid gode og kærlige råd, siger overlægen på sanatoriet.

Slobodans disciple fik valget mellem repatriering i Holstebro, i Sverige, (som meget gerne tager imod), eller et treårigt studieophold i brunvareminerne med obligatorisk badeferie til Jan Mayen.

 

SE OGSÅ:

HenvStürwLEVANTEN

Pædagogisk fremskridt sendes ud i sognene

Tusinder af mekaniske lussinger i timen

Efter flere års udviklingsarbejde er Klamhuse Maskinsmedie klar til at demonstrere en opfindelse, der vil revolutionere såvel børnepædagogikken som den øvrige disciplinære indsats i samfundet: En mobil maskine med en ydeevne på 1800 kraftige lussinger i timen eller op til det dobbelte antal, når slagstyrken reguleres nedad.

Lussingmaskine01

Maskinen er selvkørende, men kan også i tilfælde af brændstofmangel flyttes af hest, traktor eller et hold raske, veldisciplinerede lussanter. Driften er ikke afhængig af eksterne kraftkilder. Der skal blot være mindst tre lussanter til stede, hvoraf to træder i vægtstængerne, mens den tredje tager imod de kaskaderende slag på begge sider af hovedet.

Klamhuse Maskinsmedies førstesvend, Alban O. Lumbago, er manden bag det nye gigant-hjælpemiddel. – Jeg ved fra min hverdag på fabrikken og hjemme i familien, hvor megen tid der går med manuel lussering. Min fremtidsvision er, at et antal maskiner til stadighed kører rundt på sognevejene og aflaster arbejdsgivere, husfædre, lærere og andre lussingansvarlige.

Lussingmaskine02

De Knockelske Blade har støttet udviklingsarbejdet med  kr.18,39 samt en rulle voksdug til beklædning af slagfladerne. Redaktør Louis B. Knockel glæder sig til at se maskinen i drift. – Der er behov for effektiv masselussering, i dag mere end nogensinde, siger han. – Men uanset hvor ydedygtigt, dette redskab måtte vise sig, vil ihærdig manuel lussering dog stadig være nødvendig, overalt hvor mennesker mødes.

SE OGSÅ:

HenvLussingstaevne

Genial maskine giver behåring til alle

HalunkLOGO

Kahlluns kalkundrevne hårfrembringelsesmaskine er navnet på den fuldautomatiske nymekanik, der kan forøge behåringen på en hvilken som helst medborger.

Opfinderparret Kahllun har med deres nylancerede maskineri fremkaldt glædestårer blandt skaldede borgere.

Skaldethed02

– Jeg har hele mit liv været skaldet som et hårdkogt strudseæg. Nu er jeg stærkt behåret, jubler, fuldtidsornitolog Knobsig Gäring der fungerede som forsøgskanin: – Selv min afføring er dækket af stride hår!

Kahlluns kalkundrevne hårfrembringelsesmaskine opstartes ved at kaste en friskindfanget bronzekalkun i motorens jernmunding. Dernæst stiller den hårtrængende person sig ind i stålkabinen.

Kalkuner

Håret vil i de følgende sekunder vokse i eksprestempo. Når mirakelprocessen er gennemført, vil man med garanti være behåret.

– Det er ikke muligt selv at bestemme placeringen eller omfanget af hårvæksten. Nogle ender med en moustache, andre med krøller på hovedet eller tætsiddende hår på ryggen. Maskinens resultater er uransagelige, påpeger Kyrill Kahllun.

Skaldethed

Kræn Kahllun tilføjer: – Men alle er selvfølgelig velkomne til at prøve flere gange.

Vidundermaskineriet står til rådighed bag Nørre Usseldrup Bedehus hver dag fra kl. 06.15 – 13.15 prc.

SE OGSÅ:

HenvHalunkGYLPEGØJ

Alkoholikere opruster til storkampagne

Jublende organisationsnyt

Usseldrup-egnens alkoholikere har på en ekstraordinær kongres besluttet at opruste deres organisationer, så de opnår den nødvendige samlede gennemslagskraft til en kampagne af hidtil uset omfang.

Nordvestjyske Alkoholikeres Centralkomité konstituerede sig på kongressen med et politbureau, bestående af formanden for Yngre Drankeres Onsdagsklub, amputationslæge Olgar Buddik, f. 1938, Landproletariske Vanedrankeres præsident, roearbejder Armand Knockel, f. 1941, samt Geriatrisk Alkoholikerforbunds generalsekretær, fhv. fækalieafbærer Folbert Gruus, f. 1919.

Druk01

Herudover støttes arbejdet af Homofile Alkoholikeres Nordvestjyllandskreds, Ungdomsforbundet Grøn Elixir (som netop har åbnet klublokaler over en kloakrist i Blodhavn) samt Akademiske Alkoholikeres Broderskab. Sidstnævnte har kun ét overlevende medlem på egnen, suppekøkkenbestyrer Jallah Zweistein, Vester Usseldrup, der under kongressen lovede at drikke sig ihjel inden nytårsaften.

Kampagnen er inspireret af de senere års store fremstød for rygersagen, og der vil især blive lagt vægt på at få den unge generation af nordvestjyder til at følge egnens alkoholiske traditioner.

Ølmand

– Vi ønsker at se en glad og frigjort ungdom med den hjemmerullede roetopcigar i venstre hånd og en flaske gul hestepilsner i den højre, udtaler diplomalkoholiker Ras Q. Urning, f. 1979, der med sin professionelle baggrund var det naturlige valg til kampagneleder.

SE OGSÅ:

HenvÅRETSHUSDYR