Storsognerådsvalg: Husdyrsex, tvangsarbejde eller mere flæsk og pølse?

Kampagnereportage: Crass Børsting
Foto: Dildomann Agency m.fl.

Valget til Nørre Usseldrup Storsogneråd (siden 1981 styrende organ for de amalgamerede Klamhuse, Blodhavn, Usseldrup og Jøderup civilsogne) stunder til, og de intensive kampagner, der fortrinsvis rettes mod den jævne landbefolkning, vil snart kulminere. Sammenlagt over 100 kroner menes at være sat i spil af vore lokalpolitiske organisationer.

SognevalgF1

Flæskelisten er en sammenslutning af Klamhuse Geriatriske Velfærdsliste, Nordvestjysk Jerngebisbrugerforbund og Homofilt Cyklistbroderskab af 1959. Som de fleste vil huske, blev disse tre bevægelser under forrige valgkamp ramt af skandale, da det blev afsløret, at de havde modtaget hemmelig fækaliestøtte fra den berygtede storpamper, hr. Lalle Birk Lallesen.

SognevalgF2

Nu prøver de igen, denne gang med anonyme (det vil sige: sminkede og udklædte) kandidater, og et populært program, der i al korthed handler om at spise godt og rigeligt.

SognevalgK1

En langt skarpere agitation og et mere specifikt program møder man i Kvindepolitisk Tvangsliste.

– Vi vil se nordvestjyske mænd gøre husarbejde mindst fire timer i døgnet ugen rundt, året rundt, udtaler listens førstekvinde, pens. smørrebrødskuratrice Aurora Z. Peckelrübe. – Også hjemmeboende husdyr af hankøn skal pålægges flere fast tilbagevendende opgaver, og de skal uden undtagelse lære at synge og danse. Hvorfor? Fordi jeg siger det.

SognevalgL1

Valgets favorit synes for øjeblikket at være Landproletarisk Fællesliste, der har sammensat et program med to enkle krav: 1) Mere øl til den arbejdende befolkning, og 2) økonomisk sognestøtte, så taksterne på de lokale husdyrbordeller kan sænkes til omkring det halve.

– Dette skal naturligvis ikke komme sexualturister til gode, men vi jævne indfødte lønmodtagere må stilles sådan, at vi ligesom i min faders og bedstefaders tid kan gå på hundebordel mindst en gang om ugen, udtaler spidskandidaten, fækaliegrubearbejder Armund Schneckelfritz.

Egnens politiske og moralske førstemand, redaktør Louis B. Knockel, lader forstå, at han hælder mod en stemme til liste L ved det forestående valg. – Jeg savner vor forsvundne toppolitiker Arno Angst, som var en rank og lysende hædersmand med store visioner. I hans fravær vil jeg stemme for øl og hundekopulation.

SE OGSÅ:

HenvAngsteksplosion

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image