LUSSINGKURSUS (afslutning)

Avisens gratis storkursus lektion 3:3

Højt kvalificerede kommentarer og spørgsmål
samt forslag til individuel dygtiggørelse

Lussingkursus3x

Meget ærede hr. redaktør Knockel & personel

I mit mangeårige terapeutiske virke har jeg anvendt lussingen som en frigørende kur mod enhver svagelighed, sjælelig eller legemlig.
Jeg benytter fortrinsvis disse tre typer slag, afgivet med smurt hånd eller gummihandske:
Terapeutiske lussinger. Ligesom zoneterapi og akupunktur skal denne behandling udføres med uhyre præcision for at påvirke de rette nervebaner. Helst skal lussanten være fastspændt
Profylaktiske lussinger anbefales sammen med kosttilskud, motion og positiv tænkning til enhver, der vil ruste krop og sjæl mod vor tids store prøvelser.
Kosmiske lussinger er dem, der smækkes uden varsel midt i en blid samtale eller tavs, fælles meditation. Den kosmiske lussing åbner pludselige, svimlende perspektiver i modtagerens livsforståelse og kan sidestilles med et højskoleophold.
Ærbødigste hilsner

Søster Nielsen
f. 1921, telefonistinde på Nørre Usseldrup Central 1927-89, derefter selvstændig naturhelbreder
Foredrag hver tirsdag kl. 19
i Nørre Usseldrup Bedehus:
Kosmisk lussering, teori og praksis
Entré 70 øre incl. 1 kop roesuppe og 12 prøvelussinger

Københavnske lussinger:
To slag med én hånd

Meget ærede Knockelske Blade,
Det har været lærerigt og opbyggende at læse om den begyndende samling af egnslussinger, og jeg vil derfor ile med at beskrive den københavnske lussing, bedre kendt som “No’en på frakken”.
Selve lussingafgivelsen kræver dyb koncentration af såvel giver som modtager. Lussinggiveren lægger først roligt sin venstre hånd til modtagerens højre kind. Modtageren lægger hovedet lidt på skrå, således at hånden understøtter kinden, hvorefter lussingen afgives med en kraftig og præcist ført højrehånd.
Effekten består i, at når slaget rammer modtagerens venstre kind, vil det forplante sig gennem det anslåede hoved til giverens venstre hånd, der slipper modtagerens højre kind, og derefter tilbageføres med fjedrende kraft, således at lussingen gentages (dog med let nedsat returstyrke). Resultatet af denne lussingtype er ganske overvældende, og den har tidligere været meget populær i skolerne, idet en lærer derved har kunnet give en elev en dobbelt lussing uden nævneværdig ekstra anvendelse af slagkraft. Især en fordel ved afstraffelse af flere på hinanden følgende elever, således at alle fik samme styrke lussing, og ingen blev forbigået p.g.a. svaghed ved tildeling af de sidste lussinger.
De bedes bemærke, at der ved denne type lussinger aldrig afsattes fingermærker på modtagerens venstre kind.
Ved afgivelse af en øretæve (en lussing givet med hele hånden og efterladende såvel hånd- som fingermærker på en stærkt svidende kind), er der derimod risiko for beskadigelse af modtagerens trommehinde, hvilket utaknemlige lussingmodtagere vil kunne benytte til sagsanlæg mod tildeleren. Noget sådant kan undgås med afgivelse af korrekte lussinger.
Til slut skal jeg kort nævne de nu næsten glemte Nørrebrosmæk, der i korthed består i hastig afgivelse af trende lussinger med højre, venstre, og igen højre hånd.
Mine ærbødigste hilsner og tak for Deres opbyggelige arbejde
Karlo Krabat
Nørrebros Sidegade 78, 3.baggård, København

SVAR: Ærede ven. Intet steds trænges der mere til en genindførelse af lussingdisciplin end i hovedstadsområdet. Det glæder mig at høre fra en derboende hædersmand. Lad os smøre håndfladerne og tage fat! L.B.K.

Flade lussinger
til runde kinder

Kære eksperter!
På min arbejdsplads kom vi forleden til at diskutere en bekendt, som burde have nogle flade øretæver, men som er alt for rundhovedet til dette.
Kan De anvise brugbare metoder til effektiv afgivelse af flade øretæver til rundhovede personer?
Med venlig hilsen på gruppens vegne,
Eskild av Ghummi
P.S. Jeg efterlyser også en klar og umisforståelig forklaring på, hvordan der skelnes mellem lussinger og øretæver, og om sidstnævnte er det samme som ørefigner.

SVAR: Tak for Deres spørgsmål, hvis besvarelse har krævet såvel sproglige overvejelser som legemligt arbejde.
Det træffer sig så heldigt, at jeg har en usædvanlig rundkindet kusine, som i de seneste dage har fået lov at lægge ansigt til en serie forsøgslussinger. Disse intense lussingserier er bevaret for eftertiden ved hjælp af såkaldt slow-motion-fotografering, foretaget af Leo Schnekeckelfritz, Klamhuse.
Det viser sig, at selv den rundeste, mest fyldige og velpolstrede kind tager form efter den flade, hårde hånd, som rammer dem. For en stund afflades kindens naturlige hvælving, og ikke meget af slagets energi går til spilde.
Fotograf Schneckelfritz har henledt min opmærksomhed på fotograferinger af billardkugler, der støder sammen. Skønt disse er forarbejdet af elfenben eller andre tilsyneladende lidet elastiske materialer, flader de ud og skifter aldeles form i de brøkdele af sekunder, sammenstødet varer. Derefter flyver kuglerne fra hinanden, ligesom hånden flyver tilbage fra det fjedrende kindkød.
En rund kind kan altså sagtens nyde godt af flade lussinger. Kniber det med kindens elasticitet – hvis der f.eks. er tale om en ældre, forkalket lussant – anbefales smøremidlet Prax, som nu fabrikeres her i Nordvestjylland.
Vedrørende det sproglige spørgsmål er forholdet vel, at lussingen betragtes som en frugt; noget sundt, naturligt og værdifuldt. Ørefigner, øresvedsker, ørepærer.
Personligt er jeg, både hvad benævnelse og slagfelt angår, mere kindhestenes mand. Ved øreslag er der altid en risiko for, at lussantens trommehinder beskadiges og vedkommendes evne til hurtigt at efterkomme ordrer derved mindskes. Ører skal man hellere knubse, f.eks. ved at smække en lussing på kinden og straks derefter trække den flade lussinghånd op over ørerne og nufle dem med hurtige roterende bevægelser. Mange veltrænede lussanter, som kan tage imod byger af velrettede kindklask uden at kny, begynder at stønne og jamre, når det bliver ørernes tur.
Atter tak for de interessante spørgsmål. Deres navn, hr. Eskild, står nu prentet med store, stejlryggede blokbogstaver på en hæderstavle her. C.B.

Hirtshalslussinger

Højtærede redaktion!
Det er mig en stor glæde at se Dem agitere for flere lussinger til folket. Dog nager det mit gamle skipperhjerte, at “Hirtshalslussingen” helt bliver overset i dette forum.
Som gammel fisker fra den vendsysselske østkyst var mig i sin tid en fryd at komme til vestkysten og se de stolte fiskere dele Hirtshalslussinger ud med rund hånd, så at sige.
En korrekt udført Hirtshalslussing virker såvel vejledende som afrettende og sidst men ikke mindst helbreder den forfrosne ører.
Hirtshalslussingen udføres med flad hånd. Teknikken består så i at ramme med fire fingre på øret. Dette giver modtageren en summen i øret og varmen breder sig som lynild rundt i kroppen.
I gamle dage blev Hirtshalslussingen brugt flittigt til at varme de stakkels små fiskerdrenges ører med om vinteren når det var koldt på havet.
Med de ærbødigste hilsner
Fiskeskipper K. Nolderik

SVAR: Af hjertet tak for dette bidrag til de danske egnslussingers historie. Det skulle glæde mig at se tilsvarende redegørelser for den vestsjællandske høstlussing, den bornholmske hængekindhest og de mange andre lokale variationer, som gennem århundreder sikrede fred og velstand i alle dele af det danske rige. C.B.

Enarmet mor til fire børn

Min kære hr. Knockel!
Jeg har med stor interesse fulgt Ugebladets lussingkursus og fundet megen god oplysning heri. Jeg er alene med fire børn i alderen 3-14 år og ville gerne følge de mange råd og anvisninger, men efter forskellig alvorlig sygdom har jeg mistet højre arm, og der er kun ganske ringe slagstyrke tilbage i den venstre.
Kan De hjælpe mig i min vanskelige situation?
Med håbefulde hilsner, Deres
Lola Hambersen, Isted.

SVAR: Kære fr. Hambersen. Hvis De havde boet her på egnen, kunne jeg have tilbudt min personlige assistance. I mangel heraf må De henvende Dem på nærmeste bistandskontor. Det offentlige har en klar pligt til enten at anvise og honorere en kvalificeret lussator, eller at bevilge en lussingmaskine til opretholdelse af Deres familie. Hvis der viser sig vanskeligheder med at få denne assistance, skal De sværte Deres ansigt med mellembrun skosværte, bære tørklæde og omtale Deres børn som Hassan, Achmed eller lignende. Skulle der fortsat være træghed i sagsbehandlingen, hvad jeg ikke forudser, må De atter henvende Dem til mig. Ingen myndighed, være sig dansk eller slesvigsk, vil ustraffet sidde et råd fra De Knockelske Blade overhørigt. L.B.K.

Selvsmækkede lussinger

Kære hr. redaktør,
Tak, for en både smuk og lærerig avis. Før jeg fik den i hænde vidste jeg slet ikke, at man kunne læse og skrive ude på landet.
Jeg har et spørgsmål angående lussinger: Kan man med fordel slå sig selv – evt. forebyggende – inden en glad aften i byen? Gælder det samme i givet for en glad aften på landet? På forhånd mange tak.
Deres ærbødige læser,
J.B., Nordkysten

SVAR: Ærede hr. J.B. Et antal velrettede lussinger på hver kind kan afgjort anbefales inden en glad aften. Det gøres bedst foran et spejl og med god belysning fra begge sider, så man ikke gør sig latterlig ved at gå i byen med forskelle i de to kinders farvetone. Har man et større, permanent behov og ikke nogen erfaren, myndig lussator i familie eller nærmeste omgangskreds, kan man overveje anskaffelse af den af de her på egnen fabrikeredelussingmaskiner.
De Knockelske Blades cykelbude må i medfør af deres arbejde dagligt forlade redaktionen, somme tider i flere timer ad gangen, og de smækker så med passende mellemrum sig selv nogle lussinger. De har førhen haft den uvane at gøre ophold for at udføre behandlingen, men har nu lært, at det kan gøres, mens cyklen kører i frihjul ned ad bakke, og styret holdes med knæene. C.B.

Lektion 1: Hverdagens sunde og stimulerende kindheste

Lektion 2: Speciallussinger på højt niveau

Forsiden