Nordvestjysk kongeslægt vil atter til magten

En af Nordvestjyllands store gamle slægter, Grusborgerne til Bøvling og Blodhavn, har efter ca. 1100 års pause besluttet at generobre positionen som dominerende lokal kongemagt.

Slægtens historie er rig på sejre. Dens stamfar, kong Fakum (i ældre kilder: Fæchum eller Fokom) Gruus etablerede sig som vikingekonge i 900-tallet. Hans sønner Hubert og Hambert blev herskere over store dele af det nuværende Bøvlingbjerg sogn og byggede det første Grusborg Slot på et fundament af hårdt komprimerede menneskelige affaldsprodukter. Grusborgerne førte talrige erobringstogter ind i de norske fjorde, hvorfra de og deres personel hjembragte yngre kvinder, parringsvillige geder og anden biologisk kapital.

Fra 1200-tallet og fremefter deltog de grusborgske riddere og deres væbnere i korstogene til Mellemøsten, dog fortrinsvis som forsyningstropper med et lager af husholdningsfækalier, masturbationsredskaber og andre af de basisprodukter, som endnu i dag opretholder egnens erhvervsliv og Grusborgslægtens anseelse.

Kongeslægt02

I århundredernes løb indtrådte en vis afmatning i slægtens materielle position, og de senere efterkommere har i vid udstrækning delt kår med det jævne nordvestjyske landproletariat. De organisatoriske og seksuelle principper, som oprindeligt bar Grusborgerne fremad og opad i verden, er dog på intet tidspunkt blevet fraveget.

Den nuværende kong Hilbert, født 1911, har haft en smuk og livslang civil karriere som latrinmåleraflæser og hobbyfjerkræavler. For et par år siden adopterede han en arving, kronprins Folmer, født 1969 og – værd at bemærke – den første Grusborger med en autoriseret videregående uddannelse som gummibadningsinstruktør samt i tilslutning hertil et voldsmandsdiplom.

Kongeslægt01

– Vi byder disse ranke kongelige figurer velkomne i toppen af samfundet, udtaler redaktør Louis B. Knockel. – En af deres officielle pligter bliver at lede brunvareindsamlingen på Blodhavn Nordstrand hver lørdag formiddag. Her kan de med hasselkæp i hånd bevise deres værd.

SE OGSÅ:

HenvAFFOERINGSDYST

14 tanker om "Nordvestjysk kongeslægt vil atter til magten"

 1. Bjørn

  Kære redactør Knockel,
  med tanke på at den udmærkede kronprins Volmer må være en mand i midten af fyrrene, kunne man få den tanke at han virker ualmindeligt ungdommelig. Er han mon ramt af det såkaldte “kronprinse syndrom”, der viser sig som en ungdommelig og rank holdning, der efterlader betragteren med indtrykket af en yngling i konfirmationsaldern?
  Ærbødigst Deres Hr. Bjørn

  Svar
  1. admin Forfatter

   Meget ærede hr. Bjørn

   Lad mig i al fortrolighed viderebringe, at den unge kronprins er opfostret på en diæt af moset banan og pære, tilsat fjerkræ-østrogen. Dette skulle sikre ham næsten evig ungdom og en livslængde over 140 år. Til gengæld bliver han aldrig voksen, men det er heller ikke i hans branche strengt nødvendigt.

   Avisen vil følge hans fortsatte karriere nøje.

   Lad mig atter ønske Dem et lyksaligt nytår!

   Med højagtelse signeret, Deres

   Louis

   Svar
 2. Bjørn

  Kære redactør Knockel,
  igen tak for Deres venlige hilsner, og ikke mindst den udstrakte grad af fortrolighed De viser mig. Alene ud fra en overfladisk tolkning, af det i artiklen forekommende billedmateriale, er det nærliggende at antage, at den nu afdøde æresvagtmester ved Borgerbevæbningen, hans kongelige højhed Kronprins Felbert var en mand af et kraftigt og royalt kaliber, Han har formentlig lidt af både ekstremt højt stofskifte, samt en fremskreden grad af opmærksomhedsforstyrrelser og ringe kontrol af både impulser og ikke mindst ringmuskulatur, med et heraf meget svingende humør som følge.
  Den krampagtige kropsholdning, det stivnede grimasseagtige smil, svedpletterne på hans skjortebryst, taler deres eget dystre sprog, og det ville være nærliggende at antage, at han kun i begrænset omfang ville kunne gøre sig gælden som Kong Hilberts arvtager.
  Man kan kun gisne om hvad der fremkaldte den eksplotionsagtige brand, der kostede Kronprinsen og et ukendt antal andre adelige livet, ved fækalieauktionen i Nørre Usseldrup Bedehus hin skæbnesvangre aften i januar 2010 – var det ganske enkelt gasniveauet i lokalet, kombineret med Kronprinsens nervøse uvane, med at gå og “gnistre” med en tom engngslighter i højre bukselomme, der radikalt ændrede både den royale arvefølge, og Nørre Usseldrups kendte by-profil.

  Svar
 3. Louis

  Allermest ærede hr. Bjørn, min varme tak for disse vigtige spørgsmål, som De og alle andre har krav på at få udtømmende besvaret. Så vidt jeg er underrettet, var det opsivende tarmgas fra bedehusets kælder, der blev antændt af kronprinsens knaldcigar hin skæbnesvangre dag. Det er på tide, at alle detaljer kommer frem, uanset hvor makabre de måtte være, og en skånselsløs reportage er under tilvirkning i bladhusets arkivkælder.

  Atter de bedste ønsker for et nyt år med kontrol over råvarerne fra Deres

  Louis

  Svar
 4. Bjørn

  Kære redactør, De har så ganske ret, alt for mange af disse væsentlige spørgsmål, har alt for længe fået lov at blafre i vinden, og dannet grundlag for tåbelige konspirationsteorier. Det virker dog ejendommeligt, at der aldrig er fremkommet nogen endelig tabsliste, hvilket har givet en del kaos i forskellige arvesager og udbetalinger af livsforsikringer. Er der nogen sammenhæng mellem hændelsen, og det factum at Kronprins Felberts 12 fods optimstjolle, samme aften blev set forlade Blodhavn med slukkede lanterner og for nedrullede gardiner, for senere at blive fundet drivende i det græske ø-hav. Var det et tilfælde at Kronprinsens personlige vagt puddel valgte at holde fri netop den aften, og i øvrigt ikke er set siden.
  Kære Knockel, jeg kan kun sige, at jeg med spænding og forventning, ser frem til Deres mesterværk af en reportage om hele sagen, jeg tror at mange som jeg, tørster slemt efter sandheder i den her sag.
  Ærbødigst, og i al fortolighed, Hr Bjørn

  Svar
 5. Bjørn

  Kære redactør,
  hermed mine mest venlige nytårshilsner – det har været et af 2013 bedste og mest morsomme oplevlser, at stifte bekendtskab med deres herlige og dybdeborende jubelreportager – de har i den grad tilført mit ordforråd nye og anvendelige gloser, som brunvarer, diplomslubbert, Blodhavn, blodkarameller, etc.
  Historier som “Gylpegøj” og den om det livsforlængende hyndesavl, burde øjeblikkeligt optages i den meget omtalte kulturkanon.
  Med de bedste ønsker om i fantastisk nytår, forbliver jeg Deres
  Hr. Bjørn

  Svar
 6. Louis

  Allermest ærede hr. Bjørn, hjertelig tak i lige måde! Atter må jeg udtrykke min beundring for Deres gennemborende klarsyn. Tarmgaseksplosionen i bedehuset har alt for længe ventet på den endelige opklaring.

  Om kronprins Felberts rolle kan jeg tilføje, at en jævn nordvestjysk familie var blandt de største tabere efter katastrofen. Stationspissoirforpagter Harding Plasma, Vester Usseldrup, havde i flere år haft kronprinsen på kost og logi i håbet om, at han med tiden ville gifte sig med en af de syv Plasma-døtre (alle kendte som flinke og arbejdsomme piger i smørrebrøds- og/eller fækaliesorteringsbranchen). Omkostningerne til affodring af den kraftigt byggede Felbert var betydelige, ligesom den årlige pletrensning af hans embedsuniform kostede dyrt.

  – Vi bar byrderne med et smil, så længe vi havde håbet om en dag at se en af pigerne som prinsesse, udtaler pissoirforpagteren. – Alt blev knust med et brag, og vi fik ikke engang kødfoderværdien af det kadaver, vi havde investeret i. Nu må sandhed og retfærdighed omsider føres frem til sejr!

  Avisen deler hr. Plasmas opfattelse. Den jævne, flittige nordvestjyde skal ikke trampes ned af kongelige, adelige og brunvarekapitalister, uanset om disse er levende eller døde. Oprydning til tops og til bunds!

  Svar
 7. Dagbjartur Fjertsmølle

  Et teknisk spørgsmål:
  Kunne den opsivende tarmgas fra bedehusets kælder ikke skyldes glemte oldinge og andre forhenværende og opstablede familiemedlemmer, som pga den stigende lagtykkelse presser flygtige og brændbare biprodukter ved fermenteringen af de indre organer ud i lokalet?
  Oprydning efter familiemedlemmers bortgang og lignende er vigtig, og forekommer ikke lige minutiøst i alle familier.

  Svar
  1. admin Forfatter

   Allermest ærede hr. Fjertsmølle

   Også dette spørgsmål påkalder sig et svar, der først kan fremkomme efter krydsforhør og retsmedicinsk undersøgelse af de involverede, såvel levende som døde. Tarmgas fra komprimerede oldinge har ofte vist sig at være brisant i ganske uhyggelig grad, og jeg har givet landapoteker Schnekelfritz, Klamhuse, ordre om at komprimere en eller flere velfodrede oldinge i et lukket rum, hvor gasudslip kan måles med stor nøjagtighed. Uden tændte cigarer eller stjernekastere i nærheden, tak!

   Resultaterne vil fremkomme i avisen snarligst.

   P.S. Hvis De skulle være i familie med fåreavler Sjúrður Fjertsmølle, beder jeg Dem overbringe ham mine venligste hilsner og meddele, at efterkommere af stuefåret Emilie XXIV Klaksvig stadig trives og gør nytte her i hjemsognene døgnet rundt, året rundt.

   Svar
 8. Bjørn

  Kære reactør Knockel,
  deres oplysninger om Familien Plasmas anstrengelser for at få deres egen prinsesse er nye for mig. Det kunne jo teoretisk set forholde sig således, at den gode kronprins har oplevet sig værende under et stigende følelsesmæssigt pres af Plasma familien, at derfor har besluttet sig til at fingere sin egen død og eksplosionsagtige bortgang. det forklarer formentlig også manglen på en egentlig tabsliste – og intet der entydigt kunne identificeres, som værende kronprinsesn jordiske efterladenskaber.
  Det er en kendt sag, at kronprinsen havde et mere end godt øje, til førerhunden i den kongelige puddel liv-garde, hvor kun de smukkeste og mest ranke hun-pudler kunne gøre sig håb om optagelse. Denne særligt begavede konge puddel pige der lyder navne Zuky von Platen, er kendt for at kunne gø på ikke mindre end 5 forskellige sprog, og har derfor ofte tidligere ledsaget Kronprinsen på udenlandsrejser, og her fungeret som både livvagt hund og tolk. Ved et nærmere eftersyn bliver det klart, at der ikke er tale svedpletter på højre side af kronprinsens skjortebrystet, men derimod våde pletter af puddelsavl og olie, fra den dåse kippers som de to havde delt kort forinden billedet blev taget.
  Jeg tror roligt man kan antage, at der under behørig diplomatisk immunitet og almindelig diskretion, bliver svømmet en del hundesvøvmning i det græske ø-hav, og at der ofte er kippers i olie på morgen menuen.
  De bedste hilsner
  Hr. Bjørn

  Svar
 9. Louis

  Allermest ærede hr. Bjørn, Deres detektiviske evner fejrer nye triumfer, som selv Sherlock Holmes kunne være stolt over.

  At få kronprinsen og den attraktive puddeltæve opsporet er nu presserende, og det træffer sig så heldigt, at hr. Almgod Qvalmhus, tidligere maskinpasser på Blodhavn Folkeafpryglingsanstalt, har en svoger, der driver puddelbordel i Piræus og dermed har en bred kontaktflade i disse kredse.

  Med hans assistance indledes en eftersøgning, og jeg har på avisens og familien Plasmas vegne udsat en dusør på ikke under kr. 2,48 (ca. 11.374 græske drachmer) for de to flygtninges pågribelse. Deres hjemsendelse må ske for egen regning, om nødvendigt til fods.

  Svar
 10. Dagbjartur Fjertsmølle

  Det er med stor sorg at jeg må meddele, at grandfætter Sjúrður Fjertsmølle ikke er mere.
  En grindehval ved navn Aðalgunn selvdetonerede ved en afslappet hyggestund på det ellers meget respektable forlystelsesetablissement i Trongisvágur, hvortil Sjúrður hver fredag blev vasket og spenderede både sin tid og sine penge – og sang maggiduddier med sin malmfulde røst. Rygter vil vide, at Sjúrður havde haft Aðalgunn med i en syvtimers kædedans, men at al den rumlen blev for meget for hendes mave.
  Hans bortgang vil blive husket, der sidder stadig vinduesglasblandede rester af ham på klippevæggen i vest-Trongisvágur, og denne moderne helleristning overvejes fredet og flyttet til Thorshavn nationalmuseum. En flottere begravelse kan man vel ikke ønske sig.
  Hans malmfulde røst er dybt savnet på egnen. Især ved tæt tåge var han nyttig, men også ved indkald af får eller grind var han uovertruffen.
  Det glæder mig dog usigeligt at høre, at Sjúrður Fjertsmølle’s gener er bevaret på Nr. Usseldrupegnen. Hvis redaktøreren har nogle billeder så vil man i Klaksvig modtage dem med stor taknemlighed.

  Svar
  1. admin Forfatter

   Allermest ærede hr. Fjertsmølle

   Hele Nordvestjylland deltager i Deres sorg. Deres nekrolog vil blive indrykket på prominent plads i avisen, så snart de nødvendige illustrationer er fremfundet.

   Æret være Sjúrðurs minde.

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image