Tag-arkiv: landproletarer

Gigantisk lokal valgplakatparade

BRÆKKENDE NYT: Valgkampen har i 11. time taget en dramatisk vending, efter at fru Halma Peckelman, ægtehustru siden 1968 til storsognerådspolitiker Gülbert Peckelman (se plakat herunder) er flygtet fra hjem og pligter i selskab med sin hemmelige elsker, nabofamilien Gaffelwabers præmieavlspuddel Bingo.

Forholdet mellem de to har gennem længere tid været en offentlig hemmelighed i nabolaget på Klamhuse Hede. Borgervæbningen eftersøger dem overalt i  vore hjemsogne, og de vil kun få én kortfristet chance for at gøre holdt, når de antræffes.

Elskovspar

“Dette forstyrrer valgkampen, men får ikke lov at ødelægge den,” udtaler redaktør Louis B. Knockel. “Vi kan ikke nå at fjerne hr. Peckelman fra stemmesedlen, men han har afgivet bindende løfte om, at han vil træde tilbage straks efter stemmeoptællingen og overgå til et pensionistjob som frivillig ulønnet fækaliesamler på Blodhavn Nordstrand i turistsæsonen.”

“Liderlighed, griseri og fråds vil blive nedkæmpet, intert som eksternt, og man kan fortsat med sindsro sætte sit kryds ved liste P,” erklærer redaktør Knockel.

Herunder de aktuelle valgplakater med avisens og folkeflertallets sikre favorit placeret som nr. 10 nederst på siden:

1. Det solide, troværdige og traditionelle valg:

Valgplakat02

2. Et alternativt valg:

Alternativet valgplakat

3. Endnu mere alternativt:

Alterna Sanderhage

4. Dyrevennernes valg:

Valgplakat

5. Den knaldrøde mulighed:

23031141_10214944180503581_6765713366729531663_n

6. Mere socialisme for dem, der har råd:

Valgplakat03

7. Generel phremgang uden ideologisk dødvægt:

Phremgangspartiet

8. Kandidat med historisk stor troværdighed håber på støtte post mortem:

McKinley præsidentvalgplakat

9. Skal intellektualismen have en chance i Nordvestjylland? Vælgerne bestemmer!

Intellektuel plakat

10. Tilbage til den nordvestjyske jordoverflade. Familiens og landproletariatets spidskandidat Philbert Rundknockel, som her medgives vore varmeste anbefalinger:

Philbertplakat i ramme

SE OGSÅ:

HenvAngsteksplosion

Mødebefaling: Landslubbertstævne på Blodhøj

Et af årets ubestridelige højdepunkter, Nordvestjyske Landslubberters Fællesstævne på Blodhøj, finder sted tirsdag med start kl. 07.31 prc. Deltagerne opmarcherer i snorlige rækker på paradepladsen foran det til dagen renoverede Slubberttempel.

Landslubbert03

Traditionen tro indledes stævnet med synkronmasturbation og udskænkning af gul hestepilsner. Louis B. Knockel holder indledningstalen kl. 08.24 til 11.19 prc.

Landslubbert07

For første gang i 37 år skal forbundet vælge ny præsident, efter at Pholmert Gisselmann så tragisk mistede livet ved en fækalieeksplosion på Klamhuse Hede. Pholmert mindes ved en 48-sekunders højtidelighed inden afsløringen af en støbt præsidentbuste, hvortil hele landsdelen har bidraget med bukseknapper, ølkapsler og andet værdimetal.

Landslubbert04

To kandidater stiller op. Galbert O. Peckelhage er velkendt og respekteret som en af Nordvestjyllands førende fritidsvoldsmænd. “Umiddelbart ligner hans modstander, Dulmert Cox, en håbløs taber i hvid skjorte og butterfly, men dette indtryk varer kun, til man har hørt ham spille harmonika. Med instrumentet i hænderne viser han sit sande slubbertformat, og jeg spår ham en pæn chance,” udtaler valgkommissionens formand, Adelbert Angst jr.

Landslubbert01

Landslubbert02

Gallamiddagen, leveret fra Brunmølle Udflugtskro, indtages kl. 17.34 til 19.01 prc., hvorefter lussingdansen begynder. Festen slutter kl. 22.14 prc.

Landslubbert05

Landslubbert06

“Belært af sidste års ikke helt gode erfaringer skærper vi kontrollen med festdeltagernes afføring,” udtaler hr. Angst. “Blød og misfarvet brunvare vil ikke blive tolereret hverken under eller efter stævnet.”

Landslubbert08

Billetter à kr. 1,09 incl. festmiddag og blå drikkepetroleum ad lib sælges i de respektive foreninger samt fra Klamhuse Brugsforening. Udeblivelse uden edsvoren lægeattest vil blive straffet efter Landslubbertdisciplinærbekendtgørelsens § 32 stk. 1-3, i gentagelsestilfælde § 33, som hjemler elektrisk henrettelse.

SE OGSÅ:

HenvCANDSLUBBERT

 

Den knockelske nytårstale

Louis B. Knockel holder igen i år sin nytårstale i Nørre Usseldrup Bedehus. Når sognebørnene og de medbragte husdyr er dirigeret på plads, vil Louis oplæse en tale, som med få og små ændringer er identisk med den, hans fader, Albert Knockel, holdt hvert år fra 1937 til sin alt for tidlige død efter en tarmgaseksplosion i maj 2003.

Den fulde ordlyd:

Venner og brødre, børn, tyende, hunde, geder og dresserede avlssøer. Endnu et frugtbart og arbejdsomt år er henrundet for vor by og egn. Disciplin og ubetinget lydighed er opretholdt med de enkle midler, som vore forfædre gennem århundreder opdyrkede til fuldkommenhed. Først og fremmest den velrettede lussing, uden hvilken al civilisation vil forvitre. Også i det nye år skal der lusseres utrætteligt i hjem og skole, på værksteder og i markerne, på landevejen og i butikkerne.

Gristilhospital

Vort værn mod fremmed påvirkning, skatteopkrævning og anden folkefjendsk aktivitet er nu som tilforn de opstillede fækaliekanoner ved sognegrænserne. Vi har afholdt vore to årlige skydeøvelser med omrørt fækaliemasse efter levende mål. Kanonerne er skudklare og døgnbetjente, ammunitionen holdes frisk ved overrisling. Det skal indskærpes, at pligtafleveringen af overskudsfækalier – altså den mængde råvare, der ikke anvendes til industriel eller håndværksmæssig forarbejdning – stadig er gældende for alle husstande i sognet. De afleveres sorteret efter farve og størrelse på oplagspladserne bag vore kanonstillinger. Sjusk og forsømmelighed vil heller ikke i det nye år blive tolereret.

festpoebel

Vort erhvervsliv har under de givne omstændigheder klaret sig tilfredsstillende. Alle arbejdsføre personer over 11 år er i beskæftigelse 362 dage om året.

Blandt fritidsforanstaltningerne skal nævnes husmandsforeningens lussingkursus, der varetager en værdifuld grunduddannelse af vor yngre mandlige befolkning. Mange af de ranke karle herfra møder vi også i idrætslivet, hvor traditionen for opvisningsmasturbation efter nogle års slaphed nu er under genrejsning, til dels med tvangsmidler.

Alle rejser sig, Louis hæver stemmen:

Jeg ser frem til et nyt år, som på alle væsentlige områder vil være en gentagelse af det foregående. Arbejdsomhed og disciplin er de værdier, vi skal stå fast på. Husdyravl og -pleje nyder fremme; det velafrettede husdyr er hjemmets pryd og husherrens kilde til glæde døgnet rundt. De, der har plads, holder husgris i soveværelset, småkårsfolk må stille sig tilfreds med geder eller hunde. Det skal der ikke knurres over, for misundelse er en plante, som ingensinde får lov at slå rod i vor muld.

Vi råber nu det traditionelle 18-foldige leve for det sammenlagte Usseldrup Storsogn, og straks efter går vi til langbordene, hvor der serveres granuleret kødfoder og blå drikkepetroleum. Man danner kø efter højde; jeg selv og mit ranke personel er ansvarligt for ro og orden. Genlyden af raske lussinger vil brage under bedehusets bræddeloft. Det nye år er godt begyndt.

Nørre Usseldrup, Klamhuse
og Blodhavn længe leve!

Officinet

SE OGSÅ:

BilletLOUIS100