Fækaliepirater nedkæmpes uden skånsel

Muenchhaus LOGO

Vi har her i Tersløse Sogn, tillige med fjerntliggende andre Sogne, paa det seneste, følt os noget harrasseret af en Flok Fiskere ved Storebæltskysten. Af angivelig Mangel paa Fisk har de kastet sig over en ny og indbringende Næringsvej: Pirateri.

Naar det svedigt frembragte Udbytte fra Slammosen befordres til videre forarbejdning i Blodhavn Slam-og Fækalieforbedringsaccessori, opsnappes alt for hyppigt de Skuder, som er lastede med denne kostelige Raavare. Piraterne paastaar oven i kjøbet, at de har lovligt Caperbrev fra Corsør Commune!

MuenchhPIRATER01

Imidlertid vil vi herfra, ikke finde os i saadan utilbørlig Omgang med vore nedarvede, og med store Anstrængerser udvundne Goder. Det siges, at disse Storebæltspirater blot indleverer det kaprede til Kjødfoderfabrikken i Gørlev. Og endda til spotpris!

Vred og lettere echaufferet maatte jeg da ty til en gammel Bekjendt. En Admiral (pens) Munthe v Stern und Agder, med hvem jeg havde den Fornøjelse at tjene i den KK Östig-Ungarske Flaade i de heroiske Aar 1916-1918.

Munthe, ogsaa kaldet ”Strammermax” tøvede, for gammel Venskabs Skyld ikke længe, men fik udvirket, at en betragtelig operativ Enhed hastigt blev sendt til de kritiske Positioner omkring  Musholm. Reersøe, Asnæs og Røsnæs, hvor de gjennem Anvendelse af  svært Artilleri, Torpedoer og Dybdebomber hurtigt fik gjort kaal paa dette utilladelige og højst skadelige Pirater

MuenchhPIRATER02

Blandt Vragresterne efter den første Indsats, var til stor Overraskelse, krumme Flader af Krydsfiner, ligesom adskillige døde Canariefugle drev i Overfladen. Kunne Storsognets stolte Ubaad, ”Den brune Delfin”, ved denne Lejlighed have mødt sin utilsigtede Skjæbne?

Efter min udtrykkelige Ordre patruljeres Fundstedet de næste 72 Timer, for om muligt at bjærge den medførte, berømte Masturbatrice Musse Busk, og helst i live. Skulle frivillige, af Veneration for Besætningen paa ”Den brune Delfin” ønske at deltage i Eftersøgningen, var Positionen 55.38 N 10.59E

MuenchhPIRATER03

Hvad angaar Piraterne, maa de tage Skade for Hjemgæld. Deres erobrede Gods gik desværre tabt under den effective Canonade, men i Forretningslivet forkommer jo baade Gevindst og Tab.

Desuden er vi her i Sognet ikke fremmede for den traditionelle Tractering af Pirater. Gandske vist har vi ingen Storraa, men et til Lejligheden forfærdiget Stavær kunne vel gjøre Fyldest.

Det er vort Haab, at vi hermed, og med uvurderlig Hjælp udefra, nu har hindret og fremover forbygget yderligere Piraterier, Capergjerninger og simpelt Tyveri af vore og tilsvarende Sognes kostbare Skibslaster. Desuden tror vi hermed, at have indgivet de overlevende formastelige et godt Indtryk af, hvad opretholdelse af  stram og haandfast Disciplin kan indebære.

Med indrykningen af denne lødige, samfundsbelærende reportage byder vi avisens mangeårige særligt betroede korrespondent, hr. Severin von Münchhaus, velkommen tilbage. Til hans brug er en marinestue med spytbakke, cigarkasse og romtønde indrettet på bladhusets 14. etage.

Mange flere af hr. von Münchhaus’ vægtige bidrag vil blive indrykket i ugerne og månederne, der kommer, ligesom hans slægtshistorie og sømilitære selvbiografi atter vil blive gjort tilgængelige.

SE OGSÅ:

Henv2MuenchhPOGESKOLE

 

3 tanker om "Fækaliepirater nedkæmpes uden skånsel"

  1. Pingback: Skærpet fækaliedisciplin skal bringe øboere til Mars | Landsbytossen.dk

  2. Pingback: Enorm kugle af brunvare skydes mod syd | Landsbytossen.dk

  3. Pingback: Storbyggeri # 7 | Landsbytossen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image