Tag-arkiv: Pragtvehikler

Ny fællessang med Gade Jørgen: PRAGTVEHIKELUDFLUGT

Gade Jørgen LOGO

Fornøjelig udflugtsvise om en (os ubekendt) pragtvehikelejer ved navn Louis.

Indsyngning og akkompagnement: Gade Jørgen. Komponist: Gade Jørgen. Tekst:
Laurids Egonsen og Louis B. Knockel.

Klik og lyt:


Syng med, her kommer teksten:

Louis og hans dulle
er ude for at rulle
en dejlig tur langs kysten;
det stimulerer lysten.

Louis’ pragtvehikel
erstatter en testikel;
han har jo kun den ene,
der hænger så alene.

Fjern min gummibandage
og gi’ mig rask massage;
lad os rocke, lad os rulle!
råber Louis til sin dulle.

I den bil er der potens!
Dullen venter spændt, imens
Louis prøver at regne ud,
hvordan han bryder det sjette bud.
Indeni der var ej plads,
men på fronten de gav den gas!

SE OG HØR OGSÅ:

HenvGadeJELSKOVSVISE

Retur til avisens forside

14 pragtvehikler og 1 liggasballon er klar til parade

TILMELDING STADIG MULIG. SE HERUNDER

Sommerens traditionsrige vehikelparader fra Nørre Usseldrup (med startopstilling ved folkepissoiret bag avisens trykkeri) over Klamhuse Hede til Blodhøj og Blodhavn Midtermole indledes om en god uges tid.

Vehikler af enhver art, pedaldrevne såvel som motoriserede, kan tilmeldes i kommentarfeltet nederst på siden eller her.

1. Blandt de sikre trækplastre vil igen i år være storsognets borgmestertransportvehikel, som styres og til dels fremdrives af certificeret vehikeloperatør Ludman Peckelwaber, også kendt som masturbationsidrætsmand med talrige mesterskaber 1971-94.

Pamperbefordringsvehikel

2. Et eksempel på afrikansk frontteknologi er dette selvbyggervehikel, som får en hædersplads i processionen.

Foto fjernet

 

3. Alle vil glæde sig over at se eller gense cirkuspuddeldomptør Ludovika Lenin-Larsens luxusprivatvehikel fra 1961:

Vehikelparade04

4. Kaj Nikolaj Dimiti Olsens fyrige fyrværksvogn. En modificeret 2000-pund-flyverbombe. Afstedkommet af nogle uheldige episoder i foregående år beder vi hr. Olsen venligst huske at fjerne rester af pikrinsyre inde i bombebøssen ved udvaskning med et egnet opløsningsmiddel.

Vehikelparade06

5. Også i det nordvestjyske vinder asiatisk design indpas. Tilmeldt er dette vehikel – en lykkelig fusion mellem en generator og et udtjent das – konstrueret af sønner fra vor stolte mongolske søsterprovins Bajankhongor:

Foto fjernet

6. Disse karrosseribesparende vehikler skal nok vække jubel ved Midtermoleræset i Blodhavn. De præsenteres af aut. kondomvulkanisør Grebart Schlamberth og søn (sidstnævnte en beklagelig reklamationssag):

Vehikelparade08

7. Vehikler, der landsættes fra fjerne destinationer og/eller har midlertidige fremdriftsproblemer, bringes frem til start af vognmand Olbert Peckelfritz, Vester Usseldrup:

Vehikeltransport

8. Opfinderen, dr. Y. Pezzelwaber, Blodhøj, deltager med et nyudviklet raketvehikel, som forventes at skyde en fart over de 318 km/timen, der er den hidtidige lokale rekord. Vehiklet vil blive ført af dr. Pezzelwabers søn, dynamitfisker Ruben Ö. Pezzelwaber, som for nylig er vendt hjem fra et succesrigt togt i de caribiske farvande.
(Bemærk: Af navneskiltet på Yolbert Pezzelwabers portræt fremgår, at han er cand.scient.soc. Han blev imidlertid sidste tirsdag pr. luftpostbrev udnævnt til æresdoktor ved universitetet i Bulawayo, Zimbabwe, og skal derfor fremtidig, såvel i avisen som i daglig tale, tituleres dr. Pezzelwaber. Overtrædelse heraf straffes med øjeblikkelige dobbeltsidige svirpelussinger.)

Raketvehikel

9. Husdyrfremdrevne vehikler høster altid applaus:

Vehikelparade

10. Ligeledes er der begejstring for de familievehikler, der glider hen over Nordvestjylland med et minimalt forbrug af fossilt brændstof:

Vehikelparade08 (2)

11. Lad os fortsætte denne vehikelparadepræsentation med et ferieforslag til den store familie. 11 voksne og cirka 40 børn kan transporteres og leve fornøjeligt sammen i dette gigantjubelvehikel, udtænkt og håndbygget af vor geniale unge opfinder, hr. Nathan Mandrik.

Storferievehikel

12. Et terrængående Marsvehikel, som snarligst ventes retur fra en ekspedition til den røde planet, er tilmeldt paraden og vil give den et kosmisk præg. Vehiklet gengives efter den plakat, vort alsidige konstruktørgeni Nathan Mandrik offentliggjorde før dets afsendelse for 9 måneder siden.

Marsvehikel

13. Den kendte opfinder Ferdinand Ølsnitz og hans pedaldrevne militærvehikel, beregnet på mineudlægning til vands, har længe været savnede, men meldes genfundne, så de kan deltage til vands, til lands og muligvis også i luften.

balloncykel

14. Formanden for Jagtforeningen i Yder Snepperup, Karl Rævdal, fremviser sit dampdrevne pragtvehikel, Andrikken. Han er på vej med med hele familien om bord. Dette vehikel overtræffer alt, hvad Nordvestjylland nogensinde har set eller turdet drømme om, og det vil anføre alle parader denne sæson.

Foto fjernet

Fra luften vil paraden blive fulgt af Gustenhuse Aviationsforenings liggasballon, som er en stor og smuk attraktion i sig selv. Vore venner og brødre i Gustenhuse markerer ligeledes vehikelparaden med en støttefest, hvis imponerende program kan læses i kommentarfeltet herunder.

Liggasballon

Paraderne køres onsdage på ulige datoer kl. 07.16 samt den sidste lørdag i måneden kl. 15.11 prc. Tilmelding af yderligere vehikler sker i kommentarfeltet nederst på siden eller her.

SE OGSÅ:

HenvVEHIKELKRISE

Severin v. Münchhaus runder 140 år i bedste form

OFFENTLIG JUBEL PÅBUDT

En af Folkedisciplineringens rankeste og mest trofaste venner, vor Korrespondent, Hr. Faareavler og fhv. Flaadeofficer Severin v. Münchhaus, fylder i dag 140 år.

v. Münchhaus blev født i en Sejersskjorte og som Søndagsbarn, Søn af den bekendte Kaalrabi- og Faareavler i Tersløse, Siegfried v. M (Slægten indvandret fra Mecklenburg-Vorpommern 1482) og Hustru Magda, f. Steenhuus-Stenlille.

Severin var den førstefødte ud af en senere Søskendeflok paa 14 samt et ikke nærmere kjendt Antal ikke anerkendte Halvsøskende.

Paa Trods af de gode Tegn ved hans Fødsel og den efterfølgende kjærlige, principfaste Opfostring, udviklede Forholdet mellem Forældre og Søn sig ikke harmonisk. Den kun 15-aarige Severin forlod saaledes sit fædrene Hjem, og vandrede udenlands. I Kraft af sit Talent for Conversation og Smiger skaffede han sig igjennem det urolige Europa og blev, formentlig paa grund af akut Mandskabsmangel, indrulleret i den K.K.Östrig-Ungarske Marine. Her blev han uddannet som Navigatør og opnaaede det stærkt eftertragtede K.K.Certificat af ”Expertenlotse zu Donau”.

Muenchh140a

Hans sømilitære Karriere kulminerede under Første Verdenskrig, hvor han indlagde sig uvisnelig Hæder som vinder af flere Rompunschnedsvælgningskonkurrencer i Officersmesserne.

Trods et vist Besvær med at løsrive sig fra de wienske Damer, hvis Ægtemænd havde ladet sig begrave i fremmed Jord, vendte den nyslaaede og pænt dekorerede Leutnant zur See II dog nølende tilbage til sit Hjemsogn, i 1922. Det kan ikke just paastaaes, at Fedekalven ved den Lejlighed, blev slagtet. Gamle Fortrædeligheder drev ham atter af Gaarde. I 1923 blev han inrulleret i den Kgl. Danske Marine med foreløbig Rang af Underleutnant. En Degradering, der bekom den Krigserfarne v. M daarligt. Dog, gennem tro Tjeneste og ved anvendelse af et passende Maal af Smiger opefter, avancerede han i de dengang normale Sekvenser.

Gjennem videre Uddannelse indenfor det navigatoriske tilegnede han sig da ogsaa Expertise i at udføre terrestrisk og astronomisk Navigation i saa vanskelige Farvande som Øresund, Store- og Lillebælt, det sydlige Kattegat og Østersøen, helt ud til Bornholm. Desuden uddannedes han paa det Vaabentekniske omraade og fremstod ved sin Pensionering i 1938 som lidt af en Expert paa Riffel, Revolver, Madsen-Maskingevær og ikke mindst, de dengang upaalidelige Torpedoer.

Severin von Münchhaus modnedes og disciplineredes gjennem denne Tjeneste og da han som Captainleutnant (R) fik Permission ved Høsttid i 1937 stod han godt rustet til, som den førstefødte, at overtage Driften af sin Fødegaard i Tersløse, efter Faderens tragiske, alt for tidlige Bortgang i Forbindelsen med et Skyderi, efter en god Jagtfrokost.

Siden da, har v. M med Flid og Konsekvens koncentreret sig om Driften; saavel sin egn, som Ejendommens. Ved utrættelig Opretholdelse af Husbonds uomgængelige Pligter har han bevaret og udbygget sin Ejendoms Ry som et veldrevet og højt discplineret Landbrug. Kun i en kort Periode forlod han sin Bedrift. Efter flittig Læsning, hvilket han i sine modnere Aar ogsaa har lagt sig efter, drog han i 1952 til Øen Gotland i det svendske, for nærmere at informere sig om Kvaliteter og forskjellige Egnetheder ved det gotlandske Udgangsfaar.

Muenchh140b

Stærkt tilfredsstillet ved sine Erfaringer, medbragte han ved sin Tilbagekomst to upaaklagelige Exemplarer af denne Race. Disse har været Grundstammen i en særdeles positiv, frugtbar og lystbringende Udvikling i Sognets Faareavl. Omgjængelige, avlsvillige og robuste som de er.

Herr v. Münchhaus er saaledes ubestridt Sognets førende Kraft, naar det gjælder Omgang med, pleje af og Avl paa Faar. Denne utrættelige Optagethed af hans Yndlingsdyr, hans upaaklagelige Avl iøvrigt (velnæret Hustru og 12 Børn) og hans utrættelige Opretholdelse af Orden, Arbejdsomhed og Disciplin paa sin Ejendom og i sin Husholdning i det Hele taget, har gjort ham til en højt agtet Person i Tersløse. Hans velskikkede Forhold har desuden gjort ham til en holden Mand. Det forlyder, fra troværdige Kilder, at han har ikke mindre end omkring 440 kr. vel forvaret i sin Sengehalm!

Til Disciplinens opretholdelse betjener Herr v. Münchhaus sig overvejende af haandskaarne Hasselkjæppe, og han har altid kjaldt disse, hinanden afløsende Redskaber “Skræp”.

Muenchh140c

Blandt hans talrige externe Udmærkelser i Aarenes Løb kan nævnes Det Östrig-Ungarske K.K. Marinestorkors, tildelt da han var gandske ung Donauofficer i Eftersommeren 1918, samt Tersløse Sogns Faareavlersammenslutnings Hæderstegn 1953, og med Sølvgarnering i 1957. Endeligt, i 1961 Samme, men med Guldvinger og snoede Vædderhorn i ægte Slagmetal.

I Forbindelse med den runde Dag har Sognebørn indsamlet midler til et Æresvehikel, der kan transportere egnens Førstemand, hans disciplinære Redskaber og øvrige Nødvendighedsartikler på standsmæssig Vis rundt blandt Undersaatterne.

I taknemlig Erkendelse af de talrige lødige Korrespondancer, Hr. v. Münchhaus i Aarenes Løb har ladet tilgaa Avisen, blev Indsamlingen støttet med kr. 4,19 fra Den knockelske Familiefond.

LÆS EN AF DE MÜNCHHAUSKE STORKORRESPONDANCER HER:

henvMuenchhFAEKALIEPIRATER

 

Folkeindsamling til pragtvehikel

Efter mere end 60 år i tjenesten er Nr. Usseldrup Storsogneråds officielle persontransportvehikel modent til udskiftning. Certificeret overchauffør Buster Ibrahimsen, der i slutningen af 1970’erne overtog driftsansvaret fra sin fader, chauffør og grisekusk Ludbert Ibrahimsen, har meddelt, at reservedele ikke længere kan fremskaffes, og at vehiklets gulvbrædder er gennemrådnede i en sådan grad, at han ikke længere tør sidde bag rattet, i særdeleshed ikke, hvis hans passager vejer over 40 kilo.

KnockomobilNYT

Storsognerådet har derfor iværksat en folkeindsamling til erhvervelse af et præsentabelt nyt vehikel. Den Knockelske Familiefond støtter formålet med kr. 6,45 og fri garageplads i gården bag bladhuset, Nr. Usseldrup Stationsplads.

Udflugtsvehikel

Den offentlige vognpark består derudover af et strand- og udflugtsvehikel, der også betjenes af chauffør Ibrahimsen. Det meldes køreklart og i god stand og vil med Louis B. Knockel og/eller hans nevø Lambert Knockel på bagperronen, iført lussinghandske, blive deployeret turistsæsonen igennem.

Festpølser

Indsamlingen fortsætter, supporteret af mange fornøjelige tvangsbegivenheder for såvel turister som fastboende, indtil de nødvendige midler er i hus. Førstkommende lørdag kl. 09.11 til 10.14 prc. ristes og fortæres indsamlingspølser à kr. 0,39 på Klamhuse Torv.

SE OGSÅ:

HenvKAMPVEHIKELFILM

 

Næste års storfilm: KAMPVEHIKLER TAGER AL MAGT

Næste års og mange kommende års største biograffilm indspilles i disse døgn på Klamhuse Hede. Handlingen er kort og enkel, men sender et flammende varsel ud til alle verdens filmlærreder og tv-skærme: Selvstyrende vehikler kan tage magten fra os.

kampvehikel01

Som avisens læsere vil være fortrolige med, har Nordvestjylland oplevet mindst én stor vehikelkrise, fremkaldt af ulydigt og uberegneligt kørende materiel. At noget tilsvarende kan ske andre steder, og at det kan udvikle sig langt værre i Holstebro, København og lignende socialistisk styrede områder, giver sig selv.

Kampvehikel04

Filmen tegner et dystert perspektiv. Uden at røbe den spændende (og, viste det sig, for et prøvepublikum ufrivilligt urineringsudløsende) slutning kan det dog anføres, at den i sin konklusion rummer et vist mål af håb.

Kampvehikel02

Kampvehikel03

At denne lokale storfilm får en positiv slutning har været en forudsætning for støtten fra Den Knockelske Kulturfremmefond af 1947, der har bidraget med kr. 4,37 samt diverse kørende og ridende material og nogle tusinde arbejdslussinger til filmholdet.

Kampvehikel06x

Filmen forventes at få premiere i Nørre Usseldrup Bedehus kort efter nytår, og den vil senere blive tvangsudsendt fra tv-stationer verden over i otte afsnit (à to et halvt minut).

SE OGSÅ:

HenvVEHIKELKRISE

Nordvestjyske pragtvehikler ud på sognevejene

Ældre nordvestjyder husker med vemodsblandet stolthed den tid, da de allerfleste af egnens kørende vehikler var bygget af lokale håndværkere. Hvis familien Stürwolt får held med et storstilet udviklingsprojekt, vil dette igen blive tilfældet.

– Vi vil ganske enkelt genskabe de pragtvehikler, som vor oldefader, karetmager Antonius Stürwolt, konstruerede i begyndelsen af 1900-tallet, udtaler familiens nuværende overhoved og tekniske geni, hr. Eberhard Stürwolt.

VehikelZ

Hr. Stürwolts nære bekendte på mødrene side, den entreprenante, dynamiske, uforfærdede Sverker Suhrströmming med de nordiske aner er involveret i projektet. Sverker har i mange år eksperimenteret med gasdrevne vehikler af forskellig type. Herover ses et særligt vellykket eksemplar, som hr. Stürwolts boxcamera har indfanget. (Det var før ulykken.)

– Fotografiet er taget med udløserhastigheden 1/1000, ellers var det næppe lykkedes, siger hr. Stürwolt.

VehikelX

VehikelY

VehikelP

Fabrikationen af de viste og endnu flere klassiske lokale transportmidler vil dels fortrænge de bekostelige importvehikler, dels give beskæftigelse og teknologisk fremgang overalt i hjemsognene. Louis B. Knockel støtter arbejdet med en fondsdonation på 9,50 kr. samt rigelige og velplacerede arbejdslussinger.

SE OGSÅ:

HenvHUSMANDSBANER