14 pragtvehikler og 1 liggasballon er klar til parade

TILMELDING STADIG MULIG. SE HERUNDER

Sommerens traditionsrige vehikelparader fra Nørre Usseldrup (med startopstilling ved folkepissoiret bag avisens trykkeri) over Klamhuse Hede til Blodhøj og Blodhavn Midtermole indledes om en god uges tid.

Vehikler af enhver art, pedaldrevne såvel som motoriserede, kan tilmeldes i kommentarfeltet nederst på siden eller her.

1. Blandt de sikre trækplastre vil igen i år være storsognets borgmestertransportvehikel, som styres og til dels fremdrives af certificeret vehikeloperatør Ludman Peckelwaber, også kendt som masturbationsidrætsmand med talrige mesterskaber 1971-94.

Pamperbefordringsvehikel

2. Et eksempel på afrikansk frontteknologi er dette selvbyggervehikel, som får en hædersplads i processionen.

Foto fjernet

 

3. Alle vil glæde sig over at se eller gense cirkuspuddeldomptør Ludovika Lenin-Larsens luxusprivatvehikel fra 1961:

Vehikelparade04

4. Kaj Nikolaj Dimiti Olsens fyrige fyrværksvogn. En modificeret 2000-pund-flyverbombe. Afstedkommet af nogle uheldige episoder i foregående år beder vi hr. Olsen venligst huske at fjerne rester af pikrinsyre inde i bombebøssen ved udvaskning med et egnet opløsningsmiddel.

Vehikelparade06

5. Også i det nordvestjyske vinder asiatisk design indpas. Tilmeldt er dette vehikel – en lykkelig fusion mellem en generator og et udtjent das – konstrueret af sønner fra vor stolte mongolske søsterprovins Bajankhongor:

Foto fjernet

6. Disse karrosseribesparende vehikler skal nok vække jubel ved Midtermoleræset i Blodhavn. De præsenteres af aut. kondomvulkanisør Grebart Schlamberth og søn (sidstnævnte en beklagelig reklamationssag):

Vehikelparade08

7. Vehikler, der landsættes fra fjerne destinationer og/eller har midlertidige fremdriftsproblemer, bringes frem til start af vognmand Olbert Peckelfritz, Vester Usseldrup:

Vehikeltransport

8. Opfinderen, dr. Y. Pezzelwaber, Blodhøj, deltager med et nyudviklet raketvehikel, som forventes at skyde en fart over de 318 km/timen, der er den hidtidige lokale rekord. Vehiklet vil blive ført af dr. Pezzelwabers søn, dynamitfisker Ruben Ö. Pezzelwaber, som for nylig er vendt hjem fra et succesrigt togt i de caribiske farvande.
(Bemærk: Af navneskiltet på Yolbert Pezzelwabers portræt fremgår, at han er cand.scient.soc. Han blev imidlertid sidste tirsdag pr. luftpostbrev udnævnt til æresdoktor ved universitetet i Bulawayo, Zimbabwe, og skal derfor fremtidig, såvel i avisen som i daglig tale, tituleres dr. Pezzelwaber. Overtrædelse heraf straffes med øjeblikkelige dobbeltsidige svirpelussinger.)

Raketvehikel

9. Husdyrfremdrevne vehikler høster altid applaus:

Vehikelparade

10. Ligeledes er der begejstring for de familievehikler, der glider hen over Nordvestjylland med et minimalt forbrug af fossilt brændstof:

Vehikelparade08 (2)

11. Lad os fortsætte denne vehikelparadepræsentation med et ferieforslag til den store familie. 11 voksne og cirka 40 børn kan transporteres og leve fornøjeligt sammen i dette gigantjubelvehikel, udtænkt og håndbygget af vor geniale unge opfinder, hr. Nathan Mandrik.

Storferievehikel

12. Et terrængående Marsvehikel, som snarligst ventes retur fra en ekspedition til den røde planet, er tilmeldt paraden og vil give den et kosmisk præg. Vehiklet gengives efter den plakat, vort alsidige konstruktørgeni Nathan Mandrik offentliggjorde før dets afsendelse for 9 måneder siden.

Marsvehikel

13. Den kendte opfinder Ferdinand Ølsnitz og hans pedaldrevne militærvehikel, beregnet på mineudlægning til vands, har længe været savnede, men meldes genfundne, så de kan deltage til vands, til lands og muligvis også i luften.

balloncykel

14. Formanden for Jagtforeningen i Yder Snepperup, Karl Rævdal, fremviser sit dampdrevne pragtvehikel, Andrikken. Han er på vej med med hele familien om bord. Dette vehikel overtræffer alt, hvad Nordvestjylland nogensinde har set eller turdet drømme om, og det vil anføre alle parader denne sæson.

Foto fjernet

Fra luften vil paraden blive fulgt af Gustenhuse Aviationsforenings liggasballon, som er en stor og smuk attraktion i sig selv. Vore venner og brødre i Gustenhuse markerer ligeledes vehikelparaden med en støttefest, hvis imponerende program kan læses i kommentarfeltet herunder.

Liggasballon

Paraderne køres onsdage på ulige datoer kl. 07.16 samt den sidste lørdag i måneden kl. 15.11 prc. Tilmelding af yderligere vehikler sker i kommentarfeltet nederst på siden eller her.

SE OGSÅ:

HenvVEHIKELKRISE

14 tanker om "14 pragtvehikler og 1 liggasballon er klar til parade"

 1. Statsaut. Moseligsafstøver Hrubald Griffelsteg

  I den nedlagte almuemasturbationslade på Gustenhuse Hede forefindes mig bekendt stadigvæk resterne af det i den 12. Internationale Sommerlussade af 1936 anvendte animalnekromobil, som var revolutionerende for sin tid, idet drivmidlet bestod af liggasser udvundet fra de af de udtjente kreaturer fra sognets daværende husdyrbordeller, der var vurderet uegnede til restaurationsbrug. Jeg vil ydmygst påtage mig at undersøge muligheden for en sognefondsbevilling på mindst kr. 7,21, for anvendelse til et hurtigt istandsættelsesprojekt, med henblik på deltagelse i paraden, her i eksperimentalvehiklets firsindstyvende jubilæumsår. I samme forbindelse vil jeg kontakte den oprindelige demonstrationschauffør, nu pensionerede brunvareviskelæderfabrikant og fostervandsdestillatør Ruprecht Trahmbudtz, selvfølgelig under forudsætning af at han er returneret fra sin 122-års fødselsdagsudflugt til Børnelusseringsanstalten på Anholt.
  De vil høre nærmere, desangående.
  Deres altid hengivne,
  HB

  Svar
  1. admin Forfatter

   Allermest ærede hr. Griffelsteg

   Ingen af os, der var unge i 1930’erne, vil nogensinde glemme animalnekromobilet. Det betegnede et højdepunkt i nordvestjysk transportteknologi, og hvis det virkelig er genfundet og kan bringes i drift, vil hele egnen juble. Modtag hermed mit tilsagn om kr. 7,21samt husdyrbordelkadavere til afgasning.

   På snarligt genhør og med begejstrede hilsner signeret, Deres

   Louis

   Svar
  1. admin Forfatter

   Allermest ærede fr. Buddingmølle

   Ældre vehikler er yderst velkomne, og oldinge bag rattet ser vi også gerne.

   Med højagtelse signeret, Deres

   Louis

   Svar
 2. Statsaut. Moseligsafstøver Hrubald Griffelsteg

  Havende netop ved selvsyn konstateret, at laden til stor personlig sorg henstår i tom tilstand, må jeg desværre meddele, at animalnekromobilet må formodes forsvundet for stedse. Ladens nuværende indehaver, marehalmsoprykker Fledelius Bourmeister-Hansen, der stadig er aktiv i sit fag, trods den let fremskredne alder af 142 år, kunne imidlertid berette, at han erindrede hvorledes hans oldefader i 1941 modtog henvendelse fra Gustenhuse Tølperforening ved formanden, værnemager og sangskjulergrossist Nebukanedtzer Mumrichshafen, der købte indholdet af laden for uhørte kr. 14,88, med henblik på videresalg til den internationale våbenindustri, som tilsyneladende florerede på dette tidspunkt. Provenuet blev iflg. gæve, gamle Fledelius anvendt til byggefonden til fordel for den kombinerede lyttepost og masturbationsbunker i Gustenhuslund Skov, som efter håndsoprækning ved sognerådets efterårslusseringsbanket enstemmigt blev beordret forseglet med 3 fod selvnivellerende isoleringsbrunvare i 1946, hvorfor det vil være yderligere bekosteligt at forsøge at opklare, hvorvidt vehiklet, resterne deraf, eller tegningerne dertil blev skånet, og måske opmagasineret og arkiveret i samme bygning. Blot tilbagestår dybt at beklage dette ulykkelige tab af en af vore absolut største befordringsteknologiske kulturskatte.
  Med stor ærgelse og frustration,
  Deres hengivne,
  HG

  Svar
  1. admin Forfatter

   Ved modtagelsen af dette budskab må vi alle græde bitre tårer, men De har indlagt Dem hæder ved Deres dybtgående undersøgelse af de faktiske vehikelforhold, hr. Griffelsteg. En fornemmelse siger mig, at De har en stor fremtid for Dem som leverandør af lødig folkeoplysning. Tak og mere tak og på snarligt genhør.

   Svar
 3. Oldfuchs Schkiedensprälder

  Da nyheden om Deres prisværdige sommerparade, efter venlig henvisning af ærede hr. Griffelsteg, netop er kommet Gustenhuse Sogneråd til kundskab, skal det hermed oplyses, at vi med øjeblikkelig varsel og i største sympati er påbegyndt planlægningen af et støttearrangement for begivenheden. Dette vil som udgangspunkt indholde følgende elementer, i ikke nærmere angivet rækkefølge:

  – Åbningstale ved fhv. Kgl. Landevejslussator, Pastor Hieronymus Deichgräber;
  – Nifoldig affyring af Sognebevæbningens fækaliemortér (med retning mod Holstebro);
  – Foredrag samt demonstration af opfinder Otto Schpränggefährlichs revolutionerende Trotylvelocipede (sikkerhedsafstand på 120 alen, opretholdt ved hjælp af frivillige fra Gustenhuse Spejderlusseringskorps);
  – Pause, herunder forfriskninger i form af læskende gul hestepilsner á kr. 0,02 glasset, ved morænelandskabsfotografsuppleantenke Ebba Blæreholm;
  – Musikalsk indslag ved Gustenhuse Alkoholikersangforenings mandskor, hvor man ved flerstemmig brummen vil forsøge at genskabe motorlyden fra animalnekromobilet;
  – Egnsanekdoter ved Jættestuerenholdningsinspektør Engelberhdt Thummeluhmsen, herunder den morsomme klassiker “Lussanterne Lusseres”, frit gengivet fra folkevisekilder;
  – Opsendelse af Gustenhuse Aviationsforenings traditionelle liggasballon, akkompagneret af hurraråb for Nørre Usseldrup og omegn, og en skål i blå petroleumsdrik, udbragt til ære for hædersmanden Louis B. Knockel, for dennes uvurdérlige arbejde til sin hjemegns udleverelse;
  – Underholdning ved Overlussator Qlasckberg og De Muntre Lussanter;
  – Indsamling af overskydende husholdningsbrunvare til velgørende formål;
  – Gensidige kammeratlige afskedslusseringer, og opløsning af festmødet.

  Det komplette program vil blive snarligt offentliggjort i Gustenhuse Sognemeddelelse nr. 134, side 22.

  På vegne af Gustenhuse Sogn,
  Med feststemt hilsen,
  Sognerådssekretær,
  Oldfuchs Schkiedensprälder

  Svar
  1. admin Forfatter

   Allermest ærede hr. Schkiedensprälder

   Mange årtier er gået, siden vi sidst så det stolte syn af en fuldvoksen liggasballon i luftrummet over hjemsognene. Jeg håber oprigtigt, at vindretningen på festdagen tillader en fulddækkende lav overflyvning, således at også de yngre generationer kan få denne monumentale oplevelse. Ja, selv vore vehikelparadechauffører vil blive beordret til standsning, når ballonen majestætisk driver forbi.

   Gustenhuses samlede festivalprogram er af en lødighed og et omfang, der kun kan begejstre. Vi mødes, hr. Schkiedensprälder, med drikkepetroleumsglas i hånden og velberettigede storsmil om munden.

   I taknemlig ærbødighed signeret, Deres

   Louis

   Svar
 4. Peter Buch

  Højestærede redaktør

  Er det Arno Angst, der er dukket frem fra garagen, glemt inde i borgmestervehikelt?

  På vegne af flere nysgerrige- Peter Buch

  Svar
  1. admin Forfatter

   Meget ærede hr. Buch

   Det skulle glæde mig og tusinder af andre ranke nordvestjyder, om vor store ven og fører Arno Angst atter var blandt de levende, men jeg ser desværre ingen sikre tegn på, at dette er tilfældet. Vi må stille os tilfreds med, at broderen Ruben er aktiv i landsdelens interesse:

   http://landsbytossen.dk/?p=2650

   Svar
  1. admin Forfatter

   Meget ærede broder Zygismund

   Deres broders geniale storjubelvehikel har straks fået den hædersplads i paraden, som det fortjener.

   Med varmt taknemlige hilsner til hele familien Ølsnitz fra Deres

   Louis

   Svar
 5. Siegøin R. Hedebrand

  Kan den ærede hr. redacteur, eller eventuelle andre i paradeforberedelserne involverede hæderspersoner, bekræfte diverse forlydender om medvirken af det dadeloliedrevne, prægtigt udsmykkede og overdækkede Kalifattomobil, som i en let modificeret version for anvendelse til massenedskydningsformål, eller anden påkrævet specialtjeneste, for nyligt var på forsiden af Nordisk-Orientalsk Vehikular-Orientering? Der vil i givet fald være tale om et regulært scoop. Og måtte det i den forbindelse være os tilladt at gratulere d’herrer på det varmeste!

  Venligst,
  Stråhatsoptrevler Siegøin R. Hedebrand.
  samt plejedatter,
  brunvarevællingsomrøringselev Prudentia Slattenslev,
  Gustenhusbjerg Udkigstårn.

  Svar
  1. admin Forfatter

   Allermest ærede hr. Hedebrand og familie

   I al fortrolighed kan jeg meddele, at Svensk-Levantinsk Terrorvehikelforbund af 2011 har forespurgt, om en dadeloliedrevet selvkørende kanonlavet kunne medvirke i paraden. Svaret herfra lyder, at Klamhuse Borgervæbnings fækaliekanoner har eneret på artillerifremførelse og -afskydning i vore hjemsogne. Af hensyn til den offentlige ro og orden vil et Kalifattomobil næppe heller få adgang til vejnettet. Kameler har vi af æstetiske grunde altid været skeptiske overfor, og efter denne rystende nyhed af gårs dato er de nu totalforbudt i hjemsognene:

   http://www.dagens.dk/udland/kamel-bider-hovedet-af-sin-ejer-efter-den-blev-bundet-og-efterladt-i-50-graders-varme

   Med ærbødigste sommerhilsner signeret, Deres

   Louis

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image