Tag-arkiv: medicin

SKØNHED OG SUNDHED: De sikre løsninger

Det vil glæde alle rettænkende sognebørn at erfare, at Nordvestjysk Foryngelses-, Forskønnelses- og Negrificeringsinstitut KmbH, Blodhøj Bakkevej 13, nu atter har kapacitet til at modtage nye klienter. Ansøgere vil blive sorteret efter akut behov, således at de værst trængende behandles først.

Foryngelse kan som regel klares med 2-3 behandlinger à kr. 1,24. Forskønnelse, der kræver kirurgi, med 4-5 operationer à kr. 1,78. Negrificering af ansigt i forbindelse med kirurgi: Ekstra kr. 2,35. Totalnegrificering betales efter vægt: Kr. 0,16 pr. kg.

Skønhedskur

Fhv. sognefoged Lumwald Peckelgrens hustru Philomena har gennemgået samtlige nævnte behandlinger og skiftede samtidig navn til Bamboline. Instituttet fremviser med stolthed den fotografiske dokumentation herover.

Vil man i gang med en øjeblikkelig hjemmebehandling, henvises til dette produkt:

Arsenik annonce

Nyeste! Hjemkommet fra Udlandet!

Arsenik-Omslag mod Brunfarvning.
Plejer og Hvidter efter Dagens Leverance(r).

Blodhavn Hyæne-Apotheek anbefaler sig med alt indenfor Tidens Kemikalier til moderne Kvinder og/eller Sømænd: Lotioner, Salver og Kremer.

***Syphilis-Mercuris-Kuur: Særlig Rabat til Søfarende Gæster. Benyt Bagindgangen og undgå Gener.***

BLODHAVN HYÆNE-APOTHEEK
Leverandør til Storsognets førende Borgere

>>> Forbrugervidnesbyrd fra hr. Ole K.: En anbefalelsesværdig lotion, som har været mig til stor hjælp — efter jeg fik den preskriberet af hovmester Pikkerup under en hjemsejlads fra Marseilles. Æret være hans minde.

>>> Kommentar fra hr. apotheeker Jonas U.: Salig Hovmester Pikkerup var en af Apotheekets største Aftagere af vore til Søens Folk egnede Varer. Han hjembragte endda fra Amerika egenhændigt Recepten på vort nu så populære og elskede Universal Herbal-Remedium. Den komplicerede og strengt hemmelige Opskrift, som han uegennyttigt overdrog os til Gavn for hele Storsognet, var blevet ham næsten foræret af en af Amerikas allerfineste Læger, den i utallige Sogne praktiserende Doc Doxey.

SE OGSÅ:

HenvTVANGSFEDEKUR

Retur til avisens forside

114-årig læge knust i luxusautomobil nær Chicago

Ældre nordvestjyder vil endnu huske en kæk og krølhåret ung fækaliearbejder, som i 1929 afsejlede med emigrantbåden S/S Blodhavn til Amerika. Hans navn var Lubbert Børsting.

Af hans breve hjem til faderen, bolsmand Lambert Børsting, Klamhuse Overdrev, fremgik det, at unge Lubbert snart efter ilandstigningen fandt godt og stabilt arbejde i Chicagos kloakker. Med flere af brevene fulgte 2-dollarsedler, mønstrede husdyrkondomer og andre fornøjelige smågaver.

Lægedød01

Cirka 1970 ophørte familiens kontakt med den dengang 69-årige kloakinspektør. Stor var derfor overraskelsen og gensynsglæden, da Lubbert Børstings 81-årige søn Ronald søndag formiddag blev trukket frem på gulvet og præsenteret af prædikant Tölper Grusboll i Nørre Usseldrup Bedehus.

– Ronald er vendt hjem med en god nyhed: Det evige liv er inden for rækkevidde. Hans fader påbegyndte i moden alder en medicinsk virksomhed og frembragte adskillige naturmidler, som har vist sig uhørt effektive mod skæl, testikelkløe, røde ører og andre hverdagslidelser. Den mest forbavsende virkning af midlerne er dog, at de synes at udsætte døden på ubestemt tid. Da Lubbert Børsting i 1999 erhvervede sin doktorgrad, var han fremdeles en rask og ungdommelig mand med bølget hår og hvide tænder. Han havde dagligt intim omgang med flere puddelhunde og en lodretribbet radiator på det laboratorium, hvor medicinen blev til.

Børstings uventede og alt for tidlige død skyldtes et sammenstød med et lastautomobil, som på en landevej nær Chicago pløjede sig gennem venstre side af doktorens tunge luxuspersonautomobil og irreparabelt demolerede hans legeme. Hovedet blev fundet flere hundrede meter derfra og kunne ikke bankes tilbage i funktionsduelig facon, selv om de første tililende så det blinke med øjnene og var sikre på, at det var en sådan håndfast istandsættelse, han anmodede om.

Lægedød03

Sønnen Ronald Børsting, faglært kuffertafbærer og jukebox-operatør, var gennem de sidste årtier sin fars trofaste hjælper, og han bringer flere kufferter fulde af medicin med sig til Nordvestjylland, hvor han er gået i tæt samarbejde med Klamhuse Husmandshospital om at stille diagnoser og fordele disse helbredelsesmidler.

Lægedød02

Konsultation kan aftales på telefon Klamhuse 147y; henvendelser fra sygekasserestanter og andre mindrebemidlede frabedes indtil videre høfligt, men bestemt.

SE OGSÅ:

HenvBRYDEDØD

 

Klassisk potensmiddel vender tilbage: Landpøbel i ekstase

Efter mere end 10 års fravær fra markedet er Nordvestjyllands bedst virkende og gennem generationer mest grundigt afprøvede afrodisiakum til mandlige brugere, Pumpernagels Potenspiller, nu omsider igen i produktion efter den originale opskrift, som svine- og hønsefodermester Josias Q. Pumpernagel sammensatte i 1944.

Det længe savnede naturmedicinske produkt præsenteres med denne plakat:

svogerspotensplakat

Efter Josias Pumpernagels alt for tidlige død som 97-årig i 1984 blev fabrikationen videreført af hans lige så sagkyndige og veluddannede søn, overbademester, livredder og diplomsamarit Olfert Æ. Pumpernagel. Han var og er den eneste nulevende nordvestjyde, som kender den nøjagtige sammensætning af krydderurter og komprimerede, forstøvede husdyrfækalier (fortrinsvis fra hungeder i brunst, lyder et ubekræftet rygte), der giver pillerne den enestående og i titusinder af tilfælde bekræftede virkning.

For en halv snes år siden forsvandt Olfert Æ. Pumpernagel under en bjergningsøvelse ved Blodhavn Nordstrand, og såvel hans samlevende kalkuner som alle andre måtte formode, at han var afgået ved en tragisk, men naturlig død i Vesterhavets frådende vande. Stort var presset på hr. Pumpernagels medicinsk sagkyndige broder, fhv. marinesygepasser Polle Z. Pumpernagel, for at videreføre produktionen af de i mange ægteskaber og andre parforhold næsten uundværlige piller. Men Pumpernagel-slægten er jævne og ærlige nordvestjyder.

– Jeg kendte ikke opskriften, og da jeg personligt aldrig har haft behov for medicin til at understøtte mine avlspligter, havde jeg ingen gyldig grund til at eksperimentere med det, udtalte broder Polle.

Forleden blev det så ganske uventet udråbt fra balkonen på Brugsens gavl i Klamhuse, at hr. Olfert Pumpernagel er vendt tilbage til hjemstavnen og øjeblikkeligt har genoptaget produktionen af potenspillerne.

svoger

Bademesteren var under den allerede nævnte øvelse blevet grebet af en understrøm, men flere sømil fra kysten trak udenlandsk talende pirater ham op på dækket af et smudsigt, men hurtigtgående fartøj, hvor han tvangsmæssigt gennem den næste halve snes år måtte gøre tjeneste som fækaliestabler og bagbordskanonér. Under et søslag i Storebælt for nylig lykkedes det ham at springe over bord, og han er nu tilbage som en af egnens erhvervs- og velfærdsmæssige førerskikkelser.

potensraastof

Nyheden om potenspillens genopstandelse fremkaldte en utøjlelig og nærmest ufattelig jubel i landbefolkningen. Hundredevis af brølende proletarer stimlede sammen foran apoteksudsalget på Klamhuse Overdrev, hvor Louis B. Knockel måtte skride ind med spidslussinger og en hurtigt svirpende hasselkæp for at genskabe ro og orden.

– De pumpernagelske piller er et hjælpemiddel i avlsarbejdet, udtalte redaktør Knockel. – Vore kvinder, vore hungeder, -æsler og kalkunhøner vil værdsætte, at pillerne atter bliver tilgængelige. Jeg må imidlertid på det skarpeste advare imod, at de gøres tilgængelige for de turister, der i forvejen kopulerer rigeligt overalt i terrænet. Ligeledes må dette middel som alle andre holdes helt uden for masturbationsidrætten. Ellers risikerer vi at se de samme uhyggelige forfaldstendenser som så tragisk har undergravet landcykelsporten.

potenspoebel

Louis B. Knockel overvågede herefter, at kun ranke, uberygtede, ham personligt bekendte proletarer fik udleveret deres ration på to piller pr. mand. Køb og forbrug af det pumpernagelske medikament vil også i de kommende måneder være under skarpeste kontrol.