SKØNHED OG SUNDHED: De sikre løsninger

Det vil glæde alle rettænkende sognebørn at erfare, at Nordvestjysk Foryngelses-, Forskønnelses- og Negrificeringsinstitut KmbH, Blodhøj Bakkevej 13, nu atter har kapacitet til at modtage nye klienter. Ansøgere vil blive sorteret efter akut behov, således at de værst trængende behandles først.

Foryngelse kan som regel klares med 2-3 behandlinger à kr. 1,24. Forskønnelse, der kræver kirurgi, med 4-5 operationer à kr. 1,78. Negrificering af ansigt i forbindelse med kirurgi: Ekstra kr. 2,35. Totalnegrificering betales efter vægt: Kr. 0,16 pr. kg.

Skønhedskur

Fhv. sognefoged Lumwald Peckelgrens hustru Philomena har gennemgået samtlige nævnte behandlinger og skiftede samtidig navn til Bamboline. Instituttet fremviser med stolthed den fotografiske dokumentation herover.

Vil man i gang med en øjeblikkelig hjemmebehandling, henvises til dette produkt:

Arsenik annonce

Nyeste! Hjemkommet fra Udlandet!

Arsenik-Omslag mod Brunfarvning.
Plejer og Hvidter efter Dagens Leverance(r).

Blodhavn Hyæne-Apotheek anbefaler sig med alt indenfor Tidens Kemikalier til moderne Kvinder og/eller Sømænd: Lotioner, Salver og Kremer.

***Syphilis-Mercuris-Kuur: Særlig Rabat til Søfarende Gæster. Benyt Bagindgangen og undgå Gener.***

BLODHAVN HYÆNE-APOTHEEK
Leverandør til Storsognets førende Borgere

>>> Forbrugervidnesbyrd fra hr. Ole K.: En anbefalelsesværdig lotion, som har været mig til stor hjælp — efter jeg fik den preskriberet af hovmester Pikkerup under en hjemsejlads fra Marseilles. Æret være hans minde.

>>> Kommentar fra hr. apotheeker Jonas U.: Salig Hovmester Pikkerup var en af Apotheekets største Aftagere af vore til Søens Folk egnede Varer. Han hjembragte endda fra Amerika egenhændigt Recepten på vort nu så populære og elskede Universal Herbal-Remedium. Den komplicerede og strengt hemmelige Opskrift, som han uegennyttigt overdrog os til Gavn for hele Storsognet, var blevet ham næsten foræret af en af Amerikas allerfineste Læger, den i utallige Sogne praktiserende Doc Doxey.

SE OGSÅ:

HenvTVANGSFEDEKUR

Retur til avisens forside

6 tanker om "SKØNHED OG SUNDHED: De sikre løsninger"

 1. Hartmann Stahl-Eisenmann

  Kære Knockel,

  det er utvivlsomt afdøde hr. Ølmert Fap, der er genstand for dette hysteriske vredesudbrud.

  For år tilbage fortalte han mig, at det i sin tid var ham, der i et svagt øjeblik havde overført sygdommen til det pågældende fruentimmer.

  Under samme fortrolige samtale gjorde hr. Fap ligeledes opmærksom på, at ansvaret for den frygtede HIV-virus, der som bekendt blev seksuelt overført fra aber til mennesker, ene og alene var hans.

  Men sådan er der vel i bund og grund så meget, og den slags har vi simpelthen ikke længere tid til at tage os af.

  Derefter tog vi os et dusin spil romtoddy (resultat: 7-5 til Hartmann), medens vi røg os en halv æske af konsulatets allerfineste cigarer.

  Det var i sandhed tider…

  Men nu op med humøret!

  Med ærbødige hilsner,
  Deres,
  Hartmann

  Svar
  1. admin Forfatter

   Ærbødig tak, hr. Hartmann

   Således beroliget vil det knockelske personel, de større husdyr og jeg tage på feltmanøvre, medbringende desinficerende salver, gummihelbeklædning og andre præventive nødvendigheder.

   Med respektfulde hilsner signeret

   Louis

   Svar
 2. Chr. Burmester

  Arsenical Lotion har også vist sig at være et probat elexir, når husets frue kommer utilsigtet ned med et lille negerbarn. Påsmøres barnet rigeligt inden den stolte fader træder ind i fødestuen. OBS: undgå hånd – og fodflader, idet disse er indfarvet lyserød fra Moder Natur.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image