Tag-arkiv: folkefest

Ny effektiv beskyttelse mod Den Italienske Omgangssyge

Stahl-EisenmannLOGO

 MIRAKELKUR FUNDET PÅ PRUT-ÖYA

I kraft af det venskabelige informationssamarbejde med vort broderfolk i nord, er det os i Gustenhuse en ære og fornøjelse hermed at kunne viderebringe følgende jubelbulletin fra det lille landsbysamfund på idylliske Prut-Öya.

Prutoya01

Den tidligere 7-dobbelte norske mester i trampolinonani, hr. fækaliestøber Bæhus Brækfest, som blev det seneste offer for Ovid-43-BC, er netop nu anbragt i isolation på sit eget 2 kvadratmeter store tørdas, hvor han vil tilbringe mindst 8½ måned, indtil smittefaren af myndighederne vurderes til at være overstået, eller hvis bygningen af en eller anden årsag – såsom lynnedslag eller fjendtlig beskydning fra søsiden – pludseligt skulle bryde i brand.

Prutoya06

Da man havde konstateret, at smitten var brudt ud, og overvundet det værste chok, fik øboerne travlt med at indføre diverse modforanstaltninger, men kunne grundet øens ringe sociopolitiske betydning, og nærmest ikke-eksisterende økonomi, desværre ikke få bevilget nogen masker fra det offentlige sygehusvæsen, HDSDMV (HaDeSkeiteDåligManneVerket).

I stedet blev man opfordret til social distancering og til at nyse i sine huer, eller med vindretningen, ud over fjeldet, hvis man ikke kunne nå at få huerne af, hurtigt nok. Dette medførte desværre, at indtil flere borgere styrtede i havet, da de mistede balancen medens de nøs voldsomt, samtidig med at de fumlede med deres huer. Andre sprang i fortvivlelse og/eller svær beruselse selv i døden.

Prutoya02a

Ved et tilfælde blev medlemmerne af Prut-Öyas Træsko- og Støvledans Selskap af 1722 opmærksomme på, at man ved spontan dans i det offentlige rum, kunne fremprovokere en personafstand på cirka den anbefalede meter, hvis man ellers forinden godt og grundigt havde trådt hårdt på et ferskt menneske- eller dyrefækalie.

Prutoya03

Den døvblinde norske social- og sundhedsminister fru Jølemo Føss donerede derfor prompte i massevis af gammelt ildelugtende fodtøj fra Drammen Overskudslager til proletarerne på Prut-Öya, som grundet smittefaren modtog disse fra luften, nedkastet fra den fra hævnbombardementet af Jan Mayen returnerende Gustenhuse Liggasballon, som venligst var stillet til rådighed af undertegnede, formedelst kun kr. 14,75, og en 4-kilos blok af første klasses cognacdampet gedeost.

Man kan selvfølgelig indvende, at der er tale om en overreaktion, idet Prut-Öyas indbyggertal iflg. seneste folketælling af 1947 udgjorde blot 13 mænd, 2 kvinder, 438 børn, 62 geder, 112 høns, 2 pensionerede hospitalsklovne, samt en aldrende festneger. Nuvel.

Foto fjernet

Prut-Öyas Sikkerhedsudvalgsformand, hr. Ewald Gewaldi (med ryggen til), samt til højre den fhv. bordelviolinist Skåle Spytbakken, der jo som bekendt i 1937 på den i baggrunden ophængte violin komponerede de berømte folkeschlagere Østen For Solen og Indenfor Vesten, har derfor erklæret 3 ugers jubelfolkefest på Prut-Öya, hvor vejboder med gratis hjemmebrændt hybenspiritus vil blive opstillet for hver 200 meter, og hvor det i perioden ydermere vil være straffrit at kopulere med samtlige øens kreaturer, uanset størrelse eller sundhedstilstand.

Et nifoldigt hurra for, og længe leve, Prut-Öya!
-Hartmann

SE OGSÅ:

HenvEisenmRUMVEHIKEL

Retur til avisens forside

Grisefest i storformat: Årets pamper fundet

Et af årets lokalpolitiske og moralske højdepunkter nærmer sig: Grisefesten, hvor årets pamper udråbes, berøves sine ejendele og udsættes for lussinger og hasselkæppeprygl (under forudsætning af, at vedkommende er mødt frem. I hans fravær vil slægtninge og/eller tilknyttede husdyr tvangsmæssigt gøre fyldest).

Pamperfest01

Med eller uden pamperens tilstedeværelse vil hans lokale værdier i dagene forinden være beslaglagt og omsat til luxuriøs folkebespisning i form af krydderpølser, svinekroppe, gummimarmelade, drikkepetroleum og andre af de nydelsesmidler, vi her på egnen sætter så højt.

Pamperfest02

Pampervalget er i år faldet på Yanus Qualm, søn af husdyrpryglefoged Arthur Qualm-Andersen, Blodhøj. Unge Yanus udvandrede allerede som 13-årig fra den fædrene hjemstavn til Holstebro for at gøre karriere, dels som husdyrtestikelpoleringsentreprenør, dels som juniorpamper i storbyens dominerende socialistiske herskerkredse.

Pamperfest06

Hr. Qualm, der i dag indtager en betroet stilling som konsulent og projektleder ved Holstebro kommune, har vist exceptionelle evner, når det gælder om at formøble betragtelige pengemidler, ofte flere hundrede kroner om ugen, såvel i lokalområdet som længere sydpå i verden.

Pamperfest03

PamperfestXX

I de senere år er det især sygehusvæsenet, der har nydt godt af hans indsats.

“Dødeligheden og udgifterne viser samme smukke opadgående tendens,” udtaler hr. Qualms mest trofaste politiske støtte, ægtehustruen, oversygeplejerske fr. Phimosa Qualm-Landgrüde. “Dertil skal føjes, at hver eneste indlagt patient nu producerer over 17 liter værdifuld tarmgas i døgnet, og de, der forlader os i live, kan selv fremdrive de vehikler, der skal borttransportere dem.”

Pamperfest05

Nomineringen til årets pamper indløb fra de senere års førende mand på feltet, hr. Lalle Birk Lallesen. En folkeafstemning bekræftede hr. Qualms kandidatur, og Louis B. Knockel har personligt været beskæftiget med at beslaglægge alt, hvad der findes af værdier i Qualm-slægtens eje på denne side af sognegrænsen. 

Pamperfest07

– En spadserestok med indbygget rottetæmmerfløjte og to pelsforede skridtbeskyttere er blandt de velhavergoder, jeg fik fat i. Værdierne rækker til en storslået folkefest, som vil tage sin begyndelse lørdag kl. 17.14 prc. på bålpladsen, Klamhuse Vestre Losseplads, oplyser Louis B. Knockel.

Jeg vil opretholde stram disciplin i de opmarcherede folkekøer, og hvis hr. Qualm skulle møde frem, vil der være nogle hundrede lussinger i reserve til ham personligt. Får vi ham ikke at se ved denne lejlighed, kan lussingerne trække renter i hans favør, indtil aflevering sker.

Foto fjernet

Hr. Lalle Birk Lallesen, hvis egne værdier for nylig kom under hammeren, vil holde båltalen. Festen slutter kl. 19.01 prc., hurtig afmarch gennem lossepladsens østport.

Retur til avisens forside