Tag-arkiv: Ronny Hansen

Druk er sundhed, tømmermænd er sygdom

Ronny Hansen LOGO

En tysk domstol har langt om længe givet alle unge mænd en gylden mulighed for at blive hjemme foran fjernsynet efter en hård aften i byen. Det sker, efter at en producent af en anti-tømmermænds-drik har været en tur i retten.

Retten i Frankfurt har afsagt en dom, som fastslår, at tømmermænd er en sygdom. Det gjorde man,  efter at en tysk unavngiven virksomhed var blevet anklaget for at have ulovlige sundhedspåstande i deres anvisninger om, hvorledes deres drikke og deres pulver kunne kurere tømmermænd.

Tømmermænd01

I rettens afgørelse blev det fremhævet, at sygdom kan være en endda lille og midlertidig forandring i forhold til kroppens normale tilstand, hvilket tømmermænd konkluderes at være. Fødevarer, her inkluderet drikkevarer, må ikke markedsføres som værende i stand til at forhindre og/eller behandle sygdomme, siges der i dommen.

“Oplysninger om et fødevareprodukt må ikke tilskrive produktet nogen egenskaber til forebyggelse, behandling eller helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af en sådan egenskab,” var den øverste regionale domstols afgørelse.

Da sygdomme i rettens definition inkluderer små og midlertidige forandringer i forhold til kroppens normaltilstand, så kan vi altså konkludere, at tømmermænd er en sygdom.
Den unavngivne virksomhed hævdede, at deres drik og deres pulver kunne behandle træthed, kvalme og hovedpine – de symptomer, som normalt forbindes med tømmermænd, så blev virksomheden således forbudt at markedsføre produkterne som helbredende for tømmermænd.

Kendelsen var i sig selv måske forventet, men måden, den fremkommer på, kan overraske. Virksomheden jubler ikke, men det gør de mange tusinde tyskere, der er årligt valfarter til München for at deltage i ølfestivallen Oktoberfest. Tyske arbejdere har nu rettens ord for, at tømmermænd er en sygdom.

ømmermænd02

Hvorvidt den tyske definition også finder vej til Danmark er endnu uvist, så vi fraråder danske i Holstebro og andre storbyer at sygemelde sig med den påstand, at deres drikfældighed fører til midlertidige forandringer i kroppens normaltilstand.

I vore nordvestjyske hjemsogne er druk en sundhedstilstand og eventuelle tømmermænd vil altid være en fuldt gyldig grund til at blive hjemme, fastslår formanden for Usseldrupegnens Drankerlaug, Skumbejs Lambert, Klamhuse Hede.

SE OGSÅ:

HenvALKOKAMPAGNE

Retur til avisens forside

 

Nørre Usseldrup har fået en flerdobbelt danmarksmester

Kvindelig nordvestjysk foderkarl løber med samtlige præmier

Ronny Hansen LOGO

Indtil den 1. november 2017 var Volmer Larsen en ganske almindelig foderkarl på Snøbelgård lidt uden for Nørre Usseldrup. Denne dag forlangte Volmer ved aftensmaden fremover at blive kaldt for Vivianne og meddelte, at han allerede havde været på folkeregisteret og fået registreret navneændringen samt ændret sit officielle køn.

Indtil navneskiftet havde Volmer nogle gange deltaget i lokale atletikkonkurrencer, hvor han imidlertid klarede sig middelmådigt. Efter navne- og kønsskiftet ville den i dag 29-årige Vivianne gerne fortsat dyrke idræt som kvinde, men lederen af Nørre Usseldrup Idrætsklub sagde nej, ikke mindst fordi Vivianne var meget muskuløs og havde buler på steder, hvor der ikke skulle være nogen, og vice versa.

Foto fjernet
Vor nye lokale eliteidrætsudøver pynter sig op til fest.

Det standsede ikke Vivianne, som gik til Dansk Atletik (DAF), der på et ekstraordinært bestyrelsesmøde besluttede at imødekomme Viviannes ansøgning om at stille op som kvinde.

Ved de seneste jyske mesterskaber i Nymindegab i maj 2019 slog Vivianne samtlige andre kvindelige deltagere på alle distancer, og løbsledelsen anerkendte resultaterne, der for nogles vedkommende rækker til Danmarksrekorder. Nogle af de øvrige kvindelige deltagere forlangte, at Vivianne ikke badede samtidig med dem, men det lykkedes funktionærer at bilægge konflikten.

Volmer udtaler til Knockelske Tidende, at hun altid har følt sig som pige og tidligt interesserede sig mere for flæser og neglelak end for legetøjsbiler. Og selv om Vivianne er glad for arbejdet som foderkarl, håber hun en dag at slå sig ned som husmoder med mand og børn.

SE OGSÅ:

HenvDIGTEREKSPLOSION

Retur til avisens forside

Rektale overgreb på Blodhavn Nordstrand

Ronny Hansen LOGO

Der skete mange sælsomme ting i rekordsommeren 1956. En dag, da stranden nord for Blodhavn var tæt pakket med badende, fløj en formation af antagelig sovjetrussiske angrebsfly ind mod kysten, mens de på må og få sugede badegæster op og udsatte dem for rektalundersøgelser for siden at kaste dem ud længere inde i landet.

BlodhavnUFO1

Den tililende landbetjent udtalte uden for referat, at han aldrig havde set noget lignende.

BlodhavnUFO3jpg

Samme år blev betjenten selv hjemsøgt af sin afdøde bedstemors ånd, der bebrejdede ham, at han havde ædt hende ud af huset under et sommerbesøg som teenager.

BlodhavnUFO2

(Supplerende materiale fra Else C. og Borgervæbningens Historiske Arkiv. Evt. vidneberetninger fra rektalmisbrugte badende modtages gerne og kan indtelegraferes herunder.)

SE OGSÅ:

HenvBOLIGBYTTE

 

Arkitekter vil skabe et helt nyt Nørre Usseldrup

Ronny Hansen LOGO

Nørre Usseldrup er en by i rivende udvikling, og sognerådet har derfor haft et møde med det københavnske arkitekt- og designbureau Klipp & Kleist for at kortlægge mulighederne for at blive Danmarks teknologiske spydspids.

Fremtidsby01

Fotografierne viser Nørre Usseldrup set fra indfaldsvejen, ganske som vi kender byen, samt Klipp & Kleists visioner for byen anno 2050. På sognerådsmødet mandag skal det besluttes, om der skal bevilges yderligere cirka 34 kroner til bureauets konkretisering af visionerne.

Fremtidsby03

“Dette er, hvad vi længe har set frem til,” udtaler Habert Guckelhans, certificeret ejendomshandler, Usseldrup Overdrev. “Jeg kan netop nu tilbyde en elegant og veludstyret familievilla på 28 kvadratmeter med tilliggende køkkenhave på 7 kvadratmeter, grænsende op til det nye storbymiljø. Kontantprisen er beskedne 239 kroner. Slå til med det samme og bliv en del af lokalsamfundets rivende udvikling.”

Fremtidsby04

I forbindelse med de gigantiske planer overvejer Blodhavnbanen at tage noget af sit materiel ud af mølpose. Den viste vogn blev for fem år siden præserveret med fenat, så den kræver blot en trykspuling, samt at lagnerne over sæderne bliver fjernet, før den kan sættes i drift på ny.

Vognen, der indtil 1928 gjorde tjeneste som præsidenttransportvehikel på de serbiske statsbaner, vil i første omgang blive indrettet til 400 af de flygtninge, vore hjemsogne må imødese, efterhånden som den offentlige sektor i Holstebro, de hårdt pressede bistandskontorer osv. bryder sammen.

“Den nødvendige befolkningstilvækst er altså på vej,” erklærer hjemsognenens politiske leder, generalguvernør Ruben Angst. “Nu skal vi bygge og investere os til en lykkelig, storslået fremtid.”

SE OGSÅ:

HenvSLUBBERTTEMPEL