Tag-arkiv: Dildo

Kataleptisk dildosnedker indsat som borgmester

Politisk reportage: CRASS BØRSTING
Foto: NIQAB NIELSEN m.fl.

Følgerne af skandalebranden på Klamhuse Gummifabrik breder sig som ringe i mudret vand. Brandstifteren Pollux W. Knäckel viser sig ved nærmere eftersyn også at være borgmester i Blodhavn, et overvejende ceremonielt embede, da al lokal magt nu er samlet i Storsognerådet for Klamhuse, Blodhavn og Usseldrup. Ikke desto mindre har blodhavnerne fået en ny formel frontfigur.

PraeservBorgmester
Habert Mabuse-Mortensen har sovet i mere end 40 år, og ingen ved, om
han er klar over, at han nu indtager en position i landsdelens offentlige liv.

Borgmesterposten genbesættes, og det bliver den af Knäckels suppleant ved det senest afholdte lokalvalg i 1974, dildosnedker Habert Mabuse-Mortensen, f. 1936. Han stod dengang næstøverst på Det Præservative Folkepartis kandidatliste, og han blev i morges båret ned på Midtermolen, hvor Louis B. Knockel udråbte ham som nyvalgt og tildelte ham 12-15 ansigtsslag, der ganske vist fremkaldte en synlig rødmen i det gule, osteagtige ansigt, men dog ikke fik Mabuse-Mortensen til at vågne.

Borgmesterbolig
Blodhavn Dildofabrik viste sig som en storsindet arbejdsgiver, da den
betroede snedker en efterårsdag i 1979 sank ned i sin indtil nu uafhjælpelige
søvn. I fløj 11 C indrettede man en æresbolig (afmærket på billedet), hvor
Habert siden har nydt godt af familiens omsorg og to daglige foderspande
med roetoppe og høvlspåner.

“Efter intimt samvær med en en sydamerikansk alpaca-lama blev Habert i 1979 ramt af en gådefuld, endnu ikke diagnosticeret sygdom, der hensatte ham i en tilstand af kataleptisk trance,” fortæller hans søster, fækaliemedaljør Ummah Q. Mabuse-Frederiksen, Klamhuse Vestermark. “Ved enkelte lejligheder, f.eks. når den årlige julemiddag kommer på bordet, kan Habert kortvartigt åbne øjnene, men ellers er det kun hans fordøjelse og de dérfra udgående produkter, der et par gange i døgnet minder os om, at han stadig er i live.

Familien vil i Haberts bedste interesse disponere over det årlige borgmestervederlag på 12,84 kr. samt det i en garage henstående borgmestervehikel.

Borgmesterbroedre
Haberts brødre kendes bedst som duoen “Gubert & Philbert”. Forrige år blev
de sammen med flere andre underlødige festmusikere tvangsforvist til Holstebro.
Hvis borgmesteren en dag vågner op, vil det ligge inden for hans embedes
beføjelser at benåde dem.

SE OGSÅ:

HenvVALGSEJR2

Retur til avisens forside

Kalenderblad 12: Det Herrens år 1644

Kong Christian stod ved højen mast på dækket af Trefoldigheden i fuld krigsornat. Det var slaget ved Kolberger Heide. Den svenske flåde nærmede sig, men det skræmte ikke kongen.

“Hvad har de at byde på når det kommer til stykket?” råbte han til besætningen. “Surstrømning og skrå. Og det er ved gud ikke værd at samle på. Er det vel?”

“Nej!” brølede besætningen i kor.

“Klargør kanonerne!” kommanderede Christian d. 4., svingende med arme og ben.

På en krudttønde sad skibsdrengen Milton. Han fordrev tiden med at snitte penisser af drivtømmer. Det var det eneste, han kunne finde ud af at snitte. Engang prøvede han at udforme et andet motiv, et krigsskib, men det endte i en stor erigeret fallos med tykke blodårer og en vorte på siden. Om han ville det eller ej var han dømt til at udforme det mandlige kønsorgan i sit snitteri.

1644 Milton

“Affyr!” skreg kong Christian.

KA-BUM … Skibet rystede ved braget. Milton væltede af tønden og mistede grebet om kniven. Den skarpe klinge roterede gennem luften og borede sig … ind i masten. TUCK!

“Så pas dog på med den kniv, møgunge,” skreg Christian d. 4., der stod lige ved siden af masten. Han fór mod Milton og afleverede en disciplinerende lussing. KLASK!

“Du må ikke snitte på dækket.”

“Undskyld,” svarede drengen. Han fjernede kniven fra masten og satte sig tilbage på krudttønden med ryggen til. Så kunne han snitte i smug.

BUM! En svensk kanon gik af.

“Pas på!” brølede kongen. Kanonkuglen susede mod dem. Kong Christian kastede sit flæskede korpus til siden, mens træsplinter stod til alle sider.

BUM! Endnu en svensk kanon bragede. Ti danske soldater blev sprængt i stykker. Indvolde fløj, og afrevne lemmer lå spredt over alt. Kongen greb en arm fra gulvet og svingede den krigerisk over hovedet.

“Affyr!”

KA-BUUUM! Milton væltede atter. Denne gang fløj både kniven og træfiguren ud af hans hænder i retning af kongen. Kniven landede nær Christians venstre fod, mens den forlorne penis ramte ham i panden. DUNK!

“Nu er det nok.” Majestæten greb sit sværd og marcherede truende mod drengen.  “Af med knoppen!”

Men ak. Det royale bentøj snublede over et løst gulvbræt. Han væltede forover og hamrede det kongelige ansigt direkte ned i en indtørret faconfækalie, der stak op mellem gulvbrædderne.

“AUV!” skreg han. Derefter blev han tavs.

Den korpulente mand lå blødende og livløs på dækket med den brune stump stikkende ud af højre øjenæble.

Milton var i chok. Han var skyld i denne tragedie. Han havde myrdet kongen ved en fejl.

“Kongen er død!” skreg Milton. “Han har hul i hovedet.”

Besætningen kiggede forskrækket på den døde mand.

“Vi må overgive os med det samme,” råbte en soldat. “Ingen kaptajn – ingen sejr.”

“Hørt!”

“JA!”

“Frem med det hvide flag.”

“IKKE PÅ MIN VAGT!” Christian d. 4 rejste sig op med den tørre lort i hovedet. Det dryppede med blod ned af kinden. Han var en smule omtumlet, men klar til kamp.

“Han er i live!” jublede alle.

“Hvad er der hændt mig? Det svier i øjet,” udbrød Hans Kongelige Højhed. Han havde tilsyneladende fået hukommelsestab.

“Jeg så det hele,” svarede en mand med fuldskæg og træben.

“Sig frem.”

“De knaldede såmænd bare den ene glug lige ned i en knas-tør fækalie …”

“Majestætsfornærmelse!” hylede kongen og skød manden ned på stedet med sin pistol. BANG!

“Andre bud? Hvad skete der med mit øje?”

“Svensken gjorde det!” svarede Milton abrupt.

“Aha,” sagde kongen. “Svensken gjorde det. De kanaljer skal ned med nakken.”

Efter denne dag valgte Milton at lægge livet til søs på hylden. Han åbnede en lille butik på land, hvor han solgte sine penisser til almene borgere. Biksen var særdeles populær hos kvinderne. Senere blev hans produkter mekaniske, men det er en helt anden historie.

Copyright 2015 by Baryl N. Halunk & Louis B. Knockel. Alle rettigheder, herunder retten til opsætning som scenemusical, forbeholdes.

Forrige kalenderblad    <<<         >>>    Næste kalenderblad

Retur til forsiden

Storslået donation redder dildobranchen

Flere måneders svigtende leverancer af råmateriale har truet stabilitet og fremgang i den nordvestjyske dildoproduktion, men disse problemer er nu fortid, takket være en donation fra Den Knockelske Familiefond.

dildostamme

Klamhuse Savværk har fået til opgave at skære to gigantiske weymouts-fyrretræer ud i bjælker, som dildobranchens mange hjemmearbejdende værksteder kan videreforarbejde.

Et stykke af den første stamme ses herover klargjort til transport i Vester Usseldrup folkeplantage. Syngende husmødre vil følge stammen frem til savværkets port.

Dildoinspektrice Augusta Hamborg-Henriksen hilser den storsindede donation velkommen og har personligt efterprøvet træets bonitet. – Det er slagfast, velduftende og næsten splintfrit, udtaler hun. – Vi vil se færdigtilvirkede dildi af samme kvalitet som i min ungdom i mellemkrigstiden. Hvad dette betyder for hele befolkningens sundhed og selvrespekt kan næppe overvurderes.

SE OGSÅ:

HenvMEKANISKELEFANT