Tag-arkiv: arbejdere

Industriel Negeramnesti på Dartvados

EisenmannDartvadosLOGO3

Kære Knockel, og alle I ærede læsere!

Flg. nyhedsbulletin er netop blevet indleveret til mit kontor, pr. depeche fra erhvervs- og fængselsminister for Dartvados, den utroligt velestimerede hr. Dagobert von Schutztaffel (1905-).

Idet jeg qva. den indholdsmæssige danske relation vurderer det som værende af interesse for avisens abonnenter, videresendes skrivelsen hermed, venligst, og til generel orientering:

Amnesti til alle negerfangerne på Brunborg!

Negeramnesti01

I erkendelse af den enorme mangel på fysisk arbejdskraft i forbindelse med den eksplosive fremgang i vor øs store genanvendelsesfødevareindustri, har vi her på Dartvados i samarbejde med pølsefabrikken “Arnold Laver” vedtaget at øge effektiviseringen, ved frigivelse fra Brunborg Fængselstårn af samtlige mandlige straffefanger ved godt helbred.

Foto fjernet

Der er tale om ialt 176 personer, der i øjeblikket afsoner livstidsdomme for bl.a. blasfemi, strandhugst og kannibalisme. Disse vil blive udstyret med ens udseende, selvlysende arbejdstrøjer, fastnittet til huden, således at de kan genkendes af borgerne, uanset tidspunkt på dagen.

Negeramnesti03

Masseløsladelsen er imidlertid betinget af, at de involverede til fulde passer deres arbejde på fabrikken, møder præcist til tiden, og iøvrigt opfører sig ordentligt, og for eksempel ikke forsøger at æde deres kolleger. Specielt ikke i arbejdstiden.

Negeramnesti04

Til overvågelse af denne kriminalforsorgsmæssige, lusseringsfri nyskabelse har vi formedelst 19,97 DASK (svarende til kr. 4,22) i ugentlig gage ansat fhv. oprørsnedkæmper på St. Jørgen, den ret ærede oberst Mads A. K. Réher (1892-), der trods aldersdiabetes, fremskreden Parkinsons, svigtende hørelse samt svær nærsynethed har givet sit æresord på, med de på billedet demonstrerede probate midler at ville håndtere ethvert eventuelt fremtidigt tilløb til opsætsighed, pligtforsømmelse eller slendrian blandt de benådede medarbejdere under udførelsen af deres daglige 16-timers skift (året rundt).

Som virksomhedens navnkundige motto jo lyder:

Negeramnesti05

Hvorfor har dog negrene så store maver?

Negeramnesti06i

De spiser jo pølserne “Arnold Laver”!

Negeramnesti07

På billedet ses filmhelten Orla Zinzüegh i rollen som industrialisten og opfinderen Arnold Laver (1821-1959), i den dramadokumentariske tv-serie “Fædrene Æde Pølser” fra 1962. Bemærk hovedkuldskysen: Den store mand var vitterligt forberedt på alt!

Til yderligere orientering og af generel interesse, vedhæftes desuden nedenstående video, omhandlende Roskilde Gamle Slagteri, i sin tid stiftet af den entreprenante Laver.

Negeramnesti VIDEO

Med ærbødige hilsner, samt et dybtfølt bon appetit! fra Deres absolut loyale ven,
Kgl. Dansk Konsul Hartmann Stahl-Eisenmann

SE OGSÅ DISSE KORRESPONDANCER:

HenvEisenmannNYTÅRSKUP

HenvEisenmannDARTVADOS

Tilbage til avisens forside

Ældre landhund under pres: Hvem skal arve mine brunvaremillioner?

Værdireportage: Crass Børsting
Foto: Nordvestjysk Fotografisk Landhundearkiv m.fl.

Ferdinand XII Jacoby, en af vore kendte og højt respekterede ældre landhunde, er under pres for at få ordnet sine juridiske og økonomiske forhold. Hvad der kommer til at stå i Ferdinands testamente vil få stor betydning for nordvestjysk fækalieindustri og de hundreder af arbejderfamilier, som er afhængige af landsdelens bærende erhverv.

Ældrelandhund

Som de fleste vil vide, arvede Ferdinand den kontrollerende aktiemajoritet i Klamhuse Brunvareforarbejdningsindustri K.m.g.H., da hans mangeårige samlever, enkefru Aurora Peckelwaber, i en alder af 98,3 år mistede livet ved en gullascheksplosionsulykke for nogle måneder siden. Hermed blev virksomhedens 278,4 ansatte og en tusindtallig skare af underleverandører (inkluderende stort set alle nordvestjyder, der sender afgangsprodukter til videreforarbejdning) afhængige af den gamle hunds dispositioner.

Ferdinand mærker alderen trykke, og ensomheden har trukket dybe furer i hans ansigt. Det brændende spørgsmål er, hvem der efter ham skal bestemme over fabrikken.

Landhundearvinger

Iagttagere tæt på Ferdinand udpeger tre af hans hundevenner som de mest sandsynlige arvinger.

Wallah Z. Finkelstein er med sin internationale baggrund og et mildt væsen den ejerhund, de fleste medarbejdere vil foretrække. Wallahs tanker om virksomhedens fremtid er rettet mod en blødgøring af produkterne. – Hård mave er et problem, som må angribes ved roden, udtaler Wallah fra sin hundekurv i stationsforstanderboligen i Klamhuse.

Den lidt ældre, muskuløst byggede Jolmer Jura regnes for feltets kolde, strategiske begavelse. Han udtaler: – Medarbejderantallet på brunvarefabrikken har længe været for højt, og en del af tjenestedyrene kunne gøre mere nytte som foderprodukter.

Mest frygtet blandt personel og leverandører er dog kamphunden Olborg Ghummi, indtil for nylig chef for nattevagtpatruljen på Klamhuse Kødfoderfabrik. – Hele det nordvestjyske erhvervsliv er i forfald, erklærer O. Ghummi. – Vi må bortsprænge alt, hvad der står i vejen, før noget nyt kan bygges op. Mine egne fækalier er hårde som sten, men omkring mig ser jeg uhyggelige mængder af pladdermasse og stinkende vælling.

hundeejere

Millionærhunden Ferdinand XII Jacoby og dennes rådgivere har for øjeblikket ingen kommentarer til arvesituationen. Afgørende nyt vil fremkomme i avisen, så snart det foreligger.

SE OGSÅ:

HenvHUNDEFORSKNING