Tag-arkiv: musik

Bliv festmusiker efter kortvarigt og prisbilligt kursus

Fornøjelses- og erhvervsmuligheder som aldrig før: Kursus uden tilmelding på Blodhøj hver onsdag kl. 17.21 til 18.04 prc.

Kursuspris pr. lektion kr. 0,33 (velkomstlussing, 2 lakridspastiller og drikkevand inkluderet). Inkontinente, hostende, lallende og på andre måder besværlige kursister anbringes over gummibelægningen bagest i salen.

Geriatrisk aftenskole

Kommunevand er af hygiejniske grunde den eneste tilladte drikkevare i kursuscenteret, men Klamhuse Sognebryggeris salgsvogn vil efter hver lektion være at finde på pladsen udenfor.

De herunder fremviste oldinge gennemførte sidste års kursusrække og har nu en halvprofessionel karriere som humørmusikere.

Geriatrisk

Længst t.v. på plakaten er det fhv. beslagsmed Gylbert Waffelkrage, Klamhuse, kendt gennem mange år som opvisningsmasturbant.

I midten fhv. sparekassekasserer Harding Phlummer, der indledte sin showbusiness-karriere straks efter pensioneringen i fjor. Han er far til ni børn og har også været særdeles aktiv i kalkunavlen.

Til højre trioens refrænsangerinde, fr. Gyda Halunk, som i mange år optrådte sammen med sin mand, komponisten og elastikharpevirtuosen Hermod Halunk (1898-2001). Efter Hermods alt for tidlige død holdt hun en pause fra det kunstneriske virke, men er nu tilbage for fuld styrke. Vi ser hende herunder, som hun fremtrådte i al sin skønhed cirka 1967.

Geriatrisk03

Sidste torsdag inden jul underholder årets aftenskolehold i ukulelespil og Hawaii-dans under ledelse af cert. kapelmester Ludolph Pödenphant jr.

Bemærk: Jernhård disciplin håndhæves under samtlige nævnte arrangementer.

SE OGSÅ:

HenvCANDSLUBBERT

Retur til avisens forside

Familiedrama: HVEM ER FADEREN?

Muenchhaus LOGO

Højestærede, beundrede Herr Redacteur,

Under Investigering af Folkelivet hersteds, bærer jeg til Tider en særlig Hat. Saa ved man, at Sognets Førstemand ikke ønsker at blive genkjendt. Ingen hilser, maaske fordi jeg stedse bærer Skræp IX under Frakken.

Saaledes faldt det mig ind, at gaa til min Nabo, Herr Schaffreunds Udhus, for at se om den Smugkro, som tidligere paa Aaret blev ryddet, ved behjertede Mænds Indsats, nu endegyldigt var Historie.

Men nej! Mosekongen, Knutte, Sjønne, Niller og en snes andre misliebige Subjekter var i levende Live til stede, og berusede var de jo ogsaa.

Og hvilken musikalsk Underholdning kom ud af Grammophonen? En Opfordring til Telefoni, Automobilkjørsel og almindeligt Skjørlevned.

MuenchMUSIK02

Man kan ikke noksom fordømme saadant Skjørlevned. Dog fornemmede jeg, at ene Mand kunne jeg ikke skride ind. Efter at have indtaget et Glas (ildesmagende) hjemmebrygget Øl, fortrak man, gik hjem og fandt Ro i Sengehalmen sammen med; jeg husker ikke hvem.

Efterfølgende udspandt sig et Skænderi med min trofaste og dydige Hustru. Denne bebrejdede mig indbildt Utroskab, og raabte til sidst: “Du er saa utro, at jeg knapt veed hvem som er Far til mine Børn!”

MuenchMUSIK

Saaledes, en kort Depeche fra Livet paa Landet, med de bedste Hilsener til Dem, Familien, Kjælderpersonel etc. Fra Deres beundrende

S. v Münhhaus

SE OGSÅ:

HenvMuenchINVASIVE