D.R.A.M.: Vi skider os til Mars!

EisenmannDartvadosLOGO3

Tropeøen Dartvados er blandt meget andet begunstiget ved at have et Rumfarts-Agentur for Mænd (D.R.A.M.), og dette agentur proklamerer nu (via avisens korrespondent, den meget ærede hr. Stahl-Eisenmann), at det vil skide sig til Mars:

Herunder første del af en føljeton om D.R.A.M.s nyopstartede rumfartsprogram, der vil bringe vor ønation yderligere hæder og storhed, når vi som de første lander en granvoksen neger på Mars, og dermed til evig tid kan gøre krav på de utrolige brunvareressourcer, som planeten rummer under dens fine overflade af kosmisk støv.

Mars 01
Idéen faldt mig ind samme aften som jeg endelig havde fuldendt katalogiseringen af konsulatets unikke samling af erotiske postkort. Man sad med den velkendte følelse af tomhed. Der måtte være noget større og mere udfordrende at udføre, her under tropeparadisets glitrende nattehimmel. 2½ flaske VSOP cognac senere faldt det mig ind: Hvorfor dog ikke gå, hvor ingen endnu har sat sin fod. Sagen var oplagt: Vi må og skal til Mars!

Foto fjernet
Med uvurdérlig assistance fra den særdeles ærede hr. professor Helium Onager, som hér demonstrerer de præcise matematiske beregninger bag projektet, lykkedes det på kort tid at udvikle en prototype – døbt “Neger” – til et egentligt rumfartøj af en sådan styrke, robusthed og kaliber, at det vil kunne gennembryde privatsfæren, manisfæren, flæskesfæren, troposfæren samt alle de øvrige jordiske sfærer, og endelig naturligvis også den tætte fækaliosfære, der omgiver projektets endelige mål.

Mars03
Men det er jo ikke just et forehavende, der udelukkende lader sig gøre på tegnebordet, og derfor har vi i al hemmelighed i de seneste 6 måneder med nogen succes foretaget diverse eksperimenter med affyring af vehiklerne “Neger I.-LXVII.”, ud over Atlanterhavet. Til dette formål har det beklageligvis været absolut bydende nødvendigt at rydde et stort areal af regnskov på øens østligste del.

Mars04
Vi har udvist et stort menneskeligt hensyn til diverse stammer af urbefolkning i de berørte områder, der alle har modtaget kompensation for ekspropriation, stor 0,72 DASK per 800 individer, der alle 24 timer forinden var blevet advaret herom via ovenstående bulletin (se: 16:05-16:38), udsendt på nationalt TV, under programmet Børnetimen.

Mars05
Vor officielle pressetalsmand Bruno Fjollert informerede herefter øens egentlige civilbefolkning om det forestående glorværdige engagement, hvor der til lejligheden blev efterlyst frivillige til de præliminære testaffyringer.

Mars 06
Heldigvis var der stor tilslutning fra børnehjemmet Himmelhunden, hvor samtlige patriotiske unge knægte omgående tilsluttede sig listen af potentielle testpiloter.

Mars 07
Til jomfrufærden for første prototype udvalgtes herefter den gæve 11-årige forældeløse dartvadosianer Danny Drax, der uden at kny lod sig fastspænde i fartøjets cockpit, og dermed gik over i historien som den første person i øens historie til at miste livet for vor ærefulde sags skyld.

Det skal bemærkes, at den avancerede affyringsrampe fungerer miljømæssigt bæredygtigt, idet G-kræfterne ved afskydning af testvehiklet er designet således, at pilotens bårne fækaliemasse bliver skudt bagud gennem røret og opsamlet til anvendelse i den næste rakets brændstoftank. Samtidig har alle raketterne installerede mikrofoner og dybdemålere med henblik på at definere trykresistensen, i tilfælde af, at det skulle være muligt at bjærge og eventuelt genanvende i perlefiskerindustrien.

Mars 08
Her ses et velkendt billede af planeten Mars, alle vore noble bestræbelsers mål.

Foto fjernet
Hovedansvarlig for projektet, dr. Heineken Sæbbelin, udtalte i et interview ved projektets start:
“Vi har til hensigt at financiere dette storslåede anliggende i kraft af indtægter fra øgede brunvare- og lusseringsafgifter, intensiveret perlefiskeri, offentlige nedskæringer samt diverse støttearrangementer, som for eksempel musikkoncerter.”
“Bliver det let, Sæbbelin?”
“Nej, desværre, men mindre kan også gøre det. Man kan for eksempel hjælpe os ved at købe den nye singleplade, indspillet af et kor af test-astronautbørn fra institutionen Himmelhunden. Den kan anskaffes overalt på øen til 0,03 DASK, inkl. moms og tropisk orkanvarslingstillæg.”.

Avisens læsere kan i en begrænset periode gratis høre den ene side af pågældende optagelse her:

Mars10

Med ærbødige og astronautiske hilsner,
Hartmann

SE OGSÅ:

HenvHalunkPHALLOS14

Tilbage til forsiden

5 tanker om "D.R.A.M.: Vi skider os til Mars!"

 1. Hartmann

  Vi har netop modtaget den triste nyhed om at gademusikanten bag Himmelhunden-singlen har begået selvmord, ved at kaste sig i de piratfisk-inficerede vande under Langebro. I lyset af denne meningsløse tragedie har vi deklareret 18:23 (prc) minutters landesorg, og desuden lagt 0,01 DASK på købsprisen på den aktuelle singleplade, til støtte for vor skrantende tobaksindustri. Det er også planen, at den af kunstneren efterladte sang: “Masser af succes, latriner og bidet”, med tekst af V. Røvlenberg, skal udkomme i en særlig limiteret mindeudgave, oversøisk tilgængelig udelukkende pr. flaskepost, og forudbestilling. Ordrer fra marxister eller arbejdsløse personer vil blive ignoreret.

  Svar
 2. Crass Børsting, cst. red.chef

  Tak er kun et fattigt ord, og mindepladen vil uden al tvivl sætte nye salgsrekorder.

  Svar
 3. Spidssnag Gimmelnag

  Det agtværdige projekt til Mars må givet undergå en lettere men dog nødtvungen redigering udi købmandskabets regnelove, i det det afbillede Marsobjekt syntes af undertegnet at kunne forvexles med vore egen måne eller andet tilsvarende flyvende himmellegeme for den sags skyld.
  Er der ingen mastrubationskonkurrencer tiltænkt i forbindelse med indsamling til projektet? Vi er en hel del som er i elitær træning og kan rykke med kort varsel, skulle det være.

  Svar
 4. admin Forfatter

  Meget ærede hr. Gimmelnag, vor højt betroede korrespondent på Dartvados vil besvare Deres pertinente spørgsmål med al den expertise, som kun han og D.R.A.M.-holdet besidder.

  Jeg tilføjer for egen regning, at rumfart uden masturbation ville være et vanvittigt og aldeles uigennemførligt forehavende.

  Svar
 5. Hartmann

  Den ærede hr. Gimmelnags kommentar er for længst taget til efterretning, og jeg kan blot med stor beklagelse og på hr. Sæbbelins vegne korrigere tidligere fremsendt visuelt materiale.

  Her er det korrekte billede af planeten Mars: https://ak7.picdn.net/shutterstock/videos/2070137/thumb/1.jpg

  Lignende administrative fejltagelser i rumfartsprojektets administration vil medføre korporlig afstraffelse indtil 4. slægtsled, i begge retninger.

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image