Hjemvendt storslambert tilbyder prisbillig hjernevask

En af Usseldrup-egnens store sønner, exam. landslambert Phambert C. Lumbago, søn af parcellist Pholbert Lumbago-Nielsen, er efter en snes år i Chicago vendt tilbage til sin fødestavn, ombrust af materiel og mental succes.

Slambert

– Min karriere er foregået dels i underholdningsbranchen, dels i sundhedssektoren, og det er de bedste elementer fra disse to verdener, jeg nu bringer med hjem til mine landsmænd i komprimeret og samarbejdet form, nemlig et tilbud om hjernevask på meget rimelige betingelser.

Slambert03

Hjernevasken foregår med et avanceret, næsten selvstyrende apparat, udført efter hr. Lumbagos anvisninger af opfinderen Amos O. Peckelhuber. Gennem talrige nyborede huller i kranieskallen skylles det salte, lunkne vaskevand ned omkring hjernevindingerne. Hullerne lukkes efterfølgende med fugemasse og er knap synlige i hovedbunden. (Personer med svigtende hårvækst tilrådes dog brug af paryk i nogle uger efter behandlingen).

Slambert04

En prøvevask af mindre omfang kan fås for kr. 0,98 (kredit er mulig). Den fulde behandling, som varer en times tid, koster kr. 2,48.

Venner og familiemedlemmer har som de første og med stor begejstring taget imod Phamberts tilbud. – Man føler sig fri og lettet, og tankerne flyver ud over landet som aldrig før, udtaler Josepha Lambert-Larsen, der nu overvejer en videregående akademisk overbygning på sin uddannelse som smørrebrødskuratrice.

SIDSTE NYT:
Frygt for bivirkninger

Et trafikuheld på Vesterhavsvej i Blodhavn rejser dog en uhyggelig mistanke om, at hjernevasken kan have bivirkninger. Egnens førende storpamper, cst. amtsrådsmedlem Lalle Birk Lallesen, var i sit pragtautomobil på vej hjemad efter en times behandling, da han og køretøjet styrtede i udgravningen til den turistsynagoge, der næste år fra sæsonens begyndelse skal knejse på hjørnet af Vesterhavsvej og Haifa Boulevard.

Slambert05

Hr. Birk Lallesens kostbare vehikel blev sammen med materialer og arbejdsredskaber på byggepladsen slemt medtaget, og pamperens nyvaskede hjerne meldes at være rystet ud af facon. Han har foreløbig tilkendt sig selv en måneds betalt orlov fra de offentlige pligter.

Slambertovermand

– Dette giver anledning til overveje, om vi for alvor ønsker at færdes mellem hinanden med nyvaskede hjerner, udtaler Louis B. Knockel. – Jeg vil foreslå, at vi lader hr. Lumbago undergå en døgnlang kraniegennemspuling og derefter – baseret på hans adfærd, parringsvaner, afføringsmønster, fækaliekvalitet osv. – bestemmer os for, om hjernevask har en fremtid i Nordvestjylland.

SE OGSÅ:

HenvCANDSLUBBERT

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image