Månedsarkiv: august 2013

Baldurs 15. stordigt: UHÆMMET GRÅDIGHED

Det er galskab når et menneske er for stolt,

Af sig selv – og glemmer den nød dets humane adfærd har forvoldt.

Derfor må det vel være blevet på tide,

At jeg afslører noget det kan være rart nok at vide.

Jeg har fået hjælp til de kvad jeg skriver

Noget som forstærkede og støttede min iver,

Med at redegøre for det triste faktum,

At menneskehedens livsform er blevet både for grov – og dum.

Solvej har nemlig vist mig en omfattende fabel,

Af en som vi Aser anser som meget respektabel.

Den fortæller om en masse kun de færreste fatter,

Det er nu ikke så sært – Oda som skrev det er – Odins datter!

Desuden får hun hver nat besøg af to ravne,

Deres natlige snak kan naturligvis også gavne.

Ravnene fastslår – at et eneste individ er nok,

Til at korrumpere en opskræmt og talrig flok.

Oda ser menneskers dominerende adfærd som miserabel.

Og kalder dem – ABELONER – i sin fabel.

Jeg har tænkt mig at kalde dem – det samme,

Abeloner er et godt navn til alle de tamme,

Som synger med på de korrumperedes falske kantater,

Med tekster der bliver brugt i deres diktater.

Det klinger så hult og disharmonisk,

Og for det meste er det også en hel del hyklerisk,

Ikke mindst når de påstår deres love er så humane

Imens de afslører sig selv som meget profane,

For i virkeligheden hader og mistror de fleste hinanden,

Og satser mest på at slå deres nabo – på panden.

Og værre er det at de også tror

De har ret til at forbruge ALT, selvom de er på det gale spor.

Det er ynkværdigt at se deres uhæmmede grådighed

Når de nedlægger noget der burde være til andre arters rådighed.

Uden de har – selv den mindste beføjelse

Er der nogle som synes – det er en udsøgt fornøjelse,

At dræbe forskellige dyr og bruge dem som udstoppede trofæer,

Som de kan blære sig med til pynt i deres store palæer.

Det er hæsligt at se deres dumstolte miner,

Når de står med foden på det nedlagte dyr – imens de griner,

Og forventer at blive berømte for denne – heltegerning,

Som ikke havde kostet dem mere end at kaste en terning.

At tage på den slags safarier er nemlig et af de narrespil

Som hensynsløse individer kan få sig selv til,

Når de har midler til at spille kong gulerod,

I det Abelone hierarki som vi Aser ikke forstod.

Baldurportræt

Der gælder det samme for andres territorier

Som de erobrer og påstår det giver dem selv helte glorier.

For os er der intet prisværdigt i at slå ihjel og besætte bare – for sjov.

Vi Aser har ikke den slags griske behov.

Der er intet galt i at dræbe  –  for at kunne stille sin sult

Eller at forsvare sig selv når man bliver forfulgt.

Vi er tvunget til æde andre dyr eller planter for at opretholde livet,

Det er nu engang de vilkår som er blevet os givet,

Men dræber man eller besætter af dumstolt forfængelighed,

Eller af en tillært og påtvungen afhængighed,

Er det storhedsvanvid som styrer ens hjertelag

Og man er et blevet offer for et skændigt bedrag.

At tilegne sig andet end det man behøver

Gør den som praktiserer det til en stratenrøver.

Men det er en adfærd Abelonerne kalder for humanistisk

Fordi deres holdninger er blevet materialistisk.

Derfor forbruger de grådigt, hvad de mener kan gavne –

Dem selv – uden sans for det nogle andre dermed tvinges til at savne.

 SE OGSÅ:

HenvBaldurssyvende

Hjemvendt storslambert tilbyder prisbillig hjernevask

En af Usseldrup-egnens store sønner, exam. landslambert Phambert C. Lumbago, søn af parcellist Pholbert Lumbago-Nielsen, er efter en snes år i Chicago vendt tilbage til sin fødestavn, ombrust af materiel og mental succes.

Slambert

– Min karriere er foregået dels i underholdningsbranchen, dels i sundhedssektoren, og det er de bedste elementer fra disse to verdener, jeg nu bringer med hjem til mine landsmænd i komprimeret og samarbejdet form, nemlig et tilbud om hjernevask på meget rimelige betingelser.

Slambert03

Hjernevasken foregår med et avanceret, næsten selvstyrende apparat, udført efter hr. Lumbagos anvisninger af opfinderen Amos O. Peckelhuber. Gennem talrige nyborede huller i kranieskallen skylles det salte, lunkne vaskevand ned omkring hjernevindingerne. Hullerne lukkes efterfølgende med fugemasse og er knap synlige i hovedbunden. (Personer med svigtende hårvækst tilrådes dog brug af paryk i nogle uger efter behandlingen).

Slambert04

En prøvevask af mindre omfang kan fås for kr. 0,98 (kredit er mulig). Den fulde behandling, som varer en times tid, koster kr. 2,48.

Venner og familiemedlemmer har som de første og med stor begejstring taget imod Phamberts tilbud. – Man føler sig fri og lettet, og tankerne flyver ud over landet som aldrig før, udtaler Josepha Lambert-Larsen, der nu overvejer en videregående akademisk overbygning på sin uddannelse som smørrebrødskuratrice.

SIDSTE NYT:
Frygt for bivirkninger

Et trafikuheld på Vesterhavsvej i Blodhavn rejser dog en uhyggelig mistanke om, at hjernevasken kan have bivirkninger. Egnens førende storpamper, cst. amtsrådsmedlem Lalle Birk Lallesen, var i sit pragtautomobil på vej hjemad efter en times behandling, da han og køretøjet styrtede i udgravningen til den turistsynagoge, der næste år fra sæsonens begyndelse skal knejse på hjørnet af Vesterhavsvej og Haifa Boulevard.

Slambert05

Hr. Birk Lallesens kostbare vehikel blev sammen med materialer og arbejdsredskaber på byggepladsen slemt medtaget, og pamperens nyvaskede hjerne meldes at være rystet ud af facon. Han har foreløbig tilkendt sig selv en måneds betalt orlov fra de offentlige pligter.

Slambertovermand

– Dette giver anledning til overveje, om vi for alvor ønsker at færdes mellem hinanden med nyvaskede hjerner, udtaler Louis B. Knockel. – Jeg vil foreslå, at vi lader hr. Lumbago undergå en døgnlang kraniegennemspuling og derefter – baseret på hans adfærd, parringsvaner, afføringsmønster, fækaliekvalitet osv. – bestemmer os for, om hjernevask har en fremtid i Nordvestjylland.

SE OGSÅ:

HenvCANDSLUBBERT

Alle gode kræfter til kamp mod samfundstruende håraffald

Kampagnereportage: Crass Børsting
Foto: Welma Skamkackel m.fl.

Storsognerådet for Usseldrup, Klamhuse og Blodhavn kalder i samvirke med en række frivillige organisationer til kamp mod håraffald.

– Vi har set lokalbefolkningens hårtab og det planløst henstrøede affald brede sig i en grad, som ville have været utænkelig for få årtier siden, udtaler redaktør Louis B. Knockel, der støtter kampagnen med ideologisk klartænkning og hundredevis af lussinger.

– Håraffald er et naturligt fænomen, men det har fået lov at løbe løbsk. Det sker ikke længere spontant, men planlagt og som led i en undergravning af samfundets bærende værdier. Derfor siger vi nu stop, så det kan høres og mærkes.

Louis B. Knockel, hans familie, personel og tyende har altid vist et godt eksempel ved at bære tætsluttende hovedbeklædninger. Hvis håraffald i større mængde alligevel konstateres, overhældes de knockelske hoveder med koghed, flydende gummimasse, som sætter sig til en art permanent ekstra hovedskal.

haarkampagneleder

En velanlagt kuppel af denne art, gul, blegrød eller blåsort, holder seks-otte år, inden den er kradset i stykker. Som regel er den underliggende hårvækst i mellemtiden ophørt, oplyser redaktøren.

haarkampagne2

Kampagnen omfatter alle, der fysisk er til stede i hjemsognene. Turister og socialistiske kystsejladspassagerer i transit vil blive inspiceret og om nødvendigt tvangsbehandlet.

haarkampagne3

En særlig opmærksomhed rettes mod egnens kvinder i alderen 13-24 år, der uden undtagelse skal møde til  behandling og kontrol på nærmeste approberede frisørsalon. Al behåring på de unge kvinders hoveder og kroppe vil blive fjernet, ugentligt eller så ofte, omstændighederne kræver det. Dette omhyggelighedsarbejde ledes og fordeles af Louis B. Knockel personligt.

SE OGSÅ:

HenvRYGERKAMPAGNE

Baldurs stordigt nr. 14: DE HELLIGE

Vi Aser som holder til her i Norden,

Viser et ærbødigt hensyn til – alt liv – på jorden.

Vi har bevæget os på land siden vi kom hertil – fra havet,

Og har set alt det ragelse mennesker i tidens løb har lavet.

Vi vidste de var en flok skaldede aber,

Der bilder sig ind det er imponerende og flot når de skaber –

Sig – og råber op med højrøstede stemmer,

Så det overdøver det de tager fejl af og glemmer.

Engang slog de sig på brystet, imens de skreg med skingrende lyde,

Dengang vidste de ikke hvad deres yngels hovmod, senere kom til at betyde.

 Da de byggede deres samfund op omkring tro og idealer,

Og stolede blindt på de af dem der vil bestemme – og befaler.

De som bildte sig selv og hinanden ind

At de har en særlig ret til at forbruge alt – og fik meget til at gå over gevind.

Utroligt at det lykkedes for disse skaldede aber på deres primitive måde,

At vikle hinanden ind i et stramt netværk af tråde.

Der hvor de kom fra kendte de til de stærke lianer

Som de havde svunget sig i – i lange baner.

Og deres medfødte abe-sind havde de fået med,

Dengang de flygtede fra deres fødested.

De var blevet skræmte og uenige da de blev – næsten – nøgne,

Det er årsagen til deres utallige løgne.

Som de gjorde til ukrænkelige regler og fordomme,

Beregnet og bestyret af de dominerende – og de fromme.

Der uddelte disse love som blandede bolsjer,

Til alverdens stilfærdige og godtroende fjolser.

I et system som – de hellige – havde regnet ud,

Imens de påstod at det var efter en ordre de fik – af en gud.

En gud som var en usynlig og distræt ontologi –

– i virkeligheden bare en filosofisk ideologi.

Og i kølvandet af deres mange uenigheder

Kunne de ikke bliver enige om hvad det er guden hedder,

Derfor opstod der adskillige stridende sekter

Som gjorde meget ud af at påpeget de andres defekter.

De kalder disse påstande for religioner

Og bruger stadig samme strategi – i deres nutidige sammenspiste unioner.

Baldurportræt

Der er ingen forskel i deres metoder

Om det sker i organisationer, kirker, moskeer eller pagoder.

På den måde er det blevet til utallige krige

Gejlet op af en hensynsløs og standhaftig intrige.

Det gjaldt om at vinde og kræve ind,

En primitiv trang fra deres abe-sind.

Det var en velkendt og afprøvet fremgangsmåde

Den generaler brugte når de fik magt til at råde.

De vidste det gjaldt om at forskrække og true

En metode der fik flertallet til at ryste og grue.

De havde set det virke så mange gange,

Selv store flokke kunne de uden særligt besvær gøre bange,

Når de brugte en hel masse dødbringende våben,

Stivnede de fleste med en skrækslagen måben,

Når krigerne efterlod store dynger – af døde

Og havde lagt mange områder øde.

 De skaldede abers angst for døden er fundamentalt

Og resultatet af krigene er katastrofalt.

De gjorde dem til ofre for deres eget overmod,

Fordi der var så meget de ikke forstod.

De drev rovdrift på både træer og blomster,

Ja, på alle levende forekomster.

De fremhævede deres ideer som noget de kaldte humanitære

Og gjorde andre arters levevilkår håbløse og svære.

Det vil jeg vende tilbage til

I et nyt kvad om dette narrespil.

 SE OGSÅ:

HenvBALDUR13

Negere får adgang til giganthøstfesten på Klamhuse Hede

For første gang i mere end et halvt århundrede vil høstfesten på Klamhuse Hede nu på lørdag få negroid deltagelse. To yngre festnegere, brødrene Bob og Lupo Bözzelhaas, er indforskrevet fra Holstebro og forventes at være til stede på festpladsen fra start til slut.

Hoestfest01

– Sorte og brune deltagere optrådte flere gange provokerende i årene omkring 1960, oplyser festkomiteens centrale beslutningstager, redaktør Louis B. Knockel. – Det var såvel masturbationsparaderne som den senere lussingdans omkring bålet, der blev ødelagt. Nu prøver vi igen at være imødekommende og gæstfri.

Hoestfest02

– Bob og Lupo kendes som velklædte, førsteklasses festnegere med talent for både sang, dans og masturbation, og vi byder dem velkomne. De har indøvet lokale rutiner sammen med høstfestens konge og dronning, og jeg stoler på, at alt vil forløbe planmæssigt.

– De unge festnegere er dog blevet instrueret om, at de vil blive nøje overvåget, og ligeledes, at deres tarme skal tømmes for alt værdimateriale inden tilbagerejsen. Vi er flinke, men på ingen måde godtroende, udtaler redaktør Knockel inden årstidens storfest.

Herunder det komplette festprogram, mødebefaling og festpladsreglement:

Hoestfestannonce01

Hoeastfestannonce02

SE OGSÅ:

Henv1MAJSTÆVNE

 

Kahllunbrødrene opfinder partikelrokeringsmaskine

HalunkLOGO

I går kl. 23.55 blev Kahlluns Storværksted brændpunktet for en videnskabelig sensation. Brødrene Kahllun har i flere måneder arbejdet på en partikelrokeringsmaskine, som nu stod færdig. Den mundvandsdrevne opfindelse er i stand til at foretage en såkaldt teleportation.

Med andre ord gør opfindelsen det muligt for levende væsner at bevæge sig fra et område til et andet uden at flytte sig fysisk.

Den fhv. marineofficiant Bertil Höms meldte sig frivilligt som forsøgskanin og stillede sig forventningsfuldt ind i sluse A, mens videnskabsbrødrene opstartede maskinen. Bertil Höms blev med et smæld sendt fra den ene ende af rummet til den anden.

Partikelrokering02

Da han trådte ud af sluse B, lignede han dog ikke sig selv. Genitalierne var rykket om på ryggen, mens mundtøj og rectum havde byttet plads. Et minut senere eksploderede dele af hans legeme, men det slog ikke opfinderparret ud. Ved hjælp af fugemasse og elastikbændel fik de ham nogenlunde repareret, og han kunne selv gå hjem.

Partikel

– Små uheld kan jo ske. Når partikler opdeles, sendes af sted og samles på ny, kan der opstå visse problematikker. Det vi skal glæde os over er, at det lykkedes os at sende en mand fra punkt A til punkt B på under et sekund. Mulighederne er jo uendelige, siger Kyrill Kahllun.

Kræn Kahllun supplerer: – Med nogle enkelte justeringer vil en deformitetsulykke som denne ikke forekomme. Der går nok 20 år, inden maskinen virker optimalt, men vi er begge optimistiske. Partikelrokeringsmaskinen vil gøre væsentlig gavn i forbindelse med fremtidig befordring. Det er sikkert.

SE OGSÅ:

HenvHalunkBUGTALER

Kendt digter eksploderet under kollektive nudistøvelser

NekroLOGOBørst

En af Nordvestjyllands største kulturpersonligheder, digteren Abdul Brusck, eksploderede en mild forårsdag ved 14-tiden efter nogle timers intensiv nudistgymnastik, som han praktiserede sammen med venner og tilhængere i sin pragtvilla på Blodhøj. Mindst otte lokale nøgengymnaster, alle i 70’erne og 80’erne, omkom.

Digtereksplosion01

Abdul Brusck var født i Islamabad, Pakistan. Efter et skibsforlis i 1946 drev han i land på Blodhavn Nordstrand og var så heldig her at blive fundet og adopteret af papirhandler Arnold Brusck (1861-1964) og dennes hustru Hansigne, født Habermas (1928-). 

Digtereksplosion04

Unge Abdul fik en lærlingeuddannelse i papir- og fyldepennebranchen, og herfra var der ikke lang vej til en litterær løbebane. De første 80 af hans ca. 130 digtsamlinger udkom på faderens forlag, og man vil fra disse huske folkelige, sangbare vers som “Her er vid, og her er lune, her er alle pølser brune”.

Digtereksplosion03

Fra sine tidligste dage var han en ihærdig nudist, og ikke mange andre end familie og nærmeste venner har nogensinde set ham med tøj på.

Burning House in Winter

Katastrofen indtraf efter nogle timers kollektiv nøgengymnastik i herskabsboligens havestue. Abdul Brusck havde som sædvanlig beordret en halv times masturbation til afslutning på øvelserne, og åbenbart blev der ikke anvendt tilstrækkeligt med glidemiddel. En forbipasserende så ude fra vejen, at først Brusck, derefter et par af de andre gamlinge brød i brand, og et øjeblik senere var alt et flammehav.

Efterfølgende viste det sig, at den kollektive masturbationsbrand ikke var en ulykke, men en velovervejet protest mod de senere års besparelser på offentlig lussingforsorg.

Lussingbesparelse01

Et efterladt, versificeret protestskrift fra hr. Brusck redegør for den afmagt og ydmygelse, han og andre har følt, efter at deres sognebetalte lussingpleje blev skåret ned til 16 slag om ugen. Omkvædet lyder:

Min kind er hul og sjældent rød,
nu går jeg mod den visse død.

Håndskriftet er fortsat under tydning og vil blive offentliggjort i sin helhed, så snart digterens hovedarving, kalkunhønen Rinso XIV af Klamhuse, har givet sit samtykke.

Forrige kalenderblad         Danmarkshistorisk storkalender         Retur til avisens forside