BREVKASSE

Spild af tid?

Jeg sidder her med en Fru Hortensa Buddingmølle, der stiller mig følgende spørgsmål: Hvad er spild af tid? Jeg håber, at Geheimeråd Knockel, med silkesnor og ret til at bære samme, kan svare på dette muligvis metafysiske, muligvis lavpraktiske spørgsmål.
/Stürwolt

Tidsspilde03

SVAR: En hurtigtarbejdende ekspertgruppe, bestående af Quasimodo Perckel, Olbert Perckel og Crassus Æ. Knockel, har udsendt denne endegyldige, filosofisk og samfundsøkonomisk uimodsigelige besvarelse:

Tidsspilde01

Enhver aktivitet, der modarbejder de samfundsinteresser, som nærværende avis er talerør for, må anses for spild af tid. Det knockelske samfundssyn er forudbestemt til at sejre, og det knockelske idealsamfund vil eksistere i årtusinder.

Tidsspilde02

Adfærd, der lægges til rette efter (eller i bedste fald videreudvikler) de her i avisen approberede aktiviteter, vil sjældent være spild af tid.
> Sortering af fækalier, omhyggelig oplagring og samvittighedsfuld anvendelse af disse, i det hele taget ansvarsfølelse i omgangen med den brune råvare, bærer lønnen i sig selv og varsler en ny og bedre tid.
> Fysisk disciplin, først og fremmest lussinger og hasselkæppeprygl, er ligeledes at betragte som værdifuld tidsudnyttelse, såvel for disciplinator som for disciplinanter.
> Sexuel aktivitet i moderat og velovervejet omfang, herunder spadserende masturbation og omgang med husdyr, der har gjort sig fortjent hertil, skal også noteres på plussiden.

Mellem tidsspildet og dets positive modstykker ligger forskellige tilstande, der må betragtes som neutrale, eksempelvis søvn og død. Disse vil blive nærmere afhandlet i en af vore kommende besvarelser.

LÆS VIDERE HERUNDER, INDTAST DERES EGET SPØRGSMÅL NEDERST PÅ SIDEN

HenvEVIGHEDSMASKINE

Næste spørgsmål: Hvornår er kysten klar?

BESVARELSE: Under min Tjeneste i den K.K. Östrig-Ungarske Kriegsmarine, i den heroisk kæmpende Donauflotille, hændte det lejlighedsvist at vort Fartøj, til Stadighed i højeste Alarmberedskab, lagde ind i forskellige Havne for at bunkre Kul og indlade diverse nødvendige Provisioner.
Eet af vore foretrukne Maal for saadanne nødvendige Pauser var en By kaldet Turnu Severin, men ogsaa saadanne Pladser som Smederevo og saagar Beograd holdt vi af. Naar en saadan Plads var anløbet, den menige Besætning, under behørig Anvendelse af til raadighed staaende Disciplinærmidler, sat i Arbejde og Mørket faldt paa, kunne vi unge Officerer, uden at ifalde Strafansvar for Pligtforsømmelse, opsøge de bedre Huse i Byerne. Men af Sikkerheds- og Diskretionshensyn udsendte vi først et par betrode Sømænd for ar rekognoscere.

Sagen var, at disse Byer var betydelige Garnisonsbyer og at de smukke Officershustruer- og Enker, sukkede efter passende mandligt Selskab i deres Ægtemænds Fravær.

Kystenklar

Saa, naar vore Matroser vendte tilbage og meldte “Küsten er klar” kunne man begive sig afsted.

Mange af disse charmerende Kvinder havde saamænd ikke engang en Granitsten at dvæle ved, naar de kom i tanke om deres Mænd; disse havde ladet sig begrave i Udlandet, hvilket i hele det Östrig-Ungarske Rige, afstedkom en dyb og langvarig Krise i den ellers sunde og stabile Bedemandsbranche.

Ja, dette er hvad jeg umiddelbart husker om, hvornaar Kysten er klar.

Med højagtelse, Deres

Severin v Münchhaus

HenvBREVKASSE

Velkommen til De Knockelske Blades nye store universalbrevkasse med SVAR PÅ ALT.

Første spørgsmål er indløbet og lyder:

Hvor lang tid har man, efter der er råbt: Kysten er klar!
C.M.N.

Besvarelse fra vor sexualexpert, exam. masturbatrice Lalla Q. Pumpert:

I en hvilken som helst sexuelt betonet udveksling af tjenesteydelser er tidsfaktoren af stor betydning. Min erfaring gennem årtier siger mig, at masturbation bliver vanskeliggjort, grænsende til det umulige, når der ikke på forhånd er markeret en tidsgrænse. Hvad jeg lærer mine elever på Masturbationshøjskolen i Klamhuse er derfor, at de altid skal arbejde med et æggeur, der kan indstilles fra 1 til 10 minutter.

Kysten er for mig at se klar, når masturbatricen har iført sig de noprede gummihandsker, og uret tændes. Kysten vil derefter være klar i maximalt 10 minutter.

Jeg håber, at dette svar vil berige Deres videre færd frem ad livets bane.

Redaktionens tilføjelse: Spørgsmålet vil muligvis også blive besvaret – ud fra ganske andre forudsætninger – af vor militærexpert, hr. S. von Münchhaus.

SE HERUNDER: De 5 fast tilknyttede experter, der tilsammen forventes at kunne besvare ca. 98,7 pct. af alle tænkelige spørgsmål.

SAMT nederst på siden: Hvordan spørgsmål indtelegraferes.

Brevkasse01

Brevkasse02

Brevkasse03

Brevkasse04

Brevkasse05

Spørgsmål modtages døgnet rundt og kan fremsendes gennem flere åbne kanaler:

1. Benyt skema her på siden (“Skriv et svar”)

2. Send en mail til
Mailadresse

3. Skriv til Louis B. Knockel på Facebook

Svar offentliggøres, så snart experterne har leveret dem. Materialet er frit tilgængeligt og kan (bortset fra opskrifter på nukleare våben og vor patenterede blodbudding) viderebringes overalt med behørig kildeangivelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image