LUSSINGKURSUS

Albert Knockel in memoriam:
Lussingkursus lektion 1

Albertung  AlbertmodenDen unge Albert optrænede en slagstyrke, som blev vedligeholdt omtrent til det sidste. Til højre Albert Knockel i de modne og myndige år. Endnu 14 dage før sin død uddelte han hundredevis af kaskadelussinger ved en af Borgervæbningens parader. 
(Fotos venligst udlånt af Det Knockelske Fækaliemuseum, Nørre Usseldrup)

Nørre Usseldrup Dagblads mangeårige redaktør, fhv. pedelmedhjælper Albert Knockel (1899-2002) fik et glorværdigt livsløb som slægtens og egnens førstemand. Hans fremmeste middel til opretholdelse af sømmelige tilstande og ubetinget lydighed i lokalområdet var de velrettede lussinger, som han gavmildt delte ud overalt, hvor han færdedes.

Inden Albert Knockels alt for tidlige død og bisættelse på Klamhuse Vestre Losseplads nåede han at få nedfældet et fire-afsnits lussingkursus, som vi nu og i de kommende uger stiller til vore ærede læseres disposition. Her er såvel teori som praktiske øvelser, og første afsnit er forfattet af Albert Knockel.
Lad mesteren selv få ordet:

En velsmurt, flad lussing
bringer hverdagen på ret kurs


Ærede læser!
Når jeg mindes min barndom og ungdom, er der to kære, fortrolige lyde, som endnu når mit øre: Den bløde plasken i en spand, mens en rødbroget ko blev håndmalket af min moder, og de krappe klask, når fader gik sine runder og langede hver dags raske, præcise lussinger ud til børn og tyende.
Danmark var dengang i 1900-tallets begyndelse præget af fred, flid og lydighed, og intet bidrog vel mere til denne i vore dage næsten ubegribelige harmoni end de lussinger, der overalt blev brugt til at holde hverdagen på ret kurs.
Jeg har levet et langt liv med lussinger, og så længe jeg kan svinge en flad højrehånd, vil jeg kæmpe for dette økonomiske og virkningsfulde disciplineringsmiddel. 51 år i skoleverdenen har lært mig, at når lussingen opgives, kommer uro og utryghed i stedet. Ormene får lov at gnave i samfundets fundament, og før eller siden vil hele bygningen styrte sammen.

Lussant og lussator

Med dette lussingkursus vil Nørre Usseldrup Ugeblad yde sit bidrag til at genindføre lussingen i den danske hverdag.
Lad os først fastlægge sprogbrugen, når en lussing skal beskrives. Lussant er den, der modtager slaget, lussator er den udøvende, den givende i forholdet.
Lussantens første pligt er at gå hver dag i møde med rene og villige kinder. I vinterperioden kan det være hensigtsmæssigt fra morgenstunden at smøre kindhuden med en mentholholdig lussingsalve.
Når en lussing er på vej, skal han eller hun stå fuldstændig stille, let skrævende og med hænderne samlet på ryggen. Hovedet fjedrer efter slaget, men ikke overdrevent. Næste lussing kan falde uden unødig forsinkelse.
Overlærer Gulbenkian vil i næste afsnit af dette kursus redegøre for kontraslagets teknik, svirpelussinger fra oven og nedefter osv., jeg holder mig her til det basale.
I mine 70 år som lussator har jeg altid brugt den bare håndflade, dog ikke altid i flad slagstilling. Man kommer ud for lussanter med kødløse og indsunkne kinder, og i sådanne tilfælde kan et slag med let hulet hånd være berettiget. Smældet og den øjeblikkelige svien er den samme, og såvel lussant som lussator undgår den ubehagelige, i værste fald knasende fornemmelse af knogler mod knogler.

Lysende eksempel

Jeg har set en endeløs række af gunstige virkninger og kun meget få skader i forbindelse med lussingdisciplin. Min egen søn, unge Louis, cykler hver dag hen over Nordvestjyllands bakkekamme som et kindrødt lysende eksempel på, hvad hans faders rigelige lussinger har gjort for ham indtil dato.
Når en lussingskade en sjælden gang indtræffer, skyldes det næsten altid, at lussanten har drejet hovedet og derved selv været skyld i, at trommehinde, øje eller næse blev læderet.
Udover de lussinger, der gives af fader til søn, lærer til elev og i andre velkendte, tilbagevendende situationer, forekommer i min hverdag en del spontane lussinger. De langes ud til forbipassende, som viser manglende respekt, buspassagerer, der smiler uforstandigt, når de ser min gummifrakke, eller turister, der forser sig mod skik og brug her på egnen. Jo længere jeg fjerner mig fra Nørre Usseldrup, des mere slides der på min højre håndflade.
At holde befolkningen i de varme lande behørigt lusseret anser jeg i vore dage for umuligt, men endnu kan måske gamle Danmark reddes. En sejrrig, landsdækkende lussingkampagne kunne genoprette tålelige tilstande i vort 1000-årige fædreland. De, kære læser, har nu gjort Deres forstudier hertil.

Lussingkursus afsnit 2 finder De her

Lussingkursus afsnit 3 finder De her

14 tanker om "LUSSINGKURSUS"

 1. eik

  ha ha……………velsmurt lussing.
  henvisning til det gamle synonym for lussinger: håndmadder, velsmurte håndmadder.

  båt.

  Svar
 2. Peter Buch

  Ærede redaktør

  Det kan med megen rigmelighed synes læserne utroligt, men hvor blev den lovede fortsættelse, Lussingkursus afsnit 2, af?

  På vegne af bekymrede læsere- Peter Buch

  Svar
 3. Louis B. Knockel

  Allermest ærede hr. Buch

  Materialet eksisterer, og titusinder af lussanter kan bevidne dets værdi.

  Indrykning må nu omsider ske.

  Med taknemlig, ærbødig hilsen

  L.

  Svar
  1. Lars Christian Steenberg

   Der er kun et godt svar på en kvinde der smækker manden lussinger – og det er en tur over knæet og en god gang smæk i den bare. Og det skal gentages ndtil hun lærer, at det gør man bare ikke.

   Svar
 4. Pingback: Forbrydelser afsnit 1:237 VEHIKELDRABET | Landsbytossen.dk

 5. Pingback: Globaliseret badestævne på Blodhavn Nordstrand | Landsbytossen.dk

 6. Pingback: Byggeboom på Dartvados (frisk ny fællessang) | Landsbytossen.dk

 7. Pingback: Feltmanøvre sejrrigt fuldført: PILSNER TIL ALLE | Landsbytossen.dk

 8. Pingback: Fækaliedrevet lussingmaskine skal disciplinere Holstebro | Landsbytossen.dk

 9. Pingback: Storbyggeri # 1: Byggemøde med lussingabe | Landsbytossen.dk

 10. Pingback: Sogneadvarsel: Falske billetter i omløb! | Landsbytossen.dk

 11. Pingback: Professionel mesteronanist kollapset | Landsbytossen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image