Månedsarkiv: maj 2013

Finkulturnyt

StürwoltLOGO

Uddybende Erhvervsreportage!

Valmy Schneckenspuhr åbner et nyt forlystelsesetablissement i Nørre Usseldrup ved navn ’Hos Valmy’ hvor hun og hendes toptrænede 89årige masturbatricer vil hygge om dig. Det bliver dejligt fortæller hun, og hun lover alt muligt, hun ikke vil sige til avisen.
Der satses højt: ”Vi elsker bolværksmatroser” siger hun elegant henslængt i divanen.Valmy_frisk

I etablissementet  vil der også forekomme alskens anden finkultur, festunderholdning, lotteri og snurrepiberier. F.eks. Morskabsdisciplinen ’Muskler & Musik’,  inklusive Konkurrencekindklask, som ‘Hos Valmy’ er en klassisk forlystelse. Det bliver evige løjer, loves der.
muskelpiano

Valmy’s velgører, beundrer og professionel varietéryger, Kaspar Krank Von Tragen,
siger ”Vi vil drage omsorg  for, at alt inhalerbart, vådt som tørt, til underholdning, hygge og festdisciplinering, er på plads og i orden – forvent styrtlatrinsambra og duftende blæretangsomslag, men  Både gul og rød hestepilsner og brun festpølse er naturligvis også på hylderne i ‘Hos Valmy’.”

Von Tragen er i øvrigt også bestyrelsesmedlem i foreningen Danske Drenges Cigarlegat , og  er således blevet et forbillede for mangen en ungersvend, der vil suge en pind Mix Barens Maxture, eller en Nørre Usseldrup Corona Blend.
BlodhavnBlended

Velinformerede kilder mener, at det konkurrerende etablissement ’Krøllejernet’, ledet af Svendrup Dellenakke (herunder), nu må træde i karakter, og forkæle deres trofaste oldinge og landpøbel, med en uset høj grad af storrygende bavariske sporvogskonduktricer.
Hvis de da skal holde trit med niveauet i ’Hos Valmy’. Men hos ’Krøllejernet’ er de fortrøstningsfulde og ambitiøse.
Svendrup_Dellenakke

Fra en strandet bordelgalease, ½ mil nord for Blodhavn ydermole, flød mange i land under en storm forrige isvinter (ved Kyndelmisse). En del har fundet arbejde, som rulledamer i tobaksindustrien, men også i transportsektoren har man fundet plads. Særligt Nørre Usseldrup Ballonfart har aftaget flere som ballast, men ’Krøllejernet’ forsøger nu ihærdigt at lokke til et brancheskift. Hvad der lokkes med, vil man ikke afsløre.

bavariskekonductricer
Disse 2 pragtfotos af udenbys oprindelse, skulle angiveligt vise Bavariske sporvognskonduktricer i deres oprindelige miljø.

Fra ’Landsforbundet af Bordelpudler’ holdes der et vågent øje med denne situation: ”Vi har intet imod et frisk pust fra Bavaria, men traditionerne må ikke uddø, og kvaliteten absolut ikke sænkes” siges der med hævede øjenbryn og strittende knurhår.
I forvejen er Balterne på Blodhavn Midtermole lige lovligt langt fremme i skoene, som husdyrjæger Plea Pheber fra 3X tidligere har kommenteret. Man taler i krogene om sidste løsning, bortskydning, men vil naturligvis konferere lokalt med øverste myndighed – i dette tilfælde Louis B. Knockel, redaktør, og konseilspræsident for Disciplineringsudvalget.

Men Valmy Schneckenspuhr er ikke bange for konkurrence. På portrætfotoet (øverst i artiklen), De forstår hvorfor.

 

Sexualskandale rammer forlystelseslivet i Nordvestjylland

En sexualskandale af hidtil ukendt omfang har ramt forlystelseslivet i vore hjemsogne, og som følge heraf er al dans på offentlige steder indtil videre totalforbudt. De lokale myndigheder, der fører kontrol med turismen, vil påse, at forbudet respekteres, og at eventuelle forsøg på overtrædelse bliver imødegået med de skarpest tænkelige midler.

Trans

Baggrunden for dette indgreb er, at en populær halvprofessionel estradedanser, fr. Rhumba Rubin, i går ved 22-tiden blev afsløret som værende af hankøn og straks efter identificeret som den 61-årige kommunebogholder Rollo Z. Frederiksen, Holstebro.

Fr. Rubin har gennem flere sæsoner gjort sig gældende i Blodhavns forlystelsesliv, hvor hun opkrævede et gebyr, svingende fra 13 til 21 øre, for hver dans, hun indlod sig på. De fleste af hendes ofre var turister, men i aftes så man blandt hendes betalende partnere en rank, lokal personlighed, forfatteren Palle Padborg.

– Efter at have spenderet op mod en krones penge på danserinden følte jeg mig berettiget til at palpere hendes understel. Hun udstødte et skrig og tildelte mig tre-fire ganske probate lussinger, men for sent. Mine fingre havde fundet noget, som ikke burde være der, udtalte hr. Padborg senere på aftenen.

Redaktør Louis B. Knockel blev tilkaldt, og efter en retssag af tre et halvt minuts varighed blev fr. Rubin idømt 16 hasselkæppeslag samt udvisning på livstid.

Trans02

– Jeg advarer alle andre offentligt optrædende, og jeg advarer dem for sidste og eneste gang, proklamerede Louis B. Knockel tidligt i morges. – En skærpet kønskontrol vil blive gennemført i de nærmeste dage og uger, og enhver transgression straffes hårdt.

SE OGSÅ:

HenvNYSANGER

Baldurs 11. kvad: MAGT OG ÆRE

Mennesker er fastlåst i de gamle vaner og idealer

Som de lærte tidligt af dem der befaler.

Lige fra menneskeheden plukkede sig halvnøgne,

Har storhedsvanvid og lumske løgne,

Domineret deres adfærd på mange måder,

Det blev – som nævnt – sat i gang af de få som råder.

 Flertallet holdt ikke særligt godt sammen,

Siden de havde forandret på hammen.

Senere blev stridighederne til meget mere

I takt med at menneskerne blev flere og flere.

Det var lige præcis hvad – vandbærerne – kunne bruge,

Til at få mere magt var det bare at knuge

Og skræmme de fleste i flokken

De som havde søgt tilflugt bag klippeblokken.

 Vandbærerne havde set så mange gange,

At skræmte dyr nemt lod sig fange.

Det havde de lært når de hentede vandet

De hentede jo også så meget andet.

I hulen var der hverken planter eller andet til føden

Derfor påtog de sig at afhjælpe nøden.

Det var modvilligt de havde taget sig af besværet,

En hel del dovne havde de altid været.

Derfor mente de at de andre burde

Se op til dem der gjorde det, ingen af de andre turde.

Med store armbevægelser og dramatiske lyde,

Fik de flertallets uoverensstemmelser til at koge og syde.

Da pelsen forsvandt havde de mistet en tillidhedsfulde nærhed

De havde haft til hinanden – og det skabte tværhed,

De hanner og hunner som gensidigt havde soigneret hinanden,

Var på den vis kommet alvorligt på spanden.

Det ligner ganske vist en bagatel,

Men savnet virkede alligevel.

 Det var slut med at være nænsomme og intime,

Og var nok det første som holdt op med at rime.

Det som havde været en stilfærdig nydelse

Var blevet blandet med en uklar fortrydelse.

Baldurportræt

Det havde ikke været ret besværligt,

For de få, at bilde flertallet ind at de selv var noget særligt.

Det gjaldt om at styrke og fastholde gruen,

Det gjorde de så med en stadig truen;

Om grusom død og gebrækkeligheder

Og hvad de ellers fandt på af skrækkeligheder.

Som blev udpenslet i groteske detaljer

Der afstedkom adskillige frygtelige bataljer.

Fra dem der fulgte i vand-bærernes kølvand,

De som havde barbariske sanser og abe-forstand,

Som senere udtænkte et utal af krige,

Der fik et våbenkapløb til at stige og stige.

Men hverken flertallet – eller disse få,

Kan gøre rede for hvad det var – og stadig er – de vil nå.

Det er svært at se fordelen ved dem som vil smadre hinanden,

De har givet den de slås med navnet – fanden.

Og har udråbt dette monster til en farlig modpart

For at kunne opretholde deres eget destruktive krigsapparat.

 Den fanden er nemlig vekslende og illusoriske figurer,

Og ikke nødvendigvis nogle eller noget der truer.

Det er stadigvæk et spørgsmål om magt og ære

I vore øjne var de vandbærere og deres efterfølgere meget sære.

 

Jernaldermaleri bortsælges i disciplinært øjemed

Mønsted

Et fremragende jernaldermaleri, udført af kunstneren Poppa bin Mønsted jr. og skænket af avisens ven, hr. godsbesidder von Lauenborg, kommer nu under hammeren til fordel for Den Knockelske Familiefonds fortsatte folkeopdragende og disciplinære indsats.

Alle seriøse bud over 60.000 kroner kan afgives via svar-funktionen på denne side. Velbegrundede bud under 60.000 kroner vil muligvis også komme i betragtning.

MERE NYT I AVISEN:

HenvBOLIGSEKTION

Mange flere nordvestjyske unge skal ryge

Rygoverligger

En rygekampagne af hidtil uset omfang blev i morges kl. 06.34 skudt i gang, da Louis B. Knockel på vegne af Danske Drenges Cigarlegat antændte en svært kalibreret knaldcigar, der detonerede med røde og grønne lyn og snart efter udspredte en tung, blåsort røg i næsten 50 meters omkreds.

Foto fjernet

Festligt og fornøjeligt så det ud for de flere hundrede tilskuere, men anledningen var alvorlig nok. Rygerne er i de seneste årtier blevet stadig færre.

rygerstatistik

– Det er nu, vi skal gribe ind, udtalte redaktør Knockel, – og det vil ske med alle tilgængelige midler. I særdeles er det vor opvoksende ungdom, der skal retledes.

Danske Drenges Cigarlegat støtter kampagnen med 24,19 kr., der vil blive omsat såvel i tobak som i de indensogns fabrikerede lyng-, tang- og tørveprodukter.

Se herunder en del af det righoldige propagandamateriale:

ryg1

 

Foto fjernet

Ryg6

ryg9b

ryg9c

På skoler og legepladser vil de yngste blive præsenteret for rygning i teori og praksis, og på ungdommens samlingssteder, f.eks. ved Klamhuse Brugsforenings gavl, hvor masturbationsidrætten dyrkes, vil alle over 15 år blive beordret til at ryge. Louis B. Knockel har sammen med flere af landsdelens førende lærerkræfter påtaget sig at gennemføre mindst 14 tvangsrygningsaftener i løbet af den udendørs sæson..

Kampagnen fortsætter, til rygningen i de yngste aldersgrupper er tilbage på 1990’er-niveau eller helst derover. Yderligere midler kan og vil om nødvendigt blive tilført.

SE OGSÅ:

HenvBØRNOGMAD

 

Blodhavn Badeanstalt præsenterer: Helårskabiner

StürwoltLOGO

Blodhavn badeanstalt  som ligger i hård konkurrence med Lauenborg badeland, har foretaget et strategisk fremstød:

I nært samarbejde med Idrætsforeningen Brunetten, har man færdiggjort byggeriet af  eksklusive helårsfamiliebadekabiner. Alle klinkbyggede, og med både bibliotek og styrtlatrin. De er under færdiggørelse på unik placering, med 361 graders udsigt og 20 m vand under kabinen. Risiko for kraniebrud ved udspring turde således være totalt elimineret.

Foto fjernet

Sæsonleje: kr. 4,35. incl. papirhåndklæder.
Henvendelse: Blodhavn Fiskepulp A/S, som også har også bidraget til byggeriet med en anseelig donation, i forventningen om, at den saltberigede brunvare fra badekabinerne, kan styrke produktionen af lussingolie, som jo for tiden rives bort.

waldorfhyllemeter

Badehusarkitekt Walldorff Hüllemeter (herover) udtaler: ”Dette er fremtidens badehuse. Seriøse vinter- såvel som sommerbadere, fra alle sociale lag, vil fra nu af kunne nyde brændingens lutrende bobler og drivisens rensende virkninger. Fnat, fodsvamp og fladbukke er fra nu af en saga blot.”
Man forventer oldingeturisme i uhørt omfang, og Idrætsforeningen Brunetten har programlagt gratis udvidet badegymnastik for de første 34 sæsongæster.

badehus
De gamle badehuse bortsprænges under ledelse af Idrætsforeningen Brunettens ungdomsbrigade. Nogen søger dækning, de mere modige søger gyset og hærdningen  –  dog med ryggen til.

SE OGSÅ:

sverker-igen-omtale

Ungt Usseldrup-par er verdens mest tilfredse

SokratesLOGO

Også Nr. Usseldrup deltager i undersøgelser af befolkningens tilfredshed, og her ligger vi pænt i forhold til den socialistiske storbypøbel.

Det er med stolthed, avisen herunder kan præsentere det par, der giver udtryk for den allerstørste tilfredshed i vores sogn, der som bekendt markerer sig som verdens mest tilfredse – dette til trods for, at de unge mennesker tilsyneladende ikke har penge til hårpleje.

Foto fjernet

Walmer P. Gisselschwantz og hans kæreste, Boopa
Stalin-Olsen, er et eksempel til efterfølgelse.

SE OGSÅ:

HenvSokratesFEDT

Aktiesvindlere ruinerer og ydmyger ung lokal velhaver

Erhvervskriminalitetsreportage: Crass Børsting
Foto: Abu Peckelrübe m.fl.

En finansskandale af et omfang, der heldigvis sjældent ses her på egnen, har ydmyget og ruineret den 19-årige diplomernæringsfysiolog Hilda Peckelrübe, datter af fhv. slamafkoger Harding Q. Peckelrübe og hustru Hulda, Klamhuse Østermark.

Hilda bestod som 15-årig sit diplomkursus på Klamhuse Folkeuniversitet og har lige siden haft godt og indbringende arbejde på en af egnens førende fødevarevirksomheder. Ugeløn, drikkepenge og hjembragte naturalier fra arbejdspladsen gjorde hende til en velstillet ung kvinde.

Aktiebedragerioffer

Under et dansestævne på Blodhavn Nordstrand kom den unge kvinde i kontakt med barbermester Jokum Papp-Andersen, Blodhøj.

– Han var en præsentabel mand, velklædt og smilende og med en næsten ny, halvautomatisk penisprotese monteret i venstre bukseben, fortæller Hilda Peckelrübe. – Det lød til, at han havde god forstand på penge og investeringer, og han rådede mig til at placere min formue i jernbanedrift.

Få uger efter det første møde havde Hilda købt 43 nyudstedte aktier i Nordvestjyske Folkejernbaner, som angiveligt skulle stå for al jernbanedrift mellem Blodhøj Nord og Klamhuse Øst. Aktiebrevene blev personligt overrakt hende på hjemadressen i Klamhuse af hr. Papp-Andersen og dennes broder Lazlo, der efter flere år som turnerende opvisningsmasturbant i Nordnorge er vendt tilbage til Usseldrup-egnen.

Hilda havde forventet, at hendes sammensparede formue i løbet af kort tid kunne fordobles eller endog tredobles. Da hun fortalte sine forældre om investeringen, tilføjede hun, at jernbanen ved et heldigt træf løb tæt forbi deres bopæl, så hele familien kunne følge med i, hvor storartet driften udviklede sig.

Hendes far måtte da fortælle, at den pågældende banestrækning blev nedlagt efter en katastrofe i 1934. Skinnerne var taget op og solgt til eksport senest cirka 1940. Det gik op for Hilda, at hun aldrig i sin levetid havde set et tog passere.

– Erkendelsen ramte mig som et slag, siger hun. – Men for sent.

Kontantformuen på 87 kr. og 34 øre samt fire halvliters glas med henkogte grønsager og et saltet, lufttørret fårehoved må anses for tabt.

Storsognerådet drøfter i disse timer, om de skyldige skal straffes med døden. Deres ældre broder, kordegn Blinky Papp-Andersen, har dog allerede draget sin personlige konsekvens af skandalen. I samarbejde med Nørre Usseldrup Borgervæbning vil han i morgen tidlig lade sig bortskyde på Klamhuse Hede.

Aktieudstedelse

– Jeg fik et fordelagtigt pristilbud på henrettelsen, betinget af, at Borgervæbningen kan sælge et par hundrede billetter à 12 øre. Hermed får jeg affæren overstået, uden at min familie ligger samfundet yderligere til byrde, udtaler kordegnen.

SE OGSÅ:

henv valutareform

Pragtfilm fra dengang, hovedstaden var beboelig

Meget ærede publikum: Klamhuse Cinematographiske Biografteater indbyder til repremiere på en pragtfilm fra dengang, ikke blot Holstebro, men også – utroligt, men sandt – selveste København var en civiliseret og beboelig by.

1937 er fjerne tider, og øjnene løber i vand under iagttagelsen af livet, som det formede sig. Varighed 9:04 min.

København1937

Filmens eneste alvorlige fejl: Den ledsagende kommentar er på engelsk. Vor sprogkyndige medarbejder, fhv. biblioteksmedhjælper Judassen, arbejder på en oversættelse. Nyd i mellemtiden de levende billeder, og det er en ordre.

SE FLERE LØDIGE FILM HER

 

Useriøse populærmusikere afsløret og straffet

Under ihærdig patruljering såvel i turistområder som i de lokalt benyttede forsamlingshuse har redaktør Louis B. Knockel inden for de seneste få døgn afsløret en halv snes useriøse populærmusikere, skyldige i sammentalt 38 overtrædelser af det regelsæt for offentlig optræden, der blev bekendtgjort og sat i kraft af redaktørens fader og forgænger, Albert Knockel, 11. november 1938 kl. 14.26 prc.

popsang01

– Oplevelserne svingede fra det mildt irriterende til det aldeles uacceptable. Jeg antraf salonmusikere med skæv butterfly, sangere, hvis stemmer var ødelagt af grusmåltider, kvindelige optrædende med en helt uantagelig kropsbygning og – igen og igen – instrumenter, som var nedslidte og umulige at få en ren tone ud af. En del blev klaret på stedet i form af lussinger til de skyldige og øjeblikkelig destruktion af instrumenter. De alvorligere straffe er udmålt efter min faders regulativ, oplyser Louis B. Knockel.

Popsang02

Blandt de straffede er brødrene Lupo og Lambert Presley-Petersen, som dels manglede strenge på instrumenterne, dels blev antruffet ved gavlen af Vester Usseldrup Forsamlingshus, hvor de masturberede i arbejdstiden.

Popsang03

Den alvorligste sanktion ramte refrænsangeren Bassam Poppelkrage. De næste tre måneder skal han iagttage total tavshed. For at sikre dette skal han være iført en tætsluttende heldragt, hvor kun en bundventil vil blive åbnet, når hr. Poppelkrage fire gange i døgnet skal aflevere sine udstødningsprodukter. Næring får han gennem en slange, der morgen og aften tilfører en liter brun pladdervælling.

Popsang04

– Man må statuere et eksempel, når hr. Poppelkrage ikke efter 45 år som friluftssanger på Blodhavn Nordstrand har tilegnet sig en klarere stemme og en bedre tekstudtale, udtaler redaktør Knockel. – Hans overtrædelser er så meget mere forunderlige, når man tager i betragtning, at hans fader, Lubbert Poppelkrage, i 1947 blev straffet for noget lignende.

SE OGSÅ:

HenvNYSANGER