OM AVISEN

NØJSOMHED, DISCIPLIN, RESPEKT
FOR DE LOKALE RÅVARER

Af Asgeir Judassen, lokalhistoriker,
fhv. biblioteksmedhjælper

Siden midten af 1700-tallet  har familien Knockel spillet en afgørende rolle for disciplin og åndelig fremgang i Nørre Usseldrup og Klamhuse.

Hieronymus Knockel (1731-1788), barber og trommeslager af profession, kom hertil fra Nordtyskland i 1750. Han lærte aldrig at tale dansk, men ingen bemærkede det.

Den næstældste af Hieronymus’ syv sønner, Ludgrim Knockel (1754-1846), tjente i 1770’erne som karl hos gårdejer Hans Jensen, Klamhuse Mark. Denne Jensen var en sur og krumrygget mand med en 15 år yngre, rødhåret hustru af frodig kropspragt. En mørk aften i november 1778 snublede Jensen over en rive på gårdspladsen. Af en eller anden grund var dækslet fjernet fra hans brønd, og med et brøl forsvandt han i dybet. Inden Ludgrim næste morgen fik hejset ham op, var det uigenkaldelige indtruffet.

Få måneder senere blev Ludbert Knockel gift med den rødhårede enke, og Jensens ejendom fik sit blivende navn: Knockelhøj.

Fra Knockelhøjs lerklinede vinkelbygning udgik vor slægt i de næste to sekler, og Knockelhøjs 14 tønder land, tilsået med roer og rødbeder, gav næring og beskæftigelse til generationer af flittige og lydige bønder.

Avisens fakkel tændes

Victor Emmanuel

Victor Emmanuel Knockel (1864-1961) arbejdede som næsten alle sine slægtninge ved landbruget, men anskaffede i 1887 et par læsebriller, et svensk leksikon og den hektograf, hvormed han påbegyndte udgivelsen af Nørre Usseldrup Ugeblad. Det tekniske udstyr blev senere kompletteret med en tre-hjulet ladcykel og en foret kasket til vinterbrug.

Victor Emmanuel kæmpede indtil sin sidste time med pennen og en hård, hurtig lussinghånd for sine idealer: Nøjsomhed, mandstugt og utrættelig arbejdsflid. Han praktiserede selv disse idealer som et lysende eksempel for by og egn indtil sin alt for tidlige død.
Hans eksemplariske samliv med fr. Amelia Guggelhub varede ved indtil den dag, da Klamhuse Kødfoderfabrik efter onkels ønske opslugte begge deres legemer og befordrede dem videre i naturens store kredsløb.

1900-tallets lederskikkelse

Vi når hermed frem til byens og egnens gennem flere menneskealdre ubestridte overhoved Albert Knockel (1899-2002). Han gik som den første i slægten bogens vej, idet han fra 1934 til 1985 virkede ved Nørre Usseldrup Eksamensskole i det krævende og betroede embede som pedelmedhjælper.

I årene 1961-62 drev han sideløbende en stort tænkt produktionsvirksomhed, “Knockels Blodkarameller”, som grundet myndighedernes forfølgelse måtte ophøre til uoprettelig skade for befolkningens ernæringstilstand og det danske samfunds økonomi.

AgrarforeningNY

Albert Knockel arvede ikke blot bladvirksomheden, men også sin onkel Victor Emmanuels gummioverfrakke, hans fortrinlige svenske konversationsleksikon samt et par olmerdugsdyner, hvori familieformuen var indsyet.

Gummifrakken, som Victor Emmanuel havde købt af en tysk landstryger kort efter Første Verdenskrig, er et stateligt klædningsstykke og bæres nu i tredje generation på alle årstider. De uundgåelige smårifter og mørnede steder blev  i 1997 vulkaniseret hos A. Ludolphsen, Klamhuse Autogummi, som hermed på det varmeste anbefales.

Louis B. Knockel tager over

I 1914 skænkede Albert Knockel sin unge hustru Vera et barn, som blev døbt Louis Bruno Knockel. Siden sine første timer har Louis været under kontinuerlig oplæring til en dag at bære slægtens fakkel videre.

Allerede i 1929 blev han udnævnt til cykelbud, og fra 1966 kunne han bære kasket og skulderdistinktioner efter en velfortjent forfremmelse til overcykelbud.

Ved sin faders alt for tidlige død, fremkaldt af en kollektiv tarmgaseksplosion i Nørre Usseldrup Bedehus, stod Louis fornemt rustet til at føre bladene ind i det nye årtusinde.

Den yngre Knockels omfattende bladvirksomhed levner ham kun ringe tid til andre gøremål, men han er dog stadig næstformand og tilsynsførende i Nordvestjysk Fækalieforvaltningsselskab A.m.b.a. En sømmelig og økonomisk forsvarlig omgang med de lokale råvarer har altid ligget Knockel-slægten stærkt på sinde. Privat lever Louis i et forbilledligt parforhold med avlsgeden Katrine Klamhuse XXIV.

Blandt de andre fremtrædende medlemmer af Knockel-slægten er partiet Bondefrontens førstemand, fhv. koksafbærer og avlsbruger Vagner Knockel, og dennes søn, partiets stormtropfører Adolf, nordvestjysk mester i fækaliekastning 1963-71.

SE OGSÅ:

HenvNYTÅRSTALE2

BilletLOUIS100

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image