Månedsarkiv: juli 2013

Tusinder strømmer til turist-parringslejr ved Blodhavn

Jubelreportage: Crass Børsting
Foto: Aisha Peckelrübe m.fl.

En af årets turistmæssige nyskabelser kan nu erklæres for en sikker succes: Tusinder af parringslystne fremmede er i de seneste dage og timer strømmet til Blodhavn Nordstrand, hvor de under stram kontrol og døgnovervågning kan deltage i gebyrpålagt kopulation.

parringslejr02

Hovedparten af de kvindelige deltager kommer fra Holstebro og andre steder, hvor sund landlig virilitet er omtrent elimineret. De mænd, der skal kompensere for den lokale impotens, er balkanproletarer i alle aldre, bragt hertil med særtog.

parringslejr01

Deltagerne bor i telt i to skarpt adskilte strandlejre nord for Blodhavn. Til selve kopulationen anvendes nogle i hast ryddede sengestuer på oldingehjemmet og husmandshospitalet i Klamhuse.

Parringslejr02b

– Jeg støtter disse aktiviteter med råd og dåd, herunder selvfølgelig især talrige stimulerende og tilrettevisende lussinger, udtaler turistsagens mangeårige førstemand, redaktør Louis B. Knockel.

parringslejr03

Parringslejrens endemål er om nogle år at få Blodhavn Storbadehotel genrejst i dets oprindelige pragtskikkelse. Al turistkopulation vil derefter blive henvist til sovesalene i det fremtidige vandkølede hotel.

Parringslejr05

SE OGSÅ:

HenvTURISTPØBELEN

 

Ældre landhund under pres: Hvem skal arve mine brunvaremillioner?

Værdireportage: Crass Børsting
Foto: Nordvestjysk Fotografisk Landhundearkiv m.fl.

Ferdinand XII Jacoby, en af vore kendte og højt respekterede ældre landhunde, er under pres for at få ordnet sine juridiske og økonomiske forhold. Hvad der kommer til at stå i Ferdinands testamente vil få stor betydning for nordvestjysk fækalieindustri og de hundreder af arbejderfamilier, som er afhængige af landsdelens bærende erhverv.

Ældrelandhund

Som de fleste vil vide, arvede Ferdinand den kontrollerende aktiemajoritet i Klamhuse Brunvareforarbejdningsindustri K.m.g.H., da hans mangeårige samlever, enkefru Aurora Peckelwaber, i en alder af 98,3 år mistede livet ved en gullascheksplosionsulykke for nogle måneder siden. Hermed blev virksomhedens 278,4 ansatte og en tusindtallig skare af underleverandører (inkluderende stort set alle nordvestjyder, der sender afgangsprodukter til videreforarbejdning) afhængige af den gamle hunds dispositioner.

Ferdinand mærker alderen trykke, og ensomheden har trukket dybe furer i hans ansigt. Det brændende spørgsmål er, hvem der efter ham skal bestemme over fabrikken.

Landhundearvinger

Iagttagere tæt på Ferdinand udpeger tre af hans hundevenner som de mest sandsynlige arvinger.

Wallah Z. Finkelstein er med sin internationale baggrund og et mildt væsen den ejerhund, de fleste medarbejdere vil foretrække. Wallahs tanker om virksomhedens fremtid er rettet mod en blødgøring af produkterne. – Hård mave er et problem, som må angribes ved roden, udtaler Wallah fra sin hundekurv i stationsforstanderboligen i Klamhuse.

Den lidt ældre, muskuløst byggede Jolmer Jura regnes for feltets kolde, strategiske begavelse. Han udtaler: – Medarbejderantallet på brunvarefabrikken har længe været for højt, og en del af tjenestedyrene kunne gøre mere nytte som foderprodukter.

Mest frygtet blandt personel og leverandører er dog kamphunden Olborg Ghummi, indtil for nylig chef for nattevagtpatruljen på Klamhuse Kødfoderfabrik. – Hele det nordvestjyske erhvervsliv er i forfald, erklærer O. Ghummi. – Vi må bortsprænge alt, hvad der står i vejen, før noget nyt kan bygges op. Mine egne fækalier er hårde som sten, men omkring mig ser jeg uhyggelige mængder af pladdermasse og stinkende vælling.

hundeejere

Millionærhunden Ferdinand XII Jacoby og dennes rådgivere har for øjeblikket ingen kommentarer til arvesituationen. Afgørende nyt vil fremkomme i avisen, så snart det foreligger.

SE OGSÅ:

HenvHUNDEFORSKNING

Baldur Hyppesons 13. kvad: ALT HÆNGER SAMMEN

Mennesker byer og fabrikker er i forhold til naturen kun surrogater

Livløst gods – igangsat af en flok selvglade, skræmte primater.

Deres tekniske kunnen er intet mirakel,

Den har mest afstedkommet hastværk, hærværk og stort spektakel.

Det kan tydeligt høres hvordan menneskeheden blev motiveret

Af middelmådige pianister som ikke spiller så godt – på klaveret

Fordi de er tæmmet til kun at benyttede de sorte tangenter.

Dresseret af magtelitens ansatte konsulenter.

Der bilder sig ind at de kan frembringe alt med maskiner,

Men dét de laver er noget – der knap nok ligner,

Hvad klodens jord og havet for længst har fremdrevet,

Det som jeg indtil nu kun har delvis beskrevet.

Magteliten tror at de kan overgå jord-klodens kræfter,

Men vi Aser ser det som lyssky gesjæfter.

Intet af et samlebånds forekomster,

Er i stand til at overskygge hverken træer eller blomster.

For slet ikke at tale om bjerge og floder,

Som måske ikke findes på andre kloder.

Magteliten ved det ikke – de bygger for meget på noget de tror,

Og Asernes viden er i forhold til magtelitens – jordbunden og stor.

Vi ved at jordkloden som den er giver betingelsen for livet,

Og at alt det den rummer langsomt er sivet –

Frem – efterhånden, imens tidens tand

Gnavede løs på det tørre og skyllede efter med vand,

Det er nemlig sådan med væden og tørken

At det hænger sammen – ellers ender alt som en ørken.

For mørket og lyset gælder det samme

Det er passet til i en evig og vekslende ramme.

Baldurportræt

Aserne ved, det er Solvej og mig som har fået den dont

At regulere denne cirkel ude i kanten af jordklodens horisont.

Det er en opgave vi begge tager meget alvorligt,

Intet af det vi gør bliver gjort vilkårligt.

Det er en tillidspost vi har som er meget vigtig

Med krav om at forvalte vort gøremål stabilt – og være forsigtig.

Vi kredser rundt i en hårfin balance,

Uden os har livet ikke en eneste chance.

Vi behersker denne evige og vekslende kraft,

Denne livsvigtig evne har vi altid haft.

I tidens løb har Solvej fortalt mig meget

Om det meningsløse rod – alt det som er blevet så grimt og speget.

Det afslører sig selv i dagens lys,

Og vi Aser ser med både undren – og gys.

På det i den usle niddingsdåd,

Som fik magteliten til at oprette de udvalgtes råd.

Det der lovfæster tvang og pligter som obligatorisk,

Og gjorde fastansatte voldsmænds gerninger til noget heroisk.

Hele tiden har denne magtelite været hadefuld og usympatisk

Det fulgte med deres storhedsvanvid – helt automatisk.

De skabte en samfundsform der er både ynkelig og vissen,

Med en bajads eller galionsfigur sat i spidsen

 Desværre var disse topfigurer langt fra ubestikkelige

De faldt meget nemt for den lumske intrige

Der er gemt i uddeling af flotte trofæer og bopæl i store flotte palæer,

Og glemte at der altid stilles krav til den magteliten beærer.

Magteliten som er et sammenspist og begærligt parlament,

Med standpunkt til meget som er stivt og betændt.

Og fordi deres tænkemåder er legendariske

Bliver deres bedømmelser begrænsende og barbariske.

SE OGSÅ:

HenvBALDURSTOLVTE

Ligkistesnedkeres fækaliegruber tømt og omdannet til overklassekonditori

Samfundsreportage: Crass Børsting
Foto: Hildur Knödel Presseagentur

En kapitalforbrydelse af hidtil uset omfang har fundet sted dybt under Blodhøj. Offeret er Nordvestjyske Ligkistesnedkeres Pensionskasse. De 17 organiserede snedkermestre og deres hundredetallige stampersonel synes at have mistet alt.

Konditori01

I ly af mørket har socialistisk sindede overklasseelementer fra Holstebro tømt pensionskassens fækaliegruber for den gennem generationer opsparede formue. I Monradsminde, den største af gruberne, er der nu i stedet indrettet et luxuskonditori, hvor turister, disses børn og andre tilstrømmende fremmedelementer kan lade sig bespise.

Konditori02

– Jeg troede, at vi én gang for alle havde slået overklassen tilbage, udtaler turistkontrollens førstemand, redaktør Louis B. Knockel. – Men det øjeblik, man vender ryggen til, pibler usunde tendenser atter frem. Jeg vil vide at træffe mine forholdsregler. Disse gruber har siden 1920’erne været udlagt som brunvaredepoter. Kaffe, chokolade og flødeskum skal ikke få nogen varig plads dernede.

Konditori03

SE OGSÅ:

HenvRYGERKAMPAGNE

Ungdommens kilde fundet i tævehunds mundtøj

HalunkLOGO

Enkefru Gondola Fedtskaarpe har gjort en banebrydende opdagelse i den fedtskaarpske aristokratvilla under pekingesertæven Bertalines ugentlige tandrensning. Den stærkt savlende hund viser sig at være ungdommens kilde. Mundvandet fra skødehunden har en foryngende effekt på den menneskelige organisme efter indtagelse.

peking01

– Jeg kan garantere for, at kosmetiske operationer vil være unødvendige i fremtiden, udtaler fru Gondola Fedtskaarpe, der i løbet af få døgn har forvandlet sig fra indsunket olding til eftertragtet ungpige.

peking02

Hr. Swulbert Dyng, den 127-årige pensionerede penisforlænger, prøvesmagte vidundermidlet for to dage siden. Resultatet er mageløst. Nu ligner og gebærder han sig som en mand på 120 år.

Fru Fedtskaarpe sælger med sagkyndig assistance mirakelmiksturen i flasker a 70 cl. fra sin garage. Foryngelseseliksiren har en gennemsigtig skummende fremtoning samt en fyldig og rund smag af kippers. Indvirkningen finder sted blot fire timer efter konsum.

Peking03

Indtil videre er der kun 110 flasker på lager, men der forventes at blive tappet mere i løbet af året. Tævehunden risikerer at blive tør i mundtøj og hals, hvis der drives rovdrift. Kræet vil derfor kun blive tappet én gang om måneden.

Doktor Orla Hump kan se fordele i vidundermidlet, men vil alligevel advare de kommende forbrugere:

– Eliksiren er fabelagtig, ingen tvivl om det. Når det så er sagt, må vi alle være påpasselige med produktet. Vi så jo alle hvordan det gik hr. Gibbernak i torsdags. Han sidder i tremmeseng nu.

SE OGSÅ:

HenvHalunkBUGTALER

 

 

Alle i Nordvestjylland snart klædt i genbrugsgummi

Storsognerådet for Usseldrup, Klamhuse og Blodhavn har på et lukket møde truffet den principbeslutning, at alle inden for sognegrænserne, mænd og kvinder, børn og oldinge, turister såvel som fastboende, i løbet af nogle måneder skal overgå til 100 procent gummibeklædning.

– Al lokal tøjvask bortspares hermed, og befolkningen vil fremtræde med en behageligt ensartet, disciplineringsegnet overflade, udtaler egnens førstemand, redaktør Louis B. Knockel, der selv har båret en i slægten nedarvet gummifrakke året rundt gennem hele sit voksne liv.

Gummi01

Baggrunden for den undtagelsesløse udbredelse af folkegummibeklædning er en helt ny fabrikationsproces, der omdanner brugte bil- og traktordæk til en glat og jævn film af ca. 0,8 mm tykkelse. Denne kan sys eller svejses sammen til dragter og klædningsstykker af enhver art.

Heldragterne vil om vinteren bestå af to lag film med en mellemforing af halm eller fintsnittet avispapir, oplyser den nyudnævnte beklædningsinspektør, hr. Jolbert Æ. Nozzelhuber, søn af trillebørmekaniker Walmer Y. Nozzelhuber, Klamhuse Vestermark.

Gummi02

Gummiberigelsesprocessen er endnu en sejr for opfinderen Nathan Mandrikkendt for teknologiske nybrud som elektrisk hjemmehenrettelse og akustisk kontrol med udendørs sexualitet.

– Det centrale i processen er det kemikalium, der under kogende højtryk tilsættes de strimlede dæk for at gøre gummimassen smidig, oplyser hr. Mandrik . – Sammensætningen af dette stof er en fabrikationshemmelighed, men jeg kan røbe, at det hovedsagelig består af organisk materiale, og at det har sit udspring i den kalkunforædling, som jeg og min slægt gennem generationer har deltaget aktivt i.

SE OGSÅ:

HenvOFFENTLIGHENRETTELSE

Dr. Bözzelmann fejrer nye genetiske triumfer

Billedkavalkade

Dr.med.vet. Haburi Bözzelmann, Klamhuse Overdrev, som for nylig imponerede den naturvidenskabelige verden med børn, fremavlet af 3 forældre, viser nu igen eksempler på sit skabende talent. Fra hans Institut for Eksperimentel Genetisk Forædling kommer 10 helt nye arter, der snart vil gøre nytte i nordvestjysk samfundsøkonomi og samtidig skabe store oplevelser for de familier, der får dyrene betroet til videre avl.

Boezz01

Boezz02

Boezz03

Boezz04

Boezz05

Boezz06

Boezz07

Boezz08

Boezz09

Boezz10

Det forlyder fra instituttet, at doktorens kusine, fr. Lebbie Bözzelmann, en af de nærmeste dage forventes at nedkomme med endnu et nyudviklet familiekæledyr, en såkaldt bøffelhund, som i fuldt udvokset tilstand vil opnå en slagtevægt af 350 kg. Nærmere underretninger fremkommer i avisen, så snart de foreligger.

Bøffelhund

SE OGSÅ:

HenvSNYLTEDYR

Naturister fra hele landet til storlussingstævne

Smilende, syngende og splitternøgne lussingidrætsfolk fra hele landet er i disse timer på vej mod Blodhavn Nordstrand, hvor Landproletarisk Fællesforbund og Nordvestjyske Idrætslussatorer kalder sammen til det årlige naturistsommerlussingstævne.

Lussstaevne01

Blandt deltagerne vil være 12 aktive baghåndslussatorer fra Øster Væmmelse, som tidligere på året fik sølvmedalje ved De Lussingolympiske Lege i Swaziland.

Lussstaevne03

Stævnets øvelsesmateriale bliver som sædvanlig 150 indfangede turister, fortrinsvis nøgenbadere i spændstig alder og med veloplagt fjedrende kindflæsk. De bliver efter udstået lussering belønnet med hver en lille pose fækaliegranulat og vil desuden have en uforglemmelig oplevelse at fortælle om, når de returneres til deres familier.

Lussstaevne02

– Jeg lover deltagere og publikum en dag efter de bedste nordvestjyske traditioner, udtaler arrangemenets leder, lussinginspektrice Alma Stalin-Svendsen, der igen i år får sin 102-årige fader, Ludman Stalin-Svendsen, med på tribunen som overdommer.

Lussstaevne04

Efter at den sportslige del af stævnet er overstået, vil spillemændene fra Blodhøj akkompagnere lussingkædedanse og stående kopulering indtil den lyse morgen.

SE OGSÅ:

HenvNYELUSSINGTYPER

 

Ungslubberter vælger ny formand: Sejr eller død!

– Vi vil føre slubbertsagen til sejr, eller vi vil dø under forsøget, udtalte en rank og stolt Harding Hampelmann i aftes efter at være valgt til ny formand for organisationen Nordvestjyske Ungslubberter.

De aktive unge, hvis antal nu for første gang overstiger 1000, var samlet på Blodhavn Nordstrand til den årlige kongres, og de vedtog, at et afgørende fremstød vil ske i form af en kampagne, som på få måneder skal omdanne alle nordvestjyske skoler, hjem og arbejdspladser til vækstbede for slubbertsagens principper.

Nyslubbert01

De døgnaktuelle reportagefotos, vi herunder bringer fra kongressen, formidler den stemning af sejr og selvtillid, som de unge slubberter nu kan gå videre med:

slubbertdruk

Slubbertstrandfest

Sortslubbert

Tidlslubbertfmd

For første gang fik hunde, stuegrise og andre større husdyr adgang til kongressen. – Det er en naturlig følge af de store fremskridt, der er sket i hundeforskningen, udtalte hr. Hampelmann i sin præsentation af forslaget. – Den moderne, videnskabeligt berigede hund har i alt væsentligt de samme forudsætninger for slubbertagtig adfærd, som vi to-benede har.

Slubberthunde

Louis B. Knockel, der for nogle år siden faldt for organisationens 90-års aldersgrænse, var til stede som kongressens gæst og stimulerede aftenen igennem talere og bestyrelse med hundredevis af velrettede lussinger.

– Jeg ønsker lykke og fremgang med den forestående kampagne. Husk dog, at de unge ikke hermed opnår eneret på slubbertologisk praksis. Den modne og erfarne landslubbert kan og vil fortsat spille en vigtig rolle i samfundshusholdningen.

SE OGSÅ:

HenvSLUBBERTTEMPEL