Tag-arkiv: gummi

Kopulationsvanvid forvandler gummifabrik til rygende ruin

En ukontrolleret sexualakt antændte i nat ved 23-tiden Klamhuse Gummivarefabriks centrale produktionshal, og i løbet af et kvarter var det gigantiske fabrikskompleks omspændt af brølende flammer. En søjle af fed, blåsort røg vældede op i otte-ti kilometers højde og kan nu lugtes over det meste af Jylland.

Gummibrand

Ansvarlig for denne destruktive udåd er Pollux W. Knäckel, værkfører på fabrikken og mangeårig formand for Gummibrugernes Fællesforbund, Nordvestjysk Kreds. Pollux havde efter en bælginstrumentkoncert ved Brugsens Gavl i Nørre Usseldrup tilbudt at ledsage sin stedmoder Ludhild til hendes hjem på Klamhuse Hede. Undervejs faldt det ham ind, at han kunne demonstrere et par af fabrikkens nyudviklede hjælpemidler for stedmoderen, og det var under den påfølgende kopulation, at Ludhild blev antændt og forvandlet til en levende fakkel.

Gummifabrik

– Pollux ignorerede den indlysende brandfare, der følger af at kopulere i højt tempo med en så indtørret partner, og nu må hele egnen økonomisk og beskæftigelsesmæssigt lide under hans letsind, udtaler Louis B. Knockel, som natten igennem har holdt vagt ved fabrikken og bidraget til redningsindsatsen med et stort antal arbejdslussinger.

Forbryderens fader Lupo var søn af Louis’ grandonkel Hassan Z. Knockel (1846-1951), men han og hans efterkommere blev i 1952 efter en husdyrskandale fradømt retten til at bære slægtsnavnet og kaldte sig derefter Knäckel.

Gummipar

– Disse af slægten udstødte individer har nu igen overskredet grænsen for acceptabel adfærd. Gummibevægelsen lider svær skade, og følgevirkningerne vil være mærkbare i årtier. Det aktuelle spørgsmål er derfor alene, om Pollux W. Knäckel skal aflives af amtstandlægen, eller om vore dygtige henrettelses-amatører får opgaven, siger Louis B. Knockel.

SE OGSÅ:

HenvMEKANISKELEFANT

Alle i Nordvestjylland snart klædt i genbrugsgummi

Storsognerådet for Usseldrup, Klamhuse og Blodhavn har på et lukket møde truffet den principbeslutning, at alle inden for sognegrænserne, mænd og kvinder, børn og oldinge, turister såvel som fastboende, i løbet af nogle måneder skal overgå til 100 procent gummibeklædning.

– Al lokal tøjvask bortspares hermed, og befolkningen vil fremtræde med en behageligt ensartet, disciplineringsegnet overflade, udtaler egnens førstemand, redaktør Louis B. Knockel, der selv har båret en i slægten nedarvet gummifrakke året rundt gennem hele sit voksne liv.

Gummi01

Baggrunden for den undtagelsesløse udbredelse af folkegummibeklædning er en helt ny fabrikationsproces, der omdanner brugte bil- og traktordæk til en glat og jævn film af ca. 0,8 mm tykkelse. Denne kan sys eller svejses sammen til dragter og klædningsstykker af enhver art.

Heldragterne vil om vinteren bestå af to lag film med en mellemforing af halm eller fintsnittet avispapir, oplyser den nyudnævnte beklædningsinspektør, hr. Jolbert Æ. Nozzelhuber, søn af trillebørmekaniker Walmer Y. Nozzelhuber, Klamhuse Vestermark.

Gummi02

Gummiberigelsesprocessen er endnu en sejr for opfinderen Nathan Mandrikkendt for teknologiske nybrud som elektrisk hjemmehenrettelse og akustisk kontrol med udendørs sexualitet.

– Det centrale i processen er det kemikalium, der under kogende højtryk tilsættes de strimlede dæk for at gøre gummimassen smidig, oplyser hr. Mandrik . – Sammensætningen af dette stof er en fabrikationshemmelighed, men jeg kan røbe, at det hovedsagelig består af organisk materiale, og at det har sit udspring i den kalkunforædling, som jeg og min slægt gennem generationer har deltaget aktivt i.

SE OGSÅ:

HenvOFFENTLIGHENRETTELSE