Støtteerklæring fra en trofast ven og medkæmper

Muenchhaus LOGO

Bedste, beundrede og bastante Herr Redacteur.

Det er i en chokeret Tilstand man erfarer, at De, min højt skattede Ven, er blevet udelukket fra at ytre Dem. Dog kan det vel være en Trøst, at Udelukkelsen, Knægtelsen af Deres Ytringsfrihed, fra en underlødig, offentligt forsørget falleret Bladsmørers Side sker fra dette misliebige naivt liberalistiske 180 Grader.

Bladsmøreradvarsel

Kun Deres utrættelige Omsorg for Ret, Pligt, Utøj over Hegnet samt Deres vedvarende Opfordringer til Orden, Disciplin og Tugtelse har hidindtil gjort nævnte Publication nogenledes læseværdigt. Man agter fremover, at eliminere dette Skrift fra listen over ønskværdige Publicationer.

Men, bedste Ven: Vær paa Vagt naar De aabner Døren for Postbudet. Vor rødjakkede Ven er maaske ikke saa troskyldig som han ser ud. Jeg kan blot anbefale, at De er tilstrækkeligt ekviperet og udrustet, naar fremmede melder sig ved Døren.

Det er mig en stor Glæde og nu igjen daglig Tilfredsstillelse, atter at kunne læse Nørre Usseldrup Dagblad.

Vi er mange der gjerne vil overbringe vor Tak til Dem og til Deres uegennyttige Hjælpere igjennem den forgangne, svære Periode. Særligt den af Dem anførte Herr Nidding Halunk, som aabenbart har bidraget i betydningsfuldt Omfang, til at faa Orden paa de sammenblandede Typer og til at faa Sættekasserne bragt tilbage til fordums Orden.

De bedste Hilsener og Ønsker her fra mit Jydske Exil, sender Deres yderst forbundne, til Dem, Husholdning, administrativt og Kjælderpersonel
(sign.)
Severin von Münchhaus

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image