Tag-arkiv: vehikel

Penisraket penetrerer tid og rum

Tusinder af borgere var mødt op til demonstrationen af det længe ventede penisvehikel, der efter sigende skulle være det hurtigste og mest lydløse befordringsmiddel i mands minde.

Fremvisningen fandt sted i Vammelmose Muddergrøft, hvor penisraketten skulle cirkulere et par omgange om Vammelmose Muddersø.

Automobilet er opfundet af den nordvestjyske negertrio, brødrene Shismabæbæ, som efter sigende turnerede rundt på Fyn med deres testikeltennistrick. Årene i showbusiness har været hård kost mod sjæl og testikler, så nu har de rettet fokus mod automobilbranchen og videnskaben.

For at øge opmærksomheden satte negerbrødrene gang i en parade inde i byen der senere skulle ende i Vammelmose Muddergrøft, hvor raketten skulle vise sin formåen. Den ældste broder Wavadetduh gik rundt med en megafon og proklamerede, mens de yngste brødre kørte rundt i bilen.

Bibob og Lula Shismabæbæ kørte op og ned af strøget og Wavadetduh sagde:
”Det er fuld fart frem uden at se sig tilbage … Det er bevægelse på stedet! Det er Bibob og Lula!”

Byens borger blev lokket med lethed ud til Vammelmose Muddersø af den pompøse parade.

Wavadetduh hævede startpistolen, skød op i den grå himmel og de yngste brødre trykkede gaspedalen i bund i bunden af penisraketten.

Folkemængden hujede, men da det fallosformede raketvehikel opnåede sin tophastighed, endte begivenheden i det rene kaos. Vognen brød ikke blot gennem lydmuren men også gennem tid og rum, for i mulden på den østlige bred af Vammemose Muddersø opstod en kraftig røgudvikling og lys fra jorden. Metalpenissen havde revet et hul i universet. 90 cm i diameter.

Vognen blev bragt til øjeblikke standsning og brødrene Shismabæbæ nærmede sig punktet hvorfra det stod op med gnister, røg og uhyggelige lyde.

”Der er opstået et sort hul. Hold jer tilbage. Det ser farligt ud,” råbte Bibob og Lula. ”Er der en ekspert til stede?!”

”Mig!” råbte en mand uden ben. Han præsenterede sig som videnskabsmanden Rakman Elpotto.

Med armkraft slæbte videnskabsmanden sin torsostump hen over den mudrede jord, eftersom benproteserne var til kogevask på det lokale møntvaskeri.

Det var nu også kun hånden han skulle bruge til at afgøre byens skæbne. Han stak en prøvende finger ned i det sorte hul for at mærke vindretning og temperaturen.

”Enden er nær!” råbte den benløse videnskabsmand, Rakman Elpotto. ”Det sorte hul vil vokse dag for dag. Hele området vil blive opslugt inden måneden er omme.”

”Flygt!” skreg Wavadetduh og straks blev området ved Vammelmose Muddersø tømt for mennesker.

Vil Vammelmose Muddergrøft og senere resten af Nordvestjylland blive omslugt af det sorte hul og vendt på vrangen, eller vil der blive fundet en løsning?

Hr. Nidding Halunk følger op på sagen, klik straks videre til
VAMMELMOSE AFSNIT 2 3 4 5 6 7 8 9

Retur til avisens forside

Dødsfald: Køreskolemasturbatrice Holla Floffer

NekroLOGOEisenm

Det er svært at forstå, men Holla er her ikke mere. Hele Gustenhuses mest yndede motorsagkyndige har hevet i gearstangen for uigenkaldeligt sidste gang. Savnet efter frk. Floffer er kolossalt, både blandt mænd og dyr.

Nekro18a
Holla Floffer blev født i 1897 på Gustenhuse Blindeinstitut og udviste fra barnsben en ubændig trang til konstant at finde noget at rive i. Således blev hun i en ganske ung alder grundet mangel på åbne positioner på vore sognebordeller i stedet tilknyttet vor voksende automobilindustri,  hvor hun i en menneskealder tog kærlig hånd om uddannelsen af de mange nye, vordende vehikelførere, der i hobetal flokkedes om hendes lille kontor på Gustenhuse Køreskole.

Nekro Floffer 02
Hr. savværksinspektør Wolfram Lol mindes de lykkelige tider i Hollas skolevogn (som ses på billedet) på følgende, rørende vis: “Jeg dumpede med vilje 147 gange i træk den praktiske prøve, blot for at få lov at tilbringe endnu en hyrdetime i selskab med den kære Holla, der aldrig var uoplagt, på vore fælles køreture i det gode, gamle Gokkomobil”.

Holla døde på jobbet, og må hendes eksempel stå som inspiration for alle kommende generationer af kvinder i vort sogn. Æret være frk. Floffers minde!

Forrige dødsfald           Næste dødsfald            Retur til avisens forside

Vild biljagt efter destruktion af højværdifækalier

SKAMLØSE SVENSKERE UDVIST

Biljagt01

To betroede 12-årige tjenestepiger var i går ved middagstid på vej gennem Nørre Usseldrup. Mellem sig bar de en serveringsbakke med en dyrebar last: En samling af særligt udvalgte faconfækalier, som den knockelske husstand havde doneret til Nordvestjysk Slubbertloge i anledning af dennes genåbning. Hvert enkelt eksemplar var svøbt i silkepapir og forsynet med navneskilt (eksempelvis “Sukkergrisen”, “Natflyver” og “Kulturkæmpe”).

Netop som pigerne krydsede Stationsvej, kom et fremmedartet pragtautomobil hvirvlende imod dem i rasende tempo. Pigerne sprang for livet, og deres betroede værdipakker blev knust mod automobilets frontparti. Føreren og hans kvindelige passager fortsatte trods pigernes anskrig videre ad den to-sporede grusvej mod Klamhuse.

Biljagt02

Flere årvågne lokale trafikanter havde overværet det voldsomme optrin, og en skånselsløs, stedse accellererende biljagt blev indledt.

 

Biljagt03

Det kriminelle automobil havarerede i udkanten af Klamhuse, hvor en hurtigt voksende folkemængde omringede de skyldige, et svensk brudepar. Hvis ikke Louis B. Knockel var nået frem pr. ladcykel, kunne det være endt med voldelig pøbeljustits.

Biljagt04

Egnens førstemand overtog kommandoen. En retfærdig straf blev proklameret og straks fuldbyrdet. Ægteparrets automobil fik kølleprygl og blev derefter beslaglagt sammen med deres festklæder og øvrige medbragte parafernalier. En mindre kontantbeholdning blev ligeledes inddraget til delvis dækning af de knuste kulturværdier.

Efter behørig lussering blev de unge svenskere ledsaget til sognegrænsen og udvist. Samme skæbne, som tidligere har ramt så mange af deres landsmænd, og altid velfortjent. De er senest set spadserende på bare fødder i retning mod Holstebro.

Louis B. Knockel vil senere uddele medaljer til biljagtens aktive deltagere, og de ødelagte pragtfækalier vil omrørt med syrnet fløde blive anvendt til konsum.

SE OGSÅ:

HenvHalunkSPØGELSESAUTO

Retur til forsiden

Stor festlig svinomobilparade på Blodhøj: Alle møder frem

Nordvestjysk Svineavlerforbunds Propagandakomité indkalder i samarbejde med Usseldrupegnens Storslubbertselskab til årets festlige svinomobil-parade på Blodhøj. Såvel fastboende som turister forventes at møde frem i tusindtallige begejstrede skarer. Afbud uden vedlagt dødsattest accepteres ikke.

Piggomobil02
Blandt årets favoritter er fr. Bella Peckelmühle med dette luxuspersonautomobil.

Vehiklerne starter fra Blodhavn Landport lørdag kl. 10.34 prc. med det knockelske familiepedalvehikel i spidsen. Når sidste dommervehikel er kørt gennem porten, kan publikum sætte sig i bevægelse. Opmarch over Blodhøj sker i rask tempo, og alle anvisninger fra det uniformerede kontrollørkorps skal følges uden tøven.

Piggomobil01
Nr. Usseldrup Eksamensskole står som ejer af skolebussen “Mister Piggy”.

Piggomobil03
En outsider er slagtermester Bænnie Karbunkels salgsvogn “Copulating Piggies Mark II”.

91553402_10158091088138232_8975247511262330880_n
Også et prægtigt to-hjulet svinomobil, ejet af hr. Gideon Drüppert, Blodhøj, stiller op.

Dommerkomiteen med Louis B. Knockel i spidsen uddeler lussinger, diplomer og sponsorerede præmier. Tredjepræmie er i år 4 kg flæskesvær og et par gummiovertræksbenklæder. Andenpræmie: 12 kg flæskesvær og 2 sæt slidstærke lussinghandsker, der kan anvendes såvel i familien som i husdyrstaldene.  Førstepræmie:  18 kg flæskesvær og 80 liter blå drikkepetroleum.

Svinomobil
I griseparadernes barndom lod man i et vist omfang dyrene styre de deltagende vehikler. Trods forudgående træning og skarp disciplin gav det så store tab af liv og materiel, at praksis måtte ændres.

Piggo
Krigsårenes benzinmangel umuliggjorde motoriserede parader, men muntre landproletarer trak under taktfast sang festgrisefigurer som denne op over Blodhøj.

SE OGSÅ:

HenvVEHIKELPARADE

Tilbage til forsiden

Gigantpassagervehikel sættes ind i hjemsognenes landevejstransport

TAKNEMLIG PØBEL IMØDESES OVERALT PÅ RUTEN

Lokaltransport af turister og anden pøbel tager et langt spring ind i fremtiden, når et gigantisk landevejsvehikel, importeret fra Mumbai, Indien, i morgen kl. 05.37 prc. afgår fra Vester Klamhuse station og gennemkører en 83 km lang rute, der vil bringe vehiklet og dets passagerer til Blodhøj, Nørre Usseldrup, Klamhuse Hede, Bunkelmark, Jøderup og de fleste andre indensogns destinationer, inden det slår en sløjfe omkring Gustenhuse i nabosognet og når frem til endestationen på Blodhavn Nordstrand.

Storpassagervehikel

Vehiklet vil følge samme rute baglæns og forventes atter at være i Vester Klamhuse kl. 14.27 prc. Billetter à kr. 0,27 incl. disciplinærlussinger købes i Klamhuse Brugsforening onsdage på ulige datoer kl. 16.12-17.09 prc.

Storpassagervehikel02

Nørre Usseldrup Persontransportkompagni, grundlagt 1912, står bag det historiske persontransportfremstød, støttet af Den Knockelske Logistikfond med kr. 11,09 og tusindvis af lussinger i indkøringsperioden.

Storpassagervehikel04

“Vi følger med tiden, og vi forventer at se ufravigeligt smilende og taknemlige passagerer, fra de stiger om bord, til vi vi kaster dem ud på de aftalte lokationer,” udtaler selskabets generaldirektør Jolbert Kyx, som selv har kørt vehiklet hjem fra Mumbai.

Storpassagervehikel03

En obligatorisk persontransportfondsindsamling, der også vil komme nordvestjysk banedrift til gavn, annonceres snarligst. Hold skillemønt, overskydende familiebrunvare og lagerforråd af saltflæsk parat til aflevering.

SE OGSÅ:

HenvHalunkPHALLOS14

14 pragtvehikler og 1 liggasballon er klar til parade

TILMELDING STADIG MULIG. SE HERUNDER

Sommerens traditionsrige vehikelparader fra Nørre Usseldrup (med startopstilling ved folkepissoiret bag avisens trykkeri) over Klamhuse Hede til Blodhøj og Blodhavn Midtermole indledes om en god uges tid.

Vehikler af enhver art, pedaldrevne såvel som motoriserede, kan tilmeldes i kommentarfeltet nederst på siden eller her.

1. Blandt de sikre trækplastre vil igen i år være storsognets borgmestertransportvehikel, som styres og til dels fremdrives af certificeret vehikeloperatør Ludman Peckelwaber, også kendt som masturbationsidrætsmand med talrige mesterskaber 1971-94.

Pamperbefordringsvehikel

2. Et eksempel på afrikansk frontteknologi er dette selvbyggervehikel, som får en hædersplads i processionen.

Foto fjernet

 

3. Alle vil glæde sig over at se eller gense cirkuspuddeldomptør Ludovika Lenin-Larsens luxusprivatvehikel fra 1961:

Vehikelparade04

4. Kaj Nikolaj Dimiti Olsens fyrige fyrværksvogn. En modificeret 2000-pund-flyverbombe. Afstedkommet af nogle uheldige episoder i foregående år beder vi hr. Olsen venligst huske at fjerne rester af pikrinsyre inde i bombebøssen ved udvaskning med et egnet opløsningsmiddel.

Vehikelparade06

5. Også i det nordvestjyske vinder asiatisk design indpas. Tilmeldt er dette vehikel – en lykkelig fusion mellem en generator og et udtjent das – konstrueret af sønner fra vor stolte mongolske søsterprovins Bajankhongor:

Foto fjernet

6. Disse karrosseribesparende vehikler skal nok vække jubel ved Midtermoleræset i Blodhavn. De præsenteres af aut. kondomvulkanisør Grebart Schlamberth og søn (sidstnævnte en beklagelig reklamationssag):

Vehikelparade08

7. Vehikler, der landsættes fra fjerne destinationer og/eller har midlertidige fremdriftsproblemer, bringes frem til start af vognmand Olbert Peckelfritz, Vester Usseldrup:

Vehikeltransport

8. Opfinderen, dr. Y. Pezzelwaber, Blodhøj, deltager med et nyudviklet raketvehikel, som forventes at skyde en fart over de 318 km/timen, der er den hidtidige lokale rekord. Vehiklet vil blive ført af dr. Pezzelwabers søn, dynamitfisker Ruben Ö. Pezzelwaber, som for nylig er vendt hjem fra et succesrigt togt i de caribiske farvande.
(Bemærk: Af navneskiltet på Yolbert Pezzelwabers portræt fremgår, at han er cand.scient.soc. Han blev imidlertid sidste tirsdag pr. luftpostbrev udnævnt til æresdoktor ved universitetet i Bulawayo, Zimbabwe, og skal derfor fremtidig, såvel i avisen som i daglig tale, tituleres dr. Pezzelwaber. Overtrædelse heraf straffes med øjeblikkelige dobbeltsidige svirpelussinger.)

Raketvehikel

9. Husdyrfremdrevne vehikler høster altid applaus:

Vehikelparade

10. Ligeledes er der begejstring for de familievehikler, der glider hen over Nordvestjylland med et minimalt forbrug af fossilt brændstof:

Vehikelparade08 (2)

11. Lad os fortsætte denne vehikelparadepræsentation med et ferieforslag til den store familie. 11 voksne og cirka 40 børn kan transporteres og leve fornøjeligt sammen i dette gigantjubelvehikel, udtænkt og håndbygget af vor geniale unge opfinder, hr. Nathan Mandrik.

Storferievehikel

12. Et terrængående Marsvehikel, som snarligst ventes retur fra en ekspedition til den røde planet, er tilmeldt paraden og vil give den et kosmisk præg. Vehiklet gengives efter den plakat, vort alsidige konstruktørgeni Nathan Mandrik offentliggjorde før dets afsendelse for 9 måneder siden.

Marsvehikel

13. Den kendte opfinder Ferdinand Ølsnitz og hans pedaldrevne militærvehikel, beregnet på mineudlægning til vands, har længe været savnede, men meldes genfundne, så de kan deltage til vands, til lands og muligvis også i luften.

balloncykel

14. Formanden for Jagtforeningen i Yder Snepperup, Karl Rævdal, fremviser sit dampdrevne pragtvehikel, Andrikken. Han er på vej med med hele familien om bord. Dette vehikel overtræffer alt, hvad Nordvestjylland nogensinde har set eller turdet drømme om, og det vil anføre alle parader denne sæson.

Foto fjernet

Fra luften vil paraden blive fulgt af Gustenhuse Aviationsforenings liggasballon, som er en stor og smuk attraktion i sig selv. Vore venner og brødre i Gustenhuse markerer ligeledes vehikelparaden med en støttefest, hvis imponerende program kan læses i kommentarfeltet herunder.

Liggasballon

Paraderne køres onsdage på ulige datoer kl. 07.16 samt den sidste lørdag i måneden kl. 15.11 prc. Tilmelding af yderligere vehikler sker i kommentarfeltet nederst på siden eller her.

SE OGSÅ:

HenvVEHIKELKRISE

Folkeindsamling til pragtvehikel

Efter mere end 60 år i tjenesten er Nr. Usseldrup Storsogneråds officielle persontransportvehikel modent til udskiftning. Certificeret overchauffør Buster Ibrahimsen, der i slutningen af 1970’erne overtog driftsansvaret fra sin fader, chauffør og grisekusk Ludbert Ibrahimsen, har meddelt, at reservedele ikke længere kan fremskaffes, og at vehiklets gulvbrædder er gennemrådnede i en sådan grad, at han ikke længere tør sidde bag rattet, i særdeleshed ikke, hvis hans passager vejer over 40 kilo.

KnockomobilNYT

Storsognerådet har derfor iværksat en folkeindsamling til erhvervelse af et præsentabelt nyt vehikel. Den Knockelske Familiefond støtter formålet med kr. 6,45 og fri garageplads i gården bag bladhuset, Nr. Usseldrup Stationsplads.

Udflugtsvehikel

Den offentlige vognpark består derudover af et strand- og udflugtsvehikel, der også betjenes af chauffør Ibrahimsen. Det meldes køreklart og i god stand og vil med Louis B. Knockel og/eller hans nevø Lambert Knockel på bagperronen, iført lussinghandske, blive deployeret turistsæsonen igennem.

Festpølser

Indsamlingen fortsætter, supporteret af mange fornøjelige tvangsbegivenheder for såvel turister som fastboende, indtil de nødvendige midler er i hus. Førstkommende lørdag kl. 09.11 til 10.14 prc. ristes og fortæres indsamlingspølser à kr. 0,39 på Klamhuse Torv.

SE OGSÅ:

HenvKAMPVEHIKELFILM

 

Storudsalg på Usseldrupegnen: Slubbertrabat kan påregnes

Årets storudsalg indledes mandag morgen kl. 07.11 prc. og vil være afsluttet senest kl. 09.54. Tusinder af lødige produkter udbydes. Når det gælder særligt eftertragtede vehikler og andre storvarer, er der muligvis kun få eksemplarer til salg. I sådanne tilfælde udleveres bemalede attrapper af papmache eller andet passende materiale til samme pris.

doggomobil

Nedsættelser sker efter den enkelte forretningsdrivendes bestemmelse, men som noget nyt vil der i år blive ydet en generel slubbertrabat på alle udsalgsvarer.

Ordinære landslubberter får 20,17 procent rabat, certificerede storslubberter kan påregne op til 33,04 procent afslag i prisen.

Etniskradio

– Detailhandelens trivsel ligger os stærkt på sinde, og vi har samtidig indført en tre måneders embargo for alt importeret gods, stort som småt, udtaler det nordvestjyske erhvervslivs førstemand, redaktør Louis B. Knockel. – Råvarer til fækalieindustrien er dog efter nærmere bestemmelser undtaget. Dispensationsansøgninger bilagt en kasse cigarer vil næsten altid nyde fremme.

SE OGSÅ:

HenvCANDSLUBBERT

Hektisk sportsbegivenhed: Nordvestjysk Extrem-Grand Prix

HalunkLOGO

I morgen kl. 10.55 prc. afholdes det største og mest hæmningsløse vehikelræs i mands minde. Der tales naturligvis om Nordvestjysk Extrem-Grand Prix. En konkurrence, hvor alle kneb gælder.

Den heldige vinder får overrakt et eftertragtet luxuriøst ferievehikel, der både indeholder gaskomfur og destilleringsanlæg. Den perfekte vogn til udenlandsrejser.

Ferievehikel01

Løbet begynder ved fækaliesiloen på Klamhuse Banke, hvor redaktør Louis B. Knockel personligt affyrer startpistolen. Når startskuddet lyder, sætter kombattanter i gang med direkte kurs mod den dansk-tyske grænse, der fungerer som målstreg.

113 gæve nordvestjyder har taget udfordringen op og er i disse timer i færd med at konstruere hver sit befordringsmiddel til væddeløbet. Fartøjerne er opfindsomme. Det samme gælder slagplanerne.

Brødrene Pungholm

Mekanikerbrødrene Rusken, Rawn og Rawplugs Pungholm tager del i løbet med deres pedaldrevne kampvehikel. Brødene vælger som de fleste en offensiv strategi. – Vi har indsat et fuldautomatisk skydevåben i front, hvilket kan blive nyttigt, fortæller brødrene Pungholm.

Strikkeklubbens bus

Klamhuse Strikkeklub vil køre i en metandreven fællesbus. De i alt 13 kvinder, alle over 80 år, indtager kål under hele ræset, så motorerne kan blive forsynet med den tilstrækkelige energi. Oldingene vil i pressede situationer benytte deres gebisser og strikkepinde som kasteskyts.

Franz og Jolles Brandvehikel

Beredskabskollegaerne Franz Woms og Harlo Jolle håber på, at deres udrykningskøretøj kan bringe dem sejren. De mener begge, at stigen vil give dem en betydelig fordel. – Vi vil bruge den som en forlænget arm til at slå konkurrenterne af banen, lyder det fra brandmændene.

Spagnums sidevindscykel

Fru Karlotta Sphagnum stiller op med en ventilationscykel, der er udstyret med to sidevindsfremstillere. – Forsøger man at overhale mig, vil man blive blæst til siden med voldsom kraft, erklærer en selvsikker fru Spagnum og tilføjer: – Det udlovede ferievehikel er så godt som mit!

Hundekærre

Borgervæbningsofficiant Hector Schimmel satser på sin dynamiske hundekærre. – Mine firbenede venner er bidske og uinteresserede i et kompromis. Sejren er det eneste acceptable resultat.

Avisen ønsker alle 113 deltagere god vind.

SIDSTE NYT: Ostevender Skjoldborg vinder løbet

Stemningen var anspændt i minutterne før start. Der blev spyttet, råbt skældsord og stirret stift på hverandre.

Da startskuddet lød, kørte participanterne målrettede og aggressive af sted. Der blev slingret, sparket og smidt glasskår på vejen. Allerede efter 20 meter styrtede tre kombattanter sammen.

Fækalier blev udsprøjtet for at blinde modparterne, og rumænsk folkemusik blev spillet for at svække livsmodet. Fokus lå på sabotage frem for fart.

Overraskende nok endte ostevender Roland Skjoldborg og sønnen William med at vinde løbet i deres enkle pedaltaxa.

Skjoldborgs Pedaltaxa

Familien Skjoldborg valgte som de eneste en fredelig strategi: Tålmodighed.

– William og undertegnede kunne straks konstatere, at vores konkurrenter benyttede en stærkt destruktiv taktik. Vi besluttede os for at stoppe ved en landevejskro, hvor vi nød et herligt fire-retters traktement. Efter et enkelt spil bridge og et glas likør, fortsatte vi vores gøremål, fortæller en stolt hr. Skjoldborg og tilføjer:

– Vi passerede det ene bilvrag efter det andet med flere kvæstede og rasende modkombattanter. Det viste sig, at vi var de eneste tilbage med et intakt befordringsmiddel. Vi skyndte os derfor ikke med at komme i mål. Hastværk er lastværk.

SE OGSÅ:

HenvHalunkGYLPEGØJ

 

Hjemvendt storslambert tilbyder prisbillig hjernevask

En af Usseldrup-egnens store sønner, exam. landslambert Phambert C. Lumbago, søn af parcellist Pholbert Lumbago-Nielsen, er efter en snes år i Chicago vendt tilbage til sin fødestavn, ombrust af materiel og mental succes.

Slambert

– Min karriere er foregået dels i underholdningsbranchen, dels i sundhedssektoren, og det er de bedste elementer fra disse to verdener, jeg nu bringer med hjem til mine landsmænd i komprimeret og samarbejdet form, nemlig et tilbud om hjernevask på meget rimelige betingelser.

Slambert03

Hjernevasken foregår med et avanceret, næsten selvstyrende apparat, udført efter hr. Lumbagos anvisninger af opfinderen Amos O. Peckelhuber. Gennem talrige nyborede huller i kranieskallen skylles det salte, lunkne vaskevand ned omkring hjernevindingerne. Hullerne lukkes efterfølgende med fugemasse og er knap synlige i hovedbunden. (Personer med svigtende hårvækst tilrådes dog brug af paryk i nogle uger efter behandlingen).

Slambert04

En prøvevask af mindre omfang kan fås for kr. 0,98 (kredit er mulig). Den fulde behandling, som varer en times tid, koster kr. 2,48.

Venner og familiemedlemmer har som de første og med stor begejstring taget imod Phamberts tilbud. – Man føler sig fri og lettet, og tankerne flyver ud over landet som aldrig før, udtaler Josepha Lambert-Larsen, der nu overvejer en videregående akademisk overbygning på sin uddannelse som smørrebrødskuratrice.

SIDSTE NYT:
Frygt for bivirkninger

Et trafikuheld på Vesterhavsvej i Blodhavn rejser dog en uhyggelig mistanke om, at hjernevasken kan have bivirkninger. Egnens førende storpamper, cst. amtsrådsmedlem Lalle Birk Lallesen, var i sit pragtautomobil på vej hjemad efter en times behandling, da han og køretøjet styrtede i udgravningen til den turistsynagoge, der næste år fra sæsonens begyndelse skal knejse på hjørnet af Vesterhavsvej og Haifa Boulevard.

Slambert05

Hr. Birk Lallesens kostbare vehikel blev sammen med materialer og arbejdsredskaber på byggepladsen slemt medtaget, og pamperens nyvaskede hjerne meldes at være rystet ud af facon. Han har foreløbig tilkendt sig selv en måneds betalt orlov fra de offentlige pligter.

Slambertovermand

– Dette giver anledning til overveje, om vi for alvor ønsker at færdes mellem hinanden med nyvaskede hjerner, udtaler Louis B. Knockel. – Jeg vil foreslå, at vi lader hr. Lumbago undergå en døgnlang kraniegennemspuling og derefter – baseret på hans adfærd, parringsvaner, afføringsmønster, fækaliekvalitet osv. – bestemmer os for, om hjernevask har en fremtid i Nordvestjylland.

SE OGSÅ:

HenvCANDSLUBBERT