Tag-arkiv: Slambert

Livsvarige friboliger til fire slags nordvestjyske slamberter

Velfærdsreportage: Crass Børsting
Foto: Fatwa Henriksen m.fl.

Arven efter den alt for tidligt afdøde folkedigter og komponist Kalle Kyx er nu endeligt opgjort, og såvel formuens størrelse som testamentets indhold fremkalder nordvestjysk forbløffelse og beundring.

Digterens kontor- og beboelsesejendom på adressen Blodhøj 8-10 får navnet Slambertsminde og vil i løbet af kort tid blive ombygget til livsvarige friboliger for fire typer af lokale slamberter.

Slamberts02

Et baghus, hvor hr. Blodhave havde sit digterværksted og sine musikalske instrumenter, indrettes til herberg for kronisk hjemløse sjovere og forskellige underkategorier af slamberter og sjufter. Fækaliekvaliteten blandt disse medborgere er så ringe, at deres afføring vil blive komprimeret og stablet i gården til månedlig afhentning som tørgods.

Slamberts02

Hundredevis af slamberter i alderen fra 13 til 98 år har meldt sig som ansøgere til de attraktive friboliger. Ifølge hr. Kyx’ testamente skal Louis B. Knockel foretage den endelige udvælgelse, og der er afsat kr. 2,73 til vulkanisering af de knockelske lussinghandskers slidflader forud for de travle uger, der kommer.

Slamberts03

Skriftlige ansøgninger om fribolig kan sendes hertil. (Korrespondance vedlagt en kasse cigarer kommer altid øverst i bunken.)

Addendum:

En årvågen læser spørger, hvad der gemmer sig bag dør nr. 5, og et besøg på stedet afslører, at det er et fællesrum, indeholdende en latringrube, en pr. pedal fremdrevet lussingmaskine og en møntautomat med lokalt fremstillede læskedrikke (rød hostemikstur, gul hestepilsner, brun natursaft med skum). Et paradis for de heldige landslubberter.

SE OGSÅ:

HenvNYSLUBBERT2

Hjemvendt storslambert tilbyder prisbillig hjernevask

En af Usseldrup-egnens store sønner, exam. landslambert Phambert C. Lumbago, søn af parcellist Pholbert Lumbago-Nielsen, er efter en snes år i Chicago vendt tilbage til sin fødestavn, ombrust af materiel og mental succes.

Slambert

– Min karriere er foregået dels i underholdningsbranchen, dels i sundhedssektoren, og det er de bedste elementer fra disse to verdener, jeg nu bringer med hjem til mine landsmænd i komprimeret og samarbejdet form, nemlig et tilbud om hjernevask på meget rimelige betingelser.

Slambert03

Hjernevasken foregår med et avanceret, næsten selvstyrende apparat, udført efter hr. Lumbagos anvisninger af opfinderen Amos O. Peckelhuber. Gennem talrige nyborede huller i kranieskallen skylles det salte, lunkne vaskevand ned omkring hjernevindingerne. Hullerne lukkes efterfølgende med fugemasse og er knap synlige i hovedbunden. (Personer med svigtende hårvækst tilrådes dog brug af paryk i nogle uger efter behandlingen).

Slambert04

En prøvevask af mindre omfang kan fås for kr. 0,98 (kredit er mulig). Den fulde behandling, som varer en times tid, koster kr. 2,48.

Venner og familiemedlemmer har som de første og med stor begejstring taget imod Phamberts tilbud. – Man føler sig fri og lettet, og tankerne flyver ud over landet som aldrig før, udtaler Josepha Lambert-Larsen, der nu overvejer en videregående akademisk overbygning på sin uddannelse som smørrebrødskuratrice.

SIDSTE NYT:
Frygt for bivirkninger

Et trafikuheld på Vesterhavsvej i Blodhavn rejser dog en uhyggelig mistanke om, at hjernevasken kan have bivirkninger. Egnens førende storpamper, cst. amtsrådsmedlem Lalle Birk Lallesen, var i sit pragtautomobil på vej hjemad efter en times behandling, da han og køretøjet styrtede i udgravningen til den turistsynagoge, der næste år fra sæsonens begyndelse skal knejse på hjørnet af Vesterhavsvej og Haifa Boulevard.

Slambert05

Hr. Birk Lallesens kostbare vehikel blev sammen med materialer og arbejdsredskaber på byggepladsen slemt medtaget, og pamperens nyvaskede hjerne meldes at være rystet ud af facon. Han har foreløbig tilkendt sig selv en måneds betalt orlov fra de offentlige pligter.

Slambertovermand

– Dette giver anledning til overveje, om vi for alvor ønsker at færdes mellem hinanden med nyvaskede hjerner, udtaler Louis B. Knockel. – Jeg vil foreslå, at vi lader hr. Lumbago undergå en døgnlang kraniegennemspuling og derefter – baseret på hans adfærd, parringsvaner, afføringsmønster, fækaliekvalitet osv. – bestemmer os for, om hjernevask har en fremtid i Nordvestjylland.

SE OGSÅ:

HenvCANDSLUBBERT