Sexual-akademiske fremskridt i Øster Brækkelse

SokratesLOGO

Foto: Voyor Flabregaz
Tegning: Egon Ladestok

Den hjemvendte hjerneforsker Helena Penitzskaja har netop forsvaret sin doktordisputats om emnet. ”Har den frigjorte seksuelle omgang på de højere læreanstalter betydning for indlæringsevnen hos de studerende”.

Penitzskaja fastslår i disputatsen, at seksuel omgang forbedrer intelligensen for de studerende, der søger ind i forsknings- og universitetsmiljøet, men der er et par men’ér.

Det skal gribes rigtigt an, og struktur og målsætning skal være i orden.

Logo

Helena Schlaskenpa, datter af ventilgummiimportør, grosserer Olfert Schlaskenpa, Skamløse Overdrev, startede sin akademiske karriere på Universitetet i Nitsja Novgorod sammen med sinveninde Elise Klamydia Nielsen, datter af hjernekirurg og pedel i Dårekisten i Øster Brækkelse, Thormod Klamydia Nielsen.

Årsagen til dette valg var den overvældende tilgang til Klamhuse Folkeuniversitetet på sydmolen i Blodhavn. Desværre gik det ikke så godt for Elise, for ikke blot hed hun Klamydia til mellemnavn, men hun havde det også. Den slags går ikke i Rusland, så hun blev bortvist fra universitetet og måtte vende hjem uden at være blevet klogere.

Skiftede navn

For ikke at blive slået i hartkorn med Elise tog Helena et nyt efternavn, der klingede mere russisk, nemlig navnet Penitzskaja.

Penitzskaja startede sin forskning fra første semester, idet hun mente, der ikke var nogen tid at spilde.

Allerede de første resultater vist,e at løssluppen seksuel omgang øgede intelligensen hos denstuderende og gav rigtig gode resultater. Derudover erfarede hun hurtigt, at det skulle foregå struktureret, idet almindelig bunkepul med studiekammeraterne ikke var bevidsthedsudvidende.

Tværtimod!

Penitzskaja

Det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig og dannet måde.

Selve parringsakten bør ske på et højt intellektuelt niveau, således det samtidig giver en videnskabelig oplevelse, gerne med et kunstnerisk islæt, der gør det til en æstetisk og fornem oplevelse. Det medfører således nogle udfoldelser, der ligger langt fra missionærstillingen.

Forskellige niveauer

En indføring i den såkaldte ”doggy style” med en lektor i et kosteskab giver en umiddelbar forståelse af uligevægtsfænomener i termodynamik og audiologi. Gennemføres parringsakten med en adjunkt under en kirkelig handlig i Snotrup Sognekirke, får man fuld forståelse for differentialligninger i kvantemekaniske systemer.

Alle undersøgelser viser, at der opnås en tydeligere perception ved at hengive sig til en professor end til en studiekammerat.

Rektor

Der skal ikke så meget til, før man bliver klogere. Er man god til at ryge vandpibe, kan dette give en bedre forståelse af kognitive teorier, og et lille greb på den øverste del af låret på en adjunkt forbedrer ens forståelse af relativitetsteorien, således man øger sine karakterer et point eller to, mens et ordentlig greb i adjunktens skridt midt i frokostpausen kan sikre en meget dybtgående indsigt.

”Kort sagt er konklusionen på min undersøgelse, at lidt tilfældig petting med en lektor gør ens forståelse af komplekse problemstillinger meget lettere, men en fuld penetrering med rektor, gør en helt utroligt begavet”.

Den mandlige hjerne

”Min store interesse har altid været hjernen og specielt den mandlige,” fastslår fr. Penitzskaja. ”I Rusland lærte jeg hurtigt, at mandens hjerne flytter rundt i kroppen, alt efter hvilken situation, personen befinder sig i, og faktisk kan den flytte sig til den nedre del af torsoen på et splitsekund.”

”Dette fænomen har jeg prioriteret, og det er her, jeg har ydet et stort arbejde for hjerneforskningen.”

Intense studier

Etisk konklusion

“Foretages disse undersøgelser etisk korrekt, er der store resultater at hente. Selv har jeg altid anvendt den såkaldte konsekvensetik, der kort fortalt siger: Er det godt for mig selv, så er det etisk korrekt. Dette i modsætning til den tyske filosof Immanuel Kant, der mener, at en god/rigtig handling defineres som en handling, der udelukkende er udført af pligt. Alene anvendelsen af ordet pligt viser, hvor håbløst ude af trit med den moderne verden, denne filosof er.”

”Da jeg først havde klarlagt denne mekanisme, gik det relativt let at blive professor. Nu er det mit håb, at jeg med min undersøgelse viser vejen for mange unge kvinder, således at de ser de strålende muligheder i at blive akademiker”, slutter Helena Penitzskaja smilende, mens hun langsomt bevæger sig hen mod kosteskabet i hjørnet.

2 tanker om "Sexual-akademiske fremskridt i Øster Brækkelse"

 1. E. Stürwolt

  Jeg må råbe vagt i gevær!
  I nattens mulm har en formodet afviger og opvigler fra (jeg formoder igen) Holstebro snigløbet dagbladets sider med en meget mistænkelig reportage.

  Jeg kan være fejlinformeret, men mener ikke at erindre, at sognet er i besiddelse af et universitet. Sådanne anstalter og deres produkter skal man omgås endog særdeles varsomt med, og sognets øvrighed har heller aldrig haft nødig, som straf , at tvinge landbefolkningen ind på slige etablissementer.

  Navnene i artiklen kunne ligeledes tyde på folk af fremmed herkomst – Holstebro falder igen lige for.
  Jeg tvivler også stærkt på at marinesygepasser Pumpernagel skulle have nær familie med en så tvivlsom en moral, at man ikke bare har frekventeret en sådan anstalt, men endda sidder i ledelsen af den?

  De omtalte kurser er jeg også meget skeptisk overfor lovligheden af.
  Ikke af puritanske årsager, men sognets talrige bordeller snigløbes her indenom på det skammeligste. Århundreders traditioner er i fare, en hel generation pudlers ekspertise risikerer at gå tabt!

  Den grafiske ledsagelse af ‘artiklen’ er også for avisen meget særegen, og kunne se ud som om at den er tilvirket udensogns.

  Havde datoen skrevet 1. april var meget måske forklaret. Nu breder uroen sig.

  Jeg håber at det Knockelske officin sporenstregs vil se på sagen, og kunne berolige bladets læsere med en forklaring af en slags.

  En bekymret borger

  E. Stürwolt

  Svar
  1. admin Forfatter

   Allermest ærede hr. Stürwolt samt flere andre ansvarsbevidste medborgere, der har udtrykt bekymring over universitetsreportagen

   Øster Brækkelse ligger ganske rigtigt uden for sognegrænsen, men dog så tæt på vort geografiske og mentale kerneområde, at vi mere eller mindre nødtvungent må følge udviklingen derovre.

   Akademikeres indbyrdes omgangsritualer (med eller uden tøj på) er et stofområde, vi normalt ville henvise til de socialistiske smudsblade, der udgår fra Holstebro og andre storbyer. Men da vor trofaste og velmeriterede korrespondent, hr. Sokrates Olsen, fremsendte sin illustrerede artikel, faldt det os ind, at den anviser en vej til fremgang, der kan følges af de unge nordvestjyske kvinder, som trods alle advarsler fra min og andre sider er trådt indenfor på en højere læreanstalt. Med hjælp fra hr. Sokrates kan de studerende nu ligesom den nævnte fr. Penitzskaja prøve at få det bedst mulige ud af situationen.

   Lad mig forsikre Dem om, at akademisk befængte emner også i fremtiden vil være sjældne i vore spalter.

   Med respektfulde hilsner og bedste ønsker for den tilstundende højtid signeret,
   Deres

   Louis

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image