4 stærke billedtelegrammer fra Svinskager

Den nordvestjydske Drabssag

Frk. Emilie Wammel, der i gaar Eftermiddag ved Blodhavn Byret blev ikendt 12 Aars Fængsel for flere Drab, ses her paa et Privatfoto, hvor hun med stor Glæde poserer med nogle af de syltede Legemsdele, som hun afskar sine mandlige Bekendtskaber.

Hun har endog, som en anden Hannibal Lecter, serveret tilberedte Kropsdele til sine intetanende Jule- og Nytaarsgæster.

Forsvareren forlangte en Behandlingsdom, men det paavistes, at Frk. Wammel er lige saa mentalt sund som næsten enhver anden Kvinde; og hun maa derfor udstaa sin fulde Straf. (kdt)

Farlige Undslupne

I den paagaaende Sag om Skunk-Smugling over Klammefjorden nord for Brunhede, har disse 3 siddet varetægtsfængslet i Blodhavn Arrest.

I Gaar Aftes Formiddag undslap de alle v.Hj.a. et Knockeljern, 2 Papkasser og en Revolver lavet af et Stykke Barber-Sæbe.

Evt. Oplysninger, der kan føre til Anholdelsen af bemeldte Personer, bedes givet til Blodhavn Politi. (kdt)

Strandbesørgelse

Ved Rechtum Strand nord for Blodhavn er det nye Vinter-Toilet nu opstillet af Kommunen.

Det fungerer v.Hj.a. “naturlig Bortskylning” og sikrer, at Bygningen altid er i pæn Stand og at Strandens Gæster, ogsaa her op mod Jul, kan faa sig en god og tryg Oplevelse selv naar der trænges. (kdt)

Raadhustilpasning

Paa Blodhavn Raadhus har man maattet begrænse Adgangen til Fattighjælpskontoret, da Pengene skal anvendes til Klima-Forbedringer i Form af Ventilatorer i Byraadssalen.

Arbejdet er udført af Tømrermester Brian Baatnache. (kdt)

SE OGSÅ:

Retur til avisens forside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image