Tag-arkiv: Gustenhusebanden

Halv mand fundet i mosteri

Stahl-EisenmannLOGO

Vi må desværre meddele avisens ærede læsere, at den skandaløse
Tolne-affære i Klamhuse nu har bredt sig til mit eget sogn!

Halv01

Netop her til morgen fandt hr. mosteriejer P. Resmann på sin morgen-inspektionsrunde, kl. 04:48 prc., den nedre halvdel af en ukendt mand, stikkende ud af sin frugtkværn. Ved navneopråb blev det fastslået, at der ikke manglede nogen af virksomhedens 2 ansatte, hvorefter resterne af den delvist mosterede menneskekrop ved hjælp af hr. roebonde Biff Bedfords traktor og trækkæde blev frigjort fra maskinen, der på makaber vis var gået i baglås.

Halv02

I baglommen af ligets bukser fandtes en notesbog, tilsyneladende med et regnskab over diverse formodet ulovlige forretninger, samt adskillige småklumper rygebrunvare af ukendt lødighed. Det er derfor vor opfattelse, at afdøde sandsynligvis er identisk med den lokale stofhandler hr. L. S. D. Tripp, som har været sporløst forsvundet, siden i fredags. At dette bestialske mord må være del af en regional strid om narkotikamarkedet, hersker der næppe nogen som helst tvivl om.

Halv03

Vi har ikke her på egnen siden Gustenhuse-Bandens huseren været udsat for sådanne gangstermetoder, og oplyser hermed til almindelig borgeradvarsel, at vi efter aftale med Arne Sikhs Vagtværn har fået opsat lureminer overalt i Gustenhuse Frugtplantage. Dette fordømte uvæsen må og skal omgående stoppes, og desuden strider det jo som bekendt imod Æblemostreglementet.

Hvis De i løbet af den næste uges tid skulle opleve knoglerester el. lign., I Deres æblesaft fra det pågældende mosteri, kan De ved henvendelse på undertegnedes kontor næste mandag mellem kl. 10:57-11:14 prc., modtage 22 kompensationslusseringer som et lille plaster på såret.

Med ærbødige hilsner,
-Hartmann Stahl-Eisenmann

SE OGSÅ:

HenvEisenSEXUALANKLAGER

Retur til avisens forside

Gustenhusebanden pågrebet

SENESTE NYT FRA VOR SPECIALKORRESPONDENT, HR. STAHL-EISENMANN

Efter årelang intens efterforskning er det endelig lykkedes Gustenhuse Sognebevæbnings specialdeling med uvurderlig  assistance fra herværende Tølperforenings beredvillige angiverkorps at indfange den berygtede bande, der i 87 lange år hensynsløst har terroriseret vor kære hjemegn.

Gustenhusebanden01

Bagpersonerne, fra venstre: Tidl. skovflåtsafbiderske, Gurli Gummelstrup, alias ”Transvestitnonnen fra Gustenhuse Kloster”; særkevender Abdominus Fnatberg, alias  ”Styrvolten fra Lille Storegade”; samt fhv. ostindisk reservekonsul von Bähfjähs, alias ”Tykke Skrumpen”.

Gustenhusebanden02

Som medsammensvoren benyttede banden deres altid velvillige håndlanger, Ledigang Agogo (herover), alias ”Den Flyvende Festneger” (her afbildet med negerdomptør ved Gustenhuse Friluftstheater, lavementspumpetekniker Herbergh Lussanthemum – sidstnævnte dog ikke direkte involveret i de kriminelle handlinger udført af Gustenhusebanden).

Betydningen af bandens optrevling kan næppe overdrives, og det er ikke uden et gran af stolthed, at Gustenhuse Sogneråd nu kan udråbe et 10-foldigt hurra  for Kongen, og for et for fremtiden forhåbentligt forbryderfrit lokalmilieu.

Blandt gruppens utallige horrible ugjerninger kan i flæng nævnes:

Vinduesknusning i nattetimerne, fumlegængeri, samt uhøvisk tale fremført mod vægter Larmo Rasselschlüssel (i gjentagelsestilfælde); Tyveri af 100 gavekort á 50 posthume kondolancelusseringer fra Gustenhuse Begravelsesforretning; Hærværk med blækpen på Gustenhuse Bibliothek og Egnsarkiv mod samlingens eneste eksemplar af Gjenoptryk af Aarsskrift for Uhæderlig Økonomisk Redegørelse (1929);

Gustenhusebanden05

Anstødelig opførsel ved Gustenhuse Dyrskue i 1933, herunder hånlig latter fremført under oplæsning af Lussatoreden; Hele 12 tilfælde af ukorrekt tøjring samt hasarderet kørsel med jumbe i Store Lillegade; Forsøg på nedsavning af Gustenhusbjerg Udkigstårn;

Gustenhusebanden07

Indemuring af priorinde Mugskrähw i Gustenhuse Klosters vestre latrin; Uddeling af usædelige postkort af fransk oprindelse, i forbindelse med sognejubilæumsfesten i 1932; Indsmugling af anselige mængder kontrabande-brunvare med henblik på videresalg;

Gustenhusebanden04

Ophivning af manepælen ved Gustenhusmose; Medvirken til forsøg på fortyndelse af sognets reservehestepilsnerreservoir, subsidiært svindel; Ulovlig aflæsning i gadekæret af diverse kadavere fra kreaturbordeller; samt,

Gustenhusebanden06

Sabotage af lirekassemand A. Dreiers næringsvej, ved systematisk nedkastning af teglsten og husholdningsfækalier.

Alt i alt et imponerende generalieblad, der nu omsider forhåbentlig har fundet sin afslutning!

De skyldige straffes som følger:

3 x 100 smældende kaskadelussinger, samt 5 timers nøgen pælesidning på byens torv, i markedstiden.

20 dagbøder á kr. 0,05.

Derudover frakendes de retten til at føre jumbe i 2 år, og påbydes omgående at nedbryde klostermuren hvorbag priorinden angiveligt har været ufrivilligt anbragt siden sidste Kyndelmisse.

Med ærbødig hilsen,

Gustenhusebanden03

Oversogneborgmester for Gustenhuse,
støbejernsgrosserer Hartmann Stahl-Eisenmann

SE OGSÅ:

HenvHalunkALPEHUE