Natlig biografskandale, kendt politiker mistænkes

Bedste hr. Knockel

Undertegnede har ved den rutinemæssige natpatrulje inspiceret området omkring Klamhuse Cinematographiske Biographtheater, og har med mit boxcamera foreviget nedenstående situation.

Masturbatricedruk

Der er angiveligt tale om 1. års masturbatricestudiner, under uddannelse på Holstebro Socialistiske Inseminarium, som her er i fuld færd med upassende indtagelse af 2. sorterings eksplosiv brunvarelikør  – muligvis tilvejebragt af lokale destillerier (her mangler endnu sikker viden).

Fotografteknisk set måtte der anvendes en roterende magniumbombe af en ikke uanseelig kaliber for at få alle detaljerne med. Det medførte en efterfølgende klædelig brunfarvning af de før så blege objekter, men kuløren vil jo i al sin prægtighed kunne fremvises ved den førstkommende nudistparade på Blodhavn skonnertmole.

Man forstår hvorfor de har haft nødig at dulme nerverne, da det kunne se ud til, at man just har overværet denne forestilling:

Skurkens død plakat2

som jo ellers er en familiefilm beregnet for lokalbefolkningen, som har den fornødne stamina pga den lovpligtige morgenreveille-lussering (også på det punkt er Holstebro meget tilbagestående).
Om masturbatricerne i stedet havde imødeset at overvære studierelevante tableauer med kongepudler (som annonceret) men er blevet overrasket, vides på nuværende tidspunkt  ikke.

Men hvem har ansvaret for drikkeriet? Direktøren af Biographtheatret, der må have solgt varerne? Destillerierne, eller producenten af filmen, en udenbys personage som ikke har modtaget de forebyggende lussinger? Eller er der i virkeligheden tale om forsøg på en ulovlig undergravende indtrængen fra Holstebro?

Det er jo muligt at undertegnede har fået galt fat på situationen, så jeg håber og regner med at De, hr. Redacteur Knockel, kan bringe klarhed over denne dunkle sag, og med sædvanlig elokvens og skarpsyn fremskaffe de nødvendige detaljer om de skumle punkter – sammenhængskraft må der til!

Med højagtelse
Eberhard Stürwolt

KNOCKELSK EKSPRESBESVARELSE:

Allermest ærede hr. Stürwolt, vor trofaste ven og redningsmand

Avisens kilder i det betændte miljø peger på en uventet og uhyggelig skurk, nemlig den fremtrædende landsdelspolitiker hr. Lalle Birk Lallesen. Det skulle angiveligt være ham, der med blomstrende talegaver, luksuriøst nyfriseret løvemanke og andre lokkemidler fik de unge masturbatricer til Klamhuse, hvor de forventede at få forevist en sexualfilm af såvel kunstnerisk lødighed som faglig interesse.

Hr. Birk Lallesen gjorde sig imidlertid i ly af det mørke, som Deres boxkamerablitz så mesterligt har gennemtrængt, usynlig, og de unge kvinder blev præsenteret for den rædselsfilm, som De ovenfor henviser til. Efterfølgende måtte de trøste sig selv og hinanden med de forhåndenværende farlige stimulanser.

Jeg kan love Dem, at Lallesens overgreb mod enkeltpersoner og nordvestjysk omgangsskik noteres, efterhånden som de kommer til vort kendskab, og straffen vil ikke udeblive.

Atter tak, hr. Stürwolt, for Deres enestående folkeoplysende indsats. Med ærbødigste hilsner signeret, Deres trofast tjenende

louissign

FLERE LØDIGE BIOGRAFNYHEDER HER

3 tanker om "Natlig biografskandale, kendt politiker mistænkes"

  1. Peterr Buch

    Ansvaret for dikkeriet er ene drikindtagerens,al den stund dikken ikke er tvungen i indtagerene, at den ærværdige Eberhard Stürwolt forsøger at give andre skylden for handlingene er milevidt under herrens vanlige standard.
    Samfundsundergravelse i vor midte, man føler sig som i Holstebro. Vor Herre Bevares.

    Svar
  2. Pingback: Adelsslægt og slot genfundet efter 83 år | Landsbytossen.dk

  3. Pingback: Kendt digter eksploderet under kollektive nudistøvelser | Landsbytossen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image