Tag-arkiv: vehikler

Efterårspløjningen er i gang

StürwoltLOGO

Pløjesæsonen er indledt. Sognets landbefolkning som både er arbejdsom og kreativ, udvikler løbende ny jordbehandlingsteknik.

Ambrosius Muldbakke (uden for billedet) demonstrerer her et semiautomatisk pløjevehickel. Retning og pløjedybde styres af et solur, dukken holder krager, måger og overløbere fra nabokommunen på afstand.
Ploejning-Muldbakke

Tvillingerne Ebenezer og Heino Salzwaffel harver og pløjer altid i samme arbejdsgang. En lirekasse der kan spille Wagner, er påmonteret for at lette arbejdet. Heino danser gerne i plovfuren, mens Ebenezer bruger båthornet. På egnen forbindes tonerne af Tannhäuser ofte med sæsonens indledning.
.Ploejning_Saltzwaffel

Salomon Sphagnum’s dybdepløjeapparatur til tung lerjord. Eksplosiv brunvare skydes ganske enkelt ned i jorden, mens der ’grubes’ og løsnes. Næste års afgrøde bliver gigantgræskar af militæriske dimensioner. Apparatets størrelse kræver aktiv medvirken fra en nærliggende landpøbelforlægning.  Rytterens hasselkæp  i venstre hånd øjnes kun knapt.

Ploejning-Sphagnum

For Gridando Flatulli og hustru har denne tid altid været en fest, som skydes i gang med et overdådigt topersoners karneval med brun festpølse og hestepilsner. Festen afsluttes med det traditionsrige pløjeløb, hvor Griselda altid kommer først.

Ploejning-Flatulli

Negere får adgang til giganthøstfesten på Klamhuse Hede

For første gang i mere end et halvt århundrede vil høstfesten på Klamhuse Hede nu på lørdag få negroid deltagelse. To yngre festnegere, brødrene Bob og Lupo Bözzelhaas, er indforskrevet fra Holstebro og forventes at være til stede på festpladsen fra start til slut.

Hoestfest01

– Sorte og brune deltagere optrådte flere gange provokerende i årene omkring 1960, oplyser festkomiteens centrale beslutningstager, redaktør Louis B. Knockel. – Det var såvel masturbationsparaderne som den senere lussingdans omkring bålet, der blev ødelagt. Nu prøver vi igen at være imødekommende og gæstfri.

Hoestfest02

– Bob og Lupo kendes som velklædte, førsteklasses festnegere med talent for både sang, dans og masturbation, og vi byder dem velkomne. De har indøvet lokale rutiner sammen med høstfestens konge og dronning, og jeg stoler på, at alt vil forløbe planmæssigt.

– De unge festnegere er dog blevet instrueret om, at de vil blive nøje overvåget, og ligeledes, at deres tarme skal tømmes for alt værdimateriale inden tilbagerejsen. Vi er flinke, men på ingen måde godtroende, udtaler redaktør Knockel inden årstidens storfest.

Herunder det komplette festprogram, mødebefaling og festpladsreglement:

Hoestfestannonce01

Hoeastfestannonce02

SE OGSÅ:

Henv1MAJSTÆVNE

 

Nordvestjyske vehikelproblemer af uhyggelig karakter

Krisereportage: Crass Børsting
Foto: Hilbert Ghummimann m.fl.

En krise af hidtil ukendte dimensioner har ramt store dele af det kørende materiel i vore nordvestjyske hjemsogne. Hermed er liv, ære og velfærd truet, og skarpe modforholdsregler må sættes i værk.

Vehikelkatastrofe

– Vi har set så mange utypiske begivenheder i den sidste tid, at et uhyggeligt mønster tegner sig, udtaler sognevehikelinspektør Arno Q. Stürwolt (fætter til avisens redningsmand, hr. Eberhard Stürwolt.)

vehikelimudder

Redaktør Louis B. Knockel udtaler efter at have deltaget i et krisemøde om situationen: – Min første tanke var, at der måtte være tale om sabotage, anstiftet af subversive kræfter, og mistanken rettede sig automatisk mod de Holstebro-socialister, der aldrig har villet os noget godt. Også vor egen storpamper, hr. Lalle Birk Lallesen, var inde i billedet.

Vehikelkrise04

– Mod sædvane dukkede der imidlertid ikke håndfaste beviser op, og det står nu klart for mig, at situationen er endnu værre: Fjenden er ikke de kendte skurkefigurer, men onde kræfter inde i selve vehiklerne. Moderne kørende materiel er så kompliceret og sindrigt sammensat, at det til en vis grad bliver selvtænkende og -styrende. En kraftigere disciplinering af vehiklerne bliver derfor nødvendig, og jeg har for en gangs skyld tilkaldt udensogns assistance i form af den internationalt kendte slubbertolog, dr. Peckelrübe fra Slesvig, som har erfaring fra nedkæmpelse af ulydige vehikler overalt i verden.

Vehikelkrise02

– Jeg vil personligt kaste al min energi ind i det arbejde, som nu er nødvendigt, erklærer Louis B. Knockel, – og jeg startede tidligt i morges med at tildele min nabos bulgarsk fremstillede traktor en forsvarlig dragt hasselkæppeprygl over bagpartiet. Den har kørt upåklageligt lige siden.

Vehikelkrise03

SE OGSÅ:

HenvPRAGTVEHIKLER

Brændte oldinge og specialvehikler til kamp mod indstrømmende turistpøbel

Oprustningen til årets turistnedkæmpelse tager hver dag store skridt fremad. Allerseneste nyt er indrulleringen af to brændte, men stadig ranke oldinge samt tilførslen af flere nordvestjyske specialvehikler, der vil yde uvurderlige bidrag til disciplineringen af dette års tilstrømmende pøbel.

PallePadborg

Blandt de mange, der inden for de seneste døgn har meldt sig til indsatsen, er den 87-årige forfatter Palle Padborg og hans 102-årige tante, fr. Pulma Padborg. Under en oplæsningsaften på Blodhøj Pamfletbibliotek blev begge alvorligt forbrændt, og der har gået rygter om, at de skulle være helt eller delvist afgået ved døden på Klamhuse Husmandshospital. Dette kan heldigvis nu dementeres, og de to beslutsomme ældre nordvestjyder vil allerede i morgen tidlig patruljere på Blodhavn Nordstrand og overalt, hvor invasion i øvrigt kan ventes.

TantePulmah

Samtidig tilføres turistindsatsen to værdifulde nye vehikler, det ene med plads til 16-18 raske kamptropper, det andet et kommandovehikel med højttaler. Turistsagens førstemand, redaktør Louis B. Knockel, har afprøvet dem begge og erklærer sig særdeles tilfreds. – Vi er på vej ind i en sæson, der vil slå alle disciplinære rekorder, udtaler han.

Storfamilievehikel

Expresvehikelmhoejttaler

SE OGSÅ:

HenvSOGNEGRAENSER

Skærpet kontrol ved sognegrænserne

Dette års turister vil allerede ved ankomsten til Usseldrup Storsogn mærke, at kontrollen og vilkårene er skærpet til det yderste. Nyt materiel køres i stilling, og useriøse turister kan forvente at få alle rørlige værdier konfiskeret, inden de tilbagesendes.

Sognegraense01

– Sognegrænsekontrol og konfiskation er en naturlig forlængelse af den disciplinering, der foregår langs strandene og overalt, hvor turisthorderne i øvrigt færdes, udtaler Louis B. Knockel, der siden 1946 har været aktiv i den nordvestjyske turistindsats.

Automobilturisme

– Kun ranke og smilende gæster vil fremtidig færdes i vore stationsbyer og naturområder, og de svensktalende vil i særlig grad være påpasselige, når de ses uden for deres plomberede telte og sovekabiner, fastslår redaktør Knockel.

Sognegraense03

Turistudvisning

SE OGSÅ:

Akustiskmasturbationskontrol3