Tag-arkiv: turister

Banjoparade, festlussinger og fækaliepyramide

LOUIS B. KNOCKEL 100 ÅR

Vor hjemstavns ranke førerskikkelse nærmer sig en historisk milepæl, og da hans ønske om at lade dagen passere i stilhed ikke kan opfyldes, har han udstedt følgende (endelige og uomstødelige) anvisninger for festligholdelsen:

BanjoGirl
1. BANJOPARADE
Samtlige certificerede banjospillende medborgere træder an på Stationsvej i Nørre Usseldrup, hvor de lader instrumenterne yde det maksimale, indtil fødselaren med hasselkæppeprygl tilkendegiver, at nu er det nok.
Landsdelens voksne, oppegående landproletarer er i mellemtiden mødt frem og har taget opstilling som anvist, ranke og med renskurede ansigter.

BanjoBoys
2. LUSSINGDANS
Nordvestjysk folkemusiks siamesiske mesterbrødre, Hilbert og Hubert Schneckelfritz, Klamhuse Vestermark, leverer derefter i præcis syv minutter og 32 sekunder akkompagnement til den traditionelle folkedans, vi kender under navnet lussingkarrusellen.
Mens leende og jublende dansere hvirvler omkring i stramt formerede storkredse, vil titusinder eller endog hundredetusinder af lussinger blive udvekslet.

Fækalieudgravning
3. FÆKALIEPYRAMIDEAFSLØRING
Fødselaren har under trussel om dødsstraf frabedt sig personlige gaver. Til varigt minde om hans lange og fortjenstfulde virke i fækaliesagens tjeneste er 30-40 tons brunvare gravet op fra depoter i omegnen, tørret, håndklappet og stablet i pyramideform på Klamhuse Hede.
Individuelle donationer i form af friske faconfækalier eller andet højkvalitetsmateriale kan henlægges på pyramidens nederste trin. Blomster, gratulationskort og andre distraktioner frabedes.

Betler
4. ADGANGSBETINGELSER
Nordvestjyske landproletarer, disses hustruer, børn, husdyr og tyende forventes undtagelsesløst at møde frem. Udensogns gæster, herunder svenske turister og akademiske velhavere fra Holstebro, vil blive tolereret, så længe de følger lokalt opsynspersonels anvisninger og uden mindste tøven betaler, hvad der bliver forlangt af dem.

Festens varighed er planlagt til 23 1/2 minut, og den gentages ikke. Mød altså frem i strålende humør, med barberede og olierede lussingkinder, gerne også med en dampende frisk brunkage eller to til den ovenfor omtalte hæderspyramide.

SE OGSÅ:

HenvNYTÅRSTALE2

Retur til forsiden

Kæmpeinsekter oplæres til disciplinær indsats

NYE HJÆLPERE FRA DYBET

Vidunderligt nyt ruller netop nu ind over de nordvestjyske kyster. Årtiers disciplinkrise står foran en løsning. Ikke blot familie-, husdyr- og turistkontrollen, også sexuallivet og fækalieproduktionen vil finde et stabilt leje takket være den indsats, som dresserede kæmpeinsekter kan tilføre.

Insekt01

Næsten alle slags insekter har vist sig anvendelige. De skal blot være over fire meter lange og helst veje mere end 250 kg. Flyvende insekter fanges i net, og nogle af de omkringvandrende går i en fælde, lokket af ost eller postej, men de fleste trækkes op af Vesterhavet.

Insekt02

Når disse smukke og livskraftige dyr er landsat, får de et intensivt kursus i alle gængse former for disciplinhåndhævelse. – De lærer ikke hurtigt, men når de først har forstået en kommando, sidder den fast, udtaler domptør F. Madsen, Klamhuse, der indtil videre er eneansvarlig for insektoplæringen.

Insekt03

– Disse dyr betegner det største samfundsmæssige fremskridt, siden fuldfigur-pryglomaten blev sat i gang, udtaler Louis B. Knockel, som har fulgt dressurarbejdet og sluttet personligt venskab med flere af gigant-insekterne. – Jeg glæder mig til at se den modtagelse, de vil give årets velhaver-turister fra Holstebro, Sverige og Dubai. Dette bliver et jubelår for vore hjemsogne.

MBDFLYY EC003

SE OGSÅ:

HenvHalunkGYLPEGØJ

Selvkørende fækaliekoger kan omstilles til suppeproduktion

Suppekoger01

Klamhuse Maskinsmedie, som tidligere på året præsenterede den første store industrielle lussingmaskine, står nu klar med et nyt teknisk fremskridt til styrkelse af egnens erhvervsliv: En omkringkørende fækaliekoger, der også kan gøre tjeneste som suppekøkken.

Maskinen er bygget op om en cylindrisk beholder, der kan rumme 1600 liter frisk fækaliemasse. Omkring beholderen fyres med lyngtørv og halmbriketter, så de værdifulde råvarer kan bringes frem til den industri, der skal viderebearbejde dem, i rygende varm tilstand.

Efter en rask rengøring kan vognen om aftenen og i ferieperioder fungere som suppekøkken. Den tænkes indsat ved sommerens store idrætsstævner, ligesom svenske og andre turister ved Blodhavn Strand vil blive påbudt at købe hver en liter kødsuppe i døgnet fra beholderen.

Suppekoger02

Vognen er konstrueret af harpunskytte Bennie Krastus, Blodhavn, i samarbejde med egnens førende restauratør og mesterkok, hr. Ludhorst Poppelkrage, Brunmølle Udflugtskro. Den Knockelske Familiefond har støttet arbejdet med et stort antal opmuntrende lussinger og flere hundrede liter råfækalier til forsøgskørslerne.

SE OGSÅ:

HenvFESTMENU

 

Hjælp fra fortiden: Borgervæbningen præsenterer Urtidspatrulje

HalunkLOGO

Klamhuse Borgervæbning har i dag afsløret et nyt tiltag, kaldet Urtidspatruljen. En moderne udrykningstjeneste, der for fremtiden vil blive benytte i krisesituationer. Projektet har været hemmeligholdt i flere måneder.

Tilbage i april opdagede arkæologer en samling af velbevarede kræ fra fortiden, der lå begravet i Vammelmose Muddergrøft. Lokale videnskabsmænd gav de i alt 17 væsner opkvikkende lussinger og satte derefter et strømførende kabel i hvert af dyrenes rectum. Efter tre forsøg lykkedes det at genoplive fortidsuhyrerne.

Eksotiske dyr03

Ved pressemødet i morges fortalte talsmanden fra borgervæbningen om sagens detaljer:

– Kasernens bedste dyreopdrætter, hr. Kakkel, har personligt disciplineret og lydighedstrænet alle skabningerne. Kræene har hver som én accepteret at arbejde for os mod kost og logi. De underskrev kontrakten i går aftes. Jeg kan derfor med glæde i stemmen byde Urtidspatruljens medlemmer velkommen til deres nye arbejdsplads.

Eksotiske dyr04

Borgervæbningen har udstyret Urtidpatruljen med højteknologiske skydevåben og lært dem de mest basale kampteknikker. De vil snart være rede til at håndtere uromagere, terrorister og insisterende turister.

Eksotiske dyr02

– De fleste dyr i vore tid er både dovne og uansvarlige. Fortidsuhyrer er mere lødige og professionelle, fastslog redaktør Louis B. Knockel, der stod for lussering under mødet.

SE OGSÅ:

HenvSNYLTEDYR

Alle gode kræfter til kamp mod samfundstruende håraffald

Kampagnereportage: Crass Børsting
Foto: Welma Skamkackel m.fl.

Storsognerådet for Usseldrup, Klamhuse og Blodhavn kalder i samvirke med en række frivillige organisationer til kamp mod håraffald.

– Vi har set lokalbefolkningens hårtab og det planløst henstrøede affald brede sig i en grad, som ville have været utænkelig for få årtier siden, udtaler redaktør Louis B. Knockel, der støtter kampagnen med ideologisk klartænkning og hundredevis af lussinger.

– Håraffald er et naturligt fænomen, men det har fået lov at løbe løbsk. Det sker ikke længere spontant, men planlagt og som led i en undergravning af samfundets bærende værdier. Derfor siger vi nu stop, så det kan høres og mærkes.

Louis B. Knockel, hans familie, personel og tyende har altid vist et godt eksempel ved at bære tætsluttende hovedbeklædninger. Hvis håraffald i større mængde alligevel konstateres, overhældes de knockelske hoveder med koghed, flydende gummimasse, som sætter sig til en art permanent ekstra hovedskal.

haarkampagneleder

En velanlagt kuppel af denne art, gul, blegrød eller blåsort, holder seks-otte år, inden den er kradset i stykker. Som regel er den underliggende hårvækst i mellemtiden ophørt, oplyser redaktøren.

haarkampagne2

Kampagnen omfatter alle, der fysisk er til stede i hjemsognene. Turister og socialistiske kystsejladspassagerer i transit vil blive inspiceret og om nødvendigt tvangsbehandlet.

haarkampagne3

En særlig opmærksomhed rettes mod egnens kvinder i alderen 13-24 år, der uden undtagelse skal møde til  behandling og kontrol på nærmeste approberede frisørsalon. Al behåring på de unge kvinders hoveder og kroppe vil blive fjernet, ugentligt eller så ofte, omstændighederne kræver det. Dette omhyggelighedsarbejde ledes og fordeles af Louis B. Knockel personligt.

SE OGSÅ:

HenvRYGERKAMPAGNE

Borgervæbningen opruster: Toptrænet myggesværm mod anmassende turister

HalunkLOGO

Myggedisciplinen har nået en revolutionerende fase. Det er nu blevet muligt at anvende de små blodsugere til bekæmpelse af turister, hvis ophold har varet alt for længe.

Dyrevennen og borgervæbningsofficeren Clæppert Hale har personligt trænet og disciplineret de i alt 1000 myg, der er blevet stillet til rådighed.

Turistmyg01

Insekthæren er opøvet i udelukkende at angribe turister. Myggene flyver målrettede rundt i terrænet efter bytte. Møder de almene borgere, styrer de udenom, men ser de en turist, går de straks i offensiven.

Inden de turistfjendske myg slippes ud i det fri, tirres de og fodres ikke flere timer før aktionen. På denne måde bliver kræene mere blodtørstige og ubehagelige.

Turistmyg02

– Visse turister tror, deres ferieophold i sognet er for sjov, men dette er alvor, udtaler hr. Hale bistert og fortsætte:, – Til en orientering tages det nye våben kun i brug i nødsituationer, hvor de mekaniske hjælpemidler eller de mange frivillige selvtægtsmænd skulle svigte. De bevingede stikkere fungerer som Plan B.

Turistmyg03

I morges ved daggry afprøvede borgervæbningen myggehæren på nogle svenske campister, der havde slået sig ned på Klamhuse Hede. Efter angrebet var turisterne chokerede, opsvulmede og på vej hjem i en ruf.

SE OGSÅ:

HenvHalunkRUSTNING

Brændte oldinge og specialvehikler til kamp mod indstrømmende turistpøbel

Oprustningen til årets turistnedkæmpelse tager hver dag store skridt fremad. Allerseneste nyt er indrulleringen af to brændte, men stadig ranke oldinge samt tilførslen af flere nordvestjyske specialvehikler, der vil yde uvurderlige bidrag til disciplineringen af dette års tilstrømmende pøbel.

PallePadborg

Blandt de mange, der inden for de seneste døgn har meldt sig til indsatsen, er den 87-årige forfatter Palle Padborg og hans 102-årige tante, fr. Pulma Padborg. Under en oplæsningsaften på Blodhøj Pamfletbibliotek blev begge alvorligt forbrændt, og der har gået rygter om, at de skulle være helt eller delvist afgået ved døden på Klamhuse Husmandshospital. Dette kan heldigvis nu dementeres, og de to beslutsomme ældre nordvestjyder vil allerede i morgen tidlig patruljere på Blodhavn Nordstrand og overalt, hvor invasion i øvrigt kan ventes.

TantePulmah

Samtidig tilføres turistindsatsen to værdifulde nye vehikler, det ene med plads til 16-18 raske kamptropper, det andet et kommandovehikel med højttaler. Turistsagens førstemand, redaktør Louis B. Knockel, har afprøvet dem begge og erklærer sig særdeles tilfreds. – Vi er på vej ind i en sæson, der vil slå alle disciplinære rekorder, udtaler han.

Storfamilievehikel

Expresvehikelmhoejttaler

SE OGSÅ:

HenvSOGNEGRAENSER

Forædlet snyltedyr skal trække gæster til

Zoologisk sensationsreportage: Crass Børsting
Foto: Ludhild Canossa

Blodhøj Dyrepark, grundlagt 1932 og hidtil bedst kendt for sin bestand af snegle, firben og nordeuropæiske spidsmus, udvider nu drastisk. Via en international dyrehandler har parken erhvervet et velholdt og velplejet yngre snyltedyr, der fremtidig vil være hovedattraktion i samlingen.

Snyltedyr

– Der er tale om et højt forædlet dyr med kraftige genitalier og ca. 57 tænder i munden. Vi fodrer det med halm og komprimeret fiskeaffald og vil absolut mene, at det berettiger en forhøjelse af entréprisen, som derfor fremtidig vil være 13 øre, et par raske lussinger inkluderet, udtaler dyreparkens daglige leder, veterinærbøddel Hubert Lufferthage, Klamhuse.

Redaktør Louis B. Knockel har besigtiget snyltedyret og godkendt dets tilstedeværelse i Nordvestjylland.

– Det er et ganske anseligt eksemplar, formeringsdygtigt og på andre måder praktisk anvendeligt. Man må formode, at det kan tiltrække turister fra ind- og udland. Så vidt vides har vi ikke siden midten af 1800-tallet haft et fritlevende snyltedyr her på egnen (omend en del af de domesticerede varianter), og så længe det her fremviste individ bliver pryglet dagligt, kan det næppe anrette moralsk skade. Skulle dette alligevel ske, kan jeg love en hurtig og definitiv reaktion.

Sexualhundekonflikt

SE OGSÅ:

HenvMuenchINVASIVE

Mekanisk elefant redder chokoladekageindustrien

En jublende erhvervs- og samfundsnyhed bringer nyt håb til vor landsdel: Opfinderen Jochum Caffemölles mekaniske elefant er efter 17 års udviklingsarbejde nu klar til indsats.

Mekaniskelefant

– Den vil for det første redde vor truede chokoladekageindustri, idet den ved normal drift frembringer mindst et halvt ton førsteklasses brun råvare i døgnet, udtaler Louis B. Knockel, der gennem de mange år har støttet arbejdet med ca. 45 kroner samt utallige retledende og opildnende præcisionslussinger. – Dernæst vil den bidrage til disciplineringen af turister, såvel de oversøiske som den tilstrømmende pøbel fra Holstebro.

Caffemölle

Den mekaniske elefant fremdrives af et hold spejderdrenge, skjult rundt om i det vældige legeme. Optagelsesprøve til dette betroede arbejde finder sted på nordstranden i morgen kl. 06.11 til 07.14 prc. Alle familier med et eller flere drengebørn i alderen seks til 11 år har mødepligt.

Caffemölle2

Opfinderen og hans stab vil blive hædret ved et højbordsarrangement i Jøderup Forsamlingshus senere på måneden. Der serveres chokoladekage og gule ærter ad libitum. Tilmelding og forudbetaling (kr. 0,28 pr. person, oldinge og socialister kr. 0,35) til bladets kontor.

Efter denne festivitas og en ferie af 4 1/2 døgns varighed vil hr. Caffemölle hellige sig udviklingen af nye nordvestjyske terrænvehikler.

Vehikel

 

Selvtægtsmand i rustning håndhæver turistdisciplinen

HalunkLOGO

Turistsæsonen skydes snart i gang, og sognet kan som altid forvente talstærke besøg af alskens personligheder af begge køn. Nogle gæster er artige og disciplinerede, men adskillige har udviklet en hæmningsløs adfærd.

Af denne årsag har fhv. viceværkfører på Klamhuse Savværk, Helmer Nougat-Nielsen, trukket i en storslået pladerustning for at håndhæve den disciplin, der kræves af vore talrige besøgende.

– Jeg har observeret turisternes adfærd gennem de seneste år, og jeg må sige, at der kræves en gevaldig opstramning. Det er for pinligt. Den tøjleløse opførsel er mere blevet reglen end undtagelsen, konstaterer den panserdækkede selvtægtsmand.

Rustning01

Hr. Nougat-Nielsen marcherer dagligt på sognevejene iført rustning, lussinghandsker og med en bastant pryglekæp i hånden. Han er forberedt på en hver situation og kan med sit altid fattede sind råde bod på alt fra dendrofile til østeuropæiske træskodansere.

Støder han ind i umedgørlige turister på sognevejene, antaster han dem abrupt og påbegynder Den Trefoldige Håndtering. Disciplinteknikken består af en næsestyver, et slag over nakken og et spark bag i.

Ofrene når slet og ret ikke at opdage, hvad der ramte dem.

– Metoden har vist sig at være yderst virkningsfuld, fortæller hr. Nougat-Nielsen, der selv har sammensat og navngivet teknikken.

Helmer Nougat-Nielsen garanterer for, at turisterne i år vil være mindre løsslupne og belastende, når han våger over gaderne og vejene i sit skudsikre metalhylster.

Rustning02

SE OGSÅ:

HenvHalunkEKSPLOSIONSLUSS