Tag-arkiv: tavshed

Useriøse populærmusikere afsløret og straffet

Under ihærdig patruljering såvel i turistområder som i de lokalt benyttede forsamlingshuse har redaktør Louis B. Knockel inden for de seneste få døgn afsløret en halv snes useriøse populærmusikere, skyldige i sammentalt 38 overtrædelser af det regelsæt for offentlig optræden, der blev bekendtgjort og sat i kraft af redaktørens fader og forgænger, Albert Knockel, 11. november 1938 kl. 14.26 prc.

popsang01

– Oplevelserne svingede fra det mildt irriterende til det aldeles uacceptable. Jeg antraf salonmusikere med skæv butterfly, sangere, hvis stemmer var ødelagt af grusmåltider, kvindelige optrædende med en helt uantagelig kropsbygning og – igen og igen – instrumenter, som var nedslidte og umulige at få en ren tone ud af. En del blev klaret på stedet i form af lussinger til de skyldige og øjeblikkelig destruktion af instrumenter. De alvorligere straffe er udmålt efter min faders regulativ, oplyser Louis B. Knockel.

Popsang02

Blandt de straffede er brødrene Lupo og Lambert Presley-Petersen, som dels manglede strenge på instrumenterne, dels blev antruffet ved gavlen af Vester Usseldrup Forsamlingshus, hvor de masturberede i arbejdstiden.

Popsang03

Den alvorligste sanktion ramte refrænsangeren Bassam Poppelkrage. De næste tre måneder skal han iagttage total tavshed. For at sikre dette skal han være iført en tætsluttende heldragt, hvor kun en bundventil vil blive åbnet, når hr. Poppelkrage fire gange i døgnet skal aflevere sine udstødningsprodukter. Næring får han gennem en slange, der morgen og aften tilfører en liter brun pladdervælling.

Popsang04

– Man må statuere et eksempel, når hr. Poppelkrage ikke efter 45 år som friluftssanger på Blodhavn Nordstrand har tilegnet sig en klarere stemme og en bedre tekstudtale, udtaler redaktør Knockel. – Hans overtrædelser er så meget mere forunderlige, når man tager i betragtning, at hans fader, Lubbert Poppelkrage, i 1947 blev straffet for noget lignende.

SE OGSÅ:

HenvNYSANGER