Tag-arkiv: katastrofe

Er der grund til bekymring, hr. Knockel?

HalunkLOGO

KÆLTRINGSØ AFSNIT 3:4

Min redegørelse er denne gang noget kortfattet. Jeg har ikke tid til at skrive udførligt, da de indfødte holder et vågent øje med mig. Alle virker mere offensive.

I går aftes affotograferede jeg øens hemmelige propagandavirksomhed og dennes bestyrelse. Det er her flyvebladene trykkes, pakkes og lastes på flyvemaskinerne.

Propaganda-bestyrelsen

For mig virker det som om, øboerne er ved at iværksætte en djævelsk plan. Det lugter råddent både i bogstaveligste forstand og i overført betydning.

Propagandavirksomheden

Nu spørger jeg Dem, ærede hr. Knockel, bør vi være bekymrede?

DEN KNOCKELSKE EXPRESBESVARELSE:

Allermest ærede unge ven

En syndflod af bekymring ville oversvømme Nordvestjylland, hvis Deres øjeblikkelige situation blev kendt i offentligheden. Absolut tavshed er derfor pålagt avisens personel, tyende og husdyr.

Redningsaktionen, som skal bringe Dem hjem fra Kæltringsø, kan heller beskrives nøjere, da den beror på overraskelsesmomentet. Lad mig blot sige, at Borgervæbningen er i alarmberedskab, og at alle lokale søtransportmidler i disse timer og minutter beslaglægges til formålet.

Hjælpen er på vej, hold ud og hold hovedet højt, unge ven! Deres fjender er også avisens fjender, og avisens fjender bliver altid før eller senere nedkæmpet og knust.

Med højagtelse signeret i denne alvorlige stund,
Deres

louissign

SE DEN DRAMATISKE AFSLUTNING HER:

HenvHalunkKÆLT04

 

Folmer K. Bryde brændt op under masturbation

Chokreportage og nekrolog: Crass Børsting
Foto: Vidkun Schneckelfritz

En af Nordvestjyllands kendte og respekterede opvisningsmasturbanter, den 84-årige venstrehåndsspiller Folmer K. Bryde, selvantændte i aftes under en øvetime ved  Brugsens gavl i Nørre Usseldrup.

Folmers kammerater og medspillere fortæller, at han efter en halv times ihærdig indsats begyndte at afgive røg og sveden lugt, ikke blot fra underlivet, men også stødvis ud af mund, næse og ører.

Få øjeblikke senere var han omspændt af orange og lilla flammer.

FolmerBryde

– Det var et frygtindgydende syn for os andre, men jeg tror egentlig ikke, at Folmer selv opdagede noget. Han spillede til det sidste, siger holdlederen, Onan K. Ussing, Klamhuse Vestermark.

Et lokalt bombefly, der netop var sendt af sted på straffetogt mod Holstebro, blev vinket tilbage, og mandskabet om bord forsøgte at slukke branden i Folmer med nedkastning af de våde fækalier, der ellers var bestemt for socialistiske mål i storbyen.

Flyet mistede balancen efter et skarpt dyk over Brugsen og havarerede sekunder senere på Usseldrup Fælled. Useriøs fækaliemasse i bombelasten menes at være årsag til styrtet.

Redningsfly

Nekrolog: Folmer Krassus Bryde var masturbationsidrætsmand hele sit liv. Han viste lovende takter allerede i begyndelsen af 1940’erne, da han debuterede på et juniorhold under ledelse af den navnkundige disciplinærmasturbant Harald N. Knockel (1846-1951).

Folmer overvejede en professionel karriere og fik flere tilbud fra sydamerikanske arenaer, men valgte at fortsætte som amatørspiller og at lægge sin professionelle arbejdsindsats i fækalieindustrien, hvor han avancerede fra æltetruget til en betroet post som brunvaremester i afdelingen for håndsorterede ædelvarer.

Privat levede han de sidste år i et smukt og trofast parforhold med schæfertæven Eulalia Klamhuse XXIV, som straks efter bisættelsen af de slagger, der blev tilbage af hendes herre, vil blive bortauktioneret.

SE OGSÅ:

HenvDIGTEREKSPLOSION

Kopulationsvanvid forvandler gummifabrik til rygende ruin

En ukontrolleret sexualakt antændte i nat ved 23-tiden Klamhuse Gummivarefabriks centrale produktionshal, og i løbet af et kvarter var det gigantiske fabrikskompleks omspændt af brølende flammer. En søjle af fed, blåsort røg vældede op i otte-ti kilometers højde og kan nu lugtes over det meste af Jylland.

Gummibrand

Ansvarlig for denne destruktive udåd er Pollux W. Knäckel, værkfører på fabrikken og mangeårig formand for Gummibrugernes Fællesforbund, Nordvestjysk Kreds. Pollux havde efter en bælginstrumentkoncert ved Brugsens Gavl i Nørre Usseldrup tilbudt at ledsage sin stedmoder Ludhild til hendes hjem på Klamhuse Hede. Undervejs faldt det ham ind, at han kunne demonstrere et par af fabrikkens nyudviklede hjælpemidler for stedmoderen, og det var under den påfølgende kopulation, at Ludhild blev antændt og forvandlet til en levende fakkel.

Gummifabrik

– Pollux ignorerede den indlysende brandfare, der følger af at kopulere i højt tempo med en så indtørret partner, og nu må hele egnen økonomisk og beskæftigelsesmæssigt lide under hans letsind, udtaler Louis B. Knockel, som natten igennem har holdt vagt ved fabrikken og bidraget til redningsindsatsen med et stort antal arbejdslussinger.

Forbryderens fader Lupo var søn af Louis’ grandonkel Hassan Z. Knockel (1846-1951), men han og hans efterkommere blev i 1952 efter en husdyrskandale fradømt retten til at bære slægtsnavnet og kaldte sig derefter Knäckel.

Gummipar

– Disse af slægten udstødte individer har nu igen overskredet grænsen for acceptabel adfærd. Gummibevægelsen lider svær skade, og følgevirkningerne vil være mærkbare i årtier. Det aktuelle spørgsmål er derfor alene, om Pollux W. Knäckel skal aflives af amtstandlægen, eller om vore dygtige henrettelses-amatører får opgaven, siger Louis B. Knockel.

SE OGSÅ:

HenvMEKANISKELEFANT

Arno Angst savnes efter brunvare-eksplosion

Politisk katastrofereportage: Crass Børsting
Foto: Ludhild Børsting m.fl.

Et af Nordvestjyllands politiske fremtidshåb, storfavoritten til at blive generalguvernør over Usseldrup, Klamhuse, Blodhavn og Jøderup sogne, den 58-årige fækalieforvalter og lussinginstruktør Arno Angst savnes og frygtes spredt over flere kvadratkilometer efter en eksplosionsulykke kort før middag.

Arno Angst besøgte som led i sin valgkampagne Jøderup Brunmølle, hvor et nyinstalleret, højteknologisk maskineri kan omdanne næsten ethvert råstof til standardiseret nordvestjysk brunmasse.

Angsteksplosion01

Sammen med opfinderen, tidligere slagteridesinfektør Olbert Waffelhuber, havde han konsumeret et par arbejdsprøver i form af chokoladekonfekt, og alle skulle nu se, hvordan maskineriet i fuldt format kunne omdanne en polstret sofagruppe og et automobil af mærket Wartburg 312 HT til industriel brunvare.

En ejendommelig, rumlende lyd bredte sig i fabrikshallen og samtidig begyndte Arno Angsts mellemgulv ifølge et af de overlevende vidner at udvide sig, som om han blev pumpet op med trykluft.

Angsteksplosion02

Det påfølgende brag kunne høres over store dele af Nordvestjylland, og hverken hr. Angst eller hans kampagneleder, dr. Gilding Mabuse, er set siden.

– Tabet er smerteligt, men ikke uopretteligt, udtaler brunvaresagens og egnens førstemand, redaktør Louis B. Knockel. – Vi indkalder en ny, lidt yngre kandidat og fortsætter fremad mod de samme lysende mål. Jeg kan med det samme afvise, at den skandaleramte hr. Lalle Birk Lallesen får nogen chance for at vende tilbage.

RubenAngst

En særlig bekymring samler sig om møllen og dens hundredetallige medarbejderskare. De fleste er dog allerede i gang med opsamling ude i terrænet af fragmenteret brunmasse og andet organisk materiale, som kan nyttiggøres.

– Jeg vil støtte denne indsats med tusinder af lussinger, lover Louis B. Knockel. – Vi fortsætter i døgndrift, indtil brunvaresituationen atter er normal. Alle gode kræfter, herunder en nyudviklet mekanisk elefant, sættes ind for at redde såvel eksporten som forsyningen af det lokale marked.

Smøreolie skyld i livsfarlige nordvestjyske eksplosionslussinger

HalunkLOGO

Lussinger har alle dage været sunde for krop og sjæl, men i det sidste døgn er flere borgere eksploderet under lussering. Det viser sig, at de uhyggelige eksplosionslussinger alle er opstået ved brug af en klæbrig lussingsmøreolie, der kunne købes af en omrejsende kræmmer, Bertil Minefeldt, for kr. 1,50 pr. flaske.

Eksplosionsluss01

Den omtalte håndolie skulle to gange dagligt påsmøres håndoverfladen. Formålet var at forbedre slagstyrken og kvaliteten af de afgivne lussinger, men virkningen har vist sig at være en helt anden. Uddeles der lussinger med produktet påsmurt, vil lussator og lussant eksplodere i samme øjeblik hånd og kind mødes. Alt i en radius af to meter vil blive sprængt til ukendelighed.

Eksplosionsluss02

– Har man påsmurt produktet på håndfladen skal man straks lægge hænderne i blød i letsaltet vand i en time og derefter påsmøre muldyrgødning for at fjerne alle spor af den livsfarlige håndolie, lyder det fra lussingeksperter.

Eksplosionsluss03

Raske unge fra lussingkorpset vil de følgende dage køre rundt med kærre og indsamle de farlige produkter fra sognehjemmene. Når dette er gjort, vil alle flasker blive bortsprængt sammen med kræmmer Bertil Minefeldt.

Med indrykning af denne lødige reportage byder vi folkeoplysningens højt begavede unge ven, hr. Baryl Nidding Halunk, velkommen tilbage i den genrejste avis.