Tag-arkiv: kanontoilet

Kalenderblad 23: Kanonkongen Hiram Sveg

Gyldne kazoo Wolle logo 23

Hermed nomineres diplomingeniør Hiram Sveg, tidligere Sverige, nu Gustenhuse, til den gyldne kazoohæder.

Hr. Sveg er verdenskendt for sit patent på latrin-maskin-kanonen (på svensk:fulsprutan), der har medvirket til udvidelsen af brun civisation over hele Nordvestjylland. Ideen til opfindelsen fik han en dag, da han under et anfald af alvorlig forstoppelse og tarmslyng satte sig til rette på fælleslatrinet ved Brugsen.

Hiram kanon

Da trykket i rectum oversteg 1073.14 N/m3, udskiltes første ladning af forhærdet nødtørft. Det efterfølgende rekyl sendte ingeniør Sveg 37.8 centimeter lodret op i luften, og da hans bagpart på nedturen atter ramte latrinbrættet, forårsagede deaccelerationen, at  endnu en portion nødtørft blev sendt i tønden, med resulterende opadrettet rekyl. Denne proces gentog sig 15-20 gange, indtil tarmen var komplet tømt, og Hiram forstod med det samme, hvordan princippet kunne overføres til en maskinkanon.

Senest har Hiram Svegs opfindelse vist sin duelighed under Gustenhuses lynkrig mod Jan Mayen. Som den fortvivlede chef for forsvaret, Feldmarskal Oddbjørn Fleksnæs udtalte ved overgivelsesceremonien: ” Vi har Draken jagerfly fra SAAB, rifler fra Mosberg, og giftgas udvundet af gæret surstrømming. Intet nytter det imod Hiram Svegs fulspruta.

Forrige kalenderblad                 Næste kalenderblad                    Retur til avisens forside

Blodhavn Toiletfabrik udvikler ny kanonløsning

JørnTidevandLOGO

“Dette er en kanon-ide!” fortæller en smilende Mr. Ifö, en af Blodhavns mest opfindsomme og succesrige erhvervsmænd.

Kanontoilettet er løsningen for de mange mindre og  mellemstore landproletarejendomme, der ikke er tilsluttet den fælles fækalieordning. Her har man i årevis bøvlet med at slippe af med brunvarerne på en let og elegant måde, men nu lader det til, at trængslernes tid er forbi.

Toiletopfinder

Ved hjælp af en 60 l opsamlingstank, en pedaldrevet kompressions- og blenderenhed forbundet med en forstøvningsventil for enden af et dispenserrør, kan beboerne nu ved hjælp af den højkomprimerede trykluft affyre og forstøve deres fæklaier ud over et areal på ca 150 kvadratmeter.

I dette område kan der efter et stykke tid med fordel anlægges en højproduktiv køkkenhave. Det kan dog af hygiejniske grunde ikke anbefales at drive køkkenhave, samtidig med at områdes anvendes til fækalieforstøvning, hvorfor ventilhovedet er udviklet med en mulighed for at justere det til at vinkle sprøjteretningen.

ToiletFØR

“Indtil nu har vores forsøgsmodel på Knockelhøj fungeret fuldstændigt efter bogen”, fortæller opfinderen, Mr. Ifö. “Der har været et par tilfælde, hvor gæster har undladt at træde tilstrækkeligt i pedalerne, men det problem er nu løst, ved at der først kommer toiletpapir frem, når det rette antal omdrejninger er leveret”.

Toilet EFTER

Det største problem har været at få systemet til at fungere med børn, men her må forældrene i bogstavelig forstand træde til.  “Som i krig behøver det jo ikke være den, der har støbt kuglerne, der nødvendigvis affyrer kanonen” slutter Mr. Ifö.

Toilettegning

Hele konceptet incl. det nye fækalioskoplåg og montering med prøvekørsel kan erhverves for den beskedne sum af 34 kr. ab fabrik.

SE OGSÅ:

HenvTidevandFOLKETOILET